TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm B

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,21-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bài hát cộng đồng CN 34 TN năm A - Kitô Vua

Chủ nhật - 05/11/2023 03:56 | Tác giả bài viết: UB Thánh nhạc |   956
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 34 Thường niên năm A - Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Bài hát cộng đồng CN 34 TN năm A - Kitô Vua

WHĐ (01.11.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Chúa nhật 34 Thường niên năm A - Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.
Tải file PDF về tại đây!
 
 
:
ỦY BAN THÁNH NHẠC
BÀI HÁT GỢI Ý
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A

 CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
 
  TỰA BÀI TÁC GIẢ NGUỒN / IMPRIMATUR
NHẬP LỄ 1. HOAN HÔ VUA GIÊSU Phạm Liên Hùng TGP. Sài Gòn, 15.12.2015
2. ĐẾN TRƯỚC NHAN NGÀI Ngọc Linh TGP. Sài Gòn, 11.02.2018
3. CON CHIÊN ĐÃ BỊ GIẾT Xuân Thảo TGP. Sài Gòn, 06.06.2002
TIẾN LỄ 1. LẠY CHÚA XIN CHO LỜI CON Vinh Hạnh TCVN1 trang 232
2. DÂNG LÊN CHÚA Duy Thiên TCVN1 trang 218
3. CỦA LỄ ĐẦU MÙA Viết Chung GP. Phan Thiết, 13.03.2016
HIỆP LỄ 1. NGÀI LÀ THIÊN CHÚA (TE DEUM) Hải Linh GP. Nha Trang, 2005
2. GIÊSU VUA MUÔN VUA Huyền Linh TCVN1 trang 264
3. MUÔN LẠY VUA CỨU TINH Kim Long GP. Phú Cường, 29.04.2001
KẾT LỄ 1. HỒNG ÂN THIÊN CHÚA Nguyễn Khắc Tuần TCVN1 trang 66
2. XIN NGỢI KHEN CHA Thành Tâm TGP. Sài Gòn, 11.02.2018
3. CẢM TẠ ƠN CHÚA Đàm Ninh Hoa TCVN2 trang 34
 
 
NHẬP LỄ:

1. Hoan Hô Vua Giêsu

1. Nào ta đến để suy tôn Chúa là Vua, Chúa thực là Vua, chính Người là Vua. Nào ta đến để tung hô Chúa là Vua, Chúa thực là Vua, Chúa là Vua các Vua.

2. Nguyện xin Chúa làm Vua trong suốt đời con, giữ gìn lòng con sáng tựa lòng son. Nguyện xin Chúa chỉ huy tâm trí của con, Chúa đừng bỏ con, xin đừng xa cách con.

3. Nào ta đến để dâng lên khúc đàn ca, kết ngàn cành hoa dâng mừng Vua ta. Nào ta đến để dâng lên Chúa hồn ta, ước vọng đời ta, vui buồn năm tháng qua.

ĐK. Hoan hô Vua Giêsu, chào mừng Đấng Cứu Thế! Hoan hô Vua Giêsu, chào mừng Chúa Kitô! Hoan hô Vua muôn Vua, chào mừng Chúa các Chúa! Bao nhiêu câu tung hô, chào mừng Chúa Kitô!

2. Đến Trước Nhan Ngài

ĐK. Hãy đến trước nhan Ngài, hồn ơi reo lên ý thơ, đàn ơi vang lên tiếng tơ ca mừng Vua chí thánh. Hãy đến trước nhan Ngài, cùng tôn vinh Thiên Chúa ta, là Vua trên muôn các Vua, danh Ngài luôn vững bền.

1. Hãy ca khen Ngài, tình Chúa thực khôn sánh, trung tín vượt ngàn mây, công lý vững bền. Nguồn suối hồng ân chan chứa mọi nơi.

2. Hỡi muôn tâm hồn đặt vững niềm tin Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi, Chúa sẽ chẳng rời. Ngài mãi một niềm ưu ái chở che.

3. Con Chiên Đã Bị Giết

ĐK. Con chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận thần tính uy quyền, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang. Kính dâng Người, dâng Người vinh dự quyền năng, dâng Người vinh dự quyền năng đến muôn thuở, muôn muôn đời.

TK. Tâu Thượng Đế xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử.
 
TIẾN LỄ:

1. Lạy Chúa Xin Cho Lời Con

ĐK. Lạy Chúa xin cho lời con nguyện cầu, tựa hương thơm bay lên tôn nhan Chúa. Lạy Chúa đây tay con dâng lên cao, tựa lễ vật dâng chiều hôm.
1. Lạy Chúa xin giữ miệng con đây, nguyện xin canh phòng lưỡi con đây. Xin Chúa đừng để lòng trí con vấn vương mùi đời.

2. Lạy Chúa xin hãy đốt lửa yêu Chúa trong tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa cho lòng chúng con bầng bầng cháy lên ngọn lửa yêu, lửa yêu thương vĩnh viễn.

2. Dâng Lên Chúa

ĐK. Dâng lên Chúa bánh miến và rượu nho khiết tinh, góp về từ muôn cánh đồng dân Chúa. Dâng lên Chúa lễ thánh là Con Cha chí nhân, như khi xưa Người dâng hiến cho nhân trần.

1. Như trầm hương bay lên trước toà Thiên Chúa, như lời kinh vang lên trước ngai toà cao. Con thành tâm xin Chúa thương nhận lễ vật, sai sứ thần dâng về trước Thiên Nhan.

2. Đây đời con xin dâng trước toà cao sáng, xác hồn con dâng lên với bao buồn vui. Con thành tâm dâng hiến trên bàn thờ này, xin chúc lành thương nhận lễ con dâng.

3. Của Lễ Đầu Mùa

Là (a) đây của lễ con dâng. (A) Là (a) đây của lễ con dâng, lễ (a) đây thành tâm, thành tâm. Xin dâng lên của lễ đầu mùa, hoa thơm trái chín (ơ) mong chờ bấy nay. Niềm tin nuôi nấng (ơ) ngày qua ngày. Ơn trên Chúa xuống (ơ) tràn đầy khắp nơi, Chúa thương xin Chúa (ơ) nhận lời. Chúa thương xin (ơ) Chúa nhận lời.

Là (a) đây của lễ con dâng. (A) Là (a) đây của lễ con dâng, lễ (a) đây thành tâm, thành tâm. Xin dâng lên của lễ đầu mùa, sương phơi nắng dãi (ơ) mịt mờ tháng năm. Mồ hôi đong với (ơ) mừng lệ mừng. Lao tâm khổ trí (ơ) cùng ngần ấy thôi. Chúa thương xin Chúa (ơ) nhận lời. Chúa thương xin (ơ) Chúa nhận lời.

Để kết: Là (a) đây của lễ con dâng. (A) Là (a) đây của lễ con dâng, lễ (a) đây thành tâm. Của lễ con dâng thành tâm. Của lễ con dâng thành tâm. Của lễ, của lễ con dâng, của lễ tâm thành.
 
HIỆP LỄ:

1. Ngài Là Thiên Chúa (Te Deum)

A. Ngài là Thiên Chúa muôn dân ca tụng, Ngài là thượng đế muôn nước kính tôn. Ngài là Cha vạn thuở, hoàn vũ khâm sùng. Kê-ru-bim và Xê-ra-phim trên thiên quốc cất tiếng đồng hô chúc: Thánh thay! Thánh Thánh thay! Thánh Thánh Thánh thay! Trời đất đầy oai danh Ngài. Tông đồ đoàn vinh hạnh. Danh bộ các tiên tri. Hội Thánh Nhân, Thánh Nhân tử đạo. Thảy đều tán dương Ngài. Tán dương ngài.

B. Trần gian thiên hạ khắp nơi. Thánh Hội truyền bá sáng ngời Ngôi Cha. Ngôi Con duy nhất quả là đáng kính. Đức Thánh Linh ấy chính thần thông. Hỡi Đức Kitô Vua oai phong. Chúa Con muôn đời suy tôn. Chẳng nề xuống cung lòng Trinh Nữ. Thắng tử thần và mở thiên cung. Bên hữu Cha ngự trị uy hùng, rất uy hùng. Vậy nên chúng tôi thiết tha, thiết tha khẩn cầu.

C. Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi. Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi. Nhờ bảo huyết (ư) cứu độ rồi. Được cùng các Thánh muôn muôn đời vinh quang. Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi. Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi. Nhờ bảo huyết (ư) cứu độ rồi. Được cùng các Thánh muôn muôn đời vinh quang. Muôn muôn kiếp vinh quang.

2. Giêsu Vua Muôn Vua

ĐK. Ôi Giêsu! Chúa Giêsu là Vua, Chúa muôn thuở là Vua. Ôi Giêsu! Khi nghe tên thánh Chúa Giêsu các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run. Ôi Giêsu! Nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối uốn lạy thờ: thờ lạy Chúa Giêsu, Người là Chúa các chúa. Ôi Giêsu! Chúa Giêsu là Vua, Chúa muôn thuở là Vua muôn vua.

TK. Nhìn về phía thánh cung nến đèn lênh láng sáng, hương trầm nghi ngút bay, đàn ca vang réo rắt. Chúa Giêsu ngự đây, trái tim tôi bừng say, tôi thờ lạy Chúa muôn loài, tôi thờ lạy Chúa các chúa. Chúa Giêsu là Vua, Chúa muôn thuở là Vua, nhưng lòng Chúa không bến bờ, tự hiến thân trên bàn thờ.

3. Muôn Lạy Vua Cứu Tinh

Muôn lạy Vua nhân lành, Vua Cứu Tinh. Rầy Ngài ngự bên Ngôi Cha ngợp quang ánh giữa chư Thánh. Này toàn cầu tôn vinh, hoà muôn kinh xin hát kính, nghiêng mình chúc uy linh vương quyền Ngài rất trọng đại. Đấng cứu độ từ ái của muôn loài. Hy sinh thân mình rửa sạch tội khiên cho nhân gian phúc bình yên. Mong sao nay người người từ muôn nơi qua ngàn đời kết lời và khôn ngơi ca tụng Ngài cùng đất trời. (Rạng danh Con Chúa chí ái, Đấng đã giáng thế cứu rỗi ủi an muôn người. Xin hãy hiển trị khắp hoàn vũ với cung trời tới muôn nơi) Rạng danh Con Chúa chí ái, Đấng đã giáng thế cứu rỗi ủi an muôn người. Xin hãy hiển trị khắp hoàn vũ với cả cõi trời cao sáng qua muôn nơi. Xin hãy cai trị khắp cả thế giới với muôn tầng trời. Hiển trị. (hãy cai trị cõi trời, Xin hiển trị, Xin hiển trị khắp cả) Xin hiển trị khắp hoàn vũ và ngàn tầng trời mọi nơi. (Rạng danh Con Chúa, Rạng danh Con Chúa) Rạng danh Con Chúa chí ái cứu rỗi ủi an muôn người (hiển trị mọi nơi). Chúa hiển trị ngàn kiếp (hiển trị, Xin hãy hiển trị khắp trần) Xin hãy hiển trị khắp hoàn vũ, xin hãy hiển trị khắp thế gian và xin thống trị cung trời. Sáng danh Chúa thống lãnh khắp mọi nơi. Vinh danh Con Vua Trời đã ra đời cứu độ ủi an chúng nhân khắp nơi. (Rạng danh Con Chúa chí ái, Đấng đã giáng thế cứu rỗi ủi an muôn người) Vinh dự, vinh dự, vinh dự dâng Vua Giêsu Kitô, xưa chính Ngài đã đổ máu mình trên đồi Canvê chuộc cả thế giới (Xin thống trị cả thế trần) Chúa thống trị khắp thế trần, Chúa thống trị cả thế giới, cả thế giới. Ngài thống lãnh cả thế giới. Chúa thống lãnh khắp thế giới, Chúa thống trị thế giới với cả cõi trời. Hiển danh Chúa đến muôn đời.
 
KẾT LỄ:

1. Hồng Ân Thiên Chúa

ÐK: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

1. Qua bao nhiêu dòng đời dưới thế, qua bao nhiêu thế hệ dương gian. Tung hô chân lý cao quang, miệng con theo với cung đàn hoan ca.

2. Vinh danh Cha và Ngôi Con Chúa, với Thánh Linh không thuở trước sau, Ba Ngôi nguyên lý cao sâu, thời gian không chút phai màu vinh hoa.

2. Xin Ngợi Khen Cha

ĐK. Chúng con xin ngợi khen Cha, chúng con xin tạ ơn Người. Bây giờ và mãi mãi Alleluia.

1. Vì những hồng ân Chúa thương ban tràn lan. Vì những kỳ công Chúa ra tay oai hùng.

2. Vì những tội ta Chúa khấng thương tha thứ. Vì mãi về sau Chúa vẫn yêu thương hoài.

3. Vì những lầm than Chúa cất xa đời ta. Vì những niềm vui Chúa thương ban đêm ngày.

4. Vì những ngày xuân có muôn hoa tươi thắm. Vì những chiều thu lá cây rơi âm thầm.

3. Cảm Tạ Ơn Chúa  

ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa (đến muôn đời) Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Ngài.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi, trong ánh sáng Ngài hạnh phúc nào hơn.

2. Vì tay Chúa công minh luôn gìn giữ khỏi ác thù. Và lạy Chúa nhân từ xin giơ tay luôn bênh đỡ. Ngài giữ con yên hàn vui sống trên thế trần. Nguyện mến yêu thành tâm mong ngày hưởng thiên đàng vinh quang.

3. Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy, con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Ngài êm ái nào hơn.

4. Tình yêu Chúa khoan dung đã lượng thứ bao lỗi lầm. Ngài đã đoái thương nhìn trên tôi tớ bao năm tháng. Lòng mến yêu chân thành dâng Chúa trót tâm tình. Tha thiết trong niềm tin mong đền đáp ân tình vô biên.

5. Dù đời con thương đau, sống bên Chúa luôn con cậy trông nơi danh Chúa. Chúa đoái nhìn xem con trong lúc vui buồn, an ủi nào hơn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây