TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI -2022

15/11/2021 04:09:20 |   2281

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI -2022

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI -2022


Ý cầu nguyện:

Cầu cho Giáo hội cởi mở với hết mọi người: Xin cho Giáo Hội, trung thành với Tin Mừng và can đảm khi loan báo, trở thành một cộng đoàn liên đới, huynh đệ và cởi mở. Ước mong Giáo Hội ngày càng mở ra hơn với tất cả mọi người.

 

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất : hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần Chuỗi Mân côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench, Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

01 06.09  Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH.
Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.

Is 66,10-14c [Rm 8,14-17]Tv 130,1.2.3;  Mt 18,1-5.
                       
Bổn mạng
:
*  Giáo xứ Êa Kmar (hạt Giang Sơn)
*  Cộng đoàn: 
+ Các cộng đoàn NVHB: An Bình (Giáo xứ An Bình); Bù Đăng (Giáo xứ Bù Đăng); Buôn Hằng  (Giáo xứ Buôn Hằng); Lưu trú Buôn Hằng; Thiên Sa (Giáo xứ Buôn Hô); Mai Thiên Ân (Giáo xứ Êa Kmar); Sơn Mai (Giáo xứ Gia Nghĩa);  Kim Mai (Giáo xứ Kim Mai); Lưu trú sắc tộc Têrêxa (BMT); Thanh Tuyển Viện (BMT).
+ Đồng Xoài -  Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu (Giáo xứ Đồng Xoài);  Tân Hưng - Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu (Giáo xứ Tân Hưng).

Kỷ niệm 04 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Thế Anh, SSS.

02   7     Tr      CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Kb 1,2-3;2,2-4;  Tv 94,1-2.6-7.8-9; 2Tm 1,6-8.13-14;  Lc 17,5-10.
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]:
Cv 1,12-14; Tv  Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Gl 4,4-7;  Lc 1,26-38.
(Không cử hành lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ).
                               
CMTC:

                               
* Các giáo xứ:  
- Dũng Lạc (hạt Chính Tòa);
- Phú Riềng (hạt Đồng Xoài);
- Quảng Phúc (hạt Gia Nghĩa).
                       
* Giáo họ Xuân Thành (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil).

GIÁO HUẤN SỐ 45

“THỤ TẠO MỚI”

Bí tích Rửa Tội không những rửa sạch mọi tội lỗi, mà còn làm cho người tân tòng trở nên “một thụ tạo mới”, thành nghĩa tử của Thiên Chúa, “được thông phần bản tính Thiên Chúa”, thành chi thể của Đức Kitô và đồng thừa tự với Người, và thành đền thờ Chúa Thánh Thần.
Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho người chịu Phép Rửa ơn thánh hóa, ơn công chính hóa:
– làm cho người đó có khả năng tin vào Thiên Chúa, trông cậy Ngài và yêu mến Ngài nhờ các nhân đức đối thần;
– làm cho người đó có khả năng sống và hành động theo sự tác động của Chúa Thánh Thần nhờ các hồng ân của Chúa Thánh Thần;
– làm cho người đó tăng trưởng trong điều thiện hảo nhờ các nhân đức luân lý. Như vậy, toàn bộ cơ cấu của đời sống siêu nhiên của Kitô hữu đều bắt nguồn từ bí tích Rửa Tội.      (Giáo lý HTCG, các số 1265, 1266).

03   8     X       Thứ Hai.
Gl 1,6-12;  Lc 10,25-37.
                       
Xin cầu nguyện cho:

+ Cha Giuse Phạm Minh Đức (+1994);
+ Cha Giuse Nguyễn Huyền Linh (+2003).
+ Cha FX Nguyễn Đức Hạnh (+2009);

04   9     Tr      Thứ Ba.
Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.

Gl 1,13-24;  Lc 10,38-42.
                       
Bổn mạng:

* Cộng đoàn Phanxicô Assisi - NVHB (Giáo xứ Quảng Nhiêu).
* Cha Trương Hồng Chương.

05   10   X       Thứ.
Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ. Lễ nhớ (Tr).
Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4 (hay lễ vầ Thánh nữ: Ep 3,14-19; Mt 11,25-30).

06   11   X       Thứ Năm đầu tháng.
Thánh Brunô linh mục (Tr). Gl 3,1-5;  Lc 11,5-13.

                       
GHVN:
Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung (1858), tử đạo.
                       
Bổn mạng:

Cha Trần Hữu Khương, O.CIST.                

07   12   Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ
Cv 1,12-14 [Gl 4,4-7];  Lc 1,26-38.
                       
Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Đồng Xoài (hạt Đồng Xoài), Đức Liễu (hạt Đồng Xoài); Minh Hưng (hạt Đồng Xoài).
* Các giáo họ: Mân Côi (Giáo xứ Vinh Quang - hạt Buôn Hô); Duy Linh  (Giáo xứ Thánh Tâm - hạt Chính Tòa); Mân Côi (Giáo xứ Tân  Lợi - hạt Mẫu Tâm); Đăk Nia (Giáo xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa); Xuân Thành (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil). 
* Cộng đoàn:
+ Các cộng đoàn NVHB: Rosa (Giáo xứ Đăk Nhau); Mân Côi (Giáo xứ Long Hà); Rosa (Giáo xứ Thiên Đăng).
+ Đức Mẹ Mân Côi - Đức Bà (Đăk Nông); Long Điền - XiTô Mỹ Ca; Mai Hòa - Khiết Tâm Nha Trang (Giáo xứ Quảng Nhiêu); Mai Hòa - MTG Khiết Tâm (Giáo xứ Tân Hòa).

08   13   X       Thứ Bảy.
Gl 3,22-29;  Lc 11,27-28.

                                   
Tiết khí: Hàn lộ (mát mẻ).

09   14   X       CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
2V 5,14-17;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; 2Tm 2,8-13;  Lc 17,11-19.
(Không cử hành lễ Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo. Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục).
  
CMTC:
  
* Các giáo xứ:  
- Quỳnh Ngọc (hạt Mẫu Tâm);
- Bùi Phát (hạt Gia Nghĩa);
- Long Điền (hạt Phước Long);
- Đồng Nai (hạt Đồng Xoài);
- Quảng Phú (hạt Đăk Mil).
  
* Các giáo họ:  
- Mân Côi (Giáo xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm);
- Duy Linh (Giáo xứ Thánh Tâm - hạt Chính Tòa).

GIÁO HUẤN SỐ 46

ĐƯỢC THÁP NHẬP VÀO HỘI THÁNH
LÀ THÂN THỂ ĐỨC KITÔ

Bí tích Rửa Tội làm cho chúng ta thành chi thể của Thân Thể Đức Kitô. “Chúng ta là phần thân thể của nhau” (Ep 4,25). Bí tích Rửa Tội tháp nhập chúng ta vào Hội Thánh. Từ giếng rửa tội, dân duy nhất của Thiên Chúa của Giao Ước Mới được sinh ra, dân này vượt lên trên mọi ranh giới tự nhiên hoặc nhân bản về dân tộc, văn hóa, chủng tộc và giới tính: “Tất cả chúng ta đều đã chịu Phép Rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể”   (1 Cr 12,13).    (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1267).

10   15   X       Thứ Hai.
Gl 4,22-24.26-27.31
;5,1; Lc 11,29-32.
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha Giêgôriô Đỗ Trúc Đường (+1996).

11   16   X       Thứ Ba.
Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr).
Gl 5,1-6;  Lc
11,37-41.
                       
GHVN:
Thánh Phêrô Lê Tùy (1833), linh mục, tử đạo.
                       
Bổn mạng:
cộng đoàn Long Điền - Thánh Thể (Giáo xứ Long Điền).

12   17   X       Thứ .
Gl
5,18-25;  Lc 11,42-46.

13   18   X       Thứ Năm.
Ep 1,1-10;  Lc 11,47-54.


14   19   X       Thứ Sáu.
Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
Ep 1,11-14;  Lc 12,1-7.


15   20   Tr      Thứ Bảy.
Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Ep 1,15-23;  Lc 12,8-12.
                       
Bổn mạng: cộng đoàn Thác Mơ - NVHB (Giáo xứ Phước Long).


16   21   X       CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Xh 17,8-13;  Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8; 2Tm 3,14–4,2;  Lc 18,1-8.
(Không cử hành lễ Thánh Hedviges, nữ tu. Thánh Margarita Maria Alacoque, trinh nữ).
                               
CMTC:

                       
* Các giáo xứ:
- Vinh Hòa (hạt Giang Sơn);
- Nam Thiên (hạt Buôn Hô);
- Mẫu Tâm (hạt Mẫu Tâm);
- Phước Bình (hạt Phước Long);
- Minh Hưng (hạt Đồng Xoài). 


GIÁO HUẤN SỐ 47

ĐƯỢC THÁP NHẬP VÀO HỘI THÁNH
LÀ THÂN THỂ ĐỨC KITÔ (tt)

Những người đã chịu Phép Rửa trở nên “những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng… làm hàng tư tế thánh” (1 Pr 2,5). Nhờ bí tích Rửa Tội, họ được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô, vào sứ vụ tiên tri và vương đế của Người, họ là “giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Ngài, Đấng đã gọi … [họ] ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1 Pr 2,9). Bí tích Rửa Tội cho họ tham dự vào chức tư tế cộng đồng của các tín hữu. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1268).             

17   22   Đ       Thứ Hai.
Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Ep 2,1-10;  Lc 12,13-21.
                       
GHVN: Thánh Phanxicô Isidore Gagelin – Kính (1833), MEP, linh mục, tử đạo.

18   23   Đ       Thứ Ba.
THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

2Tm 4, 10-17b; Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Lc 10,1-9.
                       
Bổn mạng:

* Các cộng đoàn NVHB: Ân Phúc - Phòng khám Hòa Bình (BMT); Phước Bình (Giáo xứ Phước Bình).
* Cha Vũ Đình Lưu, O.Cist.    

19   24   X       Thứ .
Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr).

Ep 3,2-12;  Lc 12,39-48.
                       
Bổn mạng:

Cha Nguyễn Đình Trọng, Xitô PV

Kỷ niệm 20 năm linh mục:
Cha Giuse Đinh Đức Huỳnh, SSS.

20   25   X       Thứ Năm.
Ep 3,14-21;  Lc 12,49-53.

Kỷ niệm 12 năm linh mục quý cha:
GB. Nguyễn Tiến Đạt; Giuse Trịnh Văn Kính; Anrê Trần Thế Minh; Giuse Nguyễn Đình Ngọc; Phaolô Trần Vĩnh Niệm; Nicolas Lưu Nhất Tâm; Phêrô Trần Thanh Trực; Giuse Hồ Ngọc Vũ; Phêrô Nguyễn Thanh Vũ.

21   26   X       Thứ Sáu.
Ep 4,1-6;  Lc 12,54-59.


Kỷ niệm 17 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Quốc Đạt, CM.

22   27   X       Thứ Bảy.
Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr).
Ep 4,7-16;  Lc 13,1-9.

                       
Bổn mạng:

Các cộng đoàn: Gioan Phaolô II - NVHB;  Phúc Lộc - MTG Khiết Tâm; Xitô Phước Bình (Giáo xứ Hòa An).

23   28   X       CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
Thánh Vịnh tuần II.
Hc 35,15b-17.20-22a  [Hc 35,12-14.16-18] Tv 33,2-3.17-18.19 và 23; 2Tm 4,6-8.16-18;  Lc 18,9-14.
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Capestranô, linh mục).
Khánh Nhật Truyền Giáo (Tr).
Bài đọc trong thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng: Is 2,1-5 [Gn 3,10–4,11]; Tv 18,2-3.4-5; Rm 10,9-18 [Ep 3,2-12; 1Tm 2,1-8];  Mc 16,15-20.
Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

Góp Quỹ Truyền Giáo về TGM.
                       
CMTC:

  
* Các giáo xứ:
- Vinh Quang (hạt Buôn Hô);
- Bù Đăng (hạt Đồng Xoài);
- Nghi Trung (hạt Gia Nghĩa);
- Chính Tâm (hạt Chính Tòa).

                       
GHVN: Thánh Phaolô Tống Viết Bường (1833), tử đạo.


(KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO)
Bổn mạng: cộng đoàn Ad Gentes BMT - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Giáo xứ Thánh Tâm).
                       
Tiết khí: Sương giáng (sương mù xuất hiện).


GIÁO HUẤN SỐ 48

ĐƯỢC THÁP NHẬP VÀO HỘI THÁNH
LÀ THÂN THỂ ĐỨC KITÔ (tt)

Người đã chịu Phép Rửa đã trở thành phần tử của Hội Thánh, họ không còn thuộc về mình nữa, nhưng thuộc về Đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Từ nay, họ được mời gọi để phục tùng lẫn nhau và phục vụ người khác trong sự hiệp thông của Hội Thánh, được mời gọi “vâng lời và phục tùng” các vị lãnh đạo của Hội Thánh với lòng kính trọng và quý mến. Cũng như bí tích Rửa Tội là nguồn mạch của các trách nhiệm và bổn phận, người chịu Phép Rửa cũng được hưởng các quyền lợi trong lòng Hội Thánh: được lãnh nhận các bí tích, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và được nâng đỡ bằng các trợ giúp thiêng liêng khác của Hội Thánh.
Những người đã chịu Phép Rửa, “được tái sinh làm con Thiên Chúa (nhờ bí tích Rửa Tội), có bổn phận tuyên xưng trước mặt mọi người đức tin mà họ đã lãnh nhận từ Thiên Chúa qua Hội Thánh” và tham dự vào hoạt động tông đồ và truyền giáo của dân Thiên Chúa. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1269, 1270).             

24   29   X       Thứ Hai.
Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr).
Ep 4,325,8;  Lc 13,10-17.
                       
GHVN:

Thánh Giuse Lê Đăng Thị (1860), tử đạo.
                       
Bổn mạng:

Cộng đoàn Ad Gentes BMT - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Giáo xứ Thánh Tâm).

25 01.10  X       Thứ Ba.
Ep 5,21-33;  Lc 13,18-21.

26   2     X       Thứ .
Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha Augustinô Nguyễn Văn Tra (+2009).

27   3     X       Thứ Năm.
Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.       

28   4     Đ       Thứ Sáu.
THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ.
Lễ kính.
Ep 2,19-22;  Tv 18,2-3.4-5;  Lc 6, 12-19.
                       
GHVN:
Thánh Gioan Đoàn Viết  Đạt (1798), linh mục, tử đạo.
                       
Bổn mạng:
cha Hoàng Kim Quang.
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha GB Nguyễn Đình San (+2002)

29   5     X       Thứ Bảy.
Pl 1,18b-26;  Lc 14,1.7-11.

30   6     X       CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
Thánh Vịnh tuần III.
Kn 11,22–12,2 ; Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14; 2Tx 1,11–2,2;  Lc 19,1-10.                        
  
CMTC:
  
* Các giáo xứ:
- Kiến Hòa (hạt Gia Nghĩa);
- Sông Bé (hạt Phước Long).
  
* Giáo họ Tân Lợi (Tân Lập - hạt Đồng Xoài).

GIÁO HUẤN SỐ 49

MỐI DÂY BÍ TÍCH CỦA SỰ HỢP NHẤT CÁC KITÔ HỮU

Bí tích Rửa Tội đặt nền tảng cho sự hiệp thông giữa tất cả các Kitô hữu, kể cả với những người chưa hoàn toàn hiệp thông với Hội Thánh Công giáo: “Thật vậy, những người tin vào Đức Kitô và đã chịu Phép Rửa đúng nghi thức, vẫn hiệp thông một cách nào đó với Hội Thánh Công giáo, tuy là sự hiệp thông không hoàn hảo…. Đã được công chính hóa nhờ đức tin khi chịu Phép Rửa, những người đó đã được tháp nhập vào Đức Kitô, vì vậy họ có quyền mang danh Kitô hữu và xứng đáng được các con cái của Hội Thánh Công giáo nhìn nhận là anh em trong Chúa”. “Vậy bí tích Rửa Tội là mối dây bí tích liên kết cách chặt chẽ sự hợp nhất giữa tất cả những người đã được tái sinh nhờ bí tích đó”.   
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1271).             

31        7          X         Thứ Hai.
Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây