TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG TÁM - 2021

16/04/2021 08:44:21 |   1459

Lịch phụng vụ THÁNG TÁM - 2021
 

tháng Tám

 
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho Hội Thánh: Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.
 
1   23.06 X       CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Xh 16, 2-4.12-15; Tv 77,3 và 4bc.23-24.25 và 54; Ep 4,17.20-24; Ga 6, 24-35.                    

(Không cử hành lễ thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

GHVN: Thánh Bênađô Võ Văn Duệ (1838), linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh (1838), OP, Linh mục, tử đạo.

02   24   X       Thứ Hai.
Thánh Êusêbiô Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr).
Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.

03   25   X       Thứ Ba.
Ds 12,1-13; Mt 14,22-36

04   26   Tr      Thứ Tư. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.
Ds 13,1-2.25–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

05   27   X       Thứ Năm đầu tháng.
Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).
Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.
(hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).

06   28   Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19); Tv 96,1-2.5-6.9;  Mc 9,2-10.

07   29   X       Thứ Bảy đầu tháng.
Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).
Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.
 
08 01.07  X       CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
1V 19, 4-8; Tv33,2-3.4-5.6-7.8-9; Ep 4, 30–5,2; Ga 6, 41-51.
(Không cử hành lễ thánh Đa Minh, lm). 

09   02   X       Thứ Hai.
Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ , tử đạo (Đ).

Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

10   03   Đ       Thứ Ba. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
2Cr 9,6-10;  Tv 111,1-2.5-6.7-8.9; Ga 12,24-26.

11   04   Tr      Thứ Tư. Thánh Clara, Trinh nữ. Lễ nhớ.
Đnl 34,1-12;  Mt 18,15-20.

12   05   X       Thứ Năm.
Thánh Joanna Phanxica Chantal,
nữ tu (Tr).

Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21–19,1.

GHVN: Thánh Giacôbê. Đỗ Mai Năm (1838), linh mục; thánh Antôn. Nguyễn Tiến Đích (1838) và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ (1838), tử đạo.
 
13   06   X       Thứ Sáu.
Lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ).
Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

14   07   Đ       Thứ Bảy. Thánh Maximilianô Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
Chiều: Có thể cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr).
1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; Tv 131,6-7.9-10.13-14; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
 
15   08   Tr      CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; Tv 44,10bc.11.12ab.16; 1Cr 15,20-27;  Lc 1,39-56.

16   09   X       Thứ Hai.
Thánh Stêphanô Hungari (Tr).
Thánh vịnh tuần IV.
Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

17   10   X       Thứ Ba.
Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.
(ĐỨC MẸ LA VANG)

18   11   X       Thứ Tư.
Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

19   12   X       Thứ Năm.
Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).
Tl 11,29-39a; Mt 22,1-14.
 
20   13   Tr      Thứ Sáu. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

 

21   14   Tr      Thứ Bảy. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.
R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.

GHVN: Thánh Giuse Đặng Đình Viên, (1838), tử đạo.

22   15   X       CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Tv 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.
(Không cử hành lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương).

23   16   X       Thứ Hai.
Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).
1Tx 1,1-5.8b-10;  Mt 23,13-22.

24   17   Đ       Thứ Ba. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Kh 21,9b-14; Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Ga 1,45-51.

25   18   X       Thứ Tư.
Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).
1Tx 2,9-13;  Mt 23,27-32.

26   19   X       Thứ Năm.
1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.
                    
27   20   Tr      Thứ Sáu. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.  
1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

28   21   Tr      Thứ Bảy. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

29   22   X       CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.     
Thánh vịnh tuần II.
Đnl 4,1-2.6-8; Tv 14,2-3a.3cd-4ab.5; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23.
(Không cử hành lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết).

30   23   X       Thứ Hai.
1Tx 4,13-18;  Lc 4,16-30.            

31   24   X       Thứ Ba.
1Tx 5,1-6.9-11;  Lc 4,31-37.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây