TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C

“Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. (Lc 16, 19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN  

 •   24/09/2022 03:10:00 AM
 •   Đã xem: 34
“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” (Lc 9, 48)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – C

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – C

 •   22/09/2022 10:37:00 PM
 •   Đã xem: 39
“Con ơi, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16, 26)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   20/09/2022 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 50
Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các ông sợ không dám hỏi Người về điều ấy. (Lc 9, 45)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   20/09/2022 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 60
“Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” (Lc 9, 20)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   19/09/2022 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 47
Vua Hê-rô-đê nói: “Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm gặp Chúa Giê-su.” (Lc 9, 7-9)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   18/09/2022 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 69
“Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quan tội lỗi?” (Mt 9, 11)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   17/09/2022 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 54
“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8, 21)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 •   16/09/2022 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 52
‘‘Chẳng ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” (Lc 8, 16)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – C

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – C

 •   16/09/2022 07:13:00 AM
 •   Đã xem: 53
“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn.” (Lc 16, 10)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 •   15/09/2022 06:51:00 AM
 •   Đã xem: 60
“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” (Lc 8, 15)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 •   14/09/2022 07:15:00 AM
 •   Đã xem: 85
Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh… (Lc 8, 1-2)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 •   13/09/2022 05:58:00 AM
 •   Đã xem: 106
Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19, 27)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 •   12/09/2022 06:37:00 AM
 •   Đã xem: 75
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 •   11/09/2022 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 82
Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa.” (Lc 7, 13)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 •   10/09/2022 07:25:00 AM
 •   Đã xem: 80
Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy người kỳ mục của người Do Thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông. (Lc 7, 3)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – C

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – C

 •   09/09/2022 07:04:00 PM
 •   Đã xem: 94
Người nào trong các ông có một con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? (Lc 15, 4)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 •   08/09/2022 06:54:00 AM
 •   Đã xem: 71
“Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Thầy! Lạy Thầy!’ mà anh em không làm điều Thầy dạy?” (Lc 6, 46)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 •   07/09/2022 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 86
“Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” (Lc 9,42)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 •   06/09/2022 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 99
“Này đây Trinh Nữ sẽ thu thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. (Mt 1, 22-23)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây