TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN HÒA (OSB)

Thứ hai - 29/03/2021 01:36 |   3703
Ngày thành lập Hội Dòng tại Giáo phận Ban Mê Thuột: 08.12.1962.
DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN HÒA (OSB)

DÒNG THIÊN HÒA (OSB)


1) Đan viện Thiên Hòa
Thành lập: 08/12/1962
Bổn mạng: ĐM Vô Nhiễm
ĐC: T.5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0262.3524.777            
Email: thienhoaosb@yahoo.com

2) Cộng đoàn Hòa Nam
ĐC: Xã Êa Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0262.3784.552
Email:


DÒNG THIÊN HÒA

Phần 1: Đặc điểm đặc trưng của Hội Dòng.
1. Tên Hội Dòng: Dòng Biển Đức (Ordo Sancti Benedicti, OSB)
(Ordo Sancti Benedicti, OSB).
Tôn chỉ/ mục đích: Cầu nguyện và lao động trong cô tịch (Ora et Labora) / Để trong mọi sự Thiên Chúa được tôn vinh (U.I.O.G.D: ut in omnibus glorificetur Deus)
Bổn mạng, ngày kính: Thánh Biển Đức, ngày 11.07.
Địa chỉ: Via di San Ambrogio, 3, I-00186 Roma, Italia.
2. Ngày thành lập Hội Dòng tại Giáo phận Ban Mê Thuột: 08.12.1962.
Bổn mạng, ngày kính: Đức Mẹ Vô Nhiễm, ngày 08.12.
Ngày xây Tu viện đầu tiên/chất liệu: 04.1962 / nhà gỗ.
Số Linh mục/Tu sĩ/Tập sinh (08.12.1962): 2 linh mục và 4 đan sĩ
Địa chỉ: thị trấn Phước An, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk.
3. Bề trên tiên khởi tại Giáo phận Ban Mê Thuột:
Cha Anselmo NGUYỄN NGỌC NGÃI (phụ trách từ 1962 – 1966)


 


4. Cộng đoàn chính hiện nay - Địa chỉ: thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk.
- Xây mới/ trùng tu năm: 2002.
- Số Tu sỹ - Tập sinh: 65.
Bề trên đương nhiệm:

Cha Phêrô Cao DƯƠNG ĐÌNH THỜI (phụ trách từ 2011-) 5. Số Cộng đoàn hiện nay: 2.
6. Cơ sở đặc trưng: nhà tĩnh tâm, lưu trú.
DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG MỤC VỤ TẠI GIÁO PHẬN
1. Tên thánh & họ và tên: Lm. Alsenmo NGUYỄN NGỌC NGÃI

- Sinh ngày: 10.05.1919, tại: Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình. - Thuộc Giáo xứ: Đan Sa, Giáo phận: Vinh
- Gia nhập dòng: 13.08.1943 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 05.10.1945 - Khấn trọng: 08.12.1948
- Du học:
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 1962
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Giám quản (1962-1966)
- Qua đời: (tại Mỹ)
2. Tên thánh & họ và tên: Lm. Dom Romain GUILLAUMA

- Sinh ngày: 16.06.1900, tại: Quimper, Bretagne, Pháp. - Thuộc Giáo xứ:…… Giáo phận: Quimper
- Gia nhập dòng: 1922 (Đan viện La Pierre-Qui-Vire, Pháp)
- Khấn lần đầu: 16.12.1923 - Khấn trọng: 25.12.1926
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 1966
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Giám quản (1966-1967)
- Qua đời: 1982 tại Pháp.
3. Tên thánh & họ và tên: Lm. Bernard CAO VĂN LIÊM

- Sinh ngày: 13.02.1924, tại: xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Thuộc Giáo xứ: Ngô Xá, Giáo phận: Thái Bình
- Gia nhập dòng: 21.11.1946 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 15.08.1948 - Khấn trọng: 15.08.1951
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 1967
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Giám quản (1967-1974)
- Qua đời: 1974
4. Tên thánh & họ và tên: Gioan LÊ CHÚNG

- Sinh ngày: 16.12.1966, tại: Phú Lạc, Tây Sơn, Bình Định - Thuộc Giáo xứ: …….., Giáo phận: Quy Nhơn
- Gia nhập dòng: 29.08.1942 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 21.03.1944
- Khấn trọng: 06.04.1947
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 1963
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Giám quản (1974-1975)
- Qua đời: 08.04.2012
5. Tên thánh & họ và tên: Tôma Thiện LÊ THANH CÁC

- Sinh ngày: 10.12.1933, tại: Quảng Thanh, Quảng trạch, Quảng Bình - Thuộc Giáo xứ: Hướng Phương, Giáo phận: Vinh
- Gia nhập dòng: 10.08.1954 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 08.12.1957 - Khấn trọng: 11.12.1960
- - Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 10.06.1966
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Đan trưởng (1976-1986)
- Qua đời: 12.09.2012
6. Tên thánh & họ và tên: Phêrô Tuần CAO KIM ĐỘNG

- Sinh ngày: 08.08.1943, tại: xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. - Thuộc Giáo xứ: Ngô Xá, Giáo phận: Thái Bình
- Gia nhập dòng: 30.10.1965 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 08.12.1967
- Khấn trọng: 07.07.1973
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 1971
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Đan trưởng (1986-1992)
- Địa chỉ: Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
7. Tên thánh & họ và tên: Thầy phó tế Laurent HOÀNG THANH TRƯƠNG

- Sinh ngày: 22.01.1928, tại: Loan Lý, Thừa Thiên-Huế. - Thuộc Giáo xứ: Loan Lý, Giáo phận: Huế
- Gia nhập dòng: 27.04.1943 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 01.11.1945
- Khấn trọng: 02.02.1949
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 1993
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Đan trưởng (1993-2004)
- Địa chỉ: Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
8. Tên thánh & họ và tên: Phaolô NGUYỄN HỮU THANH

- Sinh ngày: 10.05.1962, tại: An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh. - Thuộc Giáo xứ: Tha La, Giáo phận: Phú Cường
- Gia nhập dòng: 04.12.1989 (Đan viện Thiên Phước, Sài Gòn)
- Khấn lần đầu: 08.09.1992
- Khấn trọng: 15.08.1997
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 2004
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Đan trưởng (2004-2011)
- Địa chỉ: Đan viện Thiên Phước, Thủ Đức, Sài Gòn.
9. Tên thánh & họ và tên: Lm. Phêrô Cao DƯƠNG ĐÌNH THỜI

- Sinh ngày: 18.12.1966, tại: Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình.
- Thuộc Giáo xứ: Hướng Phương, Giáo phận: Vinh
- Gia nhập dòng: 08.12.1989
- Khấn lần đầu: 21.03.1993
- Khấn trọng: 11.06.1999
- Du học: Pháp
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 08.12.1989
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Đan trưởng (2011-)
- Địa chỉ: Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
10. Tên thánh & họ và tên: Ephrem Phạm Huy Tụng

- Sinh ngày: 02.10.1941, tại: Quảng Phương, Quảng trạch, Quảng Bình - Thuộc Giáo xứ: Hướng Phương, Giáo phận Vinh
- Gia nhập dòng: 19.07.1965 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 08.12.1967
- Khấn trọng: 1975
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 01.06.1974
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Quản lý
- Địa chỉ: Thôn Hòa An, xã Êa Nuôl, huyện Buôn Đôn
11. Tên thánh & họ và tên: Matthêu Nguyễn Phú Cường

- Sinh ngày: 15.06.1969, tại: Đăkla, Kon Tum. - Thuộc Giáo xứ: Ngô Trang, Giáo phận: Kon Tum
- Gia nhập dòng: 09.08.1988
- Khấn lần đầu: 21.03.1993
- Khấn trọng: 11.06.1999
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 09.08.1988
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn:
- Địa chỉ: Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây