TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. (Mt 26, 14 – 27, 66)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY

 •   07/03/2023 09:23:00 PM
 •   Đã xem: 106
“Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21, 43)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY

 •   06/03/2023 09:14:00 PM
 •   Đã xem: 91
“Con ơi, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16, 26)
t4 t2 MC

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY

 •   05/03/2023 08:44:00 PM
 •   Đã xem: 131
“Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 20, 26)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY

 •   04/03/2023 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 127
“Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” (Mt 23, 3)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY

 •   03/03/2023 08:31:00 PM
 •   Đã xem: 118
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6, 36)
Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – A

 •   02/03/2023 08:08:00 PM
 •   Đã xem: 160
Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (Mt 17, 2)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY

 •   01/03/2023 08:02:00 PM
 •   Đã xem: 294
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù… Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5, 45)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY

 •   28/02/2023 07:54:00 PM
 •   Đã xem: 176
“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5, 20)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY

 •   28/02/2023 05:46:00 AM
 •   Đã xem: 143
“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.” (Mt 7, 12)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY

 •   26/02/2023 07:37:00 PM
 •   Đã xem: 142
Chúa Giê-su nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Gio-na.” (Lc 11, 29)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY

 •   26/02/2023 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 158
“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời... xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con.” (Mt 6, 9.12)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY

 •   24/02/2023 07:12:00 PM
 •   Đã xem: 291
“Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là không làm cho chính ta vậy.” (Mt 25, 45)
Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – A

 •   23/02/2023 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 174
Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ. (Mc 1, 13)
Lời Chúa THỨ BẢY SAU LỄ TRO

Lời Chúa THỨ BẢY SAU LỄ TRO

 •   22/02/2023 10:46:00 PM
 •   Đã xem: 94
Đức Giê-su bảo ông Lê-vi: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy theo Người. (Lc 5, 27-28)
Lời Chúa THỨ SÁU SAU LỄ TRO

Lời Chúa THỨ SÁU SAU LỄ TRO

 •   21/02/2023 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 130
“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?” (Mt 9, 15)
Lời Chúa THỨ NĂM SAU LỄ TRO

Lời Chúa THỨ NĂM SAU LỄ TRO

 •   20/02/2023 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 163
Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9, 23)
Lời Chúa THỨ TƯ LỄ TRO

Lời Chúa THỨ TƯ LỄ TRO

 •   19/02/2023 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 315
“Khi anh làm việc lành phúc đức… cầu nguyện… ăn chay…Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo.” (Mt 6, 1.5)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 •   18/02/2023 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 245
“Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” (Mc 9, 31)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 •   17/02/2023 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 307
Khi Chúa Giê-su vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.” (Mc 9, 28-29)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây