TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN Gp. Banmêthuột Năm 2023

Thứ bảy - 22/07/2023 10:07 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   938
TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN Gp. Banmêthuột Năm 2023
TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN
Gp. Banmêthuột Năm 2023

++++Tải về file PDF Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên 2023 tại đây

Tài Liệu Học TậpI. Thánh Mátthêu

01. Thánh sử Mátthêu còn có tên gọi khác là gì ? (Mc 2,12-14)
- Thưa : Lêvi.

02. Thân phụ của thánh Mátthêu tên là gì? (Mc 2,12-14)
- Thưa : Anphê.

03. Trong nguyên văn tiếng Do Thái, tên gọi Mátthêu có nghĩa là gì?
- Thưa : Món Quà của Chúa hoặc Ơn của Chúa.

04. Thánh Mátthêu sinh tại đâu?
- Thưa : Caphácnaum.

05. Trước khi theo Chúa Giêsu, thánh Mátthêu làm nghề gì?
- Thưa : Thu thuế.

06. Thánh sử Mátthêu viết sách Tin Mừng thứ mấy?
- Thưa : Sách Tin Mừng  thứ I.

07. Biểu tượng của Tin Mừng thánh Mátthêu là gì?
- Thưa : Mặt người.

08. Vì sao biểu tượng của Tin Mừng thánh Mátthêu là Mặt Người?
- Thưa : Vì thánh Mátthêu mở đầu Tin Mừng  bằng gia phả Chúa Cứu Thế, liệt kê các tên người.

09. Tin Mừng thánh Mátthêu được biên soạn khoảng năm nào?
- Thưa : Khoảng năm 80-90.

10. Tin Mừng thánh Mátthêu có bao nhiêu chương?
- Thưa : Tin Mừng thánh Mátthêu có 28 chương.

11. Tin Mừng thánh Mátthêu có bao nhiêu câu?
- Thưa : 1068 câu.

12. Trước khi ông Mátthêu theo Chúa Giêsu, người Do Thái xem ông là một người như thế nào?
- Thưa : Một người đáng khinh, một người bị ruồng bỏ không hơn gì một tội nhân do công việc thu thuế của ông.

13. Khi viết Tin Mừng, thánh Mátthêu đã nhắm tới nhóm độc giải nào?
- Thưa : Các cộng đoàn Kitô giáo từ Do thái giáo trở lại.

14. Thánh Mátthêu viết Tin Mừng để chứng minh cho độc giả Do thái điều gì?
- Thưa : Để chứng minh rằng Chúa Giêsu Nazareth chính là Đấng Thiên Sai (Mêsia), đã được tiên báo trong Cựu Ước, là Đấng mà Thiên Chúa đã hứa ban.

15. Thánh sử Mátthêu được mừng kính vào ngày nào?
 - Thưa : Ngày 21.9.

II. Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI 2021-2023

A. Tổng Quát

16. Hỏi: Thượng Hội Đồng Giám Mục (THĐGM) do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thiết lập 15/9/1965 qua Tự sắc nào?
      - Thưa: Tự sắc Apostolica Sollicitudo.

17. Hỏi: “Thượng Hội Đồng” dịch từ tiếng la-tinh: “synodus”, từ này được ghép bởi hai từ hy-lạp: syn = cùng nhau, và odos = con đường, nên nó có nghĩa là gì? 
      - Thưa: Có nghĩa là đồng hành, cùng nhau bước đi.

18. Hỏi: THĐGM là một tổ chức quy tụ các giám mục được chọn từ mọi nước trên thế giới để làm gì?
      - Thưa: Để giúp đỡ Đức Giáo hoàng trong sứ mạng Mục tử của Giáo Hội hoàn vũ.

19. Hỏi: Đặc tính chính của THĐGM là gì?
- Thưa: Để phục vụ sự hiệp thông và để thể hiện tính hiệp đoàn giữa các giám mục trên thế giới và với Đức Giáo Hoàng.

20. Hỏi: THĐGM được thiết lập trên nền tảng nào?
- Thưa: THĐGM được thiết lập trên nền tảng của mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội.

21. Hỏi: Những đề tài của THĐGM có những tiêu chuẩn nào?
      - Thưa:
+ Một là: Đề tài mang tầm mức hoàn vũ, nghĩa là liên hệ đến toàn thể Giáo Hội.
+ Hai là: Có tính cách thời sự và khẩn cấp, theo hướng tích cực, nghĩa là có thể khơi dậy những năng lực mới làm cho Giáo Hội thăng tiến.
+ Ba là: Dựa trên một nền tảng giáo lý chắc chắn và nhắm đến một áp dụng mục vụ, đồng thời có tính khả thi.

22. Hỏi: Có 3 cách tổ chức Đại Hội chung Thượng Hội Đồng là những cách nào?
- Thưa: Đại Hội chung Thượng Hội Đồng thường lệ, Đại Hội chung Thượng Hội Đồng ngoại lệ và Đại Hội chung Thượng Hội Đồng đặc biệt.

23. Hỏi: Đại Hội chung thường lệ được tổ chức thế nào?
      - Thưa: Thông thường ba năm một lần.

24. Hỏi: Trong lịch sử Giáo Hội đã có bao nhiêu Thượng Hội Đồng thường lệ được tổ chức?
      - Thưa:  Có 15 Thượng Hội Đồng thường lệ đã được tổ chức.

25. Hỏi: Thượng Hội Đồng thường lệ đầu tiên được tổ chức năm nào?
      - Thưa: Năm 1967.

26. Hỏi: Sau THĐGM thường lệ thứ IV (1977): Về việc dạy giáo lý hiện nay, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông huấn gì?
      - Thưa: Tông huấn Dạy Giáo lý (Catechesi tradendae).

27. Hỏi: Trong lịch sử Giáo Hội đã có bao nhiêu Thượng Hội Đồng ngoại lệ được tổ chức?
      - Thưa: Có 3 Thượng Hội Đồng ngoại lệ được tổ chức.

28. Hỏi: Những chủ đề Thượng Hội Đồng ngoại lệ là gì?
      - Thưa:
1. Sự hợp tác giữa Tòa Thánh và các Hội Ðồng Giám mục (1969).
2. Kỷ niệm 20 năm kết thúc Công Ðồng Vaticanô II (1985).
3. Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng Tin Mừng (2014).

29. Hỏi: Trong lịch sử Giáo Hội đã có bao nhiêu Thượng Hội Đồng đặc biệt được tổ chức?
      - Thưa: Có 11 Thượng Hội Đồng đặc biệt được tổ chức.

30. Hỏi: Sau THĐGM đặc biệt về Châu Á (1998):  Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ, và sứ mệnh yêu thương và phục vụ của Ngài tại châu Á: “…để họ được sống và sống sung mãn” (Ga 10, 10)”, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông huấn gì?
      - Thưa: Tông huấn Giáo Hội Tại Châu Á (Ecclesia in Asia).

31. Hỏi: Những chủ đề THĐGM được tổ chức dưới triều Đức Giáo Hoàng Phanxicô là gì?
      - Thưa:
1. Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng Tin Mừng (2014).
2. Gia đình – Ơn gọi và sứ mạng trong Giáo Hội và Thế giới. (2015).
3. Người trẻ, đức tin, và sự phân định ơn gọi (2018).
4. Amazon: Những con đường mới cho Giáo Hội và cho một nền sinh thái toàn diện (2019).

B. Thượng Hội Đồng Giám Mục Lần Thứ XVI

32. Hỏi: Thượng Hội Đồng Giám Mục thường lệ lần thứ XVI do Đức Giáo Hoàng nào triệu tập?
      - Thưa: Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

33. Hỏi: Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn chủ đề cho Thượng Hội Đồng thường lệ lần thứ XVI là gì?
- Thưa: “Vì một Giáo Hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ – For a Synodal Church: Communion, Participation, Mission”.

34. Hỏi: Chủ đề chính yếu của THĐ lần thứ XVI này là tính “hiệp hành” trong Giáo Hội. Chủ đề này được đào sâu dưới 3 khía cạnh nào?
- Thưa: Chủ đề này được đào sâu dưới 3 khía cạnh là “hiệp thông”, “tham gia” và “sứ vụ”.

35. Hỏi: Chủ đề của THĐ lần thứ XVI có thể được diễn tả một cách nôm na là gì?
- Thưa: Tất cả mọi người cùng nắm tay nhau, dìu dắt nâng đỡ nhau tiến thẳng về Trời.

36. Hỏi: Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội Đồng, từ số 17 đến số 20, đề cập đến một Giáo Hội mà trong đó có 3 tuyến nhân vật:  và khẳng định “đây là hình ảnh và là mầu nhiệm của Giáo Hội”. Đó là những ai?
      - Thưa: Chúa Giêsu, đám đông dân chúng, và các tông đồ.

37. Hỏi: Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này có thể bị tách bỏ. Nếu Chúa Giêsu vắng mặt thì Giáo Hội thành một thứ gì? 
- Thưa: Thành một thứ giao kèo giữa các tông đồ với đám đông dân chúng và nó sẽ kết thúc như một trò chơi chính trị.

38. Hỏi: Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này có thể bị tách bỏ. Nếu không có các tông đồ thì thế nào?
- Thưa: Mối tương quan với chân lý Tin Mừng bị phá vỡ và Chúa Giêsu chỉ còn là một huyền thoại hay một ý thức hệ.

39. Hỏi: Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này có thể bị tách bỏ. Nếu không có đám đông dân chúng thì tương quan giữa Chúa Giêsu và các tông đồ sẽ ra sao?
      - Thưa: Sẽ bị suy thoái và trở thành một giáo phái dần sụp đổ.

40. Hỏi: Tương quan hỗ tương của ba tuyến nhân vật này (số 13 – 15) cho thấy Chúa Giêsu ngỏ lời với các tông đồ và Ngài cũng ngỏ lời trực tiếp với đám đông dân chúng. Từ đây Tài liệu mời gọi các giám mục điều gì?
- Thưa: Mời gọi các giám mục lắng nghe tiếng Chúa đồng thời cũng phải lắng nghe tiếng dân để phân định Thánh Ý Chúa. 

41. Hỏi: Tài liệu (số 21) nhắc đến một tuyến nhân vật thứ tư xen vào với vai trò gì?
      - Thưa: Với vai trò phản diện và âm mưu chia rẽ ba tuyến nhân vật trên.

42. Hỏi: Tuyến nhân vật thứ tư xen vào với vai trò phản diện và âm mưu chia rẽ, đó là những gì?
- Thưa: Những hình thức nghiêm ngặt của tôn giáo, bó buộc của luân lý còn gắt gao hơn cả lệnh truyền của Chúa Giêsu, hoặc những hình thức quyến rũ của một thứ khôn ngoan chính trị thế gian.

43. Hỏi: Để không bị ảnh hưởng bởi tuyến nhân vật thứ tư này, Tài liệu nói đến việc phải làm gì thường xuyên?
      - Thưa: Phải hoán cải thường xuyên.

44. Hỏi: Giai đoạn đầu của tiến trình Thượng Hội đồng lần thứ XVI được cử hành tại các Giáo Hội địa phương mang tên “Giai đoạn lắng nghe”. Trong giai đoạn này mọi thành phần dân Chúa được mời gọi điều gì?
      - Thưa: Được mời gọi lắng nghe Chúa nói và lắng nghe nhau nói.

45. Hỏi: Toàn bộ Thượng Hội đồng được chia thành 3 giai đoạn. Cụ thể thế nào? 
- Thưa: Giai đoạn I được tổ chức ở cấp Giáo Hội địa phương cũng như các tổ chức tương đương; giai đoạn II được tổ chức ở cấp Châu Lục; giai đoạn III được tổ chức ở cấp Giáo Hội hoàn vũ.

https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/y-nghia-logo-chinh-thuc-cua-thuong-hoi-dong-ve-hiep-hanh2635559.jpg C. Logo Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI

46. Hỏi: Nhìn vào Logo của Thượng Hội đồng Giám mục về con đường hiệp hành, có những điểm chính nào?
      - Thưa: Có 3 điểm chinh: Hình cây, Dân Chúa và Chủ đề.
https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/y-nghia-logo-chinh-thuc-cua-thuong-hoi-dong-ve-hiep-hanh-1.jpg


47. Hỏi: Hình là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời cao.
Nó là dấu chỉ của điều gì?
    
       - Thưa:
Dấu chỉ của sức sống và niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô.

48. Hỏi: Cây này còn mang cái gì?
     - Thưa: Cây này còn mang Thánh Thể đang chiếu sáng như mặt trời. 

https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/y-nghia-logo-chinh-thuc-cua-thuong-hoi-dong-ve-hiep-hanh-2.jpg

49. Hỏi: Các nhành cây được mở rộng theo chiều ngang như đôi tay hoặc đôi cánh, gợi lên hình ảnh gì?
      - Thưa: Gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần.

50. Hỏi: Dân Chúa không đứng yên nhưng đang tiến bước. Dân Chúa được liên kết với nhau bởi cùng có động lực chung, động lực này được điều gì truyền vào trong họ, và cũng từ động lực này mà họ cất bước?
      - Thưa: Cây Sự Sống.

51. Hỏi: Có bao nhiêu bóng người khái quát toàn bộ nhân loại trong sự đa dạng về hoàn cảnh sống, thế hệ và nguồn gốc?
      - Thưa: Có 15 bóng người.

52. Hỏi: Mọi người cùng bước đi trên một mặt đường phẳng: trẻ, già, nam, nữ, thiếu niên, trẻ em, giáo dân, tu sĩ, cha mẹ, người sống đời vợ chồng, người sống đời độc thân; giám mục và tu sĩ không đi trước mặt họ, nhưng ở giữa họ.Việc này nói lên điều gì?
      - Thưa: Không có tính chất phẩm trật giữa họ.

53. Hỏi: Các hoàn cảnh sống, thế hệ và nguồn gốc được mô tả bằng sự đa dạng của các màu sắc tươi sáng biểu trưng cho điều gì?
      - Thưa: Cho niềm vui.
https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/y-nghia-logo-chinh-thuc-cua-thuong-hoi-dong-ve-hiep-hanh-32635390.jpg54. Hỏi: Đường chân ngang của logo với chủ đề: “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ” chạy từ trái sang phải theo hướng của cuộc hành trình, nhằm tăng cường và củng cố nó, và kết thúc với tiêu đề “Thượng hội đồng 2021 – 2023’, hình ảnh này nói lên điều gì?
      - Thưa: Sự kiện đỉnh cao tổng hợp toàn bộ hành trình.

III.  Thư Chung 2022 của HĐGM VN: 
Về Giáo Hội Hiệp Hành

55. Hỏi: Đại hội lần thứ XV của HĐGMVN có các giám mục thuộc bao nhiêu giáo phận tham dự?
- Thưa: Có 27 giáo phận.

56. Hỏi: Chủ đề Thư chung của HĐGMVN tháng 10 năm 2022 là gì?
- Thưa: Về Giáo Hội Hiệp Hành.

57. Hỏi: Các Giám mục cũng chia sẻ những điều gì cho cộng đoàn Dân Chúa?
- Thưa: Những thao thức, thảo luận và đưa ra những định hướng mục vụ cho cộng đoàn Dân Chúa.

58. Hỏi: Theo Thư Chung 2022, trong bối cảnh đại dịch, chúng ta được chứng kiến những gì?
- Thưa: Những hình ảnh đẹp của tình người.

59. Hỏi: Theo Thư Chung 2022, có rất nhiều cá nhân cũng như tổ chức đã chung sức chung lòng cứu giúp các bệnh nhân, đẩy lùi dịch bệnh và nâng đỡ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch. Các cá nhân và tổ chức này đã nhiệt thành cộng tác với nhau mà không phân biệt điều gì?
- Thưa: Không phân biệt tôn giáo và quan điểm lập trường.

60. Hỏi: Điều gì đã được thể hiện nơi anh chị em Kitô hữu (linh mục, tu sĩ và giáo dân) trong lúc đại dịch là chứng từ mạnh mẽ về đức Bác ái Kitô giáo, để lại những ấn tượng tốt đẹp về Giáo hội Công giáo?
- Thưa: Sự hy sinh và phục vụ.

61. Hỏi: Sự hy sinh, phục vụ của anh chị em Kitô hữu (linh mục, tu sĩ và giáo dân) trong lúc đại dịch là chứng từ mạnh mẽ về điều gì, để lại những ấn tượng tốt đẹp về Giáo hội Công giáo?
      - Thưa: Về đức Bác ái Kitô giáo

62. Hỏi: Cùng với Giáo hội hoàn vũ, trong Thư Chung này, các Giám mục mời gọi anh chị em / chúng ta sống tinh thần gì?
      - Thưa: Tinh thần hiệp hành.

63. Hỏi: Nhân dịp gì mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định: “Con đường hiệp hành này chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba.” (Diễn từ 17/10/2015)?
- Thưa: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục thế giới.

64. Hỏi: Theo Thư Chung 2022, nhằm thúc đẩy một cách thể hiện mới của Giáo hội tại Việt Nam, tiến trình THĐ đã được coi như là gì?
- Thưa: Như là một cuộc thao luyện thiêng liêng.

65. Hỏi: Dù giai đoạn Thượng Hội đồng cấp giáo phận đã kết thúc, tinh thần hiệp hành vẫn cần phải được tiếp tục và phát huy trong đời sống Giáo hội địa phương, vì thế các Giám mục đề ra chương trình mục vụ ba năm. Chủ đề năm 2023 là gì?
- Thưa: Củng cố sự hiệp thông.

66. Hỏi: Dù giai đoạn Thượng Hội đồng cấp giáo phận đã kết thúc, tinh thần hiệp hành vẫn cần phải được tiếp tục và phát huy trong đời sống Giáo hội địa phương, vì thế các Giám mục đề ra chương trình mục vụ ba năm. Chủ đề năm 2024 là gì?
- Thưa: Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội.

67. Hỏi: Dù giai đoạn Thượng Hội đồng cấp giáo phận đã kết thúc, tinh thần hiệp hành vẫn cần phải được tiếp tục và phát huy trong đời sống Giáo hội địa phương, vì thế các Giám mục đề ra chương trình mục vụ ba năm. Chủ đề năm 2025 là gì?
      - Thưa: Cùng nhau loan báo Tin Mừng.

68. Hỏi:  Năm 2023, với chủ đề “Củng cố sự hiệp thông”, các Giám mục đề nghị  dân Chúa những hướng dẫn thực hành cụ thể nào?
- Thưa: Cổ võ đọc Kinh Thánh, tham dự bí tích Thánh Thể, sống tương thân tương ái, truyền thông sự thật với Đức ái.

69. Hỏi: Theo Thư Chung 2022, mối hiệp thông giữa các tín hữu được xây dựng trên nền tảng gì?
- Thưa: Nền tảng Lời Chúa.

70. Hỏi: Theo Thư Chung 2022, cần cổ võ việc đọc Kinh Thánh đối với cá nhân, việc chia sẻ Lời Chúa trong gia đình hoặc trong nhóm nhỏ, để làm gì?
- Thưa: Để Lời Chúa thấm nhập cuộc sống.

71. Hỏi: Đối với các linh mục, nhiệm vụ quan trọng nhất là gì?
- Thưa: Loan báo Lời Chúa.

72. Hỏi: Bí tích gì là nguồn suối hiệp thông?
      - Thưa: Bí tích Thánh Thể.

73. Hỏi: Khi chúng ta làm gì là lúc chúng ta được hiệp thông với Chúa và được liên kết với nhau (x. 1 Cr 10,16-17)?
- Thưa: Khi chúng ta rước Mình và Máu Chúa Kitô.

77. Hỏi: Các tín hữu cần phải làm gì để nhờ đó ngày càng củng cố mối hiệp thông với Chúa và với nhau trong Chúa? 
- Thưa: Cần tham dự thánh lễ cách tích cực và sống động.

75. Hỏi: Sự hiệp thông trong Giáo hội không chỉ được thể hiện qua Phụng vụ, mà còn qua những điều gì giữa những người đồng đạo cũng như đối với anh chị em không cùng niềm tin?
- Thưa: Qua tình tương thân tương ái, thành tâm lắng nghe nhau trong cộng đoàn, và qua những nghĩa cử bác ái.

76. Hỏi:  Ngày nay, với những thành tựu khoa học, cuộc sống vật chất được cải thiện rõ rệt, nhưng điều gì lại có nguy cơ giảm sút?
- Thưa: Tình người.

77. Hỏi:  Các Giám mục kêu gọi chúng ta cần quan tâm đến những ai?
- Thưa: Đến người cao tuổi, người mắc ngăn trở hôn phối hoặc gặp khó khăn trong hôn nhân, người khuyết tật, người nghèo khổ, dân tộc thiểu số, anh chị em xa quê và những nạn nhân thiên tai.

78. Hỏi: Mối quan tâm này cần phải được thực hiện cách cụ thể và mang tính lâu dài, nhằm làm gì?
- Thưa: Nhằm nâng đỡ những người bất hạnh.

79. Hỏi: Đức bác ái là cốt lõi trong giáo huấn của ai?
- Thưa: Của Chúa Giêsu.

80. Hỏi: Trong xã hội hôm nay, các phương tiện truyền thông rất đa dạng và ngày càng hiện đại. Người tín hữu cần tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông để làm gì?
- Thưa: Để hoà nhập với thế giới hiện đại, trau dồi kiến thức và học hỏi Lời Chúa.

81. Hỏi: Những người làm công tác truyền thông cần lưu ý đến lương tâm và đạo đức, theo nguyên tắc nào?    
- Thưa: Loan báo Sự Thật trong Đức Ái.

82. Hỏi:  Những người làm công tác truyền thông cần lưu ý đến điều gì theo nguyên tắc: loan báo Sự Thật trong Đức Ái?
      - Thưa: Lương tâm và đạo đức.

83. Hỏi: Truyền thông phải là phương tiện kết nối con người trong tình thân nghĩa, chứ không phải để làm gì?
- Thưa: Để gieo rắc hoang mang chia rẽ, thậm chí gây thù hận và đẩy người khác đến đường cùng.

84. Hỏi: Hưởng ứng tinh thần hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, chúng ta được mời gọi không ngừng làm gì? 
- Thưa: Không ngừng hoán cải.

85. Hỏi: Hoán cải là điều kiện thiết yếu giúp chúng ta biết làm gì cách phù hợp thánh ý Thiên Chúa?
      - Thưa: Gặp gỡ, lắng nghe và phân định.

86. Hỏi: Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu trên toàn thế giới được thấm nhuần tinh thần hiệp hành, để làm gì?
- Thưa: Để cùng nhau sống Đức tin và xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô.

87. Hỏi: Đại hội lần thứ XV Hội đồng Giám mục Việt Nam bế mạc vào lễ gì?
- Thưa: Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

88. Hỏi: Các Giám mục mong ước mỗi chúng ta làm gì?
- Thưa: Siêng năng lần hạt Mân Côi, suy niệm Lời Chúa và noi gương các nhân đức của Đức Mẹ.

89. Hỏi: Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta, cho Quê hương và cho đồng bào được những gì?
- Thưa: Được ơn thánh thiện, được an bình và được hạnh phúc.
https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-logo-nam-muc-vu-2023-1.jpg
IV. Logo Năm Mục Vụ 2023


90. Hỏi: Thư Chung tháng 10 năm 2022 định hướng mục vụ cho Giáo hội tại Việt Nam trong 3 năm tới. Chủ đề năm mục vụ 2023 là “Củng cố sự hiệp thông”, với những hướng dẫn thực hành cụ thể nào?   
- Thưa: Cổ võ đọc Kinh Thánh, tham dự bí tích Thánh Thể, sống tương thân tương ái, truyền thông sự thật với Đức ái.

91. Hỏi: Cụm từ “Năm 2023: Củng cố sự hiệp thông” là chủ đề được HĐGM VN chọn để làm gì?
- Thưa: Để tiếp tục và phát huy tinh thần hiệp hành trong đời sống địa phương.

92. Hỏi: Tổng thể logo được nối tiếp từ chủ đề của logo Synod XVI; một số chi tiết được giữ lại và kết hợp với yếu tố, hình ảnh diễn tả điều gì?
- Thưa: Diễn tả đường hướng mục vụ đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra.

93. Hỏi: Cây sự sống là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy điều gì đang vươn lên trời cao?
- Thưa: Tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng.

94. Hỏi: Cây sự sống là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của sức sống và niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho điều gì?
- Thưa: Biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô.

95. Hỏi: Cây này đặt dưới điều gì đang tỏa sáng như mặt trời?
- Thưa: Dưới Thánh Thể.

96. Hỏi: Cây này đặt dưới Thánh Thể đang tỏa sáng như mặt trời; các nhánh cây được mở rộng theo chiều ngang như đôi tay hoặc đôi cánh, gợi lên hình ảnh gì?
- Thưa: Hình ảnh Chúa Thánh Thần.

97. Hỏi: Hai nhánh Thiên Tuế: Gợi nhớ điều gì?
      - Thưa: Gợi nhớ vinh thắng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

98. Hỏi: Hai nhánh cây vươn lên từ hai bên đoàn người tạo thành con đường kéo dài từ quá khứ đến hiện tại nói lên điều gì? 
- Thưa: Nói lên sự kế thừa đức tin vững mạnh từ cha ông và tiếp tục phát triển đức tin ấy trong tương lai.

99. Hỏi: Sách Kinh Thánh: Được mở ra và đặt trước cộng đoàn dân Chúa như là gì? 
- Thưa: Như lời mời gọi và cổ võ đọc Kinh Thánh.

100. Hỏi: Điều gì sẽ thấm nhập và lan tỏa trong cuộc sống của từng người; tạo nên nền tảng cho mối hiệp thông giữa các tín hữu và dẫn lối cho bước đi hiệp hành?
- Thưa: Lời Chúa.

101. Hỏi: Cộng đoàn dân Chúa: 7 bóng người đại diện cho các thành phần Dân Chúa cùng bước đi trên con đường hiệp hành: Thanh niên nam nữ, cao niên, thiếu nhi, giáo dân, tu sĩ, giám mục cùng hiệp thông trên nẻo đường gì?
- Thưa: Nẻo đường loan báo Tin mừng.

102. Hỏi: 5 màu chủ đạo diễn tả sự đa dạng của Dân Chúa: Màu cam: sức nóng của lửa, biểu tượng nguồn ơn Chúa Thánh Thần, diễn tả điều gì?
- Thưa: Diễn tả nhiệt huyết tông đồ.

103. Hỏi: Màu Xanh Dương: diễn tả điều gì?
- Thưa: Diễn tả niềm hy vọng, sự mong chờ niềm vui cứu độ.

104. Hỏi: Xanh Lá: sức sống tinh thần trong Đức cậy của Dân Chúa, cùng nhau bảo vệ điều gì?
- Thưa: Bảo vệ sức sống của tạo vật.

105. Hỏi:  Màu Trắng: con đường dẫn tới sức sống Phục sinh, hướng đoàn người về đâu?
- Thưa: Về quê trời trong hân hoan.

106. Hỏi: Màu Hồng: diễn tả điều gì? 
      - Thưa: Diễn tả tấm lòng yêu thương, gắn kết và san sẻ trong đời sống Đức tin.

VI. Bản Tổng Hợp Về Tiến Trình Phân Định Của Gp. BMT

1. Những ưu tiên

107. Hỏi: Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục, ưu tiên rút ngắn điều gì?
- Thưa: Rút ngắn khoảng cách giữa chủ chăn và đàn chiên.

108. Hỏi: Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục, ưu tiên lưu tâm tới điều gì?
- Thưa: Lưu tâm tới vai trò của nữ tu và nữ giới trong các sinh hoạt của giáo phận và giáo xứ, hoặc trong vai trò thừa tác viên Lời Chúa và Thánh Thể.

109. Hỏi: Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục, ưu tiên quan tâm điều gì?
- Thưa: Quan tâm và lắng nghe những người bị bỏ rơi nhiều hơn nữa.

110. Hỏi Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục, ưu tiên mục vụ điều gì?
- Thưa: Mục vụ chuyên sâu cho người đồng bào, và mục vụ cho các gia đình, đặc biệt các gia đình trẻ dưới 10 năm.

2. Những chủ đề nổi bật

111. Hỏi: Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục,chủ đề nổi bật trong việc giáo dục cộng đoàn tín hữu xác tín điều gì?    
- Thưa:  Xác tín về phẩm vị cao quý và bình đẳng giữa các Kitô hữu dựa trên nền tảng Bí tích Thánh Tẩy. Các đặc sủng hay thừa tác vụ khác (hàng giáo sĩ, tu sĩ) đóng vai trò phục vụ hơn là cai trị hay quản trị.

112. Hỏi: Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục, chủ đề nổi bật là cần thiết phát huy điều gì?
- Thưa: Phát huy vai trò giáo dục của gia đình, đồng thời có những hình thức cử hành Phụng vụ tại gia để đưa ánh sáng Tin Mừng đến tận tế bào của Giáo hội, của xã hội.

113. Hỏi: Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục, chủ đề nổi bật là phải đổi mới điều gì?
- Thưa: Đổi mới hình thái các cử hành Phụng vụ, nhất là Thánh Lễ dành cho thiếu nhi và giới trẻ, để cho cộng đoàn tín hữu có thể tham gia cách tích cực, sống động và hữu hiệu hơn.

3. Những hành động thiết thực

114. Hỏi: Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục, những hành động thiết thực trong việc đào tạo nên những linh mục biết lắng nghe là gì?
      - Thưa:
+ Cần đào tạo hàng giáo sĩ có tâm tình như Chúa Giêsu, như hạn chế sử dụng đại danh từ “Cha” trong xưng hô.
+ Cần có khoá thường huấn cho các linh mục trẻ, để hướng dẫn họ trong việc mục vụ.
+ Cần lưu tâm xoá bỏ giáo sĩ trị.

115. Hỏi: Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục, những hành động thiết thực trong việc đào tạo các chủ chăn có “hồn tông đồ” cần những gì?
- Thưa: Cần truyền giáo trực tiếp, nghĩa là các chủ chăn cần đi tới những “vùng ngoại biên”, “đến với những con chiên lạc”… Đến gặp gỡ, thăm hỏi giáo dân, để tạo hiệu quả hơn; nhờ đó, nhiều vấn đề đã được tháo gỡ, nhất là sự nguội lạnh đức tin và rối hôn phối.

116. Hỏi: Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục, những hành động thiết thực để tâm hơn tới vai trò của người nữ trong sinh hoạt của giáo phận là gì?
      - Thưa: Tham gia điều hành của các ban ngành của giáo phận, giáo hạt, giáo xứ,... và Thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa.

117. Hỏi:  Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục, những hành động thiết thực là cần tìm hiểu hơn nữa những người bị bỏ rơi và làm gì với họ?
      - Thưa: Hiệp hành với họ.

Gb. Nguyễn Thái Hùng
2023THI GIÁO LÝ
Ngày Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên 2023

Nội dung:
 - Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI 2021-2023;
 - Thư Chung 2022 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Về Giáo Hội Hiệp Hành;
- Logo Năm Mục Vụ 2023;
- Bản Tổng Hợp Về Tiến Trình Phân Định Gp. Ban mê thuột.

I - LỆNH LÊN ĐƯỜNG (Dành cho đội thi)

Gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm chung cho 8 đội.
+ Mỗi câu đúng được 200 điểm.
+ Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Trả lời bằng bảng viết.

01. Bí tích nào là nguồn suối hiệp thông?
      a. Bí tích Rửa Tội.
      b. Bí tích Hôn Phối.
      c. Bí tích Thêm Sức.
      d. Bí tích Thánh Thể.
     
02. Đức bác ái là cốt lõi trong giáo huấn của ai?
      a. Ngôn sứ Môsê.         b. Thánh Phêrô.
      c. Chúa Giêsu.              d. Mẹ Maria.

03. Đại hội HĐGM VN lần thứ XV bế mạc vào dịp lễ gì?
      a. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm.
      b. Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
      c. Lễ Đức Mẹ Lên Trời.
      d. Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ.

04. Chủ đề mục vụ năm 2023 của HĐGM VN là gì?
a. Hiệp thông, tham gia và sứ vụ.
      b. Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội.
      c. Cùng nhau loan báo Tin Mừng.
      d. Củng cố sự hiệp thông.

05. Trong logo mục vụ 2023, màu diễn tả niềm hy vọng, sự mong chờ niềm vui cứu độ là màu nào?
      a. Màu xanh dương.           b. Màu xanh lá.
      c. Màu hồng.                      d. Màu trắng.

06. Đại hội lần thứ XV của HĐGMVN có các giám mục thuộc bao nhiêu giáo phận tham dự?
      a. 25.                                  b. 26.
      c. 27.                                  d. 28.

07. Trong logo mục vụ 2023, biểu tượng Cây Sự Sống, các nhánh cây được mở rộng theo chiều ngang như đôi tay hoặc đôi cánh gợi lên hình ảnh gì?
      a. Hội Thánh ở trần gian.
      b. Hội Thánh đang tiến về Nước Trời.
      c. Chúa Thánh Thần.
      d. Mọi thành phần trong Hội Thánh đều bình đẳng.

08.  Hoán cải là điều kiện thiết yếu giúp chúng ta biết làm gì để phù hợp với thánh ý Thiên Chúa?
      a. Gặp gỡ, yêu thương và cầu nguyện.
      b. Sám hối, cầu nguyện và phân định.
      c. Phân định, bác ái và cầu nguyện.
      d. Gặp gỡ, lắng nghe và phân định.

09. Thánh sử Mátthêu còn có tên gọi khác là gì ? (Mc 2,12-14)
      a. Nathanaen.                     b. Lêvi.
      c. Batôlômêô.                     d. Tadeo.
 
10. Trong nguyên văn tiếng Do Thái, tên gọi “Mátthêu” có nghĩa là gì?
      a. Người theo Chúa.
      b. Món Quà của Chúa.
      c. Bỏ mọi sự theo Chúa.

      d. Chọn Chúa là tất cả.


IICÙNG ĐỒNG HÀNH (Dành cho khán giả)

Gồm 16 câu hỏi dành cho 8 giáo hạt.
-Mỗi Giáo hạt 2 câu hỏi.
-Mỗi câu hỏi được 200 điểm.
-Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời.
Nếu trả lời lần thứ nhất sai, thì khán giả trong hạt đó được trả lời thêm một lần nữa. Nếu hai lần đều trả lời sai thì quyền trả lời thuộc về khán giả hạt khác.


1a. Thượng Hội Đồng Giám Mục (THĐGM) do Đức Giáo Hoàng nào thiết lập?

1b. Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục, Muốn thăng tiến gia đình, cần phát huy vai trò gì?

+++++

2a. THĐGM được thiết lập trên nền tảng nào?

2b. Trong logo mục vụ 2023, màu Xanh Lá diễn tả sức sống tinh thần trong Đức cậy của Dân Chúa, đồng thời mời gọi chúng ta cùng nhau bảo vệ điều gì?  
              
+++++

3a. Chủ đề của THĐ lần thứ XVI có thể được diễn tả một cách đơn giản là gì?

3b. Theo thư chung của HĐGM VN, người tín hữu cần tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông để làm gì?

+++++

4a. Giai đoạn THĐ XVI tại các Giáo Hội địa phương, mọi thành phần dân Chúa được mời gọi điều gì?

4b. Năm 2023, với chủ đề “Củng cố sự hiệp thông”, các Giám mục đề nghị 
sống thế nào?

+++++

5a. “Người trẻ, đức tin, và sự phân định ơn gọi” là chủ đề THĐGM được tổ chức dưới triều ĐGH nào?

5b. Theo nguyên tắc loan báo Sự Thật trong Đức Ái, những người làm công tác truyền thông cần lưu ý đến điều gì?
              
+++++

6a. Trong lịch sử Giáo Hội đã có bao nhiêu THĐ thường lệ, ngoại lệ và đặc biệt được tổ chức?

6b. Trong logo mục vụ 2023, biểu tượng đang tỏa sáng như mặt trời đặt trên Cây Sự Sống mang ý nghĩa gì?

 +++++

7a. Biểu tượng của Tin Mừng thánh Mátthêu là gì?
7b. Trong logo năm mục vụ 2023, màu gì diễn tả tấm lòng yêu thương, gắn kết và san sẻ trong đời sống Đức tin?
              
+++++

8a. Khi viết Tin Mừng, thánh Mátthêu đã nhắm tới nhóm độc giả nào?

8b. Trong Bản Tổng Hợp của Gp Bmt, ưu tiên quan tâm và lắng nghe ai?


III – QUA SA MẠC (Dành cho đội thi)

* Ô chữ với 8 câu hàng ngang và 1 câu từ khóa gồm 8 ký tự. Mỗi Đội được chọn bất kỳ câu hàng ngang nào. Mỗi câu được 400 điểm.
* Mỗi hàng ngang có 1 tự của câu từ khóa ở ô được tô đậm. Câu từ khóa được 600 điểm.
* Câu từ khóa có thể giải bất cứ thời điểm nào.
* Nếu câu từ khóa được giải, cuộc thi vẫn tiếp tục cho hết câu hàng ngang.
* Nếu Đội nào giải sai câu từ khóa thì đội đó dừng cuộc chơi ở phần ô chữ, phần sau vẫn được tiếp tục thi.
* Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Trả lời bng bảng viết.

Ô CHỮ
glv 2023
Những gợi ý

01. Theo Thư Chung 2022, Giáo hội cổ võ cá nhân cần đọc gì để Lời Chúa thấm nhập cuộc sống?

02. Theo Thư Chung 2022, mối hiệp thông giữa các tín hữu được xây dựng trên nền tảng gì?

03. Theo Thư Chung 2022, sự hy sinh, phục vụ của linh mục, tu sĩ và giáo dân trong đại dịch là chứng từ mạnh mẽ về điều gì của Kitô giáo?
 
04. Trong logo THĐGM XVI, 15 bóng người khái quát toàn bộ nhân loại trong sự đa dạng về hoàn cảnh sống, thế hệ và nguồn gốc. Điều này được mô tả bằng sự đa dạng của các màu sắc tươi sáng biểu trưng cho điều gì? 

05. Theo THĐGM XVI, để không bị ảnh hưởng bởi tuyến nhân vật thứ tư (nhân vật phản diện), tài liệu THĐ mời gọi dân Chúa phải thường xuyên làm gì?

06. Một trong 3 khía cạnh THĐGM XVI về tính “hiệp hành” trong Giáo Hội là gì? (Gồm 7 ký tự)

07. Trong logo THĐGM XVI, hình ảnh đoàn dân Chúa được liên kết với nhau bởi cùng có động lực chung. Động lực này được kín múc từ đâu?

08. Theo Thư Chung 2022, ngày nay, với những thành tựu khoa học, cuộc sống vật chất được cải thiện rõ rệt, nhưng điều gì lại có nguy cơ giảm sút?

Câu từ khóa của ô chữ là gì?


IV – MAU TIẾN BƯỚC (Dành cho khán giả)

 
  • Gồm 16 câu hỏi dành cho khán giả của 8 Giáo hạt.
  • Mỗi Giáo hạt 2 câu hỏi. Mỗi câu hỏi được 400 điểm.
  • Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời.
  • Nếu trả lời lần thứ nhất sai thì khán giả trong hạt đó được trả lời thêm một lần nữa. Nếu hai lần đều trả lời sai thì quyền trả lời thuộc về khán giả hạt khác.

1a. Tài liệu học tập ngày Tĩnh Huấn GLV 2023 có bao nhiêu câu hỏi? Con số này gợi ý cho bạn điều gì?
              
1b. ĐGH Phanxicô đã chọn chủ đề cho THĐ thường lệ lần thứ XVI là gì?
- Vì một Giáo Hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ.

+++++
https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/y-nghia-logo-chinh-thuc-cua-thuong-hoi-dong-ve-hiep-hanh2635559.jpg
2a. Bạn hãy quan sát logo này thật kỹ: Logo này có những điểm chính nào?

2b. Theo Thư Chung 2022, điều gì đã được thể hiện nơi linh mục, tu sĩ và giáo dân trong lúc đại dịch để lại những ấn tượng tốt đẹp về Giáo hội Công giáo?

+++++

https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-logo-nam-muc-vu-2023-1.jpg

3a.  Bạn hãy quan sát thật kỹ logo này: Có bao nhiêu nhân vật trong logo? Con số này gợi cho bạn điều gì trong Kinh Thánh?

3b. Theo Logo mục vụ 2023, trong 5 màu chủ đạo: màu nào diễn tả con đường dẫn tới sức sống Phục sinh, hướng đoàn người về quê trời trong hân hoan?

+++++

4a. THĐGM thường lệ đầu tiên được tổ chức năm nào?

4b.  Theo Thư Chung 2022, nhằm thúc đẩy một cách thể hiện mới của Giáo hội tại VN, tiến trình THĐ đã được coi như là gì?
https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-logo-nam-muc-vu-2023-1.jpg

+++++


5a. Bạn hãy quan sát thật kỹ logo: 2 nhánh thiên tuế này có bao nhiêu chiếc lá? Con số này gợi cho bạn điều gì trong Kinh Thánh?
5b. Năm 2023, với chủ đề “Củng cố sự hiệp thông”, các Giám mục cổ võ dân Chúa đọc gì?

+++++

6a. Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục, chủ đề nổi bật là phải đổi mới hình thái các cử hành Phụng vụ, nhất là Thánh Lễ dành cho thiếu nhi và giới trẻ, để cho cộng đoàn tín hữu có thể tham gia thế nào?

6b. Giáo Hội mừng lễ kính Thánh sử Mátthêu vào ngày nào?

+++++
https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/y-nghia-logo-chinh-thuc-cua-thuong-hoi-dong-ve-hiep-hanh-2.jpg


7a. Bạn hãy quan sát thật kỹ logo: Có bao nhiêu nhân vật nam trong logo này? Con số này gợi cho bạn điều
gì trong Kinh Thánh?


7b. Theo Thư Chung 2022, các tín hữu cần làm gì cách tích cực và sống động để ngày càng củng cố mối hiệp thông với Chúa và với nhau trong Chúa?

+++++

8a. Trong Tài liệu chuẩn bị THĐ, đề cập đến 3 tuyến nhân vật và khẳng định “đây là hình ảnh và là mầu nhiệm của Giáo Hội”. Đó là những ai?

8b. Trong Logo năm mục vụ 2023:  Hai nhánh Thiên Tuế gợi nhớ điều gì?

V – VÀO ĐẤT HỨA (Dành cho đội thi)

 
  • 8 bộ đề thi, mỗi bộ đề gồm 2 câu hỏi. Mỗi câu hỏi được 500 điểm.
  • Chỉ có thể chọn ngôi sao hy vọng 1 lần trong 2 câu hỏi thuộc phần này. Phải đặt ngôi sao hy vọng trước khi đọc câu hỏi. Nếu chọn ngôi sao hy vọng, trả lời đúng được cộng thêm 500 điểm, trả lời sai trừ 500 điểm.
  • Mỗi câu hỏi có 10 giây để trả lời. Mỗi câu hỏi chỉ được trả lời 1 lần.
 
1a. Chủ đề Thư chung của HĐGMVN tháng 10 năm 2022 là gì?
                 
https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/y-nghia-logo-chinh-thuc-cua-thuong-hoi-dong-ve-hiep-hanh-1.jpg

1b. Biểu tượng cây to lớn, hùng vĩ… đang vươn lên trời cao trong logo THĐGM là dấu chỉ của sức sống và
niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho điều gì?


+++++

2a. Tông huấn Giáo Hội Tại Châu Á do Đức Giáo hoàng nào công bố?

2b. Chủ đề mục vụ năm 2024 là gì?

+++++

3a. Theo Bản Tổng Hợp về tiến trình hiệp hành giai đoạn 2 của Gp.Bmt gửi châu lục, ưu tiên mục vụ điều gì?

3b. Theo Thư Chung 2022, chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu trên toàn thế giới được thấm nhuần tinh thần hiệp hành, để cùng nhau sống Đức tin và xây dựng điều gì?

+++++

4a. Trong logo mục vụ 2023, 5 màu chủ đạo diễn tả sự đa dạng của Dân Chúa: Màu cam: sức nóng của lửa, biểu tượng nguồn ơn Chúa Thánh Thần, diễn tả điều gì?
                   
4b. Phần kết của Thư Chung 2022 có viết:Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta, cho Quê hương và cho đồng bào được những gì?

+++++

5a. Những người làm công tác truyền thông cần lưu ý đến lương tâm và đạo đức, theo nguyên tắc nào?    
              
5b. Cộng đoàn Dân Chúa cùng bước đi trên con đường hiệp hành: mọi người cùng hiệp thông trên nẻo đường gì?

+++++

6a. Vì sao biểu tượng của Tin Mừng thánh Mátthêu là mặt người?

6b. Phần cuối Thư Chung 2022, các Giám mục mong ước mỗi chúng ta noi gương các nhân đức của ai?

+++++

7a. Cùng với Giáo hội hoàn vũ, trong Thư Chung 2022, các Giám mục mời gọi chúng ta sống tinh thần gì?

7b. Thượng Hội Đồng Giám Mục thường lệ lần thứ XVI do Đức Giáo Hoàng nào triệu tập?

 +++++

8a. Theo Thư Chung 2022, khi nào chúng ta được hiệp thông với Chúa và được liên kết với nhau?

8b Nhìn vào logo năm mục vụ 2023: Biểu tượng Sách Kinh Thánh được mở ra và đặt trước cộng đoàn dân Chúa mang ý nghĩa gì?

Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
Nguyễn Thái Hùng

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Thư Chung gửi Cộng đoàn Dân Chúa
 VỀ GIÁO HỘI HIỆP HÀNH
http://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/thu-chung-nam-2022-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-ve-giao-hoi-hiep-hanh710339.jpg  


Anh chị em thân mến,
1- Chúng tôi, các Giám mục thuộc 27 giáo phận, tham dự Đại hội lần thứ XV của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 10 năm 2022 tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội, xin gửi tới anh chị em lời chào thân ái và lời cầu chúc bình an.
2- Trước hết, chúng tôi tạ ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương và chúc phúc cho Giáo hội và Quê hương Việt Nam. Chúng tôi cũng chia sẻ những thao thức, thảo luận và đưa ra những định hướng mục vụ cho cộng đoàn Dân Chúa. Như chúng ta đã biết, gần ba năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây ra thảm hoạ khắp nơi trên thế giới và tại Việt NamMặc dù vậy, chính trong bối cảnh đại dịch mà chúng ta được chứng kiến những hình ảnh đẹp của tình người. Không phân biệt tôn giáo và quan điểm lập trường, rất nhiều cá nhân cũng như tổ chức đã chung sức chung lòng cứu giúp các bệnh nhân, đẩy lùi dịch bệnh và nâng đỡ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch. Trong số đó, có những linh mục, tu sĩ và giáo dân can đảm nhiệt huyết dấn thân trong các bệnh viện dã chiến và các khu cách ly để giúp bệnh nhân. Sự hy sinh, phục vụ của anh chị em trong lúc đại dịch là chứng từ mạnh mẽ về đức Bác ái Kitô giáo, để lại những ấn tượng tốt đẹp về Giáo hội Công giáo.
3- Cùng với Giáo hội hoàn vũ, trong Thư Chung này, chúng tôi mời gọi anh chị em sống tinh thần hiệp hành. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định: “Con đường hiệp hành này chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba” (Trích diễn từ ngày 17-10-2015). Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha và theo hướng dẫn của Văn phòng trung ương Thượng Hội đồng, 27 giáo phận Việt Nam đã thực hiện tiến trình Thượng Hội đồng cấp giáo phận cách tích cực. Những buổi gặp gỡ để thỉnh ý Dân Chúa đã được tổ chức ở cấp giáo xứ, giáo hạt, dòng tu và giáo phận. Đông đảo tín hữu đã nhiệt tình tham gia tiến trình này. Tiến trình Thượng Hội đồng cho chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh về đời sống của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, trong đó có những điều tốt và những điều chưa tốt. Tiến trình này được coi như một cuộc thao luyện thiêng liêng, nhằm thúc đẩy một cách thể hiện mới của Giáo hội tại Việt Nam. Sau khi đón nhận những bản tổng kết của các giáo phận, Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục đã tổng hợp và gửi về Rôma, với mục đích góp phần soạn thảo Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ XVI.
4- Dù giai đoạn Thượng Hội đồng cấp giáo phận đã kết thúc, tinh thần hiệp hành vẫn cần phải được tiếp tục và phát huy trong đời sống Giáo hội địa phương, vì thế chúng tôi đề ra chương trình mục vụ ba năm sắp tới như sau:
Năm 2023: Củng cố sự hiệp thông;
Năm 2024: Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội;
Năm 2025: Cùng nhau loan báo Tin Mừng.
5- Riêng năm 2023, với chủ đề “Củng cố sự hiệp thông”, chúng tôi đề nghị những thực hành cụ thể như sau:
a- Mối hiệp thông giữa các tín hữu được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa. Cần cổ võ việc đọc Kinh Thánh đối với cá nhân, việc chia sẻ Lời Chúa trong gia đình hoặc trong nhóm nhỏ, để Lời Chúa thấm nhập cuộc sống. Đối với các linh mục, nhiệm vụ quan trọng nhất là loan báo Lời Chúa. Ước mong các vị chủ chăn quan tâm dành thời gian chuẩn bị bài giảng trong các cử hành Phụng vụ, mở các lớp học Thánh Kinh và giúp anh chị em tín hữu được nuôi dưỡng bằng Lời hằng sống.
b- Bí tích Thánh Thể là nguồn suối hiệp thông. Khi chúng ta rước Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta được hiệp thông với Chúa và được liên kết với nhau (x. 1 Cr 10,16-17). Vì thế, các tín hữu cần tham dự thánh lễ cách tích cực và sống động, nhờ đó ngày càng củng cố mối hiệp thông với Chúa và với nhau trong Chúa. Cũng cần giúp các tín hữu hiểu biết Phụng vụ, như Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi trong Tông Thư về đào tạo Phụng vụ cho Dân Chúa (Desiderio Desideravi), ban hành ngày 29-6-2022.
c- Sự hiệp thông trong Giáo hội không chỉ được thể hiện qua Phụng vụ, mà còn qua tình tương thân tương ái, thành tâm lắng nghe nhau trong cộng đoàn, và qua những nghĩa cử bác ái giữa những người đồng đạo cũng như đối với anh chị em không cùng niềm tin. Ngày nay, với những thành tựu khoa học, cuộc sống vật chất được cải thiện rõ rệt, nhưng tình người lại có nguy cơ giảm sút. Chúng ta cần quan tâm đến người cao tuổi, người mắc ngăn trở hôn phối hoặc gặp khó khăn trong hôn nhân, người khuyết tật, người nghèo khổ, dân tộc thiểu số, anh chị em xa quê và những nạn nhân thiên tai. Mối quan tâm này cần phải được thực hiện cách cụ thể và mang tính lâu dài, nhằm nâng đỡ những người bất hạnh. Đức bác ái là cốt lõi giáo huấn của Chúa Giêsu. Người dạy chúng ta: khi chúng ta giúp đỡ người nghèo khổ là giúp đỡ chính Chúa (x. Mt 25,31-46).
d- Trong xã hội hôm nay, các phương tiện truyền thông rất đa dạng và ngày càng hiện đại. Người tín hữu cần tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông để hoà nhập với thế giới hiện đại, trau dồi kiến thức và học hỏi Lời Chúa. Tuy vậy, có không ít những hậu quả tiêu cực từ truyền thông, nên cũng cần thận trọng trong việc đón nhận và chuyển tải thông tin. Hiện nay, một số trang mạng mang danh Công giáo, nhưng lại đăng tải những nội dung thiếu kiểm chứng, đặt những tựa đề giật gân, với mục đích thu hút sự chú ý của độc giả. Những thông tin sai lạc này làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của Giáo hội và gây hoang mang nơi người tín hữu. Những người làm công tác truyền thông cần lưu ý đến lương tâm và đạo đức, theo nguyên tắc: loan báo Sự Thật trong Đức Ái. Truyền thông phải là phương tiện kết nối con người trong tình thân nghĩa, chứ không phải để gieo rắc hoang mang chia rẽ, thậm chí gây thù hận và đẩy người khác đến đường cùng.
Anh chị em thân mến,
6- Hưởng ứng tinh thần hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, chúng ta được mời gọi không ngừng hoán cải. Hoán cải là điều kiện thiết yếu giúp chúng ta biết gặp gỡ, lắng nghe và phân định cách phù hợp thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu trên toàn thế giới được thấm nhuần tinh thần hiệp hành, để cùng nhau sống Đức tin và xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô.
7- Nhân dịp Đại hội lần thứ XV Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi gửi lời chào Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và anh chị em giáo dân Việt Nam đang sống ở các miền đất khác nhau trên thế giới. Cám ơn anh chị em luôn yêu mến Giáo hội và Quê hương Việt Nam, và thể hiện tình yêu mến ấy bằng những nghĩa cử cụ thể. Nguyện xin Chúa chúc lành và nâng đỡ anh chị em trong đời sống hằng ngày.
8- Theo thông lệ, Đại hội là dịp bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, nhiệt tâm chu toàn bổn phận được trao phó, cùng với anh chị em loan báo Tin Mừng Đức Giêsu tại Quê hương thân yêu của chúng ta.
Đại hội lần thứ XV Hội đồng Giám mục Việt Nam bế mạc vào ngày 07 tháng 10 năm 2022, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta hãy nhờ Mẹ Maria để đến với Chúa. Ước gì mỗi chúng ta siêng năng lần hạt Mân Côi, suy niệm Lời Chúa và noi gương các nhân đức của Đức Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta được ơn thánh thiện, cho Quê hương được an bình và cho đồng bào được hạnh phúc.
Làm tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội
Ngày 07 tháng 10 năm 2022

(đã ấn ký)
+ Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

 (đã ký)
+ Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Tổng Thư ký


 


HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
LOGO NĂM MỤC VỤ 2023


Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam
Thiết kế: 
joscreative.com

WHĐ (02.12.2022) - Tiếp tục tinh thần Hiệp Hành, tại Đại hội lần thứ XV tháng 10 năm 2022, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phổ biến THƯ CHUNG định hướng mục vụ cho Giáo hội tại Việt Nam trong 3 năm tới. Chủ đề năm mục vụ 2023 là “Củng cố sự hiệp thông”, với những hướng dẫn thực hành cụ thể: Cổ võ đọc Kinh Thánh, tham dự bí tích Thánh Thể, sống tương thân tương ái, truyền thông sự thật với Đức ái. Sau đây là logo năm Mục vụ 2023.

I. Ý NGHĨA VĂN TỰ
https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-logo-nam-muc-vu-2023-1.jpg


Cụm từ “Năm 2023: Củng cố sự hiệp thông” là chủ đề được HĐGM VN chọn để tiếp tục và phát huy tinh
thần hiệp hành trong đời sống địa phương.


II. Ý NGHĨA HÌNH ẢNH

Tổng thể logo được nối tiếp từ chủ đề của logo Synod XVI; một số chi tiết được giữ lại và kết hợp với yếu tố, hình ảnh diễn tả đường hướng mục vụ đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra.
1. Cây sự sống: Từ logo của Synod, cây sự sống là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của sức sống và niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô. Cây này đặt dưới Thánh Thể đang tỏa sáng như mặt trời; các nhánh cây được mở rộng theo chiều ngang như đôi tay hoặc đôi cánh, gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần.
2. Hai nhánh Thiên Tuế: Gợi nhớ vinh thắng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hai nhánh cây vươn lên từ hai bên đoàn người tạo thành con đường kéo dài từ quá khứ đến hiện tại nói lên sự kế thừa đức tin vững mạnh từ cha ông và tiếp tục phát triển đức tin ấy trong tương lai.
3. Sách Kinh Thánh: Được mở ra và đặt trước cộng đoàn dân Chúa như lời mời gọi và cổ võ đọc Kinh Thánh. Lời Chúa sẽ thấm nhập và lan tỏa trong cuộc sống của từng người; tạo nên nền tảng cho mối hiệp thông giữa các tín hữu và dẫn lối cho bước đi hiệp hành.
4. Cộng đoàn dân Chúa: 7 bóng người đại diện cho các thành phần Dân Chúa cùng bước đi trên con đường hiệp hành: Thanh niên nam nữ, cao niên, thiếu nhi, giáo dân, tu sĩ, giám mục cùng hiệp thông trên nẻo đường loan báo Tin Mừng.

III. Ý NGHĨA MÀU SẮC:
Được sử dụng dựa trên 5 màu chủ đạo diễn tả sự đa dạng của Dân Chúa.
Cam: sức nóng của lửa, biểu tượng nguồn ơn Chúa Thánh Thần, diễn tả  nhiệt huyết tông đồ, được chọn tô cho hình ảnh cây sự sống, như muốn tập trung nguồn ơn sức mạnh mà đoàn dân Chúa được lãnh nhận.
Xanh Dương: diễn tả niềm hy vọng, sự mong chờ niềm vui cứu độ.
Xanh Lá: sức sống tinh thần trong Đức cậy của Dân Chúa, cùng nhau bảo vệ sức sống của tạo vật.
Trắng: con đường dẫn tới sức sống Phục sinh, hướng đoàn người về quê trời trong hân hoan.
Hồng: diễn tả tấm lòng yêu thương, gắn kết và san sẻ trong đời sống Đức tin.
https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-logo-nam-muc-vu-2023-48880


Ý NGHĨA LOGO CHÍNH THỨC
CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH
 
1. Hình cây

https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/y-nghia-logo-chinh-thuc-cua-thuong-hoi-dong-ve-hiep-hanh-1.jpg
Đây là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của sức
sống và niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô. Cây này mang Thánh Thể đang chiếu sáng như mặt trời. Đồng thời, các nhành cây được mở rộng theo chiều ngang như đôi tay hoặc đôi cánh, gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần.

2. Dân Chúa
Dân Chúa không đứng yên nhưng đang tiến bước. Điều này liên hệ trực tiếp đến từ “Thượng hội đồng - Synod”, có nguyên nghĩa là “bước đi cùng nhau”. Dân Chúa được liên kết với nhau bởi cùng có động lực chung, động lực này được Cây Sự Sống truyền vào trong họ, và cũng từ động lực này mà họ cất bước.
15 bóng người khái quát toàn bộ nhân loại trong sự đa dạng về hoàn cảnh sống, thế hệ và nguồn gốc. Điều này được mô tả bằng sự đa dạng của các màu sắc tươi sáng, vốn biểu trưng cho niềm vui. Không có tính chất phẩm trật giữa những người này, họ cùng bước đi trên một mặt đường phẳng: trẻ, già, nam, nữ, thiếu niên, trẻ em, giáo dân, tu sĩ, cha mẹ, người sống đời vợ chồng, người sống đời độc thân; giám mục và tu sĩ không đi trước mặt họ, nhưng ở giữa họ. Một cách hoàn toàn tự nhiên, trẻ em và thanh thiếu niên là những người mở đường cho họ, điều này liên hệ tới những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”. (Mt 11,25)
https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/y-nghia-logo-chinh-thuc-cua-thuong-hoi-dong-ve-hiep-hanh-32635390.jpg 3. Chủ đềhttps://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/y-nghia-logo-chinh-thuc-cua-thuong-hoi-dong-ve-hiep-hanh2635559.jpg Đường chân ngang của logo với chủ đề: "Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ" chạy từ trái sang phải theo hướng của cuộc hành trình, nhằm tăng cường và củng cố nó, và kết thúc với


tiêu đề "Thượng hội đồng 2021 - 2023", là sự kiện đỉnh cao tổng hợp toàn bộ hành trình.

Văn Việt chuyển ngữ từ synod.va
WHĐ (26.11.2021)Lời giải đáp
THI GIÁO LÝ
Ngày Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên 2023

I - LỆNH LÊN ĐƯỜNG (Dành cho đội thi)

01. d. Bí tích Thánh Thể.
02. c. Chúa Giêsu.
03. b. Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
04. d. Củng cố sự hiệp thông.
05. a. Màu xanh dương.
06. c. 27.
07. c. Chúa Thánh Thần.
08. d. Gặp gỡ, lắng nghe và phân định.
09. b. Lêvi.
10. b. Món Quà của Chúa hoặc Ơn của Chúa.

IICÙNG ĐỒNG HÀNH (Dành cho giả)

1a. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. (1965)
1b. Vai trò giáo dục của gia đình.
+++++
2a. Mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội.
2b. Bảo vệ sức sống của tạo vật.
+++++
3a. Tất cả mọi người cùng nắm tay nhau, dìu dắt nâng đỡ nhau tiến thẳng về Trời.
3b. Để hoà nhập với thế giới hiện đại, trau dồi kiến thức và học hỏi Lời Chúa.
+++++
4a. Lắng nghe Chúa nói và lắng nghe nhau nói.
4b. Sống tương thân tương ái.
+++++
5a. Đức Giáo Hoàng Phanxicô.. (2018)
5b. Lương tâm và đạo đức.
+++++
6a. 29 THĐ. (15 + 3 + 11)
6b.  Thánh Thể.
 +++++
7a. Mặt người.
7b. Màu hồng.
+++++
8a. Các cộng đoàn Kitô giáo từ Do thái giáo trở lại.
8b. Những người bị bỏ rơi.

III – QUA SA MẠC (Dành cho đội thi)

Ô CHỮ

01. Kinh Thánh.
02. Lời Chúa.glv 2023 đa
03. Đức Bác ái.
04. Niềm vui.
05. Hoán cải.
06. Tham gia.
07. Cây Sự Sống.
08. Tình người.

Câu từ khóa: Cùng Bước

IV – MAU TIẾN BƯỚC (Dành cho khán giả)
1a. 117. 117 Vị Thánh Tử Đạo Vn.
1b. Vì một Giáo Hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ.
+++++
2a. Hình cây, Dân Chúa và Chủ đề.
2b. Sự hy sinh và phục vụ.
+++++
3a. 7 nhân vật.  Kinh Lạy Cha có 7 lời nguyện. (Mt 6,7-13); Bà Maria Mácđala được Chúa Giêsu trừ cho khỏi bảy quỷ. (Mc 16,9); Nữ ngôn sứ Anna, từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm. (Lc 2,36-38); “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22); Trong lần Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều lần thứ hai, Ngài cầm bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ … (Mt 15,32-39);  Tân ước có 7 thư của các tông đồ: Thư 1, 2 và 3 Gioan, 1 và 2 Phêrô,  Giacôbê và thư Giuđa;  Sách Khải Huyền: thánh Gioan gởi thư cho 7 giáo đoàn, 7 ấn …;  Giấc mộng của vua Pharaô có 7 con bò và 7 bông lúa. (St 41,1-7); Hòm Bia Giao Ước được rước quanh thành Giêrikhô bảy ngày trước khi thành bị sụp đổ. (Gs 6,1-16)…
3b. - Màu trắng.
+++++
4a. Năm 1967.
4b. Một cuộc thao luyện thiêng liêng.
+++++
5a. 40 chiếc lá. Chúa Giêsu ăn chây cầu nguyện 40 đêm ngày; Lụt hồng thủy 40 đêm ngày; Ngôn sứ Môsê ở trên núi xinai với Thiên Chúa 40 đêm ngày; Dân Ítraen đi trong sa mạc năm; Ngôn sứ Êlia đi 40 ngày đêm đến núi Khô rếp; Lời rao giảng của ngôn sứ Giôna: còn 40 ngày …
5b. - Đọc Kinh Thánh.
+++++
6a. Tham gia cách tích cực, sống động và hữu hiệu hơn.
6b. Ngày 21/9.
+++++
7a. 8 nam. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu. (Lc 2,21); Tám Mối Phúc được Chúa Giêsu giảng dạy. (Mt 5,1-10); 8 lời khiển trách của Chúa Giêsu với các kinh sư và người Pharisêu: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình!”(Mt 23,13-32); Anh Ênê liệt giường đã tám năm, được thánh Phêrô chữa khỏi tại Lốt. (Cv 9,32-35);  Ông Giesê, thân phụ của Đavít, người Épratha ở Bêlem thuộc Giuđa: ông có tám người con trai. (1Sm 17,12) …
7b. Tham dự Thánh lễ.
+++++
8a. Chúa Giêsu, đám đông dân chúng, và các tông đồ.
8b. Gợi nhớ vinh thắng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

V – VÀO ĐẤT HỨA (Dành cho đội thi)

https://hdgmvietnam.com/admin/upload/image/y-nghia-logo-chinh-thuc-cua-thuong-hoi-dong-ve-hiep-hanh-1.jpg 1a.  Về Giáo Hội Hiệp Hành.
1b.  Thánh giá Chúa Kitô.
+++++
2a. ĐGH Gioan Phaolô II. (1999)
2b. Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội.
+++++
3a. Mục vụ chuyên sâu cho người đồng bào, và mục vụ cho các gia đình, đặc biệt các gia đình trẻ dưới 10 năm.
3b. Xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô.
+++++
4a. Nhiệt huyết tông đồ.
4b. Được ơn thánh thiện, được an bình và được hạnh phúc.
+++++
5a. Loan báo Sự Thật trong Đức Ái.
5b. Nẻo đường loan báo Tin mừng.
+++++
6a. Vì thánh Mátthêu mở đầu Tin Mừng  bằng gia phả Chúa Cứu Thế, liệt kê các tên người.
6b. - Đức Mẹ.
+++++
7a. Tinh thần hiệp hành.
7b. Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
 +++++
8a. Rước Mình và Máu Chúa Kitô.
8b   Lời mời gọi và cổ võ đọc Kinh Thánh.


 Nguyễn Thái Hùng
2023
Mục lục

Tài Liệu Học Tập
Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên                                          05
Thi Giáo Lý                                                              32
Thư Chung gửi Cộng đoàn Dân Chúa
        Về Giáo Hội Hiệp Hành                                    43
Logo Năm Mục Vụ 2023                                          53
Ý Nghĩa Logo THĐ GM
Về Con Đường Hiệp Hành                                        57
“Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.”
Tin mừng thánh Gioan 14,15


 
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây