TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG HAI -2022

07/11/2021 03:28:50 |   1701

Lịch phụng vụ THÁNG HAI – 2022


Ý cầu nguyện:

Cầu cho các nữ tu và những phụ nữ sống đời thánh hiến: Chúng ta cảm ơn các nữ tu và những người phụ nữ sống đời thánh hiến, vì sứ vụ và lòng can đảm của họ, đồng thời cầu cho họ tiếp tục tìm được giải pháp cho những thách đố của thời đại chúng ta.

NĂM ÂM LỊCH NHÂM DẦN 2022

01 1.01   Tr      Thứ Ba.
MÙNG MỘT TẾT NHÂM DẦN, CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).
Lễ Giao Thừa:
Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28;  Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên:
St 1,14-18 [Is 65,17-21] [Is 11,1-9]; Pl 4,4-8 [Kh 21,1-6] [Cl 3,12-17]; Mt 6,25-34 [Mt 5,43-48] [Ga 14,23-27].

02   2     Tr      Thứ Tư.
MÙNG HAI TẾT, KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 376).
Hc 44,1.10-15;  Ep 6,1-4.18-23;  Mt 15,1-6.
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. 
Ml 3,1-4 [Dt 2,14-18]; Tv 23,7.8.9.10; Lc 2,22-40 [Lc 2,22-32]

Kỷ niệm 45 năm linh mục:
Cha FX Phạm Bá Lễ.

03   3     Tr      Thứ Năm đầu tháng.
MÙNG BA TẾT, THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377) (Tr).
St 2,4b-9.15;  Cv 20,32-35;  Mt 25,14-30.
Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ) Thánh Ansgariô, giám mục (Tr).
1V 2,1-4.10-12;  Mc 6,7-13.

Kỷ niệm 16 năm linh mục quý cha:
Cha Vinh Sơn Ngô Văn Hùng.
Cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD.

Xin các giáo xứ, giáo họ thu và nộp về TGM phong bì Tết + Quỹ Thiếu Nhi Truyền Giáo.


04   4     X      Thứ Sáu đầu tháng.
Hc 47,2-11;  Mc 6,14-29.

Tiết khí: Lập xuân (bắt đầu mùa xuân).

05   5     Đ       Thứ Bảy đầu tháng.
Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
1V 3,4-13;  Mc 6,30-34.
Bổn mạng:
Cộng đoàn Vinh Hương - MTG Nha Trang.

06   6     X       CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Is 6,1-2a.3-8;  Tv 137,1-2a,2bc-3,4-5,7c-8; 1Cr 15,1-11 [1Cr 15,3-8.11]; Lc 5,1-11.
(Không cử hành lễ thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo).
                    
CMTC:
* Giáo xứ Êa Tul (hạt Buôn Hô).
                              
Kỷ niệm 12 năm linh mục
:
Cha Luca Vũ Đình Lưu, O.Cist.           

GIÁO HUẤN SỐ 11

BÍ TÍCH RỬA TỘI ĐƯỢC GỌI THẾ NÀO?

Bí tích Rửa Tội được gọi theo nghi thức trung tâm mà nó được thực hiện: Rửa (tiếng Hy Lạp là Baptizein) có nghĩa là “chìm xuống”, “dìm xuống”. Việc “dìm xuống” nước tượng trưng cho việc mai táng người dự tòng vào sự chết của Đức Kitô, và từ đó họ bước ra nhờ được sống lại với Người, với tư cách là một “thụ tạo mới” (2 Cr 5,17; Gl 6,15).
Bí tích này cũng được gọi là “Phép Rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới” (Tt 3,5), bởi vì bí tích này biểu lộ và thực hiện việc sinh ra bởi nước và Thánh Thần, mà nếu không có việc đó thì “không ai có thể vào Nước Thiên Chúa” (Ga 3,5).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1214, 1215).

07   7     X       Thứ Hai.
1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.

08   8     X       Thứ Ba.
Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).
1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.

09   9     X       Thứ Tư.
1V 10,1-10; Mc 7,14-23.

10   10   Tr      Thứ Năm.
Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.
1V 11,4-13; Mc 7,24-30.

11   11   X       Thứ Sáu.
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.
1V 11,29-32;12,19;  Mc 7,31-37.
(hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c;  Ga 2,1-11)
                       
Bổn mạng:
Giáo họ Lộ Đức (Giáo xứ Phú Long - hạt Chính Tòa).

12   12   X       Thứ Bảy.
1V 12,26-32;13,33-34; Mc 8,1-10.

13   13   X       CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Gr 17,5-8;  Tv 1,1-2.3.4 và 6; 1Cr 15,12.16-20;  Lc 6,17.20-26.
                       
CMTC:

- Giáo xứ Vinh Trung (hạt Giang Sơn).
                       
GHVN:
Thánh Phaolô Lê Văn Lộc (1859), linh mục, tử đạo.

GIÁO HUẤN SỐ 12

BÍ TÍCH RỬA TỘI ĐƯỢC GỌI THẾ NÀO? (tt)

“Phép Rửa này còn được gọi là ơn soi sáng, vì những ai học biết điều này (về giáo lý) thì được soi sáng trong tâm trí”. Người được Rửa Tội, vì trong Phép Rửa họ được đón nhận Ngôi Lời là “ánh sáng thật chiếu soi mọi người” (Ga 1,9), nên sau khi “được soi sáng” , họ trở thành “con cái sự sáng” và chính họ là “ánh sáng” (Ep 5,8):
Bí tích Rửa Tội “là hồng ân cao đẹp nhất và kỳ diệu nhất trong các hồng ân của Thiên Chúa.... Chúng ta gọi bí tích đó là hồng ân, ân sủng, Rửa Tội, xức dầu, soi sáng, y phục bất hoại, sự tắm rửa của ơn tái sinh, ấn tín và tất cả những gì quý giá nhất. Nó được gọi là hồng ân, bởi vì được ban cho những người trước đó chẳng có gì; là ân sủng, bởi vì được ban cả cho những người tội lỗi; là sự dìm xuống, bởi vì tội lỗi bị chôn vùi trong nước; là xức dầu, bởi vì bí tích này là thánh thiêng và vương giả (như những người được xức dầu); là ơn soi sáng, bởi vì nó sáng ngời và chói lọi; là y phục, bởi vì nó che phủ sự xấu xa của chúng ta; là tắm rửa, bởi vì bí tích này rửa sạch; là ấn tín, bởi vì nó là sự bảo toàn và là dấu chỉ của uy quyền”. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1216).

14   14   Tr      Thứ Hai.
Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ.
Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.
                       
Xin cầu nguyện cho:

+ Đức Cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa (+2017).
Nguyên Giám quản Gp. Ban Mê Thuột.
+ Cha Anrê Lê Trần Bảo (+2017).

15   15   X       Thứ Ba.
Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

16   16   X       Thứ Tư.
Gc 1,19-27; Mc 8,22-26.

17   17   X       Thứ Năm.
Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr).
Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.

18   18   X       Thứ Sáu.
Gc 2,14-24.26; Mc 8,34–9,1.

19   19   X       Thứ Bảy.
Gc 3,1-10; Mc 9,2-13.
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha FX Vũ Cát Đại (+1991).
                       
Tiết khí: Vũ thủy (mưa ẩm).

20   20   X       CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; Tv 102,1-2.3-4.8 và 10.12-13; 1Cr 15,45-49;  Lc 6,27-38.

GIÁO HUẤN SỐ 13

BÍ TÍCH RỬA TỘI TRONG NHIỆM CỤC CỨU ĐỘ
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG GIAO ƯỚC CŨ
TIÊN BÁO BÍ TÍCH RỬA TỘI

Trong phụng vụ Canh thức Vượt Qua, khi làm phép nước rửa tội, Hội Thánh long trọng tưởng nhớ những biến cố trọng đại trong lịch sử cứu độ, những biến cố này là hình ảnh tiên báo mầu nhiệm bí tích Rửa Tội: “Lạy Chúa, Chúa dùng quyền năng vô hình mà làm cho các bí tích trở nên hữu hiệu lạ lùng. Và qua dòng lịch sử cứu độ, Chúa đã bao lần dùng nước do chính Chúa tạo dựng, để bày tỏ hiệu năng của Phép Rửa” .
Từ tạo thiên lập địa, nước, thụ tạo khiêm tốn và lạ lùng này, là nguồn mạch sự sống và sự sinh sôi nảy nở. Kinh Thánh xem nước như được “ấp ủ” bởi Thần Khí Thiên Chúa. “Lạy Chúa, ngay từ lúc vũ trụ khởi nguyên, Thánh Thần Chúa đã bay là là trên mặt nước, để từ đó nước hàm chứa năng lực thánh hoá muôn loài”. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1217, 1218).

21   21   X       Thứ Hai.
Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.

22   22   Tr      Thứ Ba.
LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.
1Pr 5,1-4;  Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Mt 16,13-19.

Kỷ niệm 05 năm linh mục Quý cha:
Đa Minh Maria Nguyễn Đức Hùng, O.Carm;
FX Nguyễn Văn Khoa, O.Carm.

23   23    Đ       Thứ Tư.
Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.

Kỷ niệm 14 năm linh mục:
Cha Antôn Nguyễn Anh Tuấn, CM.

24   24   X       Thứ Năm.
Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Nguyễn Đăng Khoa (+1986).

25   25   X       Thứ Sáu.
Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.

26   26   X       Thứ Bảy.
Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha Antôn Đỗ Văn Tài (+2013).

27   27   X       CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.

Hc 27,5-8;  Tv 91,2-3.13-14.15-16; 1Cr 15,54-58;  Lc 6,39-45.
(Không cử hành lễ Thánh Gregorio di Narek, Viện phụ, Tiến sĩ Hội thánh).
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha FX Nguyễn Từ Tiến Dũng (+2009).

GIÁO HUẤN SỐ 14

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG GIAO ƯỚC CŨ
TIÊN BÁO BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Hội Thánh nhìn con tàu của ông Nôê là hình ảnh tiên báo ơn cứu độ nhờ bí tích Rửa Tội: “Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là tám người, được cứu thoát nhờ nước” (1 Pr 3,20). “Chúa lại dùng nước hồng thuỷ làm hình ảnh tiên báo Phép Rửa ban ơn tái sinh, vì nước biểu thị quyền năng Chúa, vừa tiêu diệt tội lỗi lại vừa khai mở một đời sống mới”.
Nếu nước nguồn tượng trưng cho sự sống, thì nước biển là biểu tượng của sự chết. Vì vậy, nước có thể là hình bóng của mầu nhiệm thập giá. Qua biểu tượng này, bí tích Rửa Tội nói lên sự hiệp thông với sự chết của Đức Kitô. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1219, 1220).

28   28   X       Thứ Hai.
1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây