TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Năm Thánh Lòng Thương Xót - Trắc Nghiệm - Ô Chữ

Thứ ba - 25/05/2021 20:16 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1096
"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy."
Tin Mừng thánh Gioan 14,23
Năm Thánh Lòng Thương Xót - Trắc Nghiệm - Ô Chữ

 

 

NĂM THÁNH
LÒNG THƯƠNG XÓT
TRẮC NGHIỆM - Ô CHỮ

 

 

A. TỔNG QUÁT NĂM THÁNH


01. Năm Thánh là gì?
a. Là Năm Toàn Xá
b. Là năm thăng tiến đời sống xã   hội
c. Là năm mọi người sống vui vẻ, hạnh phúc
d. Cả a, b và c đúng.

02. Năm Toàn Xá, tức là thời điểm được qui định để chúng ta làm gì hầu đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa một cách đặc biệt hơn ?
a. Hoán cải,
b. Hòa giải,
c. Hiệp thông
d. Cả a, b và c đúng.

03. Năm Thánh, theo nguyên gốc tiếng Latinh “Annum Jubilaei”, bắt nguồn từ tiếng Do thái “Jôbel”, nghĩa là gì ?
a. “Thiên Chúa chiến thắng”.
b. “Thổi kèn tù và báo hiệu năm Toàn xá”.
c. “Thiên Chúa cứu độ con người”.
d. “Đức Chúa dũng mạnh”.

04. Năm Thánh có từ thời Cựu Ước được ghi ở trong sách nào ?
a. Sách Lêvi
b.Sách Ngôn sứ Isaia
c. Sách Dân Số
d. Sách 1 Biên Niên Sử

05. Bản văn trong sách Lêvi chương 25, quy định những gì ?
a. Cứ 50 năm người ta phải giải phóng các nô lệ
b. Phải xóa nợ
c. Trả lại ruộng vườn cũng như đất đai cho chủ cũ.
d. Cả a, b và c đúng.

06. Năm Thánh đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh  được cử hành vào năm nào ?
a. Năm 1050
b. Năm 1200
c. Năm 1300
d. Năm 1500

07. Năm Thánh đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh (1300) được Đức Giáo Hoàng nào công bố ?
a. Đức Giáo Hoàng Linô
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
c. Đức giáo hoàng Bonifaz VIII
d. Đức Giáo Hoàng Phanxicô

08. Khởi đầu Năm thánh được cử hành thế nào ?
a. Cứ 100 năm Hội Thánh lại cử hành Năm Thánh một lần.
b. Về sau thời hạn được rút bớt xuống chỉ còn 50 năm
c. Về sau thời hạn được rút bớt xuống còn 33 năm và  sau cùng là 25 năm
d. Cả a, b và c đúng.

09.  Ngoài những Năm Thánh thông thường, Hội Thánh  còn cử hành những Năm Thánh khác không ?
a. Không bao giờ cử hành những Năm Thánh khác
b. Có cử hành vào những Năm Thánh khác gọi là Năm Thánh ngoại thường.
c. Chỉ có trong thời các tông đồ mới cử hành Năm Thánh ngoại thường.
d. Chỉ có b và c đúng.

10. Trong thế kỷ XX, Hội Thánh có những Năm thánh ngoại thường nào ?
a. Năm Thánh 1933: kỷ niệm 19 thế kỷ cuộc tử nạn của Chúa Kitô.
b. Năm Thánh 1983 : mừng kỷ niệm 1950 năm Ðức Kitô tử nạn và phục sinh hầu đem ơn Cứu Rỗi.
c. Năm Thánh 2016 : Kính Lòng Thương Xót
d. Chỉ có a và b đúng.

11. Trong lịch sử Hội Thánh đã diễn ra bao nhiêu Năm Thánh ?
a. 12
b. 24
c. 29
d. 36


Danh sách các Năm Thánh đã diễn ra trong lịch sử Hội Thánh và các Đức Giáo hoàng tương ứng :

Năm 1300: Đức Giáo Hoàng Bonifatius VIII.
Năm 1350: Đức Giáo Hoàng Clemens VI.
Năm 1390: Đức Giáo Hoàng Urban VI công bố; Đức Giáo Hoàng Bonifatius IX cử hành.
Năm 1400: Năm Thánh thứ hai do Đức Giáo hoàng Bonifatius IX công bố.
Năm 1423: Đức Giáo Hoàng Martin V
Năm 1450: Đức Giáo Hoàng Nikolaus V.
Năm 1475: Đức Giáo Hoàng Paul II công bố, Đức Giáo Hoàng Sixtus IV cử hành.
Năm 1500: Đức Giáo Hoàng  Alexander VI.
Năm 1525: Đức Giáo Hoàng Clemens VII.
Năm 1550: Đức Giáo Hoàng Paul III công bố, Đức Giáo Hoàng Julius III cử hành.
Năm 1575: Đức Giáo Hoàng Gregor XIII.
Năm 1600: Đức Giáo Hoàng Clemens VIII.
Năm 1625: Đức Giáo Hoàng Urban VIII.
Năm 1650: Đức Giáo Hoàng Innozenz X.
Năm 1675: Đức Giáo Hoàng Clemens X.
Năm 1700: Đức Giáo Hoàng Innozenz XII công bố, Đức Giáo Hoàng Clemens XI bế mạc.
Năm 1725: Đức Giáo Hoàng Benedikt XIII.
Năm 1750: Đức Giáo Hoàng Benedikt XIV.
Năm 1775: ĐứcGiáoHoàng Clemens XIV công bố Đức Giáo Hoàng Pius VI cử hành.
Năm 1825: Đức Giáo Hoàng Leo XII.
Năm 1875: Đức Giáo Hoàng Pius IX.
Năm 1900: Đức Giáo Hoàng Leo XIII.
Năm 1925: Đức Giáo Hoàng Pius XI.
Năm 1933: Năm Thánh thứ hai dưới thời Đức Giáo Hoàng Pius XI.
Năm 1950: Đức Giáo Hoàng Pius XII.
Năm 1975: Đức Giáo Hoàng Paul VI.
Năm 1983: Đức Giáo Hoàng Johannes Paul II.
Năm 2000: Đức Giáo Hoàng Johannes Paul II.
Năm 2015: Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

http://www.simonhoadalat.com/
giaoducgd/SuyTu/103NamThanh.htm

12. Ngoài Năm Thánh được toàn thể Hội Thánh  cử hành, còn có những Năm Thánh  khác mở ra cho các Hội Thánh  địa phương. Đó là dành cho những ai ?
a. Quốc gia
b. Giáo phận,
c. Giáo xứ, hay cộng đoàn Dòng tu
d. Cả a, b và c đúng.

13. Hội Thánh Việt Nam từ đầu thế kỷ này đã cử hành những Năm Thánh nào ?
a. Năm Thánh Truyền Giáo 2003, ghi dấu 470 năm Tin Mừng được loan báo trên quê hương Việt Nam (1533-2003
b. Năm Thánh 2010, kỷ niệm 350 năm thiết lập Giáo  Hội tại Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam cùng 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
c. Cả a và b đúng.

14. Năm Thánh sẽ khai mạc với việc mở những cánh Cổng Thánh – việc mở cổng này có ý nghĩa tượng trưng như là gì ?
a. Mở ra những con đường mới dẫn tới ơn cứu độ.
b.Cải thiện đời sống xã hội ngày càng tốt đẹp
c. Thực thi lòng bác ái
d. Cả a, b và    c đúng.

15. Việc mở Cổng Thánh nói lên chính Ðức Kitô là gì qua đó con người mới có sự sống sung mãn ?
a. Cổng thật
b. Duy nhất
c. Yêu thương
d. Cả a, b đúng.

16. Những cánh cổng được này chính là những cánh cổng của các Đền Thờ nào ?
a. Đền Thờ Thánh Phêrô
b. Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô
c. Đền Thờ Đức Bà Cả
d. Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô  ngoại thành
e. Cả a, b, c và d đúng.

17. Năm Thánh được cử hành với những ý nghĩa nào ?
a. Năm Thánh là năm xin ơn tha thứ
b. Năm Thánh là năm Sám Hối và Canh Tân
c. Năm Thánh là năm Hoà Giải
d. Cả a, b và c đúng.

18. Năm Thánh là năm xin ơn tha thứ nghĩa là gì ?
a. Đây là thời gian cầu xin Thiên Chúa ban ơn cách đặc biệt để tha các hình phạt do tội gây ra.
b. Đây là thời gian đẩy mạnh việc bác ái xã hội
c. Đây là thời gian xây nhà tình thương cho nghười nghèo
d. Cả a, b và c đúng.

19. Một trong những đặc điểm của Năm Thánh là việc gì được lãnh nhận rộng rãi theo những quy định của Hội Thánh về thời gian và địa điểm ?
a. Bí tích Hòa Giải
b. Bí tích Thánh Thể
c. Ơn Toàn Xá
d. Tham dự Tuần Đại Phúc

20. Năm Thánh là năm Sám Hối và Canh Tân vì sám hối và canh tân chính là điều kiện để lãnh nhận điều gì ?
a. Ơn tha thứ.
b. Bí tích Thánh Thể
c. Ơn cứu độ
d. Cả a, b và c đúng.

21. Năm Thánh là năm Hoà Giải vì con người luôn được mời gọi sống trong mối tương quan mật thiết với những ai ?
a. Với Thiên Chúa
b. Với tha nhân
c. Với mọi loài thụ tạo.
d. Cả a, b và c đúng.

22. Ơn Xá là gì?
a. Là việc tha thứ trước mặt Thiên Chúa những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù những tội đó đã được tha thứ.
b. Là việc Đấng Bản quyền ban bí tích một cách rộng rãi
c. Là quyền tha hết mọi tội lỗi của một người.
d. Cả a, b và c đúng.

23. Có mấy loại Ơn Xá ?
a. Ơn Toàn Xá
b. Ơn Tiểu Xá.
c. Ơn chết lành.
d. Chỉ có a và b đúng.

24. Ơn Toàn Xá là gì ?
a. Là ơn tha một phần các hình phạt tạm đáng phải chịu vì tội.
b. Là ơn tha trọn vẹn các hình phạt tạm đáng phải chịu vì tội.
c. Là ơn tha mọi tội trong xúc phạm đến Chúa.
d. Chỉ có b và c đúng.

25. Ơn Tiểu Xá là gì ?
a. Là ơn tha một phần các hình phạt tạm đáng phải chịu vì tội.
b. Là ơn tha trọn vẹn các hình phạt tạm đáng phải chịu vì tội.
c. Là ơn tha mọi tội trong xúc phạm đến Chúa.
d. Chỉ có b và c đúng.

26. Ơn Xá Năm Thánh là Ơn Toàn Xá (Indul-gentia plenaria). Tín hữu có quyền chỉ Ơn Toàn Xá này cho ai ?
a. Cho chính mình.
b. Cho các linh hồn nơi luyện ngục.
c. Cho những người nghèo.
d. Chỉ có a và b đúng.

27. Mỗi ngày tín hữu được lãnh nhận bao nhiêu Ơn Toàn Xá, trừ khi người hấp hối, linh mục ban ơn Toàn Xá trong giờ sau hết ?
a. Một lần
b. Hai lần
c. Ba lần
d. Bảy lần

28. Muốn lãnh nhận ơn Toàn xá cần phải có những điều gì ?
a. Cần phải có tinh thần siêu nhiên
b. Hội đủ một số điều kiện.
c. Đông đảo người tham dự.
d. Chỉ có a và b đúng.

29. Về tinh thần siêu nhiên cần phải có những gì ?
a. Cần phải có ý hướng quay về với Thiên Chúa trong cuộc sống,
b. Phải có đời sống đức tin sâu đậm qua việc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, cũng như Bí tích Thánh Thể.
c. Phải có ý chí canh tân đời sống và dứt khoát với tội lỗi,
d. Phải thể hiện đức tin qua những việc bác ái,
e. Phải sống hiệp thông với Hội Thánh được diễn tả qua việc cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
g. Cả a, b, c, d và e đúng.

30. Để lãnh nhận Ơn Toàn Xá phải giữ là những điều kiện nào ?
a. Phải Xưng tội và rước lễ.
b. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (thường đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin kính)
c. Thi hành một trong những việc được Hội Thánh quy  định như : tham dự nghi thức ban ơn Toàn Xá, kính viếng các Đền thờ, Nhà thờ được chỉ định...
d. Chỉ có a và b đúng.

31. Vì những lý cho chính đáng, một số tín hữu không thể viếng Nhà thờ được chỉ định, Tòa Thánh có mở lối nào để giúp họ hưởng nhờ ơn Toàn Xá trong Năm Thánh ?
a. Những người mắc ngăn trở chính đáng, như các tu sĩ dòng kín, các bệnh nhân... có thể hiệp ý với các tín hữu đi hành hương và dâng những đau khổ, những lời cầu nguyện, những thiếu thốn thua thiệt trong đời sống để hưởng nhờ Ơn Xá Năm Thánh.
b. Ơn Xá Năm Thánh cũng còn được lãnh nhận với những sáng kiến hãm mình (như nhịn uống rượu, hút thuốc, kiêng thịt... trong một ngày, và dành số tiền đó giúp những người nghèo khổ; hoặc dành thời giờ tự do tham gia các công việc chung, hay những hình thức hãm mình khác).
c. Các tín hữu đi viếng thăm trong một thời gian nào đó những anh chị em đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, đau khổ, khó khăn (như các bệnh nhân, tù nhân, người già cả và sống cô đơn, các người bị tàn tật, các thiếu nhi bị bỏ rơi...) và thực thi các điều kiện xưng tội, rước lễ và cầu nguyện thì cũng được lãnh nhận Ơn Xá Năm Thánh.
d. Cả a, b và c đúng.

32. Tại sao lại tìm hiểu hành hương Năm Thánh ?
a. Hành hương Năm Thánh là một dịp để du lịch.
b. Hành hương Năm Thánh là một trong những sinh hoạt đạo đức của Năm Thánh.
c. Hành hương Năm Thánh là một để mọi người yêu nhau.
d. Hành hương Năm Thánh là một dịp mọi người cùng cộng tác với nhau.

33. Ý nghĩa đích thực của hành hương Năm Thánh là gì ?
a. Hành hương Năm Thánh là dịp để có thể nhận lãnh ơn Toàn Xá, đền bù lại những hình phạt mà tội chúng ta đã gây ra, hoặc chỉ ân xá cho các linh hồn  nơi luyện tội
b. Nhờ ơn Chúa, chúng ta can đảm từ bỏ con người cũ
c. Nhờ ơn Chúa, chúng ta nỗ lực canh tân đời sống đức tin, hân hoan tiến bước trên đường trọn lành.
d. Cả a, b và c đúng.

 

B. TỔNG QUÁT
NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT


34. Ngày 11-4-2015, áp Chúa nhật kính Lòng Chúa thương xót, Đức giáo hoàng Phanxicô đã ban hành tông sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót (Misericordiae Vultus), công bố việc thiết lập năm gì?
a.  Năm Đức Tin
b. Năm Thánh Lòng Thương Xót
c. Năm Thánh Hồng Ân
d. Năm Thánh Cứu Chuộc

35. Năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo hội Công giáo do Đức Giáo Hoàng nào đề ra ?
a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
b. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
c. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI
d. Đức Giáo Hoàng Phanxicô

36. Năm Thánh Lòng Thương Xót, bắt đầu từ lễ gì ?
a.  Lễ Chúa Kitô Vua
b. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
c. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
d. Lễ Đức Marias, Mẹ Thiên Chúa

37. Năm Thánh Lòng Thương Xót kết thúc vào lễ gì ?
a. Lễ Chúa Giêsu chịu phép   rửa
b. Lễ Chúa Kitô Vua
c. Lễ Giáng sinh
d. Lễ Hiển Linh

38. Đối với các Giáo Hội địa phương, nghi thức mở Cửa Thánh sẽ được cử hành tại nhà thờ Chính tòa vào ngày nào ?
a. Vào ngày 18-12-2015
b. Vào ngày 13-12-2015
c. Vào ngày 25-12-2015
d. Vào ngày 20-11-2016

39. Mục đích của Năm Thánh Lòng Thương Xót là gì ?
a. Kêu gọi người tội lỗi trở về với Thiên Chúa.
b. Hội Thánh sẽ tha thứ tất cả mọi tội mà con người phạm.
c. Kêu gọi mọi tín hữu ăn năn sám hối.
d. Kêu gọi các tín hữu chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô.

40. Mục đích của Năm Thánh Lòng Thương Xót là kêu gọi các tín hữu chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô; nhờ đó, chúng ta được điều gì ?
a.  Cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương
b. Trở nên dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót trong cuộc sống.
c. Trở nên người tín hữu sốt sắng, đạo đức
d. Chỉ có a và b đúng.

41. Trong Năm hồng ân này, anh chị em hãy sốt sắng đón nhận lòng thương xót của Chúa qua bí tích gì?
a.  Bí tích Giao Hoà
b. Bí tích Xức Dầu
c. Bí tích Thánh Thể
d. Bí tích Thêm Sức

42. Trong Năm hồng ân này, anh chị em hãy sốt sắng đón nhận lòng thương xót của Chúa qua bí tích Giao hoà để làm gì ?
a.  Để tha thứ cho nhau
b. Làm hoà với nhau.
c. Làm việc lành phúc đức.
d. Chỉ có a và b đúng.

43. Ngoài việc, tha thứ cho nhau và làm hoà với nhau, người tín hữu đồng thời biết quan tâm tới điều gì nữa ?
a.  Giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội
b. Giúp đỡ những ai đang đau khổ  về tinh thần cũng như thể xác
c. Cầu nguyện liên lỉ với Chúa.
d. Chỉ có a và b đúng.

44. Tông sắc Dung mạo lòng thương xót  (Misericordiae Vultus) thực sự là một tổng hợp thần học về lòng thương xót, đồng thời trình bày hướng đi của Năm Thánh. Lòng thương xót không phải là một từ ngữ trừu tượng, nhưng là gì ?
a. Từ ngữ diễn tả dung nhan Thiên Chúa cũng như đời sống và hành động của Chúa Giêsu,
b. Đồng thời là phương cách thể hiện tính khả tín của Giáo Hội
c. Biểu lộ cho mọi người thấy tình yêu cứu độ.
d. Chỉ có a và b đúng.

45. Về việc tổ chức Năm Thánh, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Năm Thánh cần được cử hành trước hết trong từng giáo phận như là gì ?
a. Cơ hội thuận lợi để canh tân đời sống mục vụ.
b. Cơ hội làm cho mọi người biết Chúa
c. Cơ hội để truyền giáo
d. Cơ hội biểu lộ lòng thương xót

46. Về việc tổ chức Năm Thánh, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Năm Thánh cần được cử hành trước hết trong từng giáo phận như cơ hội thuận lợi để canh tân đời sống mục vụ. Phải quan tâm đặc biệt đến điều gì ?
a. Chiều kích thiêng liêng của Năm Thánh.
b. Sự nhất quán giữa việc loan báo Tin Mừng.
c. Đời sống của những người mang danh Kitô hữu.
d. Cả a, b và c đúng.

47. Trong Năm Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu cầu mỗi giáo phận mở Cửa Thương Xót, giúp các tín hữu làm gì ?
a. Cảm nghiệm được lòng thương xót của Cha trên trời.
b. Sống đức tin giữa xã hội tiêu thụ
c. Tìm được niềm vui, hạnh phúc
d. Cả a, b và c đúng.

48. Vào Chúa nhật nào, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố rằng trong mọi Giáo hội địa phương, tại Nhà thờ chính tòa – Nhà Thờ Mẹ của các tín hữu trong miền đó – hoặc, thay vào đó là nhà thờ đồng-chính-tòa hay một nhà thờ khác có ý nghĩa đặc biệt, Cửa Thương Xót sẽ được mở trong suốt Năm Thánh ?
a. Chúa nhật I Mùa Vọng
b. Chúa nhật II Mùa Vọng
c. Chúa nhật III Mùa Vọng
d. Chúa nhật IV Mùa Vọng

49. Câu khẩu hiệu của Năm Thánh 2016 là gì ?
a. Thương xót như Cha anh em ở trên trời
b. Thương xót như Chúa Cha
c. Thương xót như Thiên Chúa
d. Hãy thương xót mọi người

50. Khẩu hiệu Thương xót như Chúa Cha (x. Lc 6,36) là lời mời gọi sống lòng thương xót theo gương Cha trên trời, dạy chúng ta điều gì ?
a. Đừng xét đoán
b. Đừng kết án
c. Hãy tha thứ và yêu thương vô giới hạn.
d. Cả a, b và c đúng.

51. Logo của Năm Thánh Lòng Thương xót do ai thiết kế ?
a. Cha Marko I. Rupnik.
b. Cha Mark Link
c. Cha Federico Lombardi
d. Cha Arturro Cattaneo


52. Logo là một tổng luận thần học về điều gì ?
a. Sự tín thác.
b. Lòng thương xót.
c. Niềm vui cứu độ.
d. Niềm hy vọng vĩnh cửu.

53. Logo trình bày một hình ảnh rất thân quen với Giáo Hội sơ khai, nghĩa là trình bày tình yêu của ai, Đấng đã đưa mầu nhiệm Nhập thể (hai bản tính, thiên tính và nhân tính) đến chỗ hoàn thành bằng ơn cứu chuộc (những dấu đinh trên hai tay và hai chân) ?
a. Chúa Cha
b. Chúa Kitô
c. Chúa Thánh Thần
d. Ngôn sứ Môsê

54. Chúa Kitô đã mang nhân loại trên vai Người với tất cả lòng thương xót, cặp mắt của Đấng chăn chiên lành và cặp mắt của Adam trở nên một, để Chúa Kitô nhìn mọi sự bằng cặp mắt của Adam và để Ađam làm gì ?
a. Để Ađam được cứu độ.
b. Để Ađam nhìn mọi sự bằng cặp mắt của Chúa Kitô.
c. Để Ađam luôn trong sự yêu thương của Thiên Chúa.
d. Chỉ có b và c đúng.

55. Nơi Chúa Kitô, Adam mới, mọi người nam nữ đều khám phá nhân tính của chính mình và tương lai sẽ đến, khi chiêm ngắm tình yêu của Chúa Cha qua  điều gì ?
a. Cặp mắt của Chúa Kitô.
b. Ân sủng của Chúa Thánh Thần.
c. Sự hướng dẫn của Giáo Hội.
d. Ơn cứu độ của Thiên Chúa.

56. Nền của hình ảnh trên là ba hình bầu dục đồng tâm, càng đi ra bên ngoài thì mầu sắc càng nhạt đi, diễn tả hành động của Chúa Kitô đưa nhân loại đi đâu ?
a. Ra khỏi đêm tối của tội lỗi và sự chết.
b. Đến cùng đích của lịch sử.
c. Đến với Chúa Cha.
d. Đi vào mầu nhiệm tình yêu thẳm sâu của Thiên Chúa.

57. Khi nhìn từ ngoài vào, chiều sâu của mảng màu tối lại diễn tả điều gì ?
a. Tính khôn dò của tình yêu Thiên Chúa, Đấng tha thứ tất cả.
b. Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa.
c. Sự ác của tội lỗi thật nghiêm trọng.
d. Cả a, b và c đúng.

58. Trong Mùa Chay của Năm Thánh 2016 có biến cố gì đặc biệt?
a. Đức giáo Hoàng Phanxicô sẽ mở cửa Năm Toàn xá
b. Đức giáo Hoàng Phanxicô sẽ gửi tới trong mọi  giáo phận  toàn thế giới các Thừa sai của Lòng Thương Xót”
c. Đức giáo Hoàng Phanxicô ban Bí tích Hòa Giải  tập thể
d. Mọi giáo phận sẽ được ban Bí tích Hòa Giải tập thể

59. Các “Thừa sai của Lòng Thương Xót” là ai ?
a. Là các Giám mục / Linh Mục mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban cho quyền tha cả các tội dành cho Ngai Tòa Thánh Phêrô.
b. Là những Giám mục / Linh Mục ở Toà Ân Giải Tối Cao
c. Là những Giám mục / Linh Mục sống linh đạo  Lòng Chúa Thương Xót.
d. Cả a, b và c đúng.

60. Các “Thừa sai của Lòng Thương Xót” được Đức giáo Hoàng ban cho quyền gì ?
a. Quyền tha các tội trọng
b. Quyền ban Bí tích Giải Tội trên toàn thế  giới
c. Quyền tha cả các tội dành cho Ngai Tòa Thánh Phêrô.
d. Quyền ban Bí tích Hòa Giải tập thể.

61. Đâu là các tội đặc biệt này mà Đức Giáo Hoàng ban năng quyền giải chúng cho các Thừa Sai của Lòng Thương Xót ?
a. Xúc phạm đến Mình Máu Thánh Chúa ;
b. Dùng bạo lực thể lý chống lại    Đức Giáo Hoàng ;
c. Truyền chức Giám Mục không có sự uỷ quyền  của Đức Giáo Hoàng ;
d. Ban phép giải tội cho tòng phạm trong tội dâm dục tức điều răn thứ sáu ;
e. Trực tiếp vi phạm Ấn bí tích, nghĩa là vi phạm bí mật tòa giải tội ;
g. “Vi phạm bí mật của Mật Nghị Bầu Giáo Hoàng”
h. Cả a, b, c, d, e và g đúng

62. Những tội kể trên đều có hình phạt là bị vạ tuyệt thông tự động (tiền kết), và chỉ có ai mới có quyền được tha ?
a. Kinh Sĩ Lòng Thương Xót
b. Các Giám mục / linh mục ở Tòa Ân Giải Tối Cao
c. Đức Giám mục
d. Đức Giáo Hoàng.

63. Vạ tuyệt thông tiền kết là gì ?
a. Những ai phạm một trong các tội này thì tự động  và tức khắc bị dứt phép thông công
b. Những ai ngoan cố phạm tội
c. Những người cố tình chống đối và không hối lỗi
d. Những người thách thức lòng thương xót của Thiên Chúa.

64. Ngoài những tội trên, còn có những tội nào bị vạ tuyệt thông tiền kết nữa không ?
a. Người bội giáo, lạc giáo hay ly giáo
b. Những người liên quan việc phá thai
c. Những người ngoại tình
d. Chỉ có a và b đúng.

65. Trường hợp phá thai là trường hợp được biết nhiều nhất bao gồm hình phạt vạ tuyệt thông, nhưng việc giải vạ không được dành cho Tòa Thánh. Vậy dành cho ai ?
a. Đức Giám Mục Bản Quyền
b. Linh mục nào được Đức Giám Mục Bản Quyền ủy quyền
c. Các linh mục sống linh đạo Lòng Thương Xót
d. Chỉ có a và b đúng.

66. Đối với trường hợp phá thai, Các thừa sai của Lòng Thương Xót cũng có quyền tha vạ này. Đúng hay sai ?
a. Đúng
b. Sai.     

67. Hậu quả của vạ tuyệt thông bao gồm điều gì ?
a. Cấm lãnh nhận các bí tích
b. Cấm không được đến những nơi thờ phượng
c. Cấm không được làm việc bác ái
d. Cấm mọi sinh hoạt tôn giáo

68. Bình thường cha giải tội không có quyền tha vạ tuyệt thông. Vì vậy khi linh mục giải tội tiếp nhận một hối nhân và nhận thấy họ bị vạ tuyệt thông, thì ngài phải làm gì ?
a. Ban Bí tích giải tội cho họ
b. Không thể ban phép giải tha tội cho họ
c. Phải gửi họ tới với vị Chánh Án Tòa Ân Giải Tối Cao thay thế Đức Giáo Hoàng, hay tới Giám mục Bản Quyền, để họ có thể được tha vạ tuyệt thông trước khi   nhận việc xá giải bí tích.
d. Chỉ có b và c đúng.

69. Gương mặt của các Thừa Sai Lòng Thương Xót thật nổi bật, vì các ngài có quyền gì ?
a. Quyền trực tiếp tha vạ tuyệt thông
b. Quyền ban phép Giải Tội
c. Quyền ban Bí tích Thêm Sức
d. Chỉ có a và b đúng.

70. Theo Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót ngày 2 tháng 2 năm 2016 là ngày dành riêng cho ai ?
a. Những người sống đời thánh hiến.
b. Các nhân viên cơ quan trung ương Tòa Thánh, quốc gia thành Vaticăng và các cơ cấu liên hệ.
c. Ngày giới trẻ giáo phận Roma.
d. Ngày của các Phó Tế.

71. Theo Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót ngày mùng 4-5 tháng 3 năm 2016 là ngày gì ?
a. Ngày “24 giờ cho Chúa” với lễ nghi sám hối tại đền thờ thánh Phêrô.
b. Ngày gửi các Thừa Sai của Lòng Thương Xót trong đền thờ thánh Phêrô.
c. Ngày dành cho những ai sống linh đạo Lòng Chúa Thương Xót.
d. Ngày của các Linh Mục.

72. Theo Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót ngày 24 tháng 4 năm 2016 là ngày gì ?
a. Ngày “24 giờ cho Chúa” với lễ nghi sám hối tại đền thờ thánh Phêrô.
b. Ngày gửi các Thừa Sai của Lòng Thương Xót trong đền thờ thánh Phêrô.
c. Ngày dành cho những ai sống linh đạo Lòng Chúa Thương Xót.
d. Là ngày dành cho các thanh thiếu niên tuổi từ 13-   16 : Tuyên xưng đức tin và xây dựng một nền văn hóa  của lòng thương xót.

73. Theo Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót ngày 3 tháng 6 năm 2016 là ngày dành riêng cho ai ?
a. Ngày của các Linh Mục.
b. Ngày của các Phó Tế.
c. Ngày dành cho giới trẻ.
d. Ngày dành cho các bệnh nhân và người tàn tật.

74. Theo Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót ngày 12 tháng 6 năm 2016 là ngày dành riêng cho ai ?
a. Ngày của các Linh Mục.
b. Ngày của các Phó Tế.
c. Ngày dành cho giới trẻ.
d. Ngày dành cho các bệnh nhân và người tàn tật.

75. Theo Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót ngày 26-31 tháng 7 năm 2016 là ngày dành riêng cho ai ?
a. Ngày dành cho các giáo lý viên
b. Ngày dành cho giới trẻ.
c. Ngày của các Linh Mục.
d. Ngày dành cho các người làm việc và các thiện nguyện viên Lòng Thương Xót.

76. Theo Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót ngày 25 tháng 9 năm 2016 là ngày dành riêng cho ai ?
a. Ngày dành cho các bệnh nhân và người tàn tật.
b. Ngày dành cho các giáo lý viên.
c. Ngày dành cho giới trẻ.
d. Ngày của các Linh Mục.

77. Theo Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót ngày 1 tháng 11 năm 2016 là ngày gì ?
a. Ngày cho các tù nhân
b. Ngày dành cho các người làm việc và các thiện nguyện viên Lòng Thương Xót.
c. Ngày lễ cầu cho những người đã qua đời.
d. Ngày dành cho những ai sống linh đạo Lòng Chúa Thương Xót.

78. Theo Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót ngày 13 tháng 11 năm 2016 là ngày gì ?
a. Ngày dành cho các người làm việc và các thiện nguyện viên Lòng Thương Xót.
b. Ngày dành cho những ai sống linh đạo Lòng Chúa Thương Xót.
c. Ngày lễ đóng cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót tại các đền thờ Rôma và trong các giáo phận trên thế giới.
d. Ngày lễ đóng cửa Năm Thánh tại đền thờ thánh Phêrô kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

79. Theo Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót ngày 20 tháng 11 năm 2016 là ngày gì ?
a. Ngày dành cho các người làm việc và các thiện  nguyện viên Lòng Thương Xót.
b. Ngày dành cho những ai sống linh đạo Lòng Chúa Thương Xót.
c. Ngày lễ đóng cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót tại các đền thờ Rôma và trong các giáo phận trên thế giới.
d. Ngày lễ đóng cửa Năm Thánh tại đền thờ thánh Phêrô kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

80. Tại giáo phận Banmêthuột, khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 15g00, ngày 11/12/2015 tại đâu?
a. Tại đồi Thánh Tâm – Gx Xã Đoài, Gh Đăk Mil.
b. Tại đồi Chúa Kitô – Gx Châu Sơn, Gh Mẫu Tâm.
c. Tại đồi Đức Mẹ  – Gx Giang Sơn, Gh Giang Sơn.
d. Tại Trung tâm Thác Mơ – Gx Phước Long, Gh Phước Long.

 

C. MISERICORDIÆ VULTUS
- DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT

 

 

 

MISERICORDIÆ VULTUS
- DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT,
Tông Sắc mở Năm Thánh ngoại thường
về Lòng Thương Xót


Phanxicô,
Giám Mục Rôma, Tôi Tớ của Các Tôi Tớ Thiên Chúa,
gửi đến tất cả những ai đọc Tông Sắc này
Ân Sủng, Lòng Thương Xót và Bình An.

81. Ai là dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha Cha ? (MV 1)
a. Đức Kitô Giêsu
b. Chúa Thánh Thần
c. Giáo Hội
d. Mẹ Maria

82. Đức Giêsu Nazareth đã mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa bằng những gì ? (MV 1)
a. Bằng lời nói
b. Bằng hành động
c. Bằng cả bản thân Người
d. Cả a, b và c đúng.

83. Chúng ta cần liên lỉ chiêm ngưỡng mầu nhiệm của lòng thương xót. Đây là suối nguồn của điều gì ? (MV 2)
a. Tươi vui
b. Tĩnh lặng
c. An bình
d. Cả a, b và c đúng.

84. Lòng thương xót là con đường nối kết Thiên Chúa với con người, hướng lòng chúng ta về điều gì ? (MV 2)
a. Được sống bình an với mọi người.
b. Niềm hy vọng sẽ được yêu thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi của chúng ta.
c. Biết quảng đại sống vì mọi người.
d. Biết sống yêu thương và xây đắp hạnh phúc nhân loại.

85. Năm Thánh Lòng Thương Xót, bắt đầu từ lễ gì ? (MV 3)
a.  Lễ Chúa Kitô Vua
b. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
c. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
d. Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

86. Đức Thánh Cha chọn ngày 8 tháng 12 vì ý nghĩa phong phú của ngày này trong lịch sử gần đây của Giáo Hội. Thật vậy,  Đức Thánh Cha muốn mở Cửa Thánh vào dịp gì ? (MV 4)
a. Công bố Sách Giáo Lý Công Giáo.
b. Kỷ niệm 50 năm bế mạc Công Đồng Vaticanô II.
c. Công bố Bộ Giáo Luật
d. Công bố thông điệp Sự Sống Con Người.

87. Năm Thánh Lòng Thương Xót kết thúc vào lễ gì ? (MV 5)
a. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
b. Lễ Chúa Kitô Vua
c. Lễ Giáng Sinh
d. Lễ Hiển Linh

88. "Thực thi lòng thương xót là đặc điểm riêng của ai, và đó là cách thức đặc biệt để Ngài bày tỏ sự toàn năng của Ngài" ? (MV6)
a. Thiên Chúa
b. Đấng Cứu Thế
c. Giáo Hội
d. Con người

89. Trong lịch sử nhân loại, Thiên Chúa bao giờ cũng là Đấng thế nào ? (MV 6)
a. Đấng hiện diện
b. Đấng gần gũi, quan phòng
c. Đấng thánh thiện và đầy lòng thương xót.
d. Cả a, b và c đúng.

90. Điều gì là những lời thường đi liền nhau trong Cựu Ước để diễn tả bản tính của Thiên Chúa ? (MV 6)
a. "Nhẫn nại và hay thương xót"
b. “Yêu thương và tha thứ”
c. “Hiền lành và khiêm nhượng”
d. “Nâng đỡ và chở che”

91. Yếu tố lòng thương xót làm cho tất cả các biến cố trong Cựu Ước mang ý nghĩa gì ? (MV 7)
a. Tình yêu
b. Cứu độ
c. Thương xót
d. Tha thứ

92. Lòng thương xót làm cho lịch sử của Thiên Chúa nơi dân tộc Israel trở thành điều gì ? (MV 7)
a. Dân được chúc phúc.
b. Lịch sử cứu độ.
c. Hiện thực của lời hứa.
d. Dấu chỉ chúc lành cho mọi dân tộc.

93. Khi chăm chú ngắm nhìn Chúa Giêsu và dung mạo lòng thương xót của Người, chúng ta có thể cảm nhận được điều gì ? (MV 8)
a. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
b. Tình Yêu của Ba Ngôi chí thánh.
c. Cái chết sẽ bị đánh bại.
d. Sự chiến thắng của Đức Giêsu trước cái chết.

94. Lòng thương xót của Đức Giêsu được biểu lộ qua những việc nào ? (x. MV 8)
a. Khi gặp bà góa thành Nain đang đưa người con trai duy nhất của mình đi chôn, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương trước nỗi đau tận cùng của người mẹ đang khóc con, và đã trao lại cho bà người con được hồi sinh từ cõi chết (x. Lc 7,15)
b. Đức Giêsu đã chữa lành các bệnh nhân được mang đến cho Người (x. Mt 14,14),
c. Với một ít bánh và cá, Người đã cho đám đông được ăn no thỏa (x. Mt 15,37).
d. Cả a, b và c đúng.

95. Trong các dụ ngôn về lòng thương xót, Chúa Giêsu đã mặc khải bản tính của Thiên Chúa như một Người Cha thế nào làm gì ? (MV 9)
a. Không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nào thực hiện được việc tha thứ tội lỗi
b. Chế ngự thái độ cự tuyệt bằng sự cảm thông và lòng thương xót.
c. Không ngừng trừng phạt tội của con người
d. Chỉ có a và b đúng.

96. Những dụ ngôn nói về Lòng Thương Xót là những dụ ngôn nào ? (MV 9)

a. Dụ ngôn về người cha với hai đứa con
b. Dụ ngôn về đồng xu thất lạc
c. Dụ ngôn về con chiên lạc
d. Cả a, b và c đúng.

97. Nơi những dụ ngôn ấy, chúng ta thấy được điểm cốt lõi của Tin Mừng và của đức tin, vì lòng thương xót tỏ hiện như là gì ? (MV 9)
a. Một sức mạnh vượt thắng tất cả,
b. Một sức mạnh đong đầy trái tim bằng tình yêu thương và mang lại an ủi bằng ơn tha thứ.
c. Một sức mạnh vượt thắng ích kỷ.
d. Chỉ có a và b đúng.

98. Dụ ngôn về “tên đầy tớ không có lòng thương” (Mt 18,32-33)  chứa đựng một giáo huấn tuyệt vời cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu khẳng định lòng thương xót không chỉ là một hành động của Chúa Cha, nhưng còn là tiêu chuẩn để nhận biết điều gì ?  (MV 9)
a. Ai là con cái thật của Ngài
b. Tình yêu tự hiến của   Chúa Giêsu
c. Sự hy sinh của con người.
d. Bổn phận phải tha thứ cho anh em.

99. Việc tha thứ những xúc phạm là một thể hiện rõ ràng nhất của tình yêu thương xót, và đối với các Kitô hữu chúng ta, đây là gì ? (MV 9)
a. Sứ mệnh mọi người phải thi hành.
b. Niềm vui của mọi người
c. Dấu chỉ người con của Thiên Chúa.
d. Một mệnh lệnh không thể bỏ qua.

100. Tha thứ là một khí cụ được đặt vào đôi tay mỏng dòn của chúng ta để làm gì ? (MV 9)
a. Làm việc bác ái
b. Tìm được sự thanh thản cho tâm hồn.
c. Yêu mến Chúa nhiều hơn.
d. Thực thi lòng bác ái của Thiên Chúa.

101. Giải tỏa những hờn ghét, giận dữ, bạo lực và trả thù là những điều kiện cần thiết để làm gì ?(MV 9)
a. Được làm con Chúa
b. Để sống hạnh phúc
c. Được gọi là môn đệ của Chúa Giêsu.
d. Cả a, b và c đúng.

102. Cha yêu thương thế nào thì con cái cũng phải yêu thương như vậy. Chúa Cha là Đấng thương xót chúng ta, chúng ta cũng được mời gọi làm gì ? (MV 9)
a. Xót thương nhau.
b. Sống hạnh phúc.
c. Được Nước Trời làm gia nghiệp.
d. Hưởng phúc thiên đàng.

103. Trụ cột nâng đỡ đời sống Giáo Hội chính là gì?(MV 10)
a. Niềm tin
b. Lòng Thương Xót.
c. Sự hy vọng
d. Lòng sám hối.

104. Sự tha thứ là động lực làm bừng lên sức sống mới và truyền thêm can đảm để làm gì ? (MV 10)
a. Để giữ vững niềm hy vọng cho tương lai.
b. Để sống minh bạch
c. Để truyền giáo
d. Để say mê Chúa Kitô

105. Chúng ta không thể quên giáo huấn sâu sắc của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II gửi cho chúng ta trong Thông điệp thứ hai của ngài, Dives in Misericordia : 'Tâm thức của con người ngày nay, có lẽ hơn là trong quá khứ, dường như muốn chống lại Thiên Chúa của lòng thương xót, cố ý loại trừ ý niệm thương xót ra khỏi điều gì ? (MV 11)
a. Ra khỏi cuộc sống
b. Ra khỏi con tim.
c. Ra khỏi văn hóa
d. Chỉ có a và b đúng.

106. “Điều gì được điều động bởi tình yêu dành cho con người, cho tất cả những gì là nhân bản và những gì, theo nhận định của nhiều người ngày nay, đang bị đe dọa nghiêm trọng ?”(MV 11)
a. Lòng Thương Xót
b. Niềm hy vọng Kitô giáo
c. Lòng phó thác
d. Đức tin mãnh liệt

107. “Ai có được đời sống chân thực khi tuyên xưng và phổ biến lòng thương xót - thuộc tính kỳ diệu nhất của Đấng Tạo Thành và Cứu Chuộc - cũng như khi đưa con người đến nguồn mạch của lòng thương xót nơi Đấng Cứu Thế, lòng thương xót được giữ gìn và phân phát bởi chính Giáo Hội ?”(MV 11)
a. Giáo Hội
b. Các tông đồ
c. Người chứng nhân
d. Các cộng đoàn

108. Sứ mạng của ai là loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa, là trái tim sống động của Tin Mừng, đang muốn nhờ lòng thương xót để chạm được đến con tim và khối óc của con người ? (MV 12)
a. Giáo Hội
b. Các tông đồ
c. Nhà truyền giáo
d. Các cộng đoàn

109. Chân lý đầu tiên của Giáo Hội chính là gì ? (MV 12)
a. Tình Yêu Chúa Kitô
b. Sự cứu rỗi các linh hồn
c. Việc truyền giáo
d. Loan báo Tin Mừng

110. Chúng ta muốn sống Năm Thánh này dưới ánh sáng của câu Lời Chúa nào ? (MV 13)
a. Hãy cứu vớt các anh chị em
b. Hãy nỗ lực hy sinh
c. Quên mình vì yêu thương.
d. Thương xót như Chúa Cha.

111. Để có thể sống lòng xót thương, trước tiên chúng ta cần làm gì ?  (MV 13)
a. Tham dự thánh lễ
b. Cầu nguyện
c. Biết lắng nghe Lời Thiên Chúa
d. Học hỏi Thánh Kinh

112. Việc hành hương trong Năm Thánh là một dấu chỉ đặc biệt, vì mang hình ảnh của việc gì ? (MV 14)
a. Cho con đường cứu rỗi
b. Chung cuộc của một đời người.
c. Lý tưởng truyền giáo nơi mỗi kitô hữu.
d. Cuộc hành trình mỗi người chúng ta đang thực hiện trong cuộc sống.

113. Chuyến hành hương cho thấy lòng thương xót chính là đích điểm phải đạt tới, đòi hỏi phải làm gì ? (MV 14)
a. Dấn thân
b. Hy sinh
c. Đau khổ
d. Chỉ co a và b đúng.

114. Ước gì cuộc hành hương sẽ thúc đẩy sự gì ? (MV 14)
a. Hoán cải
b. Hy sinh
c. Sống hiệp nhất
d. Cả a, b và c đúng.

115. Ai dạy chúng ta biết những chặng đường hành hương để có thể đạt tới đích điểm ấy, đó là: "Đừng xét đoán để các con khỏi bị xét đoán; đừng lên án để các con khỏi bị lên án; hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ" ? (MV 14)
a. Chúa Giêsu Kitô
b. Chúa Thánh Thần
c. Giáo Hoàng
d. Thánh Phaolô

116. Nói xấu người anh chị em vắng mặt, nghĩa là gì ? (MV 14)
a. Đẩy người ấy vào bóng tối,
b. Làm mất thanh danh
c. Gây tiếng xấu cho người ấy.
d. Cả a, b và c đúng.

117. Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta phải biết điều gì ? (MV 14)
a. Tha thứ và sẵn sàng cho đi.
b. Sự mến yêu
c. Sự hy sinh
d. Cả a, b và c đúng.

118. Trong Năm Thánh này, ai được mời gọi nhiều hơn để chữa trị và xoa dịu các thương tích bằng dầu an ủi, dùng lòng thương xót để băng bó, dùng tình liên đới và thái độ ân cần quan tâm để chữa lành những vết thương ấy ? (MV 15)
a. Giáo Hội
b. Tổ chức Caritas
c. Cộng đoàn
d. Các tổ chức bác ái

119. Hãy mở to mắt để nhận ra tình trạng khốn khổ của thế giới, để thấy điều gì ?  (MV 15)
a. Những vết thương của anh chị em chúng ta đang bị tước mất nhân phẩm,
b. Ý thức rằng chính chúng ta được mời gọi lắng nghe tiếng họ kêu gào xin được cứu giúp
c. Những nền văn hóa đang dần mất đi.
d. Chỉ có a và b đúng.

120. Ước gì bàn tay chúng ta nắm lấy đôi tay họ và kéo họ đến với chúng ta, Ước chi tiếng nói của họ trở thành tiếng nói của chúng ta, và ước chi chúng ta có thể chung tay phá đổ những rào cản của thái độ dửng dưng lãnh đạm, vẫn thường được dùng để che giấu điều gì ?  (MV 15)
a. Thói giả hình
b. Tính ích kỷ
c. Lòng ghen tỵ
d. Chỉ có a và b đúng.

121. Ước muốn tha thiết của Đức Thánh Cha trong Năm Thánh này là, đoàn dân Kitô hữu sẽ quan tâm đến  những hành vi của lòng thương xót, đó là gì ? (MV 15)
a. Thương xót như Cha trên trời
b. Thương xót như người Samaria nhân hậu
c. Thương xót về phần xác cũng như phần hồn.
d. Cả a, b và c đúng.

122. Chúng ta hãy tái khám phá những hành vi thương xót, chẳng hạn Thương xác là gì ? (MV 15)
a. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống
b. Cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà,
c. Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
d. Chôn xác kẻ chết, chuộc kẻ làm tôi
e. Cả a, b, c và d đúng.

123. Chúng ta hãy tái khám phá những hành vi thương xót, chẳng hạn Thương linh hồn là gì ? (MV 15)
a. Lấy lời lành mà khuyên người
b. Yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội
c. Dậy dỗ kẻ mê muội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta
d. Cầu cho kẻ sống và kẻ chết
e. Cả a, b, c và d đúng.

124. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, có nhắc đến đoạn sách của Ngôn Sứ nào với những lời như sau: "Thần Khí của Chúa là Thiên Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi mang tin vui cho người nghèo khó, băng bó những tấm lòng sầu muộn, loan báo sự giải thoát cho kẻ bị tù đầy và mở cửa ngục tù; công bố năm hồng ân của Chúa"Đoan sách này là của ngôn sứ nào? (MV 16)
a. Ngôn sứ Dacaria
b. Ngôn sứ Malakhi
c. Ngôn sứ Mikha
d. Ngôn sứ Isaia

125. "Năm của lòng thương xót", đó là điều Chúa loan báo và cũng là điều chúng ta muốn sống. Năm Thánh mang ý nghĩa phong phú của sứ mạng Chúa Giêsu, được vọng lại qua lời của vị ngôn sứ, đó là những gì ? (MV 16)
a. Là một lời nói hay cử chỉ để an ủi kẻ nghèo khổ
b. Là loan báo tự do cho những người bị khống chế bởi những hình thức nô lệ mới trong xã hội ngày nay,
c. Là trả lại thị lực cho những người không còn khả năng nhìn thấy gì khác vì chỉ lo nhìn vào bản thân
d. Là phục hồi phẩm giá cho những người đã bị mất nhân phẩm.
e. Cả a, b, c và d đúng.

126. Mùa nào trong Năm Thánh này cũng phải được sống cách sâu sắc hơn như một thời điểm đặc biệt để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa ? (MV 17)
a. Mùa Vọng
b. Mùa Giáng Sinh
c. Mùa Chay
d. Mùa Thường Niên

127. Chúng ta cũng có thể suy niệm cách cụ thể câu nói của tiên tri nào trong mùa cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái này: "Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: bỏ xiềng xích bất công, mở dây tháo ách, giải thoát cho người bị áp chế, đập tan mọi gánh nặng? Nào chẳng phải là chia cơm bánh cho người đói, đón vào nhà những người nghèo túng lang thang; thấy kẻ mình trần thì cho áo che thân, không coi khinh anh em đồng loại? Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, ngươi sẽ được nhanh chóng chữa lành; và đức công chính sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang Chúa bao bọc lấy ngươi." ? (MV 17)
a. Tiên tri Dacaria
b. Tiên tri Malakhi
c. Tiên tri Mikha
d. Tiên tri Isaia

128. Sáng kiến gì được cử hành vào thứ Sáu và thứ Bảy trước Chúa Nhật IV Mùa Chay, sẽ được thực hiện tại tất cả các giáo phận ? (MV 17)
a. “24 giờ dành cho Chúa”
b. Gởi các thừa sai của Lòng Thương Xót
c. Học hỏi Tông sắc Lòng Thương Xót
d. Học hỏi Thánh Kinh

129. Trong Mùa Chay của Năm Thánh này, Đức Thánh Cha có dự định gì ? (MV 18)
a. Cho những người ly dị tái hôn được tham dự các bí tích.
b. Gửi đi các Thừa sai của Lòng thương xót.
c. Sai nhiều người đi truyền giáo
d. Cả a, b và c đúng.

130. Các các Thừa sai của Lòng thương xót sẽ được ban năng quyền gì ? (MV 18)
a. Toàn quyền cử hành các nghi thức trong Mùa Chay Thánh.
b. Giải các tội dành riêng cho Tòa Thánh, nhằm biểu lộ rõ rệt tầm quan trọng của thừa ủy vụ họ lãnh nhận.
c. Toàn quyền tấn phong giám mục.
d. Cả a, b và c đúng.

131.  Lời mời gọi thống hối đó, Đức Thánh Cha xin tha thiết gửi đến những ai ? (MV 19)
a. Tất cả những ai vì lý do nào đó đang sống xa rời ân sủng của Thiên Chúa.
b. Những người chưa nhận biết Đức Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất.
c. Các tín đồ của các tôn giáo khác.
d. Những ai thiện tâm tìm kiếm hạnh phúc đích thực.

132. Nạn tham nhũng không cho chúng ta tin tưởng nhìn về tương lai, vì sự tàn nhẫn và tham lam sẽ làm tiêu tan điều gì ? (MV 19)
a. Tiêu tan dự định của những người yếu kém, và giẫm nát những người nghèo khổ nhất.
b. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
c. Kế hoạch phát triển của các dân tộc.
d. Cả a, b và c đúng.

133. Trong Kinh Thánh, công bình chính trực thường được hiểu là chu toàn việc tuân giữ Lề luật, và là cách sống của một người Israel tốt lành theo đúng các lệnh truyền của Thiên Chúa. Nhưng quan điểm này nhiều khi đưa đến thái độ giữ luật cách nhiệm nhặt, làm sai lệch ý nghĩa nguyên thủy và làm mờ nhạt bản chất sâu xa của sự công chính. Để tránh quan điểm giữ luật cứng nhắc, cần nhớ rằng, trong Kinh Thánh, đức công chính chủ yếu được hiểu là gì ? (MV 20)
a. Sự phó thác đầy tin tưởng vào thánh ý Thiên Chúa.
b. Tình thương tha thứ.
c. Định mệnh đã an bài.
d. Luật lệ mà mọi con cái Israel phải tuân giữ.

134. Lòng thương xót không hề đối nghịch với đức công bình, nhưng đúng hơn, lòng thương xót cho thấy hành động của Thiên Chúa đối với tội nhân, kẻ được Ngài ban cho dư tràn sức mạnh để làm gì ? (MV 21)
a. Để thống hối
b. Để trở về
c. Để tin
d. Cả a, b và c đúng.

135. Ai phạm tội thì phải chịu phạt. Nhưng hình phạt không phải là nơi kết thúc, mà là điểm khởi đầu của việc hoán cải, vì con người được cảm nếm sự gì? (MV 21)
a. Lòng tốt của Thiên Chúa.
b. Kinh nghiệm về sự trở lại.
c. Sự trìu mến của ơn tha thứ.
d. Yêu thương bao la.

136. Thiên Chúa không chối bỏ sự công bình. Ngài bao phủ và thăng hoa sự công bình trong một kết cuộc cao đẹp hơn, nhờ đó chúng ta cảm nghiệm được tình yêu, và tình yêu chính là gì ? (MV 21))
a. Chính là nền tảng của sự công bình đích thực.
b. Chính là sự tha thứ.
c. Chính là Lề Luật.
d. Chính là sự cứu rỗi.

137. Đức công chính đó của Thiên Chúa chính là lòng thương xót được ban cho mọi người, như là ân sủng được thành toàn nhờ điều gì ?(MV 21)
a. Nhờ vào lời chuyển cầu của Hội Thánh
b. Nhờ sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.
c. Nhờ vào lòng thương xót cuat Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.

138. Năm Thánh cũng bao gồm điều gì, một yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót ? (MV 22)
a. Ân Xá
b. Yêu thương
c. Sống hạnh phúc
d. Cả a, b và c đúng.

139. Lòng thương xót trở thành những ân xá của Chúa Cha, qua trung gian Hiền Thê của Đức Kitô, được ban cho tội nhân vừa lãnh ơn giao hòa, sẽ giải gỡ người ấy khỏi tất cả những hậu quả của tội lỗi, để có thể hành động với đức ái và lớn lên trong tình yêu, hơn là lại rơi vào đâu ? (MV 22)
a. Tội lỗi
b. Hận thù
c. Lãng quên
d. Cả a, b và c đúng.

140. Việc gì của Năm Thánh chính là vui hưởng lòng thương xót của Chúa Cha, với quyết tâm để cho ơn tha thứ của Ngài tác động trên toàn bộ đời sống người tín hữu ? (MV 22)
a. Lãnh nhận ân xá.
b. Thực thi đức ái
c. Sám hối
d. Chuyên cần cầu nguyện

141. Điều cũng vượt ra ngoài ranh giới của Giáo Hội để nối kết chúng ta với Do thái giáo và Hồi giáo, những tôn giáo vẫn tin nhận lòng thương xót là một trong những thuộc tính cao cả nhất của Thiên Chúa ? (MV 23)
a. Lòng Thương Xót.
b. Niềm hy vọng vào Thiên Chúa.
c. Niềm tín thác vào Thiên Chúa.
d. Lời hứa của Thiên Chúa với tổ phụ Ápraham.

142. Giờ đây sự suy tư của chúng ta sẽ hướng về Thân Mẫu của Lòng Thương Xót. Cái nhìn đầy từ ái của Mẹ sẽ đồng hành với chúng ta trong suốt Năm Thánh này, để tất cả chúng ta đều có thể tái khám phá ra điều gì ? (MV 24)
a. Tái khám phá niềm vui đến từ lòng khoan dung của Thiên Chúa.
b. Tái khám phá ra Lòng thương xót của Thiên Chúa.
c. Tái khám phá ra kinh nghiệm tội lỗi.
d. Tái khám phá ra lòng tin yêu phó thác.


143. Dưới chân Thập giá, cùng với thánh Gioan, người môn đệ của tình yêu, Đức Maria là nhân chứng của những lời tha thứ thốt ra từ miệng Chúa Giêsu ?(MV 24).
a. Đức Maria
b. Thánh Phêrô
c. Thánh Nữ Faustyna Kowalska
d. Hội Thánh

144. Trong Năm Thánh này, hãy để Thiên Chúa làm gì cho chúng ta ? (MV 25)
a. Tạo bất ngờ                               
b. Tha thứ
c. Được sống trong tình yêu   của Thiên Chúa.
d. Được bình an.

145. Giáo Hội biết rằng, trong một thời đại vừa chất chứa những niềm hy vọng to lớn vừa có đầy những mâu thuẫn nghiêm trọng, trách vụ hàng đầu của Giáo Hội là dẫn đưa tất cả mọi người đi vào mầu nhiệm cao cả của Lòng Thiên Chúa Xót Thương, bằng cách gì ?  (MV 25)
a. Chiêm ngưỡng dung mạo của Đức Kitô.
b. Chuyên cần cầu nguyện
c. Thực thi bác ái.                         
d. Sống hiệp nhất.

Trong Năm Toàn Xá này, Giáo Hội mong làm vọng lại Lời Thiên Chúa, đang vang lên thật rõ ràng và đầy thuyết phục trong lời và cử chỉ tha thứ, củng cố, trợ giúp và yêu thương. Giáo Hội sẽ không bao giờ ngưng trao ban lòng thương xót, sẽ luôn mãi kiên trì tha thứ và ủi an khích lệ. Giáo Hội muốn trở thành tiếng nói của bất cứ người nam hay người nữ nào, và không ngừng kêu xin với trọn niềm tín thác: “Lạy Chúa, xin nhớ lại tình lân ái và lòng thương xót của Chúa, như vẫn có từ ngàn xưa“ (Tv 25,6).

Ban hành tại Rôma, cạnh Đền Thờ Thánh Phêrô
Ngày 11 tháng 04 - Vọng Chúa Nhật II Phục Sinh - Chúa Nhật Lòng Thương Xót - năm 2015, năm thứ ba Triều Đại Giáo Hoàng của tôi.

Giáo Hoàng PHANXICÔ
Tác giả: Bản dịch chính thức của Ủy ban Giáo lý Đức tin
Nguồn: giaolyductin.net

 


PHẦN IV

Ô CHỮ
NĂM  THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT 1

oc nt ltx 1

 

01. Ngôn sứ Hôsê viết : “Trái tim Ta thổn thức trong Ta, lòng trắc ẩn nung đốt Ta. Ta sẽ không giận dữ trong cơn thịnh nộ, không quay lại để huỷ diệt Ephraim, vì Ta là … … … chứ không phải phàm nhân. là Đấng Thánh ở giữa ngươi, và Ta sẽ không đến để gieo kinh hoàng khiếp hãi“ (Hs 11,8-9) (MV 21)


02. “Ai thương xót, hãy thương xót cách vui vẻ” Đây là lời của thánh nào ? (MV 16) (x. Rm 12,8).

03. : “Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong sự bất tín, để thương xót mọi người”. Câu này trích trong thư nào của thánh Phaolô ? (MV 18)(Rm 11,32)

04. Chúa Giêsu kết luận: "Cha Thầy ở …. ……. cũng sẽ đối xử với các con như vậy, nếu mỗi người trong các con không thật lòng tha thứ cho anh em mình". (Mt 18,35) (MV 09)

05. ""Thiên Chúa thương xót và nhân hậu, nhẫn nại, đầy lòng trắc ẩn và trung tín" ". Câu này được trích từ Sách nào ? (MV 01) (Xh 34,6)

06. "Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: bỏ xiềng xích bất công, mở dây tháo ách, giải thoát cho người bị áp chế, đập tan mọi gánh nặng? Nào chẳng phải là chia cơm bánh cho người đói, đón vào nhà những người nghèo túng lang thang; thấy kẻ mình trần thì cho áo che thân, không coi khinh anh em đồng loại? Đây là lời của ngôn sứ nào ? (MV 17) (Is 58,6…)

07. Ngôn sứ Isaia : Thần Khí của Chúa là Thiên Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi mang tin vui cho người nghèo khó, băng bó những tấm lòng sầu muộn, loan báo sự giải thoát cho kẻ bị tù đầy và mở cửa ngục tù; công bố điều gì của Chúa? (Is 61,1-2)(MV 16)

08. “Thiên Chúa thứ tha mọi lầm lỗi của ngươi, Ngài chữa lành tất cả bệnh hoạn của ngươi, Ngài cứu chuộc sự sống ngươi khỏi huyệt sâu, Ngài vinh thăng ngươi với lòng thương xót và lòng trắc ẩn”. Câu này được trích từ Sách nào ? (MV 06) (Tv 103, 3-4).

09. Chúa Giêsu nói : "Hãy đi học cho biết ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng thương xót chứ không muốn … … … . Vì Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi". (Mt 9,13)(MV 20)
10. “Thiên Chúa là Tình Yêu” Câu này là của thánh nào ? (MV 08) (1 Ga 4,8.16)

11. Thánh phao lô nói : 'Đừng để mặt trời lặn mà điều gì vẫn còn ?  (Ep 4,26) cơn giận (MV 09)

12. “Lạy Chúa, xin nhớ lại tình lân ái và lòng thương xót của Chúa, như vẫn có … … … ”. (Tv 25,6) (MV 25)

13. Chúa Giêsu, vị “Thượng Tế thương xót và tín trung”. Câu này đước tích trong thư nào ? (MV 18)(Dt 2,17).

14. "Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa luôn bỏ qua điều sai phạm và thứ tha tội lỗi, Chúa không giữ mãi cơn thịnh nộ, nhưng muốn thực thi lòng thương xót. Lạy Chúa, Chúa sẽ nhìn đến chúng con và xót thương dân Chúa. Chúa sẽ chà đạp và ném mọi tội lỗi chúng con xuống lòng biển sâu". Đây là lời của ngôn sứ nào ? (MV 17) (x. Mk 7,18-19).

15. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galata viết : Chúng ta tin vào Đức Kitô Giêsu, để được công chính nhờ tin vào Đức Kitô, chứ không phải nhờ những công việc của điều gì ? (MV20)(Gl 2,16).

16. Để trả lời cho câu hỏi của Phêrô về số lần phải tha thứ, Chúa Giêsu nói: "Thầy không bảo là bảy lần nhưng là … … … …". (MV 09) (Mt 18,22)

17. “Hãy thương xót như Cha các con là Đấng đầy … … … ”.  (MV 13) (Lc 6,36).

18. "Nếu ngươi loại bỏ những gông ách nặng nề, cử chỉ đe doạ và lời nói độc ác, nếu ngươi quảng đại sớt chia cho kẻ đói, đem niềm vui cho người ưu phiền, thì ánh sáng ngươi sẽ rực lên trong bóng tối, và đêm tối nơi ngươi sẽ nên như … … … .". (Is 58,6-11)(MV 17)

19. “Phúc cho ai biết thương xót, vì họ sẽ được … … … ” (MV 09) (Mt 5,7)

20.  "Ta muốn lòng thương xót chứ không muốn hy lễ".  Câu này là của ngôn sứ nào ? (MV 20) (Hs 6,6)

21. “Đừng xét đoán để các con khỏi bị xét đoán; đừng lên án để các con khỏi bị lên án; hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ … … … ." (MV 14)(Lc 6,37-38).

        Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

 

 

 

Ô CHỮ
NĂM  THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT 2

oc nt ltx 2

Những gợi ý

01. Trong Mùa Chay của Năm Thánh này, tôi có dự định gửi đi các Thừa sai của điều gì ? (MV18)

02. Sáng kiến "24 giờ cho Chúa" được cử hành vào thứ Sáu và thứ Bảy trước Chúa Nhật IV Mùa Chay, sẽ được thực hiện tại tất cả các giáo phận. Rất nhiều người đang tìm đến bí tích gì trong “24 giờ dành cho Chúa” ? (MV 17)

03. Chúng ta đừng quên những lời của thánh Gioan Thánh Giá : Vào lúc cuối đời, chúng ta sẽ chịu phán x ét về điều gì ? ' (MV 15)  tình yêu

04.  Cửa Thánh sẽ được mở vào mùa nào ? (MV 3)
05. Việc gì người anh chị em vắng mặt, chẳng khác gì đẩy người ấy vào bóng tối, làm mất thanh danh và gây tiếng xấu cho người ấy? (MV14)

06. Ai là dung nhan Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha ? (MV 1)

07. Đây là 1 cách tái khám phá ra những công việc của Lòng Thương Xót đối với thân xác: (MV 15)

08. Đây là 1 cách tái khám phá ra những công việc của Lòng Thương Xót đối với thân xác: (MV 15)

09. Năm Toàn Xá Lòng Thương Xót sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016 với Chúa Nhật lễ gì ? : (MV 5)

10. Thân xác Người trở nên hữu hình nơi thân xác những người bị hành hạ, bị gây thương tích, … … … , bị thiếu dinh dưỡng, bị truy đuổi, vv. để cho chúng ta nhận ra, chạm tới và ân cần chăm sóc. (MV 15)

11. Việc gì trong Năm Thánh là một dấu chỉ đặc biệt, vì mang hình ảnh của cuộc hành trình mỗi người chúng ta đang thực hiện trong cuộc sống.? (MV 14)

12. Đây là 1 cách tái khám phá ra những công việc của Lòng Thương Xót đối với linh hồn : (MV 15)

13. Ngôn sứ Isaia viết :  “: "Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: bỏ xiềng xích bất công, mở dây tháo ách, giải thoát cho người bị áp chế, đập tan mọi gánh nặng? Nào chẳng phải là chia cơm bánh cho người đói, đón vào nhà những người nghèo túng lang thang; thấy kẻ mình trần thì … … … … , không coi khinh anh em đồng loại? (MV 17)

14. Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta phải biết làm gì và sẵn sàng cho đi ? (MV 14)

15. Chúng ta cần liên lỉ chiêm ngưỡng mầu nhiệm của lòng thương xót. Đây là suối nguồn của điều gì ? (MV 2)

16. Ai đứng dưới chân Thập giá, là nhân chứng của những lời tha thứ thốt ra từ miệng Chúa Giêsu? (MV 24)

17. Mùa nào trong Năm Thánh này cũng phải được sống cách sâu sắc hơn như một thời điểm đặc biệt để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa? (MV17)

18. Hãy mở to mắt để nhận ra tình trạng khốn khổ của thế giới, để thấy những vết thương của anh chị em chúng ta đang bị tước mất điều gì và ý thức rằng chính chúng ta được mời gọi lắng nghe tiếng họ kêu gào xin được cứu giúp ? (MV 15)

19. Ước chi tiếng nói của họ trở thành tiếng nói của chúng ta, và ước chi chúng ta có thể chung tay phá đổ những rào cản của thái độ dửng dưng lãnh đạm, vẫn thường được dùng để che giấu tính ích kỷ và điều gì của chúng ta ? (MV 15)

        Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

PHẦN V

Lời giải đáp
TRẮC NGHIỆM

A. TỔNG QUÁT NĂM THÁNH

01. a. Là Năm Toàn Xá
02. d. Cả a, b và c đúng.
03. b. “Thổi kèn tù và báo hiệu năm Toàn xá”.
04. a. Sách Lêvi
05. d. Cả a, b và c đúng.
06. c. Năm 1300
07. c. Đức giáo hoàng Bonifaz VIII
08. d. Cả a, b và c đúng.
09.  b. Có cử hành vào những Năm Thánh khác gọi là Năm Thánh ngoại thường.
10. d. Chỉ có a và b đúng.
11. c. 29
12. d. Cả a, b và c đúng.
13. c. Cả a và b đúng.
14. a. Mở ra những con đường mới dẫn tới ơn cứu độ.
15. d. Cả a, b đúng.
16. e. Cả a, b, c và d đúng.
17. d. Cả a, b và c đúng.
18. a. Đây là thời gian cầu xin Thiên Chúa ban ơn cách đặc biệt để tha các hình phạt do tội gây ra.
19. c. Ơn Toàn Xá
20. a. Ơn tha thứ.
21. d. Cả a, b và c đúng.
22. a. Là việc tha thứ trước mặt Thiên Chúa những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù những tội đó được tha thứ.
23. d. Chỉ có a và b đúng.
24. b. Là ơn tha trọn vẹn các hình phạt tạm đáng phải chịu vì tội.
25. a. Là ơn tha một phần các hình phạt tạm đáng phải chịu vì tội.
26. d. Chỉ có a và b đúng.
27. a. Một lần
28. d. Chỉ có a và b đúng.
29. g. Cả a, b, c, d và e đúng.
30. d. Chỉ có a và b đúng.
31. d. Cả a, b và c đúng.
32. b. Hành hương Năm Thánh là một trong những sinh hoạt đạo đức của Năm Thánh.
33. d. Cả a, b và c đúng.


B. TỔNG QUÁT
NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

34. b. Năm Thánh Lòng Thương Xót
35. d. Đức Giáo Hoàng Phanxicô
36. b. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
37. b. Lễ Chúa Kitô Vua
38. b. Vào ngày 13-12-2015
39. d. Kêu gọi các tín hữu chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô.
40. d. Chỉ có a và b đúng.
41. a.  Bí tích Giao Hoà
42. d. Chỉ có a và b đúng.
43. d. Chỉ có a và b đúng.
44. d. Chỉ có a và b đúng.
45. a. Cơ hội thuận lợi để canh tân đời sống mục vụ.
46. d. Cả a, b và c đúng.
47. a. Cảm nghiệm được lòng thương xót của Cha trên trời.
48. c. Chúa nhật III Mùa Vọng
49. b. Thương xót như Chúa Cha
50. d. Cả a, b và c đúng.
51. a. Cha Marko I. Rupnik.
52. b. Lòng thương xót.
53. b. Chúa Kitô
54. b. Để Ađam nhìn mọi sự bằng cặp mắt của Chúa Kitô.
55. a. Cặp mắt của Chúa Kitô.
56. a. Ra khỏi đêm tối của tội lỗi và sự chết.
57. a. Tính khôn dò của tình yêu Thiên Chúa, Đấng tha thứ tất cả.
58. b. Đức giáo Hoàng Phanxicô sẽ gửi tới trong mọi giáo phận toàn thế giới các “Thừa sai của Lòng Thương Xót”
59. a. Là các Giám mục / Linh Mục mà Đức giáo Hoàng Phanxicôban cho quyền tha cả các tội dành cho Ngai Tòa Thánh Phêrô.
60. c. Quyền tha cả các tội dành cho Ngai Tòa Thánh Phêrô.
61. h. Cả a, b, c, d, e và g đúng
62. d. Đức Giáo Hoàng.
63. a. Những ai phạm một trong các tội này thì tự động và tức khắc bị dứt phép thông công
64. d. Chỉ có a và b đúng.
65. d. Chỉ có a và b đúng.
66. a. Đúng
67. a. Cấm lãnh nhận các bí tích
68. d. Chỉ có b và c đúng.
69. d. Chỉ có a và b đúng.
70. a. Những người sống đời thánh hiến.
71. a. “24 giờ cho Chúa” với lễ nghi sám hối tại đền thờ thánh Phêrô.
72. d. Là ngày dành cho các thanh thiếu niên tuổi từ 13-16 : Tuyên xưng đức tin và xây dựng một nền văn hóa của lòng thương xót.
73. a. Ngày của các Linh Mục.
74. d. Ngày dành cho các bệnh nhân và người tàn tật.
75. b. Ngày dành cho giới trẻ.
76. b. Ngày dành cho các giáo lý viên.
77. c. Ngày lễ cầu cho những người đã qua đời.
78. c. Ngày lễ đóng cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót tại các đền thờ Rôma và trong các giáo phận trên thế giới.
79. d. Ngày lễ đóng cửa Năm Thánh tại đền thờ thánh Phêrô kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót.
80. a. Tại đồi Thánh Tâm – Gx Xã Đoài, Gh Đăk Mil.

C. MISERICORDIÆ VULTUS
- DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT

81. a. Đức Kitô Giêsu (MV 1)
82. d. Cả a, b và c đúng (MV 1)
83. d. Cả a, b và c đúng. (MV 2)
84. b. Niềm hy vọng sẽ được yêu thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi của chúng ta. (MV 2)
85. b. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội(MV 3)
86. b. kỷ niệm 50 năm bế mạc Công Đồng  Vaticanô II (MV 4)
87. b. Lễ Chúa Kitô Vua (MV 5)
88. a. Thiên Chúa (MV6)
89. d. Cả a, b và c đúng. (MV 6)
90. a. "Nhẫn nại và hay thương xót"(MV 6)
91. b. Cứu độ (MV 7)
92. b. Lịch sử cứu độ. (MV 7)
93. b. Tình Yêu của Ba Ngôi chí thánh. (MV 8)
94. d. Cả a, b và c đúng. (x. MV 8)
95. d. Chỉ có a và b đúng. (MV 9)
96. d. Cả a, b và c đúng. (MV 9)
97. d. Chỉ có a và b đúng. (MV 9)
98. a. Ai là con cái thật của Ngài (MV 9)
99. d. Một mệnh lệnh không thể bỏ qua. (MV 9)
100. b. Tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. (MV 9)
101. b. Để sống hạnh phúc (MV 9)
102.  a. Xót thương nhau. (MV 9)
103. b. Lòng Thương Xót. (MV 10)
104. a. Để giữ vững niềm hy vọng cho tương lai. (MV 10)
105. d. Chỉ có a và b đúng. (MV 11)
106. a. Lòng Thương Xót (MV 11)
107. a. Giáo Hội (MV 11)
108. a. Giáo Hội(MV 12)
109. a. Tình Yêu Chúa Kitô (MV 12)
110. d. Thương xót như Chúa Cha. (MV 13)
111. c. Biết lắng nghe Lời Thiên Chúa (MV 13)
112. d. Cuộc hành trình mỗi người chúng ta đang thực hiện cuộc sống. (MV 14)
113. d. Chỉ có a và b đúng. (MV 14)
114. a. Hoán cải (MV 14)
115. a. Chúa Giêsu Kitô (MV 14)
116. d. Cả a, b và c đúng. (MV 14)
117. a. Tha thứ và sẵn sàng cho đi. (MV 14)
118. a. Giáo Hội(MV 15)
119. d. Chỉ có a và b đúng. (MV 15)
120.  d. Chỉ có a và b đúng. (MV 15)
121. c. Thương xót về phần xác cũng như phần hồn. (MV 15)
122. e. Cả a, b, c và d đúng. (MV 15)
123. e. Cả a, b, c và d đúng. (MV 15)
124. d. Ngôn sứ Isaia (MV 16)
125. e. Cả a, b, c và d đúng. (MV 16)
126. c. Mùa Chay. (MV 17)
127. d. Tiên tri Isaia (MV 17)
128. a. “24 giờ dành cho Chúa” (MV 17)
129. b. Gửi đi các Thừa sai của Lòng thương xót. (MV 18)
130. b. Giải các tội dành riêng cho Tòa Thánh, nhằm biểu lộ rõ rệt tầm quan trọng của thừa ủy vụ họ lãnh nhận. (MV 18)
131. a. Tất cả những ai vì lý do nào đó đang sống xa rời ân sủng của Thiên Chúa. (MV 19)
132. a. Tiêu tan dự định của những người yếu kém, và giẫm nát những người nghèo khổ nhất. (MV 19)
133. a. Sự phó thác đầy tin tưởng vào thánh ý Thiên Chúa  (MV 20)
134. d. Cả a, b và c đúng. (MV 21)
135. c. Sự trìu mến của ơn tha thứ. (MV 21)
136. a. Chính là nền tảng của sự công bình đích thực. (MV 21)
137. b. Nhờ sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô (MV 21)
138. a. Ân Xá (MV 22)
139. a. Tội lỗi (MV 22)
140. a. Lãnh nhận ân xá. (MV 22)
141. a. Lòng Thương Xót. (MV 23)
142. a. Tái khám phá niềm vui đến từ lòng khoan dung của Thiên Chúa. (MV 24)
143. a. Đức Maria (MV 24)
144. a. Tạo bất ngờ (MV 25)
145. a. Chiêm ngưỡng dung mạo của Đức Kitô. (MV 25)

 

Lời giải đáp
Ô CHỮ
NĂM  THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT 1

01. Thiên Chúa (MV 21) (Hs 11,8-9)
02. Phaolô (MV 16) (x. Rm 12,8).
03. Rôma (MV 18)(Rm 11,32)
04. Trên trời (Mt 18,35) (MV 09)
05. Xuất Hành (MV 01) (Xh 34,6)
06. Isaia (MV 17) (Is 58,6…)
07. Năm hồng ân (Is 61,1-2)(MV 16)
08. Thánh  vịnh (MV 06) (Tv 103, 3-4).
09. Hy lễ (Mt 9,13)(MV 20)
10. Gioan (MV 08) (1 Ga 4,8.16)
11. Cơn giận (MV 09) (Ep 4,26)
12. Từ ngàn xưa (Tv 25,6) (MV 25)
13. Do thái (MV 18) (Dt 2,17).
14. Mikha (MV 17) (x. Mk 7,18-19).
15. Lề luật (MV20)(Gl 2,16).
16. Bảy mươi lần bảy (MV 09) (Mt 18,22)
17. Lòng thương xót (MV 13) (Lc 6,36).
18. Chính ngọ (Is 58,6-11) (MV 17)
19. Xót thương (MV 09) (Mt 5,7)
20. Hôsê (MV 20) (Hs 6,6)
21. Tha thứ (MV 14) (Lc 6,37-38).

          Hàng dọc : NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

 

 

 

Lời giải đáp
Ô CHỮ
NĂM  THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT 2

01. Lòng Thương Xót (MV18)
02. Hòa Giải (MV 17)
03. Tình yêu (MV 15)
04. Mùa Vọng (MV 3)
05. Nói xấu (MV14)
06. Đức Kitô Giêsu (MV 1)
07. Chôn xác kẻ chết (MV 15)
08. Cho kẻ đói ăn (MV 15)
09. Chúa Kitô Vua (MV 5)
10. Bị đánh đập (MV 15)
11. Hành hương (MV 14)
12. Yên ủi kẻ âu lo (MV 15)
13. Cho áo che thân (MV 17)
14. Tha thứ (MV 14)
15. Tươi vui (MV 2)
16. Đức Maria (MV 24)
17. Mùa Chay (MV17)
18. Nhân phẩm (MV 15)
19. Thói giả hình (MV 15)

          Hàng dọc : THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA CHA

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy."
Tin Mừng thánh Gioan 14,23

 Tags: gh, đgh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây