TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5, 14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN  

 •   01/02/2023 07:53:00 AM
 •   Đã xem: 30
“Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu.” (Mc 6, 16)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

 •   31/01/2023 06:51:00 AM
 •   Đã xem: 67
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa. (Lc 2, 22)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

 •   30/01/2023 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 50
“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” (Mc 6, 4)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

 •   29/01/2023 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 57
“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5, 34)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

 •   28/01/2023 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 65
 “…và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.” (Mc 5, 19)
Lời Chúa CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – A

 •   27/01/2023 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 133
“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5, 12)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

 •   26/01/2023 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 99
Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền. (Mc 4, 36)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

 •   25/01/2023 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 71
“Nước Thiên Chúa giống như một người vãi hạt giống xuống đất… giống như hạt cải…” (Mc 4, 26-31)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

 •   24/01/2023 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 73
“Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.” (Lc 10, 4)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

 •   23/01/2023 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 107
“Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin…” (Mc 16, 17a)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

 •   22/01/2023 07:42:00 AM
 •   Đã xem: 73
“Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người.” (MT 25, 14-15)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

 •   21/01/2023 07:30:00 AM
 •   Đã xem: 69
“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.” (Mt 15, 4)
Lời Chúa CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - A

Lời Chúa CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - A

 •   20/01/2023 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 77
“Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6, 31-33)
Danh mục Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Danh mục Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

 •   18/01/2023 05:38:00 PM
 •   Đã xem: 234
Danh mục Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng
Danh mục Lời Chúa Mỗi Ngày

Danh mục Lời Chúa Mỗi Ngày

 •   20/01/2023 01:44:00 PM
 •   Đã xem: 46
Danh mục Lời Chúa Mỗi Ngày
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

 •   19/01/2023 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 79
“Họ nói rằng Ngài đã mất trí.” (Mc 3, 21)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

 •   18/01/2023 02:13:00 PM
 •   Đã xem: 77
Bấy giờ Đức Giê-su gọi lại với Người những kẻ mà Người muốn chọn. Người thành lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3, 13-15)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

 •   17/01/2023 02:08:00 PM
 •   Đã xem: 202
Từ miền Ga-li-lê,… từ miền Giu-đê,… người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm. (Mc 3, 7-8)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

 •   16/01/2023 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 95
Đức Giê-su bảo người bị bại tay: “Anh chỗi dậy, ra giữa đây.” Rồi Người nói với họ: “Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3, 4)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây