TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. (Ga 6, 51-59)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 – Gặp Gỡ 23 (1)

Thứ năm - 03/02/2022 09:07 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   539
“Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.” (Tin mừng thánh Luca 2,52)
Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 – Gặp Gỡ 23 (1)

Họ và tên :
Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 1

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 10-22)

*  “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.” (Tin mừng thánh Luca 2,11)
* “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.” (Tin mừng thánh Luca 2,52)

* “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Tin mừng thánh Máccô 1,15b)
* “Chúa Giêsu thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.” (Tin mừng thánh Máccô 4,39)
* “Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng.” (Tin mừng thánh Máccô 3,14)
* “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa Giêsu đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.” (Tin mừng thánh Máccô 1,35)
* “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.” (Tin mừng thánh Mátthêu 6,9)
* “Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.”(Thánh vịnh 145,2)
* “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”(Tin mừng thánh Gioan 13,34b)
* “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Tin mừng thánh Luca 23,34)
* “Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala.” (Tin mừng thánh Máccô 16,9)
* “Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu.” (Thư Rôma 6,11)
* “Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” (Công vụ Tông đồ 1,11)


II. Ghi Nhớ (Gặp Gỡ 10-22)

Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.

*  Đấng Cứu Độ.
* Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa.
* Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
* “Im đi! Câm đi!”.
* Nhóm Mười Hai.
* Chúa Giêsu, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện.
* Lạy Cha chúng con.
* Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa.
* Anh em hãy yêu thương nhau.
* Lạy Cha, xin tha cho họ.
* Bà Maria Mácđala.
* Sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu.
* Đức Giêsu, được rước lên trời.

III. Điền Vào Chỗ Trống (Gặp gỡ 10-22)


Em hãy điền vào chỗ trống những từ nào cho hợp nghĩa.

1.  “Hôm nay, một … … … … … … đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.” (Lc 2,11)
2. “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với … … … … … … và người ta.” (Lc 2,52)
3. “Anh em hãy … … … … … … và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15b)
4. “… … … … … … thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.” (Mc 4,39)
5. “Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi … … … … … ….” (Mc 3,14)
6. “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa Giêsu đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và … … … … … … ở đó.” (Mc 1,35)
7. “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho … … … … … … Cha vinh hiển.” (Mt 6,9)
8. “Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi … … … … … … muôn thuở muôn đời.” (Thánh vịnh 145,2)
9. “Anh em hãy … … … … … … nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34b)
10. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ … … … … … … việc họ làm.” (Lc 23,34)
11. “Sau khi … … … … … … vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala.” (Mc 16,9)
12. “Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho … … … … … …, trong Đức Kitô Giêsu.” (Rm 6,11)
13. “… … … … … …, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” (Cv 1,11)
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng

Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1
Lời giải đáp Gặp gỡ 23 Ôn Tập (1)
II. Ghi Nhớ

Những cụm từ này được trích từ sách:

*  Đấng Cứu Độ. (Tin mừng thánh Luca 2,11)
* Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa. (Tin mừng thánh Luca 2,52)
* Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. (Tin mừng thánh Máccô 1,15b)
* “Im đi! Câm đi!” (Tin mừng thánh Máccô 4,39)
* Nhóm Mười Hai. (Tin mừng thánh Máccô 3,14)
* Chúa Giêsu, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện. (Tin mừng thánh Máccô 1,35)
* Lạy Cha chúng con. (Tin mừng thánh Mátthêu 6,9)
* Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa. (Thánh vịnh 145,2)
* Anh em hãy yêu thương nhau. (Tin mừng thánh Gioan 13,34b)
* Lạy Cha, xin tha cho họ. (Tin mừng thánh Luca 23,34)
* Bà Maria Mácđala. (Tin mừng thánh Máccô 16,9)
* Sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu. (Thư Rôma 6,11)
* Đức Giêsu, được rước lên trời. (Công vụ Tông đồ 1,11)III. Điền Vào Chỗ Trống (Gặp Gỡ 10-22)

Em hãy điền vào chỗ trống những từ nào cho hợp nghĩa.

1.  “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.” (Tin mừng thánh Luca 2,11)
2. “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.” (Tin mừng thánh Luca 2,52)
3. “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Tin mừng thánh Máccô 1,15b)
4. “Chúa Giêsu thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.” (Tin mừng thánh Máccô 4,39)
5. “Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng.” (Tin mừng thánh Máccô 3,14)
6. “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa Giêsu đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.” (Tin mừng thánh Máccô 1,35)
7. “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.” (Tin mừng thánh Mátthêu 6,9)
8. “Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.” (Thánh vịnh 145,2)
9. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Tin mừng thánh Gioan 13,34b)
10. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Tin mừng thánh Luca 23,34)
11. “Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala.” (Tin mừng thánh Máccô 16,9)
12. “Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu.” (Thư Rôma 6,11)
13. “Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” (Công vụ Tông đồ 1,11)

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng

 
 Tags: vhgl xtrl1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây