TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH

Thứ hai - 29/03/2021 01:22 |   1115
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH

GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH

Thành lập ngày: 07.10.1960
Bổn mạng: Thánh Giuse
Địa chỉ: Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Số Giáo dân: 2627
Số Gia đình: 661

Giờ lễ:
Ngày thường: 5g00, 18g00
Chiều thứ Bảy:
Chúa Nhật: 5g00, 7g00, 17g00

Giáo họ BÌNH TÂM
Thành lập ngày: 21.11.2007
Bổn mạng: Thánh Martino de Porres
Địa chỉ: Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Số Giáo dân: 318
Số Gia đình: 82

Giờ lễ:
Ngày thường: (thứ 2) 18g00
Chiều thứ Bảy:
Chúa Nhật: 18g30

(cập nhật ngày 31.12.2019)

 

 

 

 

 

GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ GIÁO XỨ
Phần 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁO XỨ
Giáo xứ Phước Bình, Giáo hạt Phước Long
Bổn mạng Thánh cả Giuse, kính ngày 19/03
Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
Ngày thành lập Giáo xứ: 07 - 10 - 1960
Đức Giám Mục Giám quản: Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền chứng nhận.
Năm 1957, ngôi Nhà thờ đầu tiên được xây dựng bằng gỗ, vách ván, hình chữ nhật.
Số giáo dân khoảng: 300 người.
Linh mục sáng lập: Cha Ernest Nguyễn Văn Nhường.
Linh mục Quản xứ tiên khởi: Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ.
Giáo xứ hiện nay: Nhà thờ được xây mới.
Đặt viên đá đầu tiên ngày: 28/07/2008 do Đức Giám Mục Giám Quản Phaolo Nguyễn Văn Hòa chủ sự.
Khánh thành ngày: 14/10/2009. Do Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự.
Nhà thờ được xây dựng do Linh mục Quản nhiệm: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Lượng
Số giáo dân: 2872
Linh mục Quản xứ đương nhiệm: Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ.
Số người đi tu: Đại chủng sinh 01, Ứng sinh 02
Dòng tu hiện diện: Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Giáo họ biệt lập: Giáo họ Bình Tâm.
Phần 2: LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ
Trước năm 1954, có khoảng 10 gia đình gia đình Công giáo.
Năm 1954, một số gia đình từ Bắc di cư vào dựng ngôi nhà nguyện nhỏ tại Sơn Giang do Cha Huấn ở Đồn điền cao su coi sóc. Lúc này số giáo dân vào khoảng trên 300 người.
Từ năm 1957 đến năm 1960, xây dựng ngôi Nhà thờ đầu tiên do Linh mục Ernest Nguyễn Văn Nhường coi sóc. Lúc này giáo dân đã bầu Ban Hành giáo.
Thời gian này cũng chia tách thành 2 cộng đoàn.
Phước Bình A là Giáo xứ Phước Bình
Phước Bình B là Giáo họ Sơn Giang.
Giáo xứ Phước Bình lúc này trực thuộc Giáo Phận Đà Lạt thời Đức Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền.
Năm 1965, chiến sự bùng nổ ác liệt, Nhà thờ bị hư hại và giải tỏa làm khu quân sự, giáo dân tản mác.
Năm 1967, giáo dân dâng cúng đất và công tác dựng ngôi nhà nguyện mang tên Đức Mẹ Hằng cứu giúp được Linh mục Giuse Nguyễn Huyền Linh coi sóc, quy tụ hơn 30 gia đình.
Năm 1968, Giáo xứ Phước Bình thuộc về Giáo phận Ban Mê Thuột.
Thời gian này chiến tranh ác liệt, Nhà thờ bị hư hại hoàn toàn.
Năm 1970, giáo dân cộng tác mua đất làm Nhà thờ mới bằng gỗ (Nay là Nhà thờ Giáo họ Bình Tâm).
Năm 1972, chiến tranh lại bùng phát khốc liệt, giáo dân tản mác khắp nơi. Nhà thờ trở nên hoang vắng.
Sau năm 1975, giáo dân quy tụ về sinh sống tập trung vào các ngày Chúa nhật đọc kinh và cử hành phụng vụ Lời Chúa.
Từ năm 1980 đến 1990, các Linh mục từ giáo phận Phú Cường đến dâng lễ và ban các Bí tích vào dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh.
Ngày 23.11.1911, Cha Micae Trần Thế Hải được Đức Giám Mục Ban mê Thuột bổ nhiệm về quản nhiệm Giáo xứ Phước Bình.
Trong thời kỳ này Cha Micae giúp Giáo xứ mua được mảnh đất diện tích 12.959m2 cho tương lai Giáo xứ sau này.
Tháng 8.2004, Cha Micae về coi xứ Tân Lập. Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ Quản nhiệm Giáo xứ.
Ngày 14.09.2006, Cha Jb Nguyễn Đình Lượng được Đức Giám Mục Giám Quản Phalo Nguyễn Văn Hòa bổ nhiệm về Quản nhiệm Giáo xứ.
Thời gian này Cha Gioan.B cho thành lập và củng cố các hội Đoàn.
Năm 2008, Cha GB. cho xây dựng Nhà thờ trên mảnh đất mới, song song đó là các công trình núi Đức Mẹ, đài Thánh Giuse, 14 chặng đàng.
Năm 2009 thì hoàn thành, Nhà thờ cũ chuyển thành Nhà thờ Giáo họ Bình Tâm.
Ngày 11.04.2011, Cha GB. khởi công công trình nhà giáo lý.
Ngày 30.06.2011, Đức Giám Mục Ban Mê Thuột bổ nhiệm Cha GB. Trần Thượng Uyển về quản nhiệm Giáo xứ Phước Bình. Cha tiếp tục công trình nhà giáo lý đến ngày 29.08.2012 thì hoàn thành. Ngài cũng cho đổ bê tông sân chung quanh Nhà thờ.
Ngày 23.05.2016, Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ được Đức Giám Mục Ban Mê Thuột bổ nhiệm làm Linh mục Quản xứ Giáo xứ Phước Bình và cũng là Linh mục Quản xứ tiên khởi của Giáo xứ Phước Bình.

 

 

 

 Thông tin bổ sung:

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Micae Trần Kim Chinh (Quản xứ Kim Hòa) Hưu dưỡng tại TGM.

- Cha Gioan Nguyễn Sơn (Linh hướng Chủng viện LBT) Nghỉ bệnh tại TGM.

- Cha GB. Hà Văn Ánh (Quản xứ Hòa Tiến) Quản xứ Kim Hòa - hạt Giang Sơn.

- Cha PX. Nguyễn Ngọc Hoàng (Quản xứ Châu Ninh) Quản xứ Nam Thiên – hạt Buôn Hô.

- Cha Phêrô-Khoa Phạm Văn Hùng, CMR (Phó xứ Châu Ninh) Quản xứ Châu Ninh - hạt Phước Long.

- Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương (Quản xứ Nam Thiên) Quản xứ Thánh Linh – hạt Mẫu Tâm.

- Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP (Quản xứ Thánh Linh) Quản xứ Hòa Nam – hạt Mẫu Tâm.

- Cha GB. Nguyễn Văn Thiện (Phó xứ Tân Lợi) Phụ trách Giáo họ Êa Lê (Tân Lợi – hạt Mẫu Tâm).

- Cha Phêrô Nguyễn Đức Cường (Phó xứ Vinh Đức) Phó xứ Phước Bình – hạt Phước Long.

- Cha Giuse Đậu Đình Hà (Phó xứ Vinh Hòa) Phó xứ Vinh Đức - hạt Buôn Hô.

- Cha Phêrô Vũ Văn Hiếu, OP (Phó xứ Quảng Nhiêu) Phó xứ Quảng Phú – hạt Đăk Mil.

- Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng (Phó xứ Kitô-Vua) Phó xứ Đông Sơn - hạt Giang Sơn.

- Cha Phaolô Cao Đình Quang (Phó xứ Kim Hòa) Phó xứ Buôn Hằng – hạt Chính Tòa.

- Cha Tôma Nguyễn Quốc Thịnh (Phó xứ Quảng Phúc) Phó xứ Kitô Vua – hạt Đăk Mil.

- Cha Giuse Nguyễn Văn Thược, SMV (Phó xứ Đông Sơn) Phó xứ Quảng Phúc – hạt Gia Nghĩa.

- Cha Antôn Lê Công Văn (Phó xứ Buôn Hằng) Phó xứ Thuận Tâm – hạt Chính Tòa.

- Cha GB. Hoàng Nguyên Vũ (Phó xứ Thuận Tâm) Phó xứ Vinh Hòa - hạt Giang Sơn.

* Linh mục Quản hạt Buôn Hô:


Ngày 31/8, Đức Giám mục Giáo phận đã bổ nhiệm Cha Matthêu Nguyễn Quang Tuấn (Quản xứ Phú Lộc) làm Quản hạt Giáo hạt Buôn Hô.

(theo Thông tin tháng 9/2019 của VP.TGM)

 Tags: Phước Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây