TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 •   09/06/2024 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 103
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” (Mt 5,38-42)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN –B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN –B

 •   03/06/2024 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 165
“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.” (Mc 4,26-34)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 •   03/06/2024 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 143
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đừng thề chi cả…. Hễ ‘có’ thì nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. (Mt 5,34.37)
SNTM Chúa nhật XI Thường Niên -B

SNTM Chúa nhật XI Thường Niên -B

 •   12/06/2024 12:45:00 AM
 •   Đã xem: 69
“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 •   03/06/2024 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 138
‘‘Thà mất một phần thân thể còn hơn toàn thân bị ném vào hỏa ngục.’’ (Mt 5,27-32)
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XI Thường Niên -B

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XI Thường Niên -B

 •   11/06/2024 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 124
“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 •   03/06/2024 02:05:00 PM
 •   Đã xem: 134
“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20-26)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 •   03/06/2024 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 143
“Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.” (Mt 5,17-19)
Bài giảng lễ Chúa Nhật X Thường Niên -Năm B

Bài giảng lễ Chúa Nhật X Thường Niên -Năm B

 •   08/06/2024 09:42:00 PM
 •   Đã xem: 92
“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em, là mẹ tôi.” (Mc 3,20-35)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – B

 •   09/06/2024 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 111
“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 •   09/06/2024 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 56
“Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6,24-34)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 •   09/06/2024 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 56
“Hãy tích trữ cho mình những kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt không làm hư mất, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.” (Mt 6,19-23)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 •   09/06/2024 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 58
“Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha chúng con ở trên trời…” (Mt 6,7-15)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 •   09/06/2024 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 54
“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mc 6,1-6.16-18)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 •   03/06/2024 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 133
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,6-13)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 •   03/06/2024 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 155
“Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” (Mt 5,1-12)
Gia đình của Chúa Giêsu (Mc 3, 20-35)

Gia đình của Chúa Giêsu (Mc 3, 20-35)

 •   07/06/2024 08:11:00 AM
 •   Đã xem: 111
“Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền… Vậy, Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số”.
Lời Chúa CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN -B

Lời Chúa CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN -B

 •   28/05/2024 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 262
“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em, là mẹ tôi.” (Mc 3,20-35)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

 •   28/05/2024 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 151
Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. (Lc 2,41-51)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây