TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK T. LAURENSÔ PHÓ TẾ - TỬ ĐẠO Ngày 10.8

Thứ bảy - 05/08/2023 08:48 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1096
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
VHTK T. LAURENSÔ PHÓ TẾ - TỬ ĐẠO  Ngày 10.8
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH LAURENSÔ
PHÓ TẾ - TỬ ĐẠO

2Cr 9,6-10
Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26
Ngày 10 tháng 8


Tin Mừng
24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."24 Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat; but if it dies, it produces much fruit.
25 Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life.
26 Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me.

I. HÌNH TÔ MÀU
 
laurence 01
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 12,24
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..


II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Hạt lúa thì được gieo vào đâu? (Ga 12,24)
a. Bờ hồ.
b. Vườn nho.
c. Lòng đất.
d. Cả a, b và c đúng.


a2. Ai quý điều gì của mình thì sẽ mất? (Ga 12,25)
a. Của cải.
b. Con cái.
c. Vinh hoa.
d. Mạng sống.


a3. Ai coi thường điều gì của mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời? (Ga 12,25)
a. Của cải.
b. Con cái.
c. Gia nghiệp.
d. Mạng sống.


a4. Ai phục vụ thầy thì làm gì? (Ga 12,26)
a. Hãy theo thầy.
b. Hãy tuân giữ các điều răn của thầy.
c. Hãy vác thập giá mình theo thầy.
d. Hãy vững tin, vì thầy đã thắng thế gian.


a5. Hạt lúa được gieo vào lòng đất nếu không chết đi thì nó thế nào? (Ga 12, 24)
a. Sinh nhiều bông hạt.
b. Trơ trọi một mình.
c. Chờ đợi mùa mưa đến.
d. Chờ mùa gặt tới.


B.
b1. Thánh Laurensô là phó tế thời Đức Giáo Hoàng nào?
a. Đức Giáo Hoàng Linô.
b. Đức Giáo Hoàng Sixtô II.
c. Đức Giáo Hoàng Piô II.
d. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô Cả.


b2. Thánh Lôrensô đã tử đạo trên đường Tiburtina ngày 10 tháng 8 năm 258 tại đâu?
a. Thành phố Rôma.
b. Thành phố Giêrusalem.
c. Thành phố Đa mát.
d. Thành phố Êphêsô.


b3. Thánh  Laurensô tử đạo bị chết bằng cách nào?
a. Treo cổ.
b. Chém đầu.
c. Bắn cung tên cho tới chết.
d. Nằm trên giường sắt nung đỏ.


b4. Thánh Laurensô tử đạo trong thời gian bách hại của hoàng đế nào?
a. Hoàng đế Nêron.
b. Hoàng đế Valerian.
c. Hoàng đế Contantinô.
d. Hoàng đế Âugúttô.


b5. Người Kitô ngày nay học được nơi thánh  Laurensô tử đạo điều gì?
a. Kiên cường phục vụ Giáo Hội.
b. Tấm lòng yêu thương các người nghèo nàn.
c. Một mực trung thành với Chúa và nhất quyết không bao giờ bỏ đạo.
d. Cả a, b và c đúng.

 
III. Ô CHỮ
 
OC LAURENSO
Những gợi ý
01. Cái gì được gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình? (Ga 12,24)

02. Ai phục vụ Thầy, cha Thầy sẽ thế nào với người ấy? (Ga 12,26)

03. Hạt lúa được gieo vào đâu? (Ga 12,24)

04. Ai yêu quý điều gì của mình thì sẽ mất? (Ga 12,25)

05. Ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho điều gì ở đời sau? (Ga 12,25)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
Tin Mừng thánh Gioan 12,24
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH LAURENSÔ
PHÓ TẾ - TỬ ĐẠO
Ngày 10 tháng 8
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh Laurensô

* Tin Mừng thánh Gioan 12,24 
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,
thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi,
nó mới sinh được nhiều hạt khác.”


II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. d. Cả a, b và c đúng (Ga 12,24)

a2. d. Mạng sống (Ga 12,25)
a3. d. Mạng sống (Ga 12,25)
a4. a. Hãy theo thầy (Ga 12,26)
a5. b. Trơ trọi một mình (Ga 12, 24)


B.
b1. b. Đức Giáo Hoàng Sixtô II.
b2. a. Thành phố Rôma.
b3. d. Nằm trên giường sắt nung đỏ.
b4. b. Hoàng đế Valerian.
b5. d. Cả a, b và c đúng.


III. Ô CHỮ
01. Hạt lúa (Ga 12,24)
02. Quý trọng (Ga 12,26)
03. Lòng đất (Ga 12,24)
04. Mạng sống (Ga 12,25)
05. Sự sống (Ga 12,25)


Hàng dọc : Tử Đạo

NGUYỄN THÁI HÙNG
 
THÁNH LAURENSÔ, (St. Lawrence)
Phó tế tử đạo, Ngày 10/8
 
 Ca nhập lễ, lễ thánh Laurensô viết rằng:” Đây là thánh Laurensô, Người đã hiến thân phục vụ Hội Thánh: vì thế Người được phúc tử đạo, để hân hoan tiến lên gặp Chúa Kitô”. Thánh Laurensô đã kiên cường phục vụ Giáo Hội, phục vụ dân Chúa bất chấp những gian nan, thử thách khó nguy, Ngài đã xứng đáng lãnh nhận triều thiên nước trời.

CON NGƯỜI KIÊN CƯỜNG

Thánh Laurensô sinh ra trong một gia đình đạo đức: cha mẹ của Ngài là những người rất mực đạo hạnh. Ngài được cha mẹ hạ sinh tại miền Huescô, nước Tây Ban Nha. Vì cha mẹ Ngài rất sùng đạo, luôn ở trung tín với Thiên Chúa, với Hội Thánh và yêu thương mọi người, thánh nhân đã sớm được cha mẹ cho đi du học bên Roma và Ngài sống suốt cuộc đời tại đây. Thánh nhân học giỏi, chuyên cần và siêng năng đạo đức, trau dồi kiến thức, nên chẳng bao lâu tiếng tăm của Ngài đã vang dội khắp nơi. Đức Giáo Hoàng Sixtô liền triệu vời Ngài và đặt Ngài làm phó tế giúp việc cho tòa thánh. Thời GiáoHội sơ khai, chức phó tế không quá 7 người và chỉ có chức đó mới được chọn làm Giáo Hoàng. Cuộc bách đạo lúc đó nổi lên, Giáo Hội gặp sóng gió lớn, các kẻ thù tìm cách bắt vị thủ lãnh Giáo Hội để làm cho đàn chiên tan tác. Thánh Laurensô luôn kiên cường đi thăm viếng các tín hữu nơi các hang toại đạo, giảng dậy và ban các bí tích. Thánh nhân có tấm lòng yêu thương các người nghèo nàn, nhất là những người ốm đau, bệnh tật. Thánh nhân bị bắt, bị tra tấn dã man, nhưng Ngài vẫn một mực trung thành với Thiên Chúa, với Giáo Hội, Ngài cảm nghiệm sâu xa lời Chúa “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”( Ga 12,26


THÁNH NHÂN LÃNH PHÚC THIÊN ĐÀNG

Nhà vua đã tìm mọi cách để dụ dỗ thánh nhân bỏ đạo, nhưng thánh Laurensô đã một mực trung thành với Chúa và nhất quyết không bao giờ bỏ đạo. Vua căm phẫn vì không thuyết phục nổi thánh nhân, nên đã hạ lệnh cho lý hình nung đỏ giường sắt và đặt ngài trên đó. Thánh nhân đã vui cười chịu đựng và sau cùng đã ra đi về với Chúa trong bình an ngày 8 tháng 8 năm 258.


Lạy Thiên Chúa toàn năng, chính vì được tình yêu Chúa nung nấu, thánh phó tế Laurensô đã trung thành phục vụ và đạt tới phúc tử đạo vinh quang. Xin cho dân  Chúa biết thực hành những điều Người dậy và noi gương Người mà yêu mến Chúa và anh em( lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Laurensô, phó tế, tử đạo).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/Saints/Thang8/Ngay10b.htm

 
 Tags: vhtk tháng 8

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây