TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng –Năm B

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. (Mc 1, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tĩnh Huấn GIÁO LÝ SINH 2018 160 Câu Hỏi

Thứ ba - 20/06/2023 20:52 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   294
1a. Lễ Bổn mạng của Gp Ban Mê Thuột được cử hành vào ngày nào?
Tĩnh Huấn GIÁO LÝ SINH 2018 160 Câu Hỏi
Tĩnh Huấn GIÁO LÝ SINH 2018
Gp Ban Mê Thuột


Tải về file PDF Tĩnh Huấn GIÁO LÝ SINH 2018 tại đây
 

Nội dung

1. Năm Thánh Kim Khánh Gp Ban Mê Thuột
2. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
3. Lịch sử Giáo Hội Việt Nam
* Khai Sinh
* Hình Thành & Phát Triển
* Thử Thách (Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
* Trưởng Thành
4. Lời Chúa.

160 Câu Hỏi Thưa
 
I. Năm Thánh Kim Khánh GP Ban Mê Thuột
 
01. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột mừng Kim Khánh thành lập giáo phận vào thời gian nào?
- Thưa : Khai mạc ngày 22.06.2017 và kết thúc ngày 22.06.2018.
 
02. Hỏi : Vào ngày 22.06.1967, Tòa Thánh đã thiết lập giáo phận qua sắc lệnh gì?
- Thưa : Sắc lệnh Qui Dei Benignitate.
 
03. Hỏi : Năm 1967, Giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu giáo dân?
- Thưa : Khoảng 56.719 giáo dân.
 
04. Hỏi : Năm 1967,giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu giáo xứ?
- Thưa : 33 giáo xứ.
 
05. Hỏi : Năm 1967, Giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu linh mục?
- Thưa : 55 linh mục.
 
06. Hỏi : Năm 2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu tín hữu?
- Thưa : Khoảng 445.000 tín hữu.
 
07. Hỏi : Năm 2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu giáo xứ?
- Thưa : 106 giáo xứ.
 
08. Hỏi : Năm 2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu linh mục triều đang phục vụ trong giáo phận?
- Thưa : 138 linh mục triều.
 
09. Hỏi : Năm 1956 tại Ban Mê Thuột, có bao nhiêu anh chị em đồng bào sắc tộc được lãnh nhận bí tích Rửa Tội?
- Thưa : 7 người.
 
10. Hỏi : Năm 2017, số anh chị em tín hữu đồng bào sắc tộc là khoảng bao nhiêu người?
- Thưa : Khoảng 91.000 người.

Còn tiếp ...Thi Giáo Lý
Ngày Tĩnh Huấn Giáo Lý Sinh 2018


 
Nội dung

1. Năm Thánh Kim Khánh Gp Ban Mê Thuột
2. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
3. Lịch sử Giáo Hội Việt Nam
* Khai Sinh
* Hình Thành & Phát Triển
* Thử Thách (Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
* Trưởng Thành
4. Lời Chúa.


I - LỆNH LÊN ĐƯỜNG (Dành cho đội thi)

Gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm chung cho 8 đội.
+ Mỗi câu đúng được 20 điểm.
+ Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Trả lời bằng bảng viết.


01. Bổn mạng của giáo phận Ban Mê Thuột là gì?
          a. Các Thánh Nam Nữ.
          b. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
          c. Các Thánh Anh Hài Tử Đạo.
          d. Thánh Phêrô tông đồ.


02. Khẩu hiệu của Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản là gì?
          a. “Đạt tới người mới.”
          b. “Thiên Chúa giàu lòng thương xót.”
          c. “Trong tinh thần và chân lý.”
          d. “Hãy bước theo Thần Khí.”


03. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong là ai?

a. Bà Anê Lê Thị Thành.          
b. Thầy Anrê Phú Yên. 
c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh.               
d. Anh Phanxicô.


04. Đức Giáo Hoàng đã tuyên thánh các vị chứng nhân đức tin của Giáo Hội VN là ai?
a. ĐGH Alexandrô VI.  
b. ĐGH Gioan XXIII.
 c. ĐGH Phanxicô.
d. ĐGH Gioan Phaolô II.

05. Khi đến truyền giáo tại Việt Nam, các vị thừa sai quan tâm đến điều gì?

a. Học ngôn ngữ Việt.
b. Phong tục dân Việt.
c. Giảng đạo bằng tiếng Việt.
d. Cả a, b và c đúng. 

06. Đức Giáo Hoàng đã thiết lập 2 Giáo phận ở VN : Giáo Phận Đàng Trong và Giáo phận Đàng Ngoài là ai?

a. ĐGH Alexandrô VII. 
b. ĐGH Gioan XXIII.
c. ĐGH Gioan Phaolô II.
d. ĐGH Bênêdictô XVI.

07. Đức Giáo hoàng đã thiết lập Hàng Giáo Phẩm VN là ai?

a. ĐGH Alexandrô VII.
b. ĐGH Gioan XXIII. 
c. ĐGH Piô XII.
d. ĐGH Gioan Phalô II.

08Điểm nhấn chủ đề Mục vụ gia đình  năm 2017 – 2018 là gì?

a. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.
b. Đồng hành với các gia đình trẻ.
c. Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn.
d. Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi.

09. Cộng đoàn thưở ban đầu luôn sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần, họ đã làm gì?(x. Cv 2,42-47 ; 4,32-34) (138)
          a. Chuyên cần học hỏi Lời Chúa
          b. Siêng năng cầu nguyện, tham dự phụng vụ, yêu mến gắn bó với Chúa Giêsu,
          c. Yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau và hết sức nhiệt thành làm chứng cho Chúa Giêsu.
          d. Cả a, b và c đúng. 


10. “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” (14,15) được trích trong sách Tin mừng nào?
          a. Tin mừng Mátthêu.
          b. Tin mừng Máccô.
          c. Tin mừng Luca.
          d. Tin mừng Gioan. 


II – CÙNG ĐỒNG HÀNH (Dành cho khán giả)

Gồm 16 câu hỏi dành cho 8 giáo hạt.
Mỗi Giáo hạt 2 câu hỏi.
Mỗi câu hỏi được 20 điểm.
Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời.
Nếu trả lời lần thứ nhất sai, thì khán giả trong hạt đó được trả lời thêm một lần nữa. Nếu hai lần đều trả lời sai thì quyền trả lời thuộc về khán giả hạt khác.


1a. Người tín hữu đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam là ai ?(69)

1b. Chữ quốc ngữ do các nhà truyền giáo và tín hữu Việt Nam sáng tạo và phát triển, vì vậy nền báo chí Công giáo cũng góp phần không nhỏ trong việc phổ cập chữ quốc ngữ. Tờ báo Công giáo đầu tiên có tên gọi là gì?

+++++

2a. Trong giai đoạn mở đầu, các nhà truyền giáo chú ý đến sự phát triển của cả chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Nhà truyền giáo có nhiều tác phẩm Hán Nôm Công giáo để lại cho hậu thế là ai?

2b. Hiện nay (2018), Giáo Hội VN có bao nhiêu giáo phận?

+++++

3a. Trong số 117 vị Thánh Tử Ðạo VN, có một chủng sinh, ngài tên là gì?

3b.  Điểm nhấn chủ đề Mục vụ gia đình Năm 2018 – 2019 là gì?+++++

4a. Lễ mừng kính 117 vị Thánh Tử Ðạo VN vào ngày nào?

4b. Chủ tịch HĐGM VN nhiệm kỳ 2016-2019 là ai?

+++++

5a. Trong Năm Thánh Giáo phận, toàn thể giáo phận cố gắng chung tay xây dựng một nhà dưỡng lão và một cô nhi viện, trung tâm phục vụ anh chị em sắc tộc tại giáo xứ nào?

5b. “Vương quyền trên thế gian nay đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Kitô của Người; Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời”(11,15) được trích trong sách nào?


+++++

6a. Giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập vào ngày tháng năm nào?

6b. “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn” (10,28) được trích trong sách Tin mừng nào?

+++++

7a. Năm 2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu tín hữu?


7b“Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”(12,32) được trích trong sách Tin mừng nào?

+++++

8a. Trong các giáo xứ có cả người Kinh lẫn anh chị em sắc tộc, Đức Giám mục giáo phận đề nghị cộng đoàn người Kinh cố gắng làm gì với anh chị em đồng bào sắc tộc, cả về tinh thần lẫn vật chất?


8b“Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (6,27-28) được trích trong sách Tin mừng nào?

III – QUA SA MẠC (Dành cho đội thi)


* Ô chữ với 8 câu hàng ngang và 1 câu từ khóa gồm 8 ký tự.
* Mỗi Đội được chọn bất kỳ câu hàng ngang nào. Mỗi câu được 40 điểm.
* Mỗi hàng ngang có 1 ký tự của câu từ khóa ở ô được tô đậm. Câu từ khóa được 60 điểm.
* Câu từ khóa có thể giải bất cứ thời điểm nào.
* Nếu câu từ khóa được giải, cuộc thi vẫn tiếp tục cho hết câu hàng ngang.
* Nếu Đội nào giải sai câu từ khóa thì đội đó dừng cuộc chơi ở phần ô chữ, phần sau vẫn được tiếp tục thi.
* Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Trả lời bằng bảng viết.


https://gpbanmethuot.net/uploads/news/2021_05/image-20210512205928-1.jpeg        
Ô Chữ

Những gợi ý

01. Vùng đất đầu tiên mà Linh Mục Gaspar de S. Cruz đặt chân lên Đất Việt là ở đâu?

02. Vị vua nào có chỉ dụ truyền khắc 2 chữ “Tả đạo” vào má các tín hữu trung kiên rồi đẩy họ vào những nơi rừng thiêng nước độc?

03. Đôi khi chúng ta không cùng một quan điểm, không có cùng kinh nghiệm về nhiều vấn đề, do đó để bảo toàn sự hiệp nhất, chúng ta phải biết lắng nghe nhau và biết quan tâm đến niềm hạnh phúc của nhau, cách riêng của những anh chị em nghèo khó, đang gặp điều gì trong cuộc sống?

04. Vào năm 1967, giáo phận nào được thiết lập?05. Học hỏi về lịch sử của giáo phận và tất cả các giáo xứ, để hiểu được những sự gì và công lao mà các vị tiền nhân đã đổ ra trên mảnh đất này?

06. Năm 1932 : Giáo Phận Kontum được thành lập, bao gồm 3 tỉnh Kontum, Daklak, Pleiku; tân giáo phận trao cho Đức Giám mục nào hướng dẫn?

07.  Nếu sự quan tâm đến nhau chưa giúp anh chị em vượt qua những bất đồng, thiếu thông cảm, thì xin anh chị em hãy khiêm tốn lắng nghe tiếng nói của ai?

08. Sau gần hai ngàn năm, Hội Thánh cũng như mọi phần tử của Hội Thánh được mời đọc lại những trang nhật ký thuở ban đầu để canh tân niềm tin và tình yêu của mình với ai?Câu từ khóa của ô chữ này là gì?


IV – MAU TIẾN BƯỚC (Dành cho khán giả)


Gồm 16 câu hỏi dành cho 8 giáo hạt.
Mỗi Giáo hạt 2 câu hỏi.
Mỗi câu hỏi được 40 điểm.
Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời.
Nếu trả lời lần thứ nhất sai, thì khán giả trong hạt đó được trả lời thêm một lần nữa. Nếu hai lần đều trả lời sai thì quyền trả lời thuộc về khán giả hạt khác.


1a. Khẩu hiệu của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai là gì?

1b. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi” được trích trong thư nào của thánh Phaolô?(4,10)

+++++


2a. Nâng đỡ tinh thần và vật chất, xây dựng cô nhi viện cho anh chị em sắc tộc là quyết tâm của cả Giáo phận trong Năm thánh nhằm mục đích chung tay chia sẻ gánh nặng xã hội và biểu lộ đời sống đức tin qua những hành động cụ thể gì?

2b.“Đức tin không có hành động là đức tin chết” được trích trong thư chung nào? (2,26)


+++++

3a. Trong số 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam, có một vị thánh nữ, ngài tên là gì?


3b. Ngày hôm nay đứng trước những thách đố trong cuộc sống để sống đức tin, chúng ta cần phải làm gì?

+++++

4a. Năm khởi đầu cho Giáo Hội Công Giáo VN thuộc triều đại vua nào?


4b. Đừng sợ phải sống niềm tin của mình, dù phải lội ngược dòng, dù bị bách hại, vì Đức Kitô đã chiến thắng. Đây là sứ điệp của sách nào?

+++++

5a. Hàng Giáo Phẩm VN được thành lập năm nào?

5b. “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” được trích trong thư nào của thánh Phaolô?(8,28)


+++++

6a. Tổng Thư ký HĐGM VN nhiệm kỳ 2016-2019 là ai?

6b. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ?” được trích trong thư nào của thánh Phaolô?(8,35)

+++++

7a. Vào năm nào, thừa sai Inêkhu đến giảng đạo tại làng Ninh Cường?


7b. Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” được trích trong thư nào? (13,8)

+++++

8a. 117 vị Thánh Tử Ðạo VN được những Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc Chân Phước?


8b. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng !” được trích trong thư nào của thánh Phaolô?(9,16b)

V – VÀO ĐẤT HỨA (Dành cho đội thi)
  • Có 8 bộ đề thi, mỗi bộ đề gồm 2 câu hỏi. Mỗi câu hỏi được 50 điểm.
  • Chỉ có thể chọn ngôi sao hy vọng 1 lần trong 2 câu hỏi thuộc phần này. Phải đặt ngôi sao hy vọng trước khi đọc câu hỏi. Nếu chọn ngôi sao hy vọng, trả lời đúng được cộng thêm 50 điểm, trả lời sai trừ 50 điểm.
  • Mỗi câu hỏi có 10 giây để trả lời. Mỗi câu hỏi chỉ được trả lời 1 lần.
 
1a. Lễ Bổn mạng của Gp Ban Mê Thuột được cử hành vào ngày nào?

1b. Hiện nay (2018) Giáo tỉnh Huế có các giáo phận nào?

+++++

2a. Năm 2017, Gp Ban Mê Thuột có bao nhiêu giáo xứ?

2b. Vị Hồng y tiên khởi của Giáo Hội VN tên là gì?

+++++

3a. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và công sức của các bậc tiền nhân đã đổ ra để cho chúng ta có được điều gì tốt đẹp như ngày hôm nay?

3b. HĐGVN đầu tiên họp tại thủ đô Hà Nội đã ra thư chung 1.5.1980 với chủ đề gì?

+++++

4a. Các chứng nhân đức tin của Giáo Hội VN được tuyên hiển thánh vào ngày tháng năm nào?)

4b. ĐGH Grégôriô XVI chia giáo phận Ðàng Trong thành hai giáo phận mới : Giáo Phận Bắc Ðàng Trong (Qui Nhơn) : trao cho ai cai quản?
      
+++++

5a. Tác phẩm chữ quốc ngữ đầu tiên được in ấn là của ai?

5b. Sách Khải Huyền viết cho các Kitô hữu đang bị bách hại, gặp nhiều thử thách khó khăn giúp họ điều gì?


+++++

6a. ĐGH Alexandrô VII đặt ai cai quản Giáo phận Ðàng Trong : từ sông Gianh trở vào Nam, bao gồm Cao Miên và Chiêm Thành? (1659)

6b.  Khi đọc Sách Công vụ Tông đồ chúng ta nhận thấy Hội Thánh thuở ban đầu có một sức sống rất mãnh liệt. Đó là một cộng đoàn mẫu mực về điều gì?

++++

7a. Ðức Giám mục tiên khởi của Giáo Hội VN tên là gì?

7b. “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”(15,12) được trích trong sách Tin mừng nào?

+++++

8a. ÐGH Gioan XXIII đã ra Tông Hiến Venerabilium Nostrorum thiết lập Hàng Giáo Phẩm VN với những Giáo Tỉnh nào?

8b“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (16,33) được trích trong Tin mừng nào?


Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.

Gb. Nguyễn Thái Hùng
2018

 
File đính kèm
 Tags: nthung, PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây