TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN -C

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Lc 24, 46-53)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH  

 •   23/05/2022 05:57:00 PM
 •   Đã xem: 16
“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16, 13)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH

 •   22/05/2022 06:49:00 PM
 •   Đã xem: 33
“Khi Đấng Phù Trợ đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” (Ga 16, 8)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH

 •   21/05/2022 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 80
Đức Giê-su nói: “Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng.” (Ga 15, 26-27)
Lời Chúa CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – C

Lời Chúa CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – C

 •   20/05/2022 07:24:00 PM
 •   Đã xem: 31
“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Ga 14, 27)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH

 •   19/05/2022 07:24:00 PM
 •   Đã xem: 37
“Anh em không thuộc về thế gian.” (Ga 15, 19)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH

 •   18/05/2022 06:45:00 PM
 •   Đã xem: 39
“Anh em là bạn hữu của Thầy.” (Ga 15, 14)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH

 •   17/05/2022 06:58:00 PM
 •   Đã xem: 63
“Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15, 9)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH

 •   16/05/2022 07:41:00 PM
 •   Đã xem: 46
“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15, 8)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH

 •   15/05/2022 07:11:00 PM
 •   Đã xem: 80
“Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy… Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14, 27)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH

 •   13/05/2022 07:21:00 PM
 •   Đã xem: 113
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14, 21)
Lời Chúa CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – C

Lời Chúa CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – C

 •   12/05/2022 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 94
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13, 34)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

 •   12/05/2022 06:17:00 AM
 •   Đã xem: 387
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại.” (Ga 15, 16)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH

 •   11/05/2022 06:55:00 PM
 •   Đã xem: 86
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14, 5-6)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH

 •   10/05/2022 07:27:00 PM
 •   Đã xem: 105
“Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà và kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” (Ga 13, 16)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH

 •   09/05/2022 07:01:00 PM
 •   Đã xem: 105
“Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga 12, 46)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH

 •   08/05/2022 08:14:00 PM
 •   Đã xem: 97
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi… Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” (Ga 10, 27-28)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH

 •   07/05/2022 07:26:00 PM
 •   Đã xem: 102
Đức Giê-su nói: “Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm… Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.” (Ga 10, 1.10)
Lời Chúa CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – C

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – C

 •   06/05/2022 07:02:00 PM
 •   Đã xem: 96
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10, 27)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH

 •   05/05/2022 06:56:00 PM
 •   Đã xem: 70
Chúa Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-mon Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?” (Ga 6, 67-68)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây