TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2021

16/04/2021 08:51:29 |   1248

Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2021
 

tháng Chín

 
 Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi trường: Xin cho mỗi người biết can đảm chọn lựa một nếp sống luôn luôn giản dị, và vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm sống như vậy.

01 25.07  X      Thứ Tư.
Cl 1,1-8;  Lc 4,38-44.
Ngày Thế Giới cầu cho việc bảo tồn thiên nhiên. (X)

02   26   X       Thứ Năm đầu tháng.Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc.
Cl 1,9-14;  Lc 5,1-11.

03   27   Tr      Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Grêgôriô cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cl 1,15-20;  Lc 5,33-39.

04   28   X       Thứ Bảy đầu tháng.
Cl 1,21-23;  Lc 6,1-5.

05   29   X       CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Is 35,4-7a; Tv145,7.8-9a.9bc-10; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.

(Không cử hành lễ thánh Têrêsa Calcutta).

GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (1838), OP, linh mục và thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (1838), OP, tử đạo.
  
06   30   X       Thứ Hai.
Cl 1,242,3;  Lc 6,6-11.

07 01.08  X       Thứ Ba.
Cl 2,6-15;   Lc 6,12-19.

08   02   Tr      Thứ Tư. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.
Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Tv12,6ab.6cd; Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).
 
09   03   X       Thứ Năm.
Thánh Phêrô Claver, lm (Tr).
Cl 3,12-17; Lc 6,27-38
 
10   04   X       Thứ Sáu.
1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.

11   05   X       Thứ Bảy.
1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

12   06   X       CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Is 50,5-9a; Tv 114,1-2.3-4.5-6.8-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.
(Không cử hành lễ Danh Thánh Đức Maria).

13   07   Tr      Thứ Hai. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Tm 2,1-8;  Lc 7,1-10.

14   08   Đ       Thứ Ba. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Tv 77,1-2.34-35.36-37.38; Ga 3,13-17.

15   09   Tr      Thứ Tư. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).

16   10   Đ       Thứ Năm. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
1Tm 4,12-16;  Lc 7,36-50.    

17   11   X       Thứ Sáu.
Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

1Tm 6,2c-12;  Lc 8,1-3.

GHVN: Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu (1798), linh mục, tử đạo.

18   12   X       Thứ Bảy.
1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

 

GHVN: Thánh Đa Minh Vũ Đức Trạch (1840), OP, linh mục, tử đạo.

19   13   X       CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Kn 2,12.17-20; Tv 53,3-4.5.6 và 8; Gc 3,16–4,3; Mc 9,30-37.
(Không cử hành lễ thánh Januariô, giám mục, tử đạo).
                               
20   14   Đ       Thứ Hai. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
Er 1,1-6;  Lc 8,16-18.

 

GHVN: Thánh Jean Charles Cornay – Tân (1837), MEP, linh mục, tử đạo.

21   15   Đ       Thứ Ba. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
Eph 4,1-7.11-13; Tv 18,2-3.4-5; Mt 9,9-13.
Ngày Tết Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi.
(Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10;  Mc 10,13-16).

 

GHVN: Thánh Px. Jaccard - Phan (1838), MEP, linh mục và Thánh Tôma Trần Văn Thiện (1838), tử đạo.

22   16   X       Thứ Tư.
Er 9,5-9;  Lc 9,1-6.

23   17   Tr      Thứ Năm. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.
Kg 1,1-8;  Lc 9,7-9.
 
24   18   X       Thứ Sáu.
Kg 1,15b–2,9;  Lc 9,18-22.

25   19   X       Thứ Bảy.
Dcr 2,5-9.14-15a;  Lc 9,43b-45.

26   20   X       CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Ds 11,25-29; Tv 18,8.10.12-13.14; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.
(Không cử hành lễ thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo).

27   21   Tr      Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.
Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50.

28   22   X       Thứ Ba.
Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurentô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ).
Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.

29   23   Tr      Thứ Tư. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5;  Ga 1,47-51.

30   24   Tr      Thứ Năm. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ Nhớ.
Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12;  Lc 10,1-12.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây