TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. (Mt 20, 1-16a)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chúa Nhật IX TN - Chúa Ba Ngôi - Năm A

29/05/2023 04:49:30 |   341

Ga 3, 16-18

 

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - A

Dẫn vào Thánh Lễ
Anh chị em thân mến! Hằng ngày khi làm dấu Thánh giá là chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là trọng tâm trong đời sống đức tin của người công giáo. Đó là lời Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Đó là mầu nhiệm mời gọi chúng ta đem đức tin vào cuộc sống của mình. Vì mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi khó hiểu nên người ta chỉ có thể đón nhận bằng chính cuộc sống mà thôi. Hiểu không quan trọng bằng tin yêu và sống với Chúa Ba Ngôi. Ý thức bổn phận phải sống mầu nhiệm yêu thương và hiệp nhất như vậy, chúng ta mới xứng đáng được hưởng tình yêu vô cùng sung mãn của Chúa.

Ca nhập lễ

Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Chúa đã tỏ lòng từ bi đối với chúng ta.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời chân lý và sai Thánh Thần, Ðấng thánh hoá muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin...

Bài Ðọc I: Xh 34, 4b-6. 8-9

"Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu".

Trích sách Xuất Hành.

Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa.

Chúa đi qua trước mặt ông và hô: "Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành". Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56

Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời

Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. - Ðáp.

Xướng: Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

Xướng: Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

Xướng: Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

Xướng: Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

Bài Ðọc II: 2 Cr 13, 11-13

"Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! - Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 3, 16-18

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa".

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Học Sống theo gương Chúa Ba Ngôi là chúng ta sống làm sao để đem niềm vui đến cho mọi người. Vậy chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1. “Môisen đứng trước mặt Thiên Chúa và kêu cầu danh Chúa" Xin Chúa Ba Ngôi thiêu đốt tâm hồn các vị lãnh đạo Hội Thánh trong biển lửa tình yêu, giúp các Ngài chu toàn trách vụ tiếp nối công cuộc cứu chuộc.

2. “Hãy đồng tâm nhất trí và hòa hợp với nhau” Xin Chúa cho những người tin Chúa Kitô được hợp nhất với nhau trong cùng một đức tin, liên kết chặt chẽ bằng mối dây Đức Ái, để tất cả cùng nỗ lực tiến tới sự thiện toàn trong Chúa Ba Ngôi, dựng xây Hội Thánh và cứu rỗi các linh hồn.

3. “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” Xin Chúa thức tỉnh tâm hồn những người ngoại giáo, giúp họ tin nhận quyền năng và sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi cực thánh, để cùng Hội Thánh họ được nếm hưởng ân sủng tình yêu và ơn thông hiệp của Ngài.

4. “Tất cả những ai tin ở con của Ngài thì không phải hư mất” Xin Chúa dập tắt những giận hờn chia rẽ trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người được hưởng một nền hòa bình đích thực, cộng tác chân thành và trợ giúp nhau thăng tiến, nhờ đó giáo xứ được phát triển.

Chủ tế: Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, luôn luôn ở cùng chúng con, để nhờ tình yêu của Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp chúng con can trường sống giữa những gian nan thử thách, hầu mai ngày kết hiệp với Chúa Ba Ngôi, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh thánh Chúa, cúi xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thánh hoá lễ vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này xin biến đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời dâng tiến Chúa. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con.

Cùng với Con Một Chúa và Chúa Thánh Thần, Chúa là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Chúa ban, chúng con tin Chúa là Ðấng vinh hiển và chúng con cũng tin như thế về Con Chúa và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau. Vì thế, các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần ngợi khen Chúa và hàng ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

Ca hiệp lễ

Vì anh em được làm con cái, nên Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của Con Chúa vào tâm hồn chúng ta, mà kêu lên rằng: Abba, nghĩa là "Lạy Cha".

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận, và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa Ba Ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

Suy niệm

Mặt trời ban sự sống
Sưu tầm

Một vị linh mục đang chờ máy bay ở phi trường Tân Sơn Nhất, thì một người đàn ông đến ngồi bên cạnh và bắt đầu đề cập tới vấn đề tôn giáo, ông nói:

- Tôi không thể nào chấp nhận được những điều tôi không hiểu, chẳng hạn như vấn đề Chúa Ba Ngôi hay bất cứ vấn đề nào giống như thế. Chẳng ai có thể cắt nghĩa cho tôi, nên tôi sẽ không bao giờ tin.

Chỉ vào một luồng ánh sáng chiếu qua khung cửa kính, vị linh mục hỏi:

- Ông có tin mặt trời không nhỉ?

Ông ta trả lời:

- Dĩ nhiên là có.

Vị linh mục nói tiếp:

- Phải, ánh sáng ông thấy qua cửa sổ, xuất phát từ mặt trời cách đây 150 triệu cây số. Sức nóng chúng ta cảm nhận được cũng xuất phát từ mặt trời. Đối với Chúa Ba Ngôi, một phần nào cũng tương tự như thế. Mặt trời là Chúa Cha. Từ mặt trời mà có ánh sáng, cũng như từ Chúa Cha mà có Chúa Con. Rồi từ Chúa Cha, Chúa Con mà có Chúa Thánh Thần, cũng như từ mặt trời, từ ánh sáng mà có sức nóng. Ông hiểu thế nào về mặt trời, ánh sáng và sức nóng. Thì một phần nào tương tự như thế, ông hiểu về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để chúc tụng và tôn vinh Chúa Ba Ngôi. Trước hết chúng ta phải chấp nhận, đó là một chân lý, một mầu nhiệm không ai có thể hiểu thấu. Sở dĩ chúng ta biết được phần nào là do Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, như lời Ngài đã phán trong Tin Mừng: "Các con hãy rửa tội cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần".

Mặt trời là nguồn năng lượng vật chất thế nào thì Chúa Ba Ngôi cũng là nguồn sống thiêng liêng cho chúng ta như vậy. Mặt trời chiếu toả ánh sáng thế nào, thì Chúa Ba Ngôi cũng soi sáng tâm hồn chúng ta như vậy. Mặt trời đem đến sức nóng để sưởi ấm vạn vật thế nào, thì Chúa Ba Ngôi cũng sẽ đem lại sức nóng thiêng liêng để sưởi ấm, đó là tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh em đồng loại. Mặt trời tiêu diệt vi khuẩn chữa lành bệnh tật thế nào, thì Chúa Ba Ngôi cũng sẽ khử trừ những thói hư tật xấu và loại trừ tội lỗi ra khỏi tâm hồn và cuộc đời chúng ta như thế. Mặt trời đem lại cho chúng ta niềm vui cho chúng ta thế nào, thì Chúa Ba Ngôi cũng đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc vĩnh cửu như thế.

Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý: Chúa Ba Ngôi không phải là một nguồn năng lượng vô hồn nhưng là những ngôi vị sống động, thông biết và yêu thương. Với Ngài, chúng ta có thể kêu cầu như chúng ta vốn đã thường làm, mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá, đọc kinh Sáng Danh, hay như lát nữa đây, chúng ta cùng nhau hát kinh Tin Kính...

Cùng với lời tuyên xưng chúng ta hãy sống gắn bó mật thiết với các Ngài, để rồi các Ngài sẽ ra tay nâng đỡ phù trợ cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
 

QUÀ TẶNG: NGƯỜI CON MỘT
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16)

Suy niệm: Những người yêu nhau thường tặng nhau những món quà. Quà tặng có thể là những món đồ vật chất; nhưng hơn nữa, đó có thể là những lời nói yêu thương, là thời gian người ta dành cho nhau, để thăm viếng nhau, để ở bên nhau, là tất cả những gì người ta có thể nghĩ ra để trao cho nhau, để cho người mình yêu thấy được tấm lòng chân tình, quý trọng, luyến nhớ và nhất là thấy được tình yêu của mình dành cho người mình yêu thương. Thiên Chúa là chính Tình Yêu. Ngài yêu thương nhân loại đến nỗi ban cho chúng ta Người Con Một của Ngài. Hơn thế nữa, không chỉ đơn thuần là một món quà; Món Quà được treo lên cây thập giá, là Sự Sống được hiến dâng để chúng ta được sống, được cứu độ; Món Quà là Thân Mình hoá thân trong bí tích Thánh Thể, để chúng ta được thành một thân mình với Món Quà Giê-su.

Mời Bạn: Chúng ta có tin và đón nhận Món Quà ấy không? Tin vào những giá trị mà Người Con Một là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” trao tặng chúng ta? Ngược lại, từ chối Món Quà Giê-su tức là thỏa hiệp với hận thù, dối trá, sự chết… Có khi nào bạn từ chối món quà Người Con Một này không?

Sống Lời Chúa: Món Quà Giê-su được treo trên thập giá: mời bạn đón nhận những thập giá được gửi đến trong cuộc đời bạn. Món Quà là Giê-su hoá thân trong bí tích Thánh Thể, mời bạn siêng năng rước Thánh Thể để trở nên một thân mình với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho lòng chúng con thật mềm để dễ dàng đón nhận niềm tin vào Con Thiên Chúa.
 

NGUỒN TÌNH YÊU
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi: Ga 3, 16-18 - Lm. Thái Nguyên

 

Suy niệm

Có lẽ trong tất cả mọi điều khó hiểu, thì tình yêu là điều khó hiểu nhất, nhưng lại là sự chi phối lớn nhất trong cuộc sống con người. Tình yêu làm nên những điều kỳ diệu trong đời sống nhân loại. Chẳng ai có thể định nghĩa được tình yêu, vì tình yêu thì vô biên. Nhưng chẳng có gì vô biên ngoài Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Tình Yêu, một mầu nhiệm vượt trí não và chỉ cảm nghiệm bằng con tim: một con tim tràn đầy yêu thương sẽ nhận ra biết bao điều lạ lùng mà Thiên Chúa làm nên trong vũ trụ thiên nhiên, và trong chính sự hiện diện của mình. Voltaire đã nói: “Chỉ cần mở mắt ra là ta nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa”. Abraham Lincoln còn nói: “Tôi không hiểu làm sao người ta có thể là người vô thần được khi nhìn xuống mặt đất. Tôi cũng không thể hình dung một người nào đó nhìn lên trời mà nói không có Thiên Chúa”.  
Thiên Chúa đã làm nên tất cả chỉ vì yêu thương loài người mà Ngài đã dựng nên. Trong bài đọc 1, trích sách Xuất Hành, Thiên Chúa đã tự mạc khải Ngài là “Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, nhẫn nại, giàu ân nghĩa và thành tín” (Xh 34, 4-6.8-9). Cho dù dân được tuyển chọn đã đem lòng phản bội, Ngài vẫn yêu thương tha thứ. Qua những trang Sách Thánh, Thiên Chúa còn cho ta biết thêm rằng Ngài không phải là Thiên Chúa đơn độc, nhưng là Thiên Chúa Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Tuy Ba Ngôi Vị khác nhau, nhưng cùng một bản thể, một sự sống, một ước muốn, một hành động. Nói vắn tắt là Ba Ngôi nên một với nhau trong tình yêu. Đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa, nhưng còn là mầu nhiệm của Thiên Chúa “cho chúng ta”.
Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa Tình Yêu, vì Cha trao tất cả cho Con, Con dâng tất cả cho Cha. Thánh Thần là sự thông hiệp giữa Cha và Con. Đó là một Tình Yêu duy nhất tràn ngập khắp vũ trụ, hiển hiện dưới ba hoạt động làm nền tảng của đời sống con người, đó là:

  • Tình Yêu Sáng Tạo khi Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài, mang tính linh thiêng và sâu nhiệm.

  • Tình Yêu Cứu Độ khi Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta nên con cái Thiên Chúa.

  • Tình Yêu Thánh Hóa khi Ngài ban cho chúng ta sức sống mới là đời sống trong Chúa Thánh Thần, để ta mang Tin Mừng đến muôn dân.

Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu hiến trao:“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một của Người, để bất cứ ai tin vào Người Con ấy thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16). Thiên Chúa không muốn cho ai phải trầm luân hay hư mất. Nếu có, thì không phải vì Thiên Chúa đành tâm bỏ mặc, nhưng vì con người đã vô tâm bỏ mặc, không tha thiết gì. Con người có thể tin hay từ chối, mở ra hay khép lại trước sự sống mới được trao ban như một quà tặng cho không. Chỉ là tình yêu khi có sự đáp trả nơi con người.
Nhân loại chúng ta phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, nên mỗi người đều mang trong mình một trái tim yêu thương. Càng yêu thương, con người càng nên giống Thiên Chúa, càng có khả năng siêu việt mà triết lý Đông phương gọi là “cùng Thần tri hóa”, nghĩa là cùng góp phần với Thiên Chúa, để đổi mới thế giới này cho phù hợp với kế hoạch tình yêu của Ngài. Tuy nhiên, tình yêu nơi con người vẫn chen lẫn nhiều ích kỷ, kiêu căng, hận thù, ghen ghét…, cần phải thanh luyện cho tình yêu của mình ngày càng thêm tinh ròng và sâu rộng, giống như tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài.
Chúng ta sẽ mãi mãi xa lạ với Thiên Chúa nếu chúng ta không sống tình yêu. “Ai không yêu thì không biết Thiên Chúa” (1Ga 4, 8). Ai không ở lại trong tình yêu thì cũng không ở lại trong Thiên Chúa (x. 1Ga 4, 16). Tình yêu biến đổi phận người và làm cho chúng ta nên vĩ đại. Nếu có những kẻ tầm thường ti tiện, bị coi là tiểu nhân hay kẻ xấu xa, thì không phải là những kẻ vô danh tiểu tốt, hay dốt nát không có văn hóa, mà là những kẻ sống không có tình yêu, hoặc đó là tình yêu ích kỷ chỉ biết lo nghĩ cho riêng mình, không hướng tới tha nhân.

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi sẽ sáng lên trong cuộc đời Kitô hữu, khi chúng ta làm mọi việc chỉ vì tình yêu, một tình yêu như Chúa đã yêu thương chúng ta. Chính trong tình yêu mà chúng ta được hiệp nhất với Chúa và với nhau, làm thành một sức mạnh linh thiêng để xây dựng gia đình, cộng đoàn, xứ đạo, Giáo Hội, thành hiện thân của tình yêu Chúa Ba Ngôi. Đó chính là dấu chứng của một thực tại vô hình, là biểu hiện đích thực của niềm vui sự sống và hạnh phúc muôn đời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi!
là nguồn suối tình yêu và sự sống,
là an vui và hạnh phúc hiệp thông,
là khởi nguyên và cùng đích con người.


Xin cho chúng con vững tin vào Ngài,
Đấng ẩn thân lặng lẽ trong cuộc trần,
Đấng ẩn dật nơi thiên nhiên vạn vật,
Đấng ẩn mình trong tận đáy lòng con.

Đấng mà thế nhân luôn hằng khao khát,
luôn băn khoăn khắc khoải kiếm tìm Ngài.


Trong một thế giới phân tranh,
đề cao quyền lực và lợi danh,
xin cho con sống hiền lành và khiêm nhượng.


Trong một thế giới phân chia,
đầy ham mê thống trị và chiếm đoạt,
xin cho con sống phục vụ và thanh thoát.


Trong một thế giới phân hóa,
phân biệt giàu nghèo và trên dưới sang hèn,
xin cho con sống hòa đồng và hiệp thông.


Trong một thế giới thực dụng và hưởng thụ,
mưu tìm giàu sang danh vọng và lạc thú,
xin cho con sống thanh bần và khiết tịnh.


Như tình yêu Ba Ngôi luôn hiệp nhất,
xin cho con đừng cao thấp hơn thua,
đừng ngồi đó mà phân bua phê phán,
nhưng ra đi xây dựng lại tình người.


Xin cho thế giới lần hồi biến đổi,
để mai kia thành trời mới đất mới
nơi vinh phúc ngàn đời con ca ngợi,
cùng muôn người tán tạ Chúa Ba Ngôi. Amen.

 

 

Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3, 16-18).

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”.

Suy niệm

Cứ mỗi lần giơ tay làm dấu Thánh giá: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, người tín hữu Kitô tuyên xưng một cách xác tín, niềm tin của mình vào một Thiên Chúa, một Thiên Chúa duy nhất, hiện diện nơi một biểu tượng đem lại ơn cứu độ cho con người, đó là cây thánh giá. Niềm tin của người Công giáo hôm nay, là kết quả của một quá trình rất dài của Thiên Chúa dìu dắt con người, đi trong hành trình cứu độ của Ngài. Khởi từ tổ phụ Ab-ra-ham, Thiên Chúa xây dựng một dân riêng của Ngài, với một niềm tin độc thần vào một Thiên Chúa duy nhất, hành trình đó, trải qua nhiều thăng trầm, nhiều thất bại của Ngài cũng như của con người, điểm đến quan trọng nhất là sự xuất hiện của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Phụng vụ Lời Chúa ngày lễ Chúa Ba Ngôi, đưa chúng ta trở lại với hành trình đó, như một lời đề nghị dành cho các tín hữu, hãy chuẩn bị những gì cần thiết cho hành trình ở phía trước của mình, đừng để lầm lạc trong niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất.

Để có được một dân tộc gọi là dân riêng của Thiên Chúa, Ngài đã nắm lấy tay họ, dẫn đi từng bước một, từ một nhóm nhỏ ban đầu với niềm tin đa thần, Ngài dùng nhiều phương cách, để đưa họ tới một niềm tin độc thần, niềm tin đó có một khởi đầu khá mong manh, nhưng Thiên Chúa vẫn đủ kiên nhẫn và yêu thương, để chăm sóc, hướng dẫn và bảo vệ họ trong suốt hành trình dài. Lời cầu nguyện của ông Môi-sen trong bài đọc 1 như là một sự bộc lộ yếu đuối của dân riêng đó, họ kêu la khi đói, khi khát, họ nổi loạn khi đối diện với quân thù. Tất cả cho thấy khi đối diện với những thách đố nguy hại đến sự sống, con người có thể xa rời Thiên Chúa: “Chúa đi qua trước mặt ông và hô: “Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành”. Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa”. Thiên Chúa là Đấng xót thương, từ nhân và bao dung, đó là bản chất của Ngài, vì thế, Môi-sen đã dựa vào lòng bao dung đó, để cầu xin sự tha thứ cho đám dân đã sống bội bạc với Ngài. Quả thực, lời cầu xin đó đã đem lại sự sống cho những kẻ tội lỗi. Và hôm nay, Đức Giêsu vẫn luôn cầu nguyện cho những ai đã biết chọn Thiên Chúa là gia nghiệp cuộc đời của mình.

Sau khi trở lại với niềm tin Công giáo, thánh Phaolô đã mạnh dạn giới thiệu về một Đức Giêsu đã yêu thương con người, đã chết cho con người. Dù đã tin vào Thiên Chúa, nhưng họ ít nhiều còn ảnh hưởng với những lối sống của những người vô thần, của các dân ngoại bang, vì thế, sự chia rẽ trong cộng đoàn, sự ganh tị và lối sống thiếu niềm tin, vẫn ẩn hiện đâu đó trong các cộng đoàn, lời khuyên bảo trong bài đọc 2 cho chúng ta thấy, thánh nhân muốn nhắc họ, mỗi khi cầu nguyện, hãy nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa, để xin sự hiện diện của Ngài giữa cộng đoàn, để xin sự hiệp thông Ba Ngôi, là nền tảng cho sự hiệp thông trong cộng đoàn: “Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em”. Thánh Phaolô như nhắc nhở con cái ngài hãy bắt đầu từ mầu nhiệm thập giá, nơi có sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa, để cầu nguyện và để hướng đến sự hiệp thông tình yêu đó, và đó cũng là yếu tố để xây dựng một cộng đoàn giáo hội vững mạnh và năng động trong Thánh Thần.

Trong cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và ông Ni-cô-đê-mô, Ngài đã vén mở phần nào cho thấy sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong mầu nhiệm cứu độ của con người, đặc biệt là sự hiện diện của người Con trong lịch sử nhân loại. Chúa Cha yêu thế gian, ban người Con cho thế gian như một dấu chỉ của tình yêu, không những thế, Chúa Cha còn đồng hành với người con trong mầu nhiệm nhập thể của người Con. Khi giờ của Ngài đã đến, Chúa Cha đã dùng quyền năng Thánh Thần, cho người Con duy nhất đó sống lại trong vinh quang của Thiên Chúa. Một mầu nhiệm tình yêu Ba Ngôi: “Khi ấy, Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một cánh cửa của tình yêu hướng ra bên ngoài, chính tình yêu mở ra từ Chúa Cha dành cho Chúa Con, mà chúng ta biết được phần nào sự ưu ái Chúa Cha dành cho con người. Cũng từ tình yêu mở ra đó, Chúa Thánh Thần trở nên một ngôi vị, gắn kết giữa các ngôi vị với nhau, đó là mầu nhiệm hiệp thông Ba Ngôi, tính hiệp thông bày tỏ sự tôn trọng và cùng yêu thương nhau trong kế hoạch cứu độ của Chúa Cha, mầu nhiệm này rất cần thiết cho Giáo hội, cho các cộng đoàn, cho các tín hữu trong gia đình của Thiên Chúa.

Trong hành trình đức tin của người tín hữu, làm dấu thánh giá là một cử chỉ niềm tin tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cách trọn vẹn nhất. Cũng từ cử chỉ của mầu nhiệm này, người tín hữu giới thiệu với thế giới về một sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa nơi cây thập giá, nơi Đức Giêsu đã bị treo lên như một tử tội. Nơi mầu nhiệm thập giá đó, luôn có sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa, có thể nói được rằng, trên thánh giá, Chúa Cha là tình yêu đóng đinh, Chúa Con là tình yêu chịu đóng đinh và Chúa Thánh Thần là sức mạnh của Thiên Chúa. Ba Ngôi Thiên Chúa đã cứu độ con người ngày xưa trên đồi Can vê, và hôm nay, Ba Ngôi Thiên Chúa vẫn tạo dựng, vẫn cứu chuộc và vẫn thánh hóa con người. Để nhận ra sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong chương trình cứu độ, người tín hữu cần ý thức về cử chỉ làm dấu hàng ngày của mình, bởi nơi cử chỉ đó, thánh giá được coi là biểu tượng của niềm tin độc thần của đạo Công giáo, Thiên Chúa vẫn mãi là vị thần duy nhất và luôn hiện diện bên cạnh con người, để giúp họ mỗi ngày sống ơn gọi làm người và là một tín hữu hoàn thiện hơn.

Mỗi ngày, người tín hữu giơ tay làm dấu thánh giá không biết bao nhiêu lần, tất cả để tuyên xưng niềm tin của mình. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, đó là lời của nghi thức làm dấu, người tín hữu nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa để khởi đầu một ngày mới, để khởi đầu một công việc, để khởi đầu một bữa ăn hàng ngày. Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là người tín hữu sẽ đại diện cho Thiên Chúa, để sống một ngày thật hữu ích, để làm một công việc thật ý nghĩa, và để thánh hóa những gì Thiên Chúa ban cho con người là của ăn thức uống. Nhân danh Thiên Chúa cũng là lúc chân nhận sự hiện diện của Ngài bất cứ nơi đâu người tín hữu xuất hiện, họ sẽ là sứ giả của Thiên Chúa, họ sẽ là người nói thay Thiên Chúa và làm thay cho Thiên Chúa, họ không làm theo ý riêng của mình. Cử chỉ thánh thiêng này như một lời xác quyết về niềm tin độc thần của người Công giáo, chỉ có Thiên Chúa mới là chủ tể cuộc đời con người.

Trong một xã hội đề cao những giá trị của vật chất, quyền bính và địa vị, con người có những lúc đã thay thế hình ảnh và sự hiện diện của Thiên Chúa, bằng những vị thần mà họ coi là cứu cánh cuộc đời của họ. Giá trị của con người hôm nay được minh định dựa trên tài sản và địa vị xã hội, dựa trên những yếu tố thực dụng của cuộc sống, đời sống tôn giáo cũng chỉ là một yếu tố như bao yếu tố khác, vì thế, niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, luôn đòi hỏi người tín hữu Kitô phải chọn lựa, phải phân biệt và phải rõ ràng, nếu không niềm tin đó vô tình biến mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi như một vở kịch, như một câu chuyện cổ tích, còn Thiên Chúa chỉ là môt ký ức, chỉ là một vị thần như bao vị thần khác trong cuộc sống mà con người cần đến. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi là một cơ hội thức tỉnh niềm tin của người tín hữu, có lúc vô tình họ để cho niềm tin ấy trôi theo những xu hướng của xã hội, hoặc niềm tin đó bị mai một vì những trào lưu của ý thức hệ trong xã hội hiện đại. Cũng cần có sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần, đấng được gọi là Thần Chân lý, để mỗi người là một lời chứng sống động về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, khi bước vào lịch sử nhân loại, Chúa đã vén mở cho chúng con biết về Cha và Chúa Thánh Thần. Đó là những ngôi vị của Thiên Chúa, nhưng quan trọng nhất đó là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất theo bản tính của Ngài, xin cho chúng con luôn ý thức về niềm tin của mình là một niềm tin độc thần, tin vào một Thiên Chúa. Sự hiện diện của Ba Ngôi trong mầu nhiệm cứu độ con người, giúp chúng con hiểu được phần nào chiều sâu của tình yêu cứu độ, xin giúp chúng con luôn cố gắng làm chứng cho tình yêu đó, mỗi khi chúng con làm dấu thánh giá trong cuộc đời. Amen.

 

HÃY YÊU ĐI RỒI SẼ BIẾT SỰ THẬT
 (LỄ CHÚA BA NGÔI) Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn (x.Ga 16, 13). Nhờ lời mạc khải của Chúa Kitô, chúng ta biết rằng Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa duy nhất mà là Ba Ngôi riêng biệt là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chỉ một Thiên Chúa duy nhất mà là Ba Ngôi. Tuy Ba Ngôi riêng biệt nhưng chỉ là một Thiên Chúa. Một mầu nhiệm vượt quá trí suy của nhân loại.

Vì sao Ba Ngôi mà chỉ là một Thiên Chúa hay vì sao chỉ một Thiên Chúa mà là Ba Ngôi? Xin được trả lời cách thành thật rằng bản thân không biết. Vì tin vào Đức Kitô, Đấng có lời quyền năng và yêu thương tôi cho đến cùng, cho đến chết trên thập giá, nên tôi tin vào lời của Người. Chính Chúa Kitô đã phải trả giá rất đắt, là cái chết thập giá, cho sự mạc khải này trong bối cảnh Do Thái giáo chỉ tin có một Thiên Chúa duy nhất và độc nhất. Chúng ta đừng quên một trong những lý do khiến đám đông dân chúng và nhiều người lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ đã từng lấy đã ném Chúa Giêsu và lên án tử hình cho Người, vì Người tự cho mình là Con Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa (x.Ga 10, 31-33; Mt 26, 62-66).

Thánh Kinh, đặc biệt Chúa Kitô không cho biết vì sao một Thiên Chúa mà là Ba Ngôi, nhưng đã mạc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như thế nào. Đó là mầu nhiệm tình yêu liên đới, hiệp thông trọn hảo, đầy năng động và sáng tạo. Và chúng ta, loài thụ tạo cao cả nhất trong các loài hữu hình, ngay trong kiếp lữ thứ này, có thể cảm nghiệm phần nào đó mầu nhiệm ấy, khi sống trong Thánh Thần, Đấng là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, giữa Chúa con và Chúa Cha.

“Sự sống đời đời là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và Đức Giêsu Kitô mà Cha sai đến” (Ga 17, 3). Làm sao để nhận biết sự thật này nếu không được Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa tác động. Chúng ta đã được nhận làm con trong Đức Giêsu. “Vì là con, nên Thiên Chúa sai Thánh Thần của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta và kêu lên: Abba, Cha ơi!” (Gl 4, 6). “Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,16). Không ai có thể tuyên xưng Đức Kitô là Chúa nếu không được Thánh Thần thúc đẩy (x.1Cor 12, 3). Thánh Thần chính là nguồn tình yêu. Vì thế chỉ những ai ở trong tình yêu mới có thể hiểu biết sự thật. Và khi hiểu biết sự thật thì chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta và đưa chúng ta vào sự sống đời đời.

Làm sao ta có thể biết nghĩa phu thê là gì khi ta chưa sống hết tình với người phối ngẫu? Làm sao ta có thể biết được thế nào là quê hương khi ta chưa hết lòng hết tâm với vận mệnh quốc gia dân tộc? Làm sao ta có thể biết được giá trị của con người trong cõi nhân sinh này khi ta chưa trải rộng con tim với người đồng loại, với người anh chị em cận kề, nhất là với những người cô thế cô thân? …

Hãy yêu đi rồi bạn sẽ biết nhiều lẽ huyền nhiệm của sự trao ban và đón nhận. Hãy hiệp thông cách thực sự thì bạn sẽ biết thế nào là tình liên đới. Đây là một cái lẽ biết theo nghĩa Thánh Kinh, tức là không chỉ nhìn thấy thực tại, thấy vấn đề bằng trí khôn, mà còn gắn bó thiết thân, chung lưng đấu cật, khi u buồn lẫn khi hoan lạc, lúc thuận lợi cũng như lúc gặp phải nghịch cảnh, gian truân.

Ngay trong cuộc sống này, có nhiều điều mà lý trí phải chào thua. Sự khôn ngoan đích thực không hệ tại ở trí óc, nhưng là ở trái tim. Có thể có trường hợp người ta đâm ra mù quáng vì yêu. Nhưng đó chỉ là thứ tình yêu vị kỷ, nghiêng chiều đam mê vụ lợi hoặc bất chính. Khi đã biết yêu với tình yêu trong sáng, quảng đại quên mình, với một tình yêu bắt nguồn từ tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa thì không một ai là không ở trong ánh sáng. Và chính ánh sáng sẽ soi dẫn chúng ta đến cùng chân lý.

Là kitô hữu, không gì hơn là biết quy chiếu về Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi để rồi biết yêu thương nhau bằng:
 
1.
Một tình yêu thúc đẩy ta không chỉ muốn mà còn biết chủ động, tích cực làm cho người mình yêu phát triển và nên hoàn thiện.

2. Một tình yêu thúc đẩy ta tìm mọi cách để cho người mình yêu nên đáng yêu và được nhiều người yêu mến.

3. Một tình yêu thúc đẩy ta nỗ lực hết mình làm cho người mình yêu có đủ khả năng và sự nhiệt tình để yêu mến kẻ khác.

Khi ta sống được chút tâm tình yêu mến này, thiết tưởng rằng chúng ta sẽ chẳng còn băn khoăn với câu hỏi tại sao Ba Ngôi mà chỉ một Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vì biết cội nguồn của mình chính là Thiên Chúa Ba Ngôi.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây