TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 9 TNb - Mình Máu Thánh Chúa Kitô

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. (Mc 14, 12-16. 22-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Nghi thức trao Mình Thánh Chúa

Thứ bảy - 04/05/2024 07:26 |   448
Nghi thức trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân & người già dành cho Thừa tác viên ngoại thường Giáo xứ Thánh Tâm – Nhà thờ Chính Tòa, Gp. Ban Mê Thuột
NGHI THỨC
TRAO MÌNH THÁNH CHÚA
CHO BỆNH NHÂN & NGƯỜI GIÀ
DÀNH CHO THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG
GIÁO XỨ THÁNH TÂM

Tải về file PDF để in A6

unnamed
 A- MỞ ĐẦU:

TTV đặt MTC trên khăn thánh của bàn đã được chuẩn bị đèn nến (nếu không có nơi xứng đáng đặt MTC, TTV có thể đeo trước ngực), rồi làm dấu thánh giá.

- TTV: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

- Hát/Đọc Kinh Chúa Thánh Thần hoặc Kinh Sáng Soi

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Dức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

- TTV nói những lời sau đây hoặc những lời tương tự: Tin tưởng vào lòng từ bi của Chúa, chúng ta khẩn khoản nài xin Ngài tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót của chúng ta.

- Cộng đoàn đọc Kinh Tôi Thú Nhận: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

- TTV: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

- Đáp: Amen.

B. ĐỌC LỜI CHÚA:

- TTV: Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa (Ga 6,54-55)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
 

Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời, và ta sã cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống.” Đó là lời Chúa.

- Đáp: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

C. LỜI NGUYỆN CHUNG:

- TTV: Chúng ta hãy cầu nguyện cho người anh (chị) em chúng ta đây, và cho tất cả những ai hy sinh lo lắng và giúp đỡ cho người anh (chị) em này.

- X: Xin Chúa lấy lòng nhân lành nhìn đến người anh (chị) em chúng con đây.

- Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- X: Xin Chúa ban sinh lực và nâng đỡ người anh (chị) em này.

- Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- X: Xin Chúa ban cho tất cả những ai chăm sóc người anh (chị) em chúng con đây được dồi dào ân thánh.

- Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- X: Xin Chúa dùng ơn thánh để cứu giúp tất cả chúng con.

- Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 D. NGHI THỨC RƯỚC LỄ:

 - TTV:  Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa Cha lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta:

- Cộng đoàn: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

- TTV nâng cao Mình Thánh Chúa và đọc: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

- Cộng đoàn: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

- TTV trao Mình Thánh Chúa với lời:

- Mình Thánh Chúa Kitô. - Amen.

- TTV đọc lời nguyện kết thúc:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho Mình Thánh Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con mà người anh (chị) em chúng con vừa rước lấy, nên phương dược muôn đời cho cả xác hồn. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 - Cộng đoàn: Amen.

E. KẾT THÚC:
 
- TTV: Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.

- Cộng đoàn: Amen.

- TTV kết thúc: Chúc anh chị em được bình an.

- Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

- TTV: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

- Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

- Đáp: Thương xót chúng con.

- Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

- Đáp: Cầu cho chúng con.

- Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

- Đáp: Cầu cho chúng con.

- Lạy Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

- Đáp: Cầu cho chúng con.

- TTV: Nữ Vương ban sự bằng an.

- Đáp: Cầu cho chúng con.

- TTV: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. - Amen.


 
NGHI THỨC
TRAO MÌNH THÁNH CHÚA
CÁCH ĐƠN GIẢN

 
Trường hợp phải đưa Mình Thánh Chúa cho nhiều người một lúc, hoặc ở những nơi đông người như bệnh viện, dưỡng dường… TTV có thể dùng nghi thức đơn giản sau đây để không quá kéo dài thời gian hoặc không gây cản trở cho những người xung quanh.

1.  TTV trao MTC nói vài lời thăm hỏi và nhắc nhở bệnh nhân hay người già cả về sự hiện diện của Chúa, rồi làm dấu thánh giá.

- Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

2. Đọc Kinh Sáng Soi:

- Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

3. Đọc Kinh Ăn Năn Tội:

- Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho

Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

4. - TTV:  Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa Cha lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta:

- Cộng đoàn: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

5. - TTV nâng cao Mình Thánh Chúa và đọc: - Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

- Cộng đoàn: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

6. - TTV trao Mình Thánh Chúa với lời:

- Mình Thánh Chúa Kitô. – Amen.

7. - TTV đọc lời nguyện kết thúc:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho Mình Thánh Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con mà người anh (chị) em chúng con vừa rước lấy, nên phương dược muôn đời cho cả xác hồn. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 - Cộng đoàn: Amen.

8. Nghi Thức Kết Thúc:

- TTV: Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.

- Cộng đoàn: Amen.

- TTV kết thúc: Chúc anh chị em được bình an.

- Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

- TTV: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

- Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

- Đáp: Thương xót chúng con.

- Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

- Đáp: Cầu cho chúng con.

- Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

- Đáp: Cầu cho chúng con.

- Lạy Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

- Đáp: Cầu cho chúng con.

- TTV: Nữ Vương ban sự bằng an.

- Đáp: Cầu cho chúng con.

- TTV. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. – Amen. 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây