TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng –Năm B

“Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về”. (Mc 13, 33-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
VHTK 95

vhtk 95 PHỤNG VỤ NĂM C MÙA PHỤC SINH

 •   26/11/2023 08:48:13 AM
 •   Đã xem: 65
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm & Ô Chữ Tin Mừng Phục Sinh năm C.Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh Lời Chúa Cho Mọi Người của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Chúc các bạn có những giây phút  vui và bổ ích.
VHTK 94 ​​​​​​​PHỤNG VỤ NĂM C MÙA CHAY

VHTK 94 ​​​​​​​PHỤNG VỤ NĂM C MÙA CHAY

 •   26/11/2023 08:36:21 AM
 •   Đã xem: 66
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm và Ô Chữ Tin mừng Mùa Chay năm C.Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh KinhLời Chúa Cho Mọi Người của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet. Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
VHTK Tháng 12

VHTK Tháng 12

 •   22/11/2023 07:17:56 AM
 •   Đã xem: 82
​​​​​​​
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 12 MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
VHTK 97 Cuộc Đời Chúa Giêsu Thời Thơ Ấu

VHTK 97 Cuộc Đời Chúa Giêsu Thời Thơ Ấu

 •   09/11/2023 08:35:32 AM
 •   Đã xem: 152
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh, chúng ta cùng vui học qua những câu hỏi thưa, trắc nghiệm, ô chữ và trò chơiCuộc Đời Chúa Giêsu: Thời Thơ Ấu.Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh của Nhóm Phiên Dịch  Các Giờ Kinh Phụng Vụ.Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet.Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
VHTK 93 Phụng Vụ Năm C Mùa Giáng Sinh

VHTK 93 Phụng Vụ Năm C Mùa Giáng Sinh

 •   08/11/2023 09:51:19 AM
 •   Đã xem: 177
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh, chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm và Ô Chữ Tin mừng Mùa Giáng Sinh năm C.Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh Lời Chúa Cho Mọi Người của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
VHTK 92 Phụng Vụ Năm C Mùa Vọng

VHTK 92 Phụng Vụ Năm C Mùa Vọng

 •   08/11/2023 08:17:30 AM
 •   Đã xem: 116
“Lời Chúa là đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường cho con.”Tv 119,105
VHTK 91 ​​​​​​​PHỤNG VỤ NĂM B PHỤC SINH

VHTK 91 ​​​​​​​PHỤNG VỤ NĂM B PHỤC SINH

 •   01/11/2023 09:07:48 AM
 •   Đã xem: 156
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm & Ô Chữ Tin Mừng Phục Sinh năm B.
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
Lời Chúa Cho Mọi Người  của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
VHTK 90 ​​​​​​​PHỤNG VỤ NĂM B MÙA CHAY

VHTK 90 ​​​​​​​PHỤNG VỤ NĂM B MÙA CHAY

 •   01/11/2023 08:49:12 AM
 •   Đã xem: 160
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm & Ô Chữ Tin Mừng Mùa Chay năm B.
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh Lời Chúa Cho Mọi Người của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
VHTK 89 PHỤNG VỤ NĂM B MÙA GIÁNG SINH

VHTK 89 PHỤNG VỤ NĂM B MÙA GIÁNG SINH

 •   17/10/2023 10:05:18 AM
 •   Đã xem: 211
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh, chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm & Ô chữ Tin mừng Giangs Sinh Năm B.Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
VHTK 88 PHỤNG VỤ NĂM B MÙA VỌNG

VHTK 88 PHỤNG VỤ NĂM B MÙA VỌNG

 •   16/10/2023 10:29:02 AM
 •   Đã xem: 148
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh  Kinh, chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm & Ô chữ Tin mừng Mùa Vọng Năm B.Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên  bản  dịch Thánh  Kinh của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Chúc các bạn có những giây phút  vui và bổ ích.
vhtk 87 M PS A

VHTK 87 Phụng Vụ Năm A Mùa Phục Sinh

 •   28/07/2023 02:26:56 AM
 •   Đã xem: 261
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,
chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm & Ô chữ từ những gợi ý của Tin Mừng Chúa Nhật Mùa Phục Sinh Năm A.
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
VHTK 86

VHTK 86 Phụng Vụ Năm A Mùa Chay

 •   28/07/2023 02:14:21 AM
 •   Đã xem: 243
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm & Ô chữ từ những gợi ý của Tin Mừng Chúa Nhật Mùa Chay Năm A.Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
VHTK 47  CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ Tập 2

VHTK 47  CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ Tập 2

 •   26/07/2023 01:24:56 AM
 •   Đã xem: 205
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học qua những câu trắc nghiệm và ô chữ Cuộc Đời Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ.
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet.
 Chúc các bạn có những giây phút  vui và bổ ích.
VHTK 46  CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ Tập 1

VHTK 46  CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ Tập 1

 •   26/07/2023 01:09:51 AM
 •   Đã xem: 228
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh, chúng ta cùng vui học qua những câu trắc nghiệm và ô chữ Cuộc Đời Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ.Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh của Nhóm Phiên Dịch  Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet.  Chúc các bạn có những giây phút  vui và bổ ích.
VHTK 45 Đuổi Hình Bắt Chữ Tập 9

VHTK 45 Đuổi Hình Bắt Chữ Tập 9

 •   25/07/2023 10:25:15 PM
 •   Đã xem: 290
Vui Học Thánh Kinh 44 Đuổi Hình Bắt Chữ Tập 8

Vui Học Thánh Kinh 44 Đuổi Hình Bắt Chữ Tập 8

 •   23/07/2023 04:32:53 AM
 •   Đã xem: 277
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học qua trò chơi ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ.
Giaùng Sinh A

VUI HỌC THÁNH KINH 85 Mùa Giáng Sinh A

 •   19/07/2023 08:07:51 AM
 •   Đã xem: 272
Phụng Vụ Năm A Mùa Giáng Sinh60 C âuHỏi Thưa, Trắc Nghiệm, Ô Chữ & Trò Chơi
VHTK 84

VUI HỌC THÁNH KINH 84 MÙA VỌNG A

 •   19/07/2023 07:58:35 AM
 •   Đã xem: 237
VUI HỌC THÁNH KINH 84 MÙA VỌNG A38 Câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm và Ô Chữ
Vui Học Thánh Kinh 43 Đuổi Hình Bắt Chữ Tập 7

Vui Học Thánh Kinh 43 Đuổi Hình Bắt Chữ Tập 7

 •   04/06/2023 02:20:12 AM
 •   Đã xem: 315

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây