TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG BẢY - 2022

15/11/2021 03:18:49 |   1664

Lịch phụng vụ THÁNG BẢY - 2022

Lịch phụng vụ THÁNG BẢY - 2022


Ý cầu nguyện:

Cầu cho những người cao niên: Xin cho những người cao niên, biểu tượng của cội nguồn và ký ức của một dân tộc, biết dùng kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình để giúp người trẻ hướng đến tương lai trong hy vọng và trách nhiệm.

01 03.06  X       Thứ Sáu đầu tháng.
Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.

02   4     X       Thứ  Bảy đầu tháng.
Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
                       
Kỷ niệm 06 năm linh mục:
Cha Phêrô Đỗ Văn Trường, SDB.              

03   5     X       CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Is 66,10-14c; Tv 65,1-3a.4-5.6-7a.16 và 20; Gl 6,14-18;  Lc 10,1-12.17-20 [Lc 10, 1-9].
(Không cử hành lễ thánh Tôma, tông đồ).

CMTC:

* Các giáo xứ:
- Duy Hòa (hạt Mẫu Tâm);
- Nghĩa Trung (hạt Đồng Xoài);
- Vinh Tân (hạt Buôn Hô).


* Giáo họ Vinh Đức (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil).
                       
GHVN:
Thánh Philipphê Phan Văn Minh (1853), linh mục, tử đạo.
                       
(THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ).

Bổn mạng: Cha Nguyễn Quốc Thịnh.

GIÁO HUẤN SỐ 32

RỬA TỘI CHO NGƯỜI THÀNH NIÊN (tt)

Thời kỳ dự tòng, hoặc thời gian huấn luyện các dự tòng, có mục đích giúp đương sự, khi đáp lại sáng kiến của Thiên Chúa và hợp nhất với một cộng đoàn Hội Thánh, có thể hối cải và làm cho đức tin của mình được trưởng thành. Đây chính là việc huấn luyện “toàn bộ đời sống Kitô giáo”, nhờ đó, “các môn đệ được kết hợp với Đức Kitô là Thầy của mình. Như vậy các dự tòng phải được khai tâm cách thích đáng về mầu nhiệm cứu độ, và về việc thực hành luân lý của Tin Mừng, và nhờ các nghi thức thánh thiêng được tuần tự cử hành theo từng giai đoạn, họ được dẫn vào đời sống đức tin, đời sống phụng vụ và đời sống bác ái của dân Thiên Chúa”.
Những người dự tòng “đã được kết hợp với Hội Thánh rồi, đã là người nhà của Đức Kitô rồi và thường đã sống một đời đức tin, đức cậy và đức mến rồi”. Họ được “Mẹ Hội Thánh yêu thương chăm sóc như con cái mình rồi”. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1248, 1249).

04   6     X       Thứ Hai.
Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr).
Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.
                       
GHVN:
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (1838) OP, thầy giảng, tử đạo.

05   7     X       Thứ Ba.
Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr).
Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

06   8     X       Thứ Tư.
Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).
Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

07   9     X       Thứ Năm đầu tháng.
Hs 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15.

Xin cầu nguyện cho:           
Cha Giuse Lê Đức Triệu (Hoài Đức) (+2007).
                       
Tiết khí: Tiểu thử (nóng nhẹ).


08   10   X       Thứ Sáu.
Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
                       
Kỷ niệm 05 năm linh mục:
Cha Micae Phạm Vũ Giang Đình, OP.

09   11   X       Thứ Bảy.
Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).
Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

(Thánh FRANCOIS RÉGIS CLET)
Bổn mạng: cộng đoàn Hương Sơn - Tu Hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn.

10   12   X       CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Đnl 30,10-14;   Tv 68,14 và 17.30-31.33-34.36ab và 37; Cl 1,15-20;  Lc 10,25-37.
                       
GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự (1840), thầy giảng và thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (1840), tử đạo.
           
CMTC:

* Các giáo xứ:
- Buôn Hô (hạt Buôn Hô);
- Phú Long (hạt Chính Tòa).


* Các giáo họ:
- Nhật Hà (Giáo xứ Quảng Phúc - hạt Gia Nghĩa);
- Long Tân (Giáo xứ Bù Nho - hạt Phước Long);
- Thọ Sơn (Giáo xứ Bù Đăng - hạt Đồng Xoài).


GIÁO HUẤN SỐ 33

RỬA TỘI CHO NHI ĐỒNG

Vì được sinh ra với bản tính con người sa ngã và hoen ố do nguyên tội, các nhi đồng cũng cần được tái sinh trong bí tích Rửa Tội, để chúng được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm và được đưa vào miền tự do của các con cái Thiên Chúa mà tất cả mọi người được mời gọi. Tính cách hoàn toàn nhưng không của ơn cứu độ được biểu lộ cách đặc biệt trong bí tích Rửa Tội cho các nhi đồng. Vì vậy Hội Thánh và cha mẹ em nhỏ, nếu không cho em được Rửa Tội ít lâu sau khi sinh ra, thì làm em thiệt mất ân sủng vô giá là được trở nên con cái Thiên Chúa. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1250).

11   13   Tr      Thứ Hai.
Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
Is 1,10-17; Mt 10,3411,1.

Bổn mạng cộng đoàn Bênêđictô - MTG Nha Trang (Bác Ái).

Kỷ niệm 03 năm linh mục:
Cha Bernarđô Nguyễn Trọng Hiền, FSF.

Xin cầu nguyện cho:           
Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ (+2020).

12   14   X       Thứ Ba.
Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
                       
GHVN:
Thánh Ignaxiô Delgado Y (1838), OP, giám mục; thánh Phêrô Hoàng Khanh (1842), linh mục và thánh Anê Lê Thị Thành (1841), tử đạo.
                                   
Bổn mạng:

* Giáo xứ Vinh Trung (hạt Giang Sơn).
* Giáo họ Tân Điền (Giáo xứ Tân Lập - hạt Đồng Xoài).
* Cộng đoàn Nghi Lập - MTG Tân Lập .

13   15   X       Thứ Tư.
Thánh Henricô (Tr).
Is 10,5-7.13-16;  Mt 11,25-27.

14   16   X       Thứ Năm.
Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr).
Is 26,7-9.12.16-19;  Mt 11,28-30.

15   17   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Is 38,1-6.21-22.7-8;  Mt 12,1-8.    
                       
GHVN:
Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (1838), linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (1855), tử đạo.

Kỷ niệm 13 năm linh mục quý cha:
Phêrô Cao Tiến Hà; Phêrô Nguyễn Thái Hải; Antôn Nguyễn Văn Huynh; Giuse Phan Văn Phúc; Simon Hoàng Kim Quang; Giuse Nguyễn Vinh Quang.

16   18   X       Thứ Bảy.
Lễ Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).
Mk 2,1-5;  Mt 12,14-21. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).
                       
Bổn mạng:

* Dòng kín nữ Carmel BMT (Giáo xứ Kim Mai).
* Cộng đoàn Ea Bar - Nữ Tỳ Thánh Thể  (Tân Lợi).

17   19   X       CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
St 18,1-10a;  Tv 14,2-3ab.3cd-4ab.5; Cl 1,24-28;  Lc 10,38-42.
  
CMTC:

* Các giáo xứ:
- Thiên Đăng (hạt Buôn Hô);
- Êa Kmar (hạt Giang Sơn).
  
*  Cộng đoàn Vinh Sơn (Hương Sơn).

Kỷ niệm:
* 15 năm linh mục quý cha:
Phêrô Hoàng Khắc Dũng; Giuse Phạm Tấn Hùng; Phêrô Phạm Bá Huỳnh; GB Nguyễn Quốc Hưng; Giuse Vũ Ngọc Nguyên; Phêrô Trần Bảo Ninh; GB Hoàng Minh Tâm; Phêrô Nguyễn Đức Tuyên.
* 07 năm linh mục:
Cha Phêrô - Quý Trần Văn Linh, O.CIST
Cha Anrê Nguyễn Mạnh Tường, O.CIST
* 03 năm linh mục:
Cha Giuse Lưu Quốc Toàn, SMV.

GIÁO HUẤN SỐ 34

RỬA TỘI CHO NHI ĐỒNG (tt)

Các cha mẹ Kitô giáo nhận biết rằng, việc thực hành này cũng đi đôi với nhiệm vụ của họ là những người nuôi dưỡng sự sống mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho họ.
Việc Rửa Tội cho các nhi đồng là một truyền thống rất xa xưa của Hội Thánh. Có những bằng chứng rõ ràng về truyền thống này từ thế kỷ thứ hai. Nhưng rất có thể ngay từ lúc các Tông Đồ bắt đầu rao giảng, khi có những gia đình mà “cả nhà” đều chịu Phép Rửa thì người ta cũng đã Rửa Tội cho cả các nhi đồng.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1251, 1252).

18   20   X       Thứ Hai.
Mk 6,1-4.6-8;  Mt 12,38-42.
                       
GHVN:
Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (1839), tử đạo.
                       
Xin cầu nguyện cho:
                       
Cha Ernest Nguyễn Văn Nhường (+2001)

19   21   X       Thứ Ba.
Mk 7,14-15.18-20;  Mt 12,46-50.

Kỷ niệm 14 năm linh mục:
Cha Giuse - An Nguyễn Văn Bang, MC.

20   22   X       Thứ Tư.
Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).
Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.
                       
GHVN:
Thánh Giuse Diaz Sanjurio An (1857), giám mục OP, tử đạo..
Bổn mạng cha Nguyễn Văn Bang, MC.
                       
(
THÁNH NGÔN SỨ ÊLIA)
Bổn mạng cộng đoàn Thánh Êlia - Cát Minh (Giáo họ Kim Thành, Kim Phát).

21   23   X       Thứ Năm.
Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Gr 2,1-3.7-8.12-13;  Mt 13,10-17.
  
Xin cầu nguyện cho:
Cha Giuse Nguyễn Văn Mạnh (+1970)

22   24   Tr      Thứ Sáu.
THÁNH NỮ MARIA MAGĐALÊNA,  Lễ kính.
Dc 3,1-4a [2Cr 5,14-17]; Tv 62,2.3-4.5-6.8-9; Ga 20,1-2.11-18.
                       
Bổn mạng: cộng đoàn Công Chính - MTG Nha Trang.

23   25   X       Thứ Bảy.
Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).

Gr 7, 1-11; Mt 13, 24-30.
                       
Tiết khí: Đại thử (nóng oi).


24   26   X       CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI.
St 18,20-32; Tv137,1-2a.2bcd-3.6-7ab.7c-8. Cl 2,12-14;   Lc 11,1-13.
(Không cử hành lễ thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục).
                                   
CMTC:
                       
* Các giáo xứ:
- Tình Thương (hạt Chính Tòa);
- Phước Sơn (hạt Phước Long).
                       
* Các giáo họ:
- Vô Nhiễm (Giáo xứ Kim Mai - hạt Mẫu Tâm);
- Bình Tâm (Giáo xứ Phước Bình - hạt Phước Long);
- Thiện Tâm (Giáo xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa).

                       
GHVN:
Thánh Giuse Fernander Hiền (1838), OP, Linh mục, tử đạo.
                       
Xin cầu nguyện cho:
           
Cha Gioan Hồ Hán Thanh (+1997)

GIÁO HUẤN SỐ 35

ĐỨC TIN VÀ BÍ TÍCH RỬA TỘI

Bí tích Rửa Tội là bí tích của đức tin. Nhưng đức tin cần đến cộng đoàn các tín hữu. Mỗi Kitô hữu chỉ có thể tin trong đức tin của Hội Thánh. Đức tin cần phải có để được chịu Phép Rửa, chưa phải là đức tin hoàn hảo và trưởng thành, nhưng là một khởi đầu cần được tăng trưởng. Hội Thánh hỏi người dự tòng hoặc người đỡ đầu: “Con xin gì cùng Hội Thánh Chúa?” Và họ trả lời: “Con xin đức tin”.  (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1253).

25   27   Đ       Thứ Hai.
THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
2Cr 4,7-15; Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6    Mt 20,20-28.
                       
Bổn mạng: cha Phạm Xuân Lương.

26   28   Tr      Thứ Ba.
Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.

Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.
(hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.9-15; Mt 13,16-17).
                       
GHVN:
Chân phước Anrê Phú Yên (1644), thầy giảng: người chứng thứ I, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam.         
                       
Bổn mạng:

* Giáo xứ Êa Tân (hạt Buôn Hô).
* Cộng đoàn Anna - MTG Đà Lạt (Giáo xứ Kim Phát).
* Cha Phạm Oanh Thắng, O.CIST
                              
Kỷ niệm 17 năm linh mục quý cha:

FX Hoàng Văn Chương; Phêrô Đỗ Đình Dục; Giuse Phan Quảng Đại; Giuse Trần Ngọc Đại; Antôn Hồ Quang Hải; Giuse Phùng Quốc Hiếu; Vinh Sơn Mai Văn Hòa; Phêrô Nguyễn Minh Huân; GB Nguyễn Văn Liêm; FX Trần Hồng Linh; Giuse Trịnh Minh Thanh; Đa Minh Trần Đình Thăng; Đa Minh Lê Văn Thế; Phêrô Nguyễn Hùng Tiến; Giuse Bùi Văn Trường; Antôn Lê Anh Tuấn; GB Trần Thượng Uyển; Giuse Huỳnh Ngọc Vũ.

27   29   X       Thứ Tư.
Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.


28   30   X       Thứ Năm.
Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.
                       
GHVN:
Thánh Giuse Melchior Garcia Sampedro Xuyên (1858), OP, giám mục, tử đạo.
                       
Kỷ niệm 15 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Văn Nhiệm.

29 1.07    Tr      Thứ Sáu. 
Thánh Nữ Martha, Maria và Ladarô, Lễ nhớ.
1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 [Lc 10,38-42].
                       
Bổn mạng: cộng đoàn Đăk Ha - NVHB.

30   2     X       Thứ Bảy.
Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

31   3     X       CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Gv 1,2;2,21-23; Tv 89,3-4,5-6.12-13.14 và 17; Cl 3,1-5.9-11;  Lc 12,13-21.
(Không cử hành lễ thánh Ignatiô Loyôla, linh mục).
                       
GHVN:
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý (1859), linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (1859), tử đạo.
  
CMTC:

* Các giáo xứ:
- Thuận Hiếu (hạt Chính Tòa);
- Châu Sơn (hạt Mẫu Tâm);
- Thuận Phú (hạt Đồng Xoài).
                       
(THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ)

Bổn mạng: Cha Trần Văn Linh, O.CIST
                     
Kỷ niệm 18 năm linh mục:
Cha GB Hồ Quang Lâm, CSsR.

GIÁO HUẤN SỐ 36

ĐỨC TIN VÀ BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Đức tin của mọi người đã chịu Phép Rửa, cả nhi đồng cả người thành niên, cần được tăng trưởng sau bí tích Rửa Tội. Vì vậy, hằng năm, trong đêm Canh thức Vượt Qua, Hội Thánh cử hành việc lặp lại các lời hứa Phép Rửa. Việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích Rửa Tội mới chỉ đưa tới ngưỡng cửa của đời sống mới. Bí tích Rửa Tội là nguồn mạch của đời sống mới trong Đức Kitô, từ đó tuôn trào toàn bộ đời sống Kitô hữu. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1254).
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây