TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3  – Gặp Gỡ 5A Ôn tập 1

Thứ bảy - 04/06/2022 08:48 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   940
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật.” (Tin mừng thánh Gioan 14,16-17a)
Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3  – Gặp Gỡ 5A Ôn tập 1
Họ và tên:
Lớp Thêm Sức 3
Gặp Gỡ 5A
Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 1-5)
 
Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3  – Gặp Gỡ 5A Ôn tập 1 tại đây

I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 1-5)

1. “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật.” (Tin mừng thánh Gioan 14,16-17a)
2. “Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.” (Sách Ngôn sứ Isaia 11,2)
3. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Tin mừng Thánh Luca 4,18a)
4. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Tin mừng thánh Mátthêu 28,19)
5. “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài.” (Tin mừng thánh Luca 2,52)

II. Ghi Nhớ

 Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ Sách Thánh nào.

1. “Đó là Thần Khí sự thật.”
2. “Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.”
3. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.”
4. “Anh em làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”
5. “Người đi xuống cùng với cha mẹ và hằng vâng phục các ngài.”

III. Điền Vào Chỗ Trống

Em hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa

1. “Thầy sẽ xin … … … … …  và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là … … … … …  .” (Tin mừng thánh Gioan 14,16-17a)
2. “… … … … …  sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và … … … … …  .” (Sách Ngôn sứ Isaia 11,2)
3. “… … … … …   ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo … … … … …  cho kẻ nghèo hèn.” (Tin mừng Thánh Luca 4,18a)
4. “Anh em hãy đi và làm cho … … … … …  trở thành môn đệ, làm … … … … …  cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Tin mừng thánh Mátthêu 28,19)
5. “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về … … … … …  và hằng … … … … …   các ngài.” (Tin mừng thánh Luca 2,52)

Gb. Nguyễn Thái HùngVui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng
Lớp Thêm Sức 3
Lời giải đáp Gặp Gỡ 5A : Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 1-5)

II. Ghi Nhớ

Những cụm từ này được trích từ Sách Thánh:
1. “Đó là Thần Khí sự thật.” (Tin mừng thánh Gioan 14,16-17a)
2. “Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.” (Sách Ngôn sứ Isaia 11,2)
3. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Tin mừng Thánh Luca 4,18a)
4. “Anh em làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Tin mừng thánh Mátthêu 28,19)
5. “Người đi xuống cùng với cha mẹ và hằng vâng phục các ngài.” (Tin mừng thánh Luca 2,52)

III. Điền Vào Chỗ Trống

Em hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa

1. “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật.” (Tin mừng thánh Gioan 14,16-17a)
2.Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.” (Sách Ngôn sứ Isaia 11,2)
3.Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Tin mừng Thánh Luca 4,18a)
4. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Tin mừng thánh Mátthêu 28,19)
5. “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài.” (Tin mừng thánh Luca 2,52)

Gb. Nguyễn Thái Hùng

Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng

 
 Tags: vhgl ts3

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây