TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng –Năm B

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. (Mc 1, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thi Giáo Lý Ngày Tĩnh Huấn Lễ Sinh 2016 Gp. Banmêthuột

Thứ năm - 29/06/2023 09:17 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   304
6b. Viết tắt của chữ “Giêsu Nadarét, Vua của người Do Thái” là gì?
Thi Giáo Lý Ngày Tĩnh Huấn Lễ Sinh 2016 Gp. Banmêthuột
Thi Giáo Lý
Ngày Tĩnh Huấn Lễ Sinh 2016
Gp. BanmêthuộtTài liệu học tập:
* Phụng vụ Thánh Thể.
* Thánh Kinh Tân Ước.
* Thư Mục Vụ gởi Cộng Đồng Dân Chúa của Hội Đồng Giám Mục VN 17.9.2015.

I. LỆNH LÊN ĐƯỜNG (Dành cho đội thi)

Gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm chung cho 8 đội.
+ Mỗi câu đúng được 20 điểm.
+ Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Trả lời bằng bảng viết.


01. Người phải học hỏi giáo lý đầy đủ, phải sống đức tin mạnh mẽ, phải tập kỹ lưỡng các nghi thức phụng vụ, đồng thời tập sống chung với nhau gọi là gì?
a. Các tu sinh.                    
b. Chú giúp lễ.
c. Các giáo dân.            
d. Các chiến sĩ.

02. Người môn đệ không được chứng kiến việc Chúa Giêsu hiển dung là ai?
a. Giacôbê.                  
b. Phêrô.
c. Phaolô.                    
d. Gioan.

03. Ở phòng thánh, Lễ sinh cần phải làm những gì?
a. Giúp nhau mặc áo.
b. Giữ thinh lặng để chuẩn bị tâm hồn và thể xác tham dự thánh lễ.
c. Tuyệt đối không nô đùa, không lớn tiếng ở phòng thánh.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành tông sắc “Dung Mạo Lòng Thương Xót”, công bố thiết lập năm gì?
a. Năm Đức Tin .          
b. Năm Thánh Lòng Thương Xót.
c. Năm Thánh Hồng Ân.           
d. Năm Thánh Cứu Chuộc.

05. Trong phần chuẩn bị lễ vật, Lễ sinh phải làm những gì?
a. Đem khăn thánh, khăn lau chén, dĩa và chén thánh, bình đựng.
bánh thánh và sách lễ đặt trên bàn thờ.
b. Đem rượu và nước cho chủ tế.
c. Thắp nến trên bàn thờ.          
d. Chỉ có a và b đúng.

06. Người được các Tông đồ chọn thay thế ông Giuđa, kẻ phản bội Thầy là ai?
      a. Ông Banaba.                  
b. Ông Mátthia.
      c. Ông Luca.                            
d. Ông Khanania.

07. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu hiện diện những đâu?
a. Trong Lời Chúa, và trong con người thừa tác viên cử hành.
b. Trong cộng đoàn phụng vụ.
c. Trong hình bánh rượu đã được truyền phép.
d. Cả a, b và c đúng.

08. Tại Việt Nam, Năm Thánh Lòng Thương Xót trùng với Năm nào?
a. Tân Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình. 
b. Tân Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội. 
c. Tân Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ và cộng   đoàn sống đời thánh hiến.
d. Tân Phúc-Âm-hóa đời sống hôn nhân. 

II – CÙNG ĐỒNG HÀNH (Dành cho khán giả)

Gồm 16 câu hỏi dành cho 8 giáo hạt.
Mỗi Giáo hạt 2 câu hỏi.
Mỗi câu hỏi được 20 điểm.
Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời.
Nếu trả lời lần thứ nhất sai, thì khán giả trong hạt đó được trả lời thêm một lần nữa. Nếu hai lần đều trả lời sai thì quyền trả lời thuộc về khán giả hạt khác.

1a. Trong Thánh lễ, Kinh Lạy Cha nằm ở phần nghi thức gì?

1b. Thánh sử Mátthêu làm nghề gì trước khi theo Chúa Giêsu?
                                                               
+++++

2a. Người có khả năng chuyên môn, để lo liệu cho các động tác phụng vụ được sắp xếp cách thích đáng và được các thừa tác viên chức thánh và các tín hữu giáo dân thực hiện cách trang nghiêm, trật tự và đạo đức được gọi là gì?

2b. Tác giả Sách Khải Huyền là ai?

+++++

3a. Kinh nào tóm tắt đức tin và những chân lý trong đạo Công giáo?

3b. Tên của nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi Giêsu tại đền thờ Giêrusalem là ai?

+++++

4a.  Trong tiếng Do thái, từ nào có nghĩa tán đồng: “Vâng, đúng thế … … …”?

4b. Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu là của thánh sử nào?

+++++

5a. Người phục vụ Bàn Thờ, giúp chủ tế và thầy phó tế là ai?

5b. Vị tông đồ nào hiện diện dưới chân thập giá khi Chúa Giêsu chết?

+++++

6a. “Giáo phận” còn được gọi là Giáo Hội gì?

6b. Viết tắt của chữ “Giêsu Nadarét, Vua của người Do Thái” là gì?

+++++

7a. Theo Thư Chung, “Tấm bảng chỉ đường” để xây dựng nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống là gì?

7b. Chúa Thánh Thần được ban xuống cho các tông đồ và Hội Thánh mới thành lập trong ngày lễ gì?

+++++

8a. Đức giáo hoàng Phanxicô quyết định thiết lập ngày 1-9 hằng năm là ngày gì?

8b. Biểu tượng của Tin Mừng thánh Luca là gì?


III. QUA SA MẠC (Dành cho đội thi)
Ô Chữ

III – QUA SA MẠC (Dành cho đội thi)


*  Ô chữ với 8 câu hàng ngang và 1 câu từ khóa gồm 8 ký tự.
* Mỗi Đội được chọn bất kỳ câu hàng ngang nào. Mỗi câu được 40 điểm.
* Mỗi hàng ngang có 1 ký tự của câu từ khóa ở ô được tô đậm. Câu từ khóa được 60 điểm.
* Câu từ khóa có thể giải bất cứ thời điểm nào.
* Nếu câu từ khóa được giải, cuộc thi vẫn tiếp tục cho hết câu hàng ngang.
* Nếu Đội nào giải sai câu từ khóa thì đội đó dừng cuộc chơi ở phần ô chữ, phần sau vẫn được tiếp tục thi.
* Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Trả lời bằng bảng viết.
* Hai câu còn lại dành cho ban tổ chức.
Những gợi ý

01. Phần Phụng vụ Lời Chúa kết thúc với việc gì?

02.   “Chúc tụng Chúa” trong tiếng Do thái là gì?

03. Năm Thánh Lòng Thương Xót kết thúc vào lễ nào?

04.  Lời kinh dành cho vị chủ tế, bắt đầu bằng “Kinh tiền tụng” cho đến hết vinh tụng ca gọi là gì?

05. Theo Thư Chung 2015, tiêu chuẩn nhận diện con cái đích thực của Chúa là gì?

06. Những người được trao phó sứ mạng phục vụ Bàn Thờ để giúp cộng đoàn sốt sắng tham dự phụng vụ là ai?

07. Chúa Giêsu trao quyền chăm sóc chiên con và chiên của Ngài cho môn đệ nào?

08. Thánh sử Gioan đã dùng diễn từ ‘Bánh Hằng Sống’, để chỉ Bí tích nào?    

09. Người đã đàm đạo với Chúa Giêsu về chuyện ‘Con rắn đồng bị treo lên cao’ là ai?

10. Để đón nhận lòng thương xót của Chúa, chúng ta cần sốt sắng lãnh nhận bí tích nào?

Câu từ khóa của ô chữ này là gì?

IV – MAU TIẾN BƯỚC (Dành cho khán giả)
 
Gồm 16 câu hỏi dành cho 8 giáo hạt.
Mỗi Giáo hạt 2 câu hỏi.
Mỗi câu hỏi được 40 điểm.
Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời.
Nếu trả lời lần thứ nhất sai, thì khán giả trong hạt đó được trả lời thêm một lần nữa. Nếu hai lần đều trả lời sai thì quyền trả lời thuộc về khán giả hạt khác.
  • Bạn hãy điều vào ô trống với những ký tự được gọi ý.

1a. Đuổi hình bắt chữ 1


 
           


A D I E M N O S T U

* Người đàn ông giang tay tên là gì? (Lc 2,25)
(6 ký tự)

1b. Trong Giáo Hội, người có chức thánh để dâng hy lễ nhân danh Đức Kitô, để chủ tọa cộng đoàn tín hữu được quy tụ (QCTQ/SLR 93); ngài thay mặt Đức Kitô là Đầu mà hành động là ai?
2a. Đuổi hình bắt chữ 2

 
       


A A C E G I O N N U

* Người phụ nữ này tên là gì? (Lc 2,36) (4 ký tự)

2b. Người giải thích và hướng dẫn, giúp giáo dân tham dự thánh lễ cách ý thức hơn là ai? (QCTQ/SLR 105 b).
3a. Đuổi hình bắt chữ 3


 
               


A D C E G I N O S T U U

* Đứa trẻ này tên là gì? (Lc 2,41) (8 ký tự)

3a. Sau khi em được học hỏi và huấn luyện để phục vụ cung thánh, thì em được gọi là  gì?

4a. Đuổi hình bắt chữ 4
 
             


A A A B C D E I M R T U

* Người cầm hương tên là gì? (Lc 1,11) (7 ký tự)

4b. Có mấy lần bỏ hương trong lễ trọng?


5a. Đuổi hình bắt chữ 5

 
         


A B C G I M NO U

* Ai làm phép rửa cho Đức Giêsu? (5 ký tự)

5b. Giáo phận Ban Mê Thuột cử hành nghi thức mở Cửa Thánh tại nhà thờ Chính tòa vào ngày nào?

6a. Đuổi hình bắt chữ 6

 
 
             


A D E H I L O P Q R T X

* Quan xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Ga 18,28…)
 (7 ký tự)

6b. Cộng đoàn Kitô hữu là một cộng đoàn dân thánh, được quy tụ có phẩm trật dưới quyền ai?  (QCTQ/SLR 91)

7a. Đuổi hình bắt chữ 7


 
         


A E G H I N O P R T

* Người đàn ông đứng dưới chân thập giá
tên là gì? (Ga 19,23…) (5 ký tự)

7b. Trước khi về trời, Chúa Giêsu nhắn nhủ các tông đồ điều gì? (Mc 16,15)

8a. Đuổi hình bắt chữ 8


 
         


A E G H L O O P R S

* Người này tên là gì ? (Cvtđ 9,1…)(5 ký tự)

8b. Chúa Giêsu chết dưới thời thượng tế nào? (Ga 18,13)

V – VÀO ĐẤT HỨA (Dành cho đội thi)
 
  • Có 8 bộ đề thi, mỗi bộ đề gồm 2 câu hỏi. Mỗi câu hỏi được 50 điểm.
  • Chỉ có thể chọn ngôi sao hy vọng 1 lần trong 2 câu hỏi thuộc phần này. Phải đặt ngôi sao hy vọng trước khi đọc câu hỏi. Nếu chọn ngôi sao hy vọng, trả lời đúng được cộng thêm 50 điểm, trả lời sai trừ 50 điểm.
  • Mỗi câu hỏi có 10 giây để trả lời. Mỗi câu hỏi chỉ được trả lời 1 lần.

1a. Nghi thức sám hối đầu lễ, thay thế bí tich Hòa Giải. Đúng hay sai?

1b. Cha Trưởng ban Giáo lý (2016) của Giáo hạt bạn tên là gì?

+++++

2a. Khi làm dấu thánh giá là lúc ta tuyên xưng mầu nhiệm gì? 

2b. Cha Trưởng ban Giáo lý Giáo phận (2016) tên là gì?

+++++

3a.Người công bố Tin Mừng trong thánh lễ là người đã nhận lãnh Bí tích gì?

3b. Đức  Giám mục Giáo phận Banmêthuột (2016) là ai?

+++++

4a. Trước khi trao Mình Thánh Chúa, thừa tác viên đọc câu gì?

4b. Đức Giáo hoàng hiện nay (2016) tên là gì? 

+++++

5a. Biểu tượng của Tin Mừng thánh Máccô là gì? 

5b. Cha Tổng đại diện giáo phận Banmêthuột (2016) tên là gì?  

+++++

6a. Thư  nào nói về “Đức Kitô, vị Thượng tế”?

6b. Đức Giáo hoàng nào đã thành lập Giáo phận Banmêthuột? 

+++++

7a. Trong dụ ngôn “Người gieo giống”, hạt giống có nghĩa là gì? 

7b. Đức Giám mục tiên khởi Giáo phận Banmêthuột là ai? 

+++++

8a. Trong Bữa Tiệc ly, vị tông đồ nào thắc mắc và từ chối việc Chúa Giêsu rửa chân cho ông?

8b. Giáo phận Banmêthuột thuộc Giáo tỉnh nào?


Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
Gb. Nguyễn Thái Hùng
2016 

 
 Tags: nthung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây