TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG GIÊNG -2022

07/11/2021 03:02:17 |   1618

Lịch phụng vụ THÁNG GIÊNG – 2022


Ý cầu nguyện:

Cầu cho tình huynh đệ đích thực: Xin cho các nạn nhân của phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo được xã hội nhìn nhận quyền lợi và phẩm giá của họ, nhờ tình huynh đệ đích thực.

 

01 29.11  Tr     Thứ Bảy đầu tháng
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG  SINH.
THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng.
Ds 6,22-27;  Tv 66,2-3.5.6 và 8; Gl 4,4-7;  Lc 2,16-21.
Ngày thế giới hòa bình.
Đấng thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.

CMTC: Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình (hạt Chính Tòa).

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Phú Long (hạt Chính Tòa); Quảng Phúc (hạt Gia Nghĩa); Đức Hạnh (hạt Phước Long); Phú Riềng (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ:
Thánh Mẫu (Giáo xứ Phúc Lộc - ĐM).
* Các cộng đoàn: Buôn Hô - Thừa Sai Bác Ái Vinh; Nhà Mẹ Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Kim Mai - Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa; Xuân Lộc - MTG Quy Nhơn; Tình Thương - Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang; Con Đức Mẹ Phú Cường, Cộng Đoàn Đồng Xoài (Giáo xứ Đồng Xoài); Cộng Đoàn Phước Vĩnh (Giáo xứ Phước Vĩnh); Nữ tỳ Thánh Thể (Giáo xứ Chính Tâm).
Kỷ niệm 14 năm linh mục
Cha Philipphê Nguyễn Văn Hoàng.

02   30   Tr      CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Is 60,1-6;  Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3,2-3a.5-6;  Mt 2,1-12.
(Không cử hành lễ Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).  
Góp Quỹ Giáo Hoàng Truyền Giáo.

CMTC:

* Các giáo xứ:  
- Đông Sơn (hạt Giang Sơn);
- Nhân Cơ (hạt Gia Nghĩa);
- Phước Vĩnh (hạt Phước Long);
- Xã Đoài (hạt Đăk Mil).


* Các giáo họ:
- Phúc Lâm (Giáo xứ Thiên Phước hạt Gia Nghĩa);
- Êa Lê (Giáo xứ Tân Lợi –
hạt Mẫu Tâm).

Bổn mạng: Cộng đoàn Hiển Linh - NVHB. (Gh. Hra Êa Hning, Kim Phát).

GIÁO HUẤN SỐ 6

TÓM LƯỢC VỀ SỰ ĐA DẠNG CỦA PHỤNG VỤ
VÀ SỰ DUY NHẤT CỦA MẦU NHIỆM

Việc cử hành phụng vụ nên được diễn tả trong nền văn hóa của dân mà Hội Thánh đang hiện diện, nhưng không được lệ thuộc vào đó. Mặt khác, phụng vụ cũng có vai trò khai sinh và đào tạo các nền văn hóa.
Các truyền thống phụng vụ khác nhau, hay các nghi lễ, được chính thức công nhận, vì chúng biểu thị và thông hiệp cùng một mầu nhiệm của Đức Kitô, biểu lộ tính công giáo của Hội Thánh.
Tiêu chuẩn bảo đảm cho sự duy nhất giữa sự đa dạng của các truyền thống phụng vụ, là sự trung thành với truyền thống Tông Đồ, nghĩa là: hiệp thông trong đức tin và các bí tích do các Tông Đồ truyền lại, sự hiệp thông này được biểu thị và bảo đảm nhờ việc kế nhiệm Tông Đồ.    (Giáo lý HTCG, các số 1207, 1208, 1209).

03 01.12  Tr      Thứ Hai. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr).
Thánh vịnh tuần II
1Ga 3,22–4,6;
Mt 4,12-17.23-25 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).
Kỷ niệm 03 năm linh mục quý cha:
Giuse Phạm Văn Thưởng;
Giuse Maria Trần Lê Hoàng Vỹ.
Xin cầu nguyện cho:
Cha Phêrô Trương Văn Khoa (+2017).

04   2     Tr      Thứ Ba.          
1Ga 4,7-10;  Mc 6,34-44.
Xin cầu nguyện cho:
Cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa (+2003).

05   3     Tr      Thứ Tư.
1Ga 4,11-18Mc 6,45-52.

Tiết khí: Tiểu hàn (rét nhẹ).

06   4     Tr      Thứ Năm đầu tháng.
1Ga 4,195,4Lc 4,14-22a.
Xin cầu nguyện cho quý cha:
Phêrô Nguyễn Quý Cảnh (+1975);
Phêrô Trần Đức Sâm (+1975).

07   5     Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr).
1Ga 5,5-13;  Lc 5,12-16.
Kỷ niệm 24 năm linh mục quý cha:
GB Trần Đức Châu; Đa Minh Mai Xuân Nam; Đa Minh Nguyễn Văn Thành; Giuse Trần Thế Thành; Mt. Nguyễn Quang Tuấn; Giuse Nguyễn Văn Úy.

08   6     Tr      Thứ Bảy.
1Ga 5,14-21;  Ga 3,22-30.

09   7     Tr      CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.
Is 40,1-5.9-11;   Tv 103,1b-2.3-4.24-25.27-28.29-30; Tt 2,11-14; 3,4-7;  Lc 3,15-16.21-22.

GIÁO HUẤN SỐ 7

BẢY BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH

Các bí tích của Luật Mới được thiết lập bởi Đức Kitô; có bảy bí tích: Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể, Thống Hối, Xức Dầu Bệnh Nhân, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. Bảy bí tích này liên quan đến tất cả các giai đoạn và thời điểm quan trọng trong đời sống Kitô hữu: chúng làm cho đời sống đức tin của các Kitô hữu được sinh ra và lớn lên, được chữa lành và được trao sứ vụ. Về điều này, có một sự tương tự nào đó giữa những giai đoạn của đời sống tự nhiên và những giai đoạn của đời sống thiêng liêng.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1210).

MÙA THƯỜNG NIÊN
(Trước Mùa Chay)

“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).

LƯU Ý: 
Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM             CHẴN (II).

10   8     X       Thứ Hai. Tuần I Thường Niên.
Thánh vịnh tuần I. 1Sm 1,1-8;  Mc 1,14-20.
Kỷ niệm 21 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Văn Khiêm, SSS.

11   9     X       Thứ Ba.
1Sm 1,9-20;  Mc 1,21-28.

12   10   X       Thứ Tư.
1Sm 3,1-10.19-20;  Mc 1,29-39.

13   11   X       Thứ Năm.
Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
1Sm 4,1-11;  Mc 1,40-45.
GHVN: Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm (1859); thánh Giuse Phạm Trọng Tả (1859); Luca Phạm Trọng Thìn (1859), tử đạo.

14   12   X       Thứ Sáu.
1Sm 8,4-7.10-22a;  Mc 2,1-12.

15   13   X       Thứ Bảy.
1Sm 9,1-4.17-19;10,1a;    Mc 2,13-17.

16   14   X       CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Is 62,1-5;  Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac;
1Cr 12,4-11;  Ga 2,1-11.

CMTC:

*  Các giáo xứ:
- Thuận Lợi (hạt Đồng Xoài);
- Phú Sơn (hạt Đồng Xoài).
                       
*  Giáo họ Tân Hòa (Giáo xứ Gia Nghĩa – hạt Gia Nghĩa).

GIÁO HUẤN SỐ 8

BẢY BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH (tt)

Theo sự tương tự đó, trước tiên, chúng ta sẽ trình bày ba bí tích khai tâm Kitô giáo, tiếp đến là các bí tích chữa lành, cuối cùng là các bí tích phục vụ sự hiệp thông và sứ vụ của các tín hữu. Thứ tự này dĩ nhiên không phải là cách duy nhất, nhưng cho thấy các bí tích hợp thành một cấu trúc trong đó mỗi bí tích đặc thù có một vị trí sinh động. Trong cấu trúc này, bí tích Thánh Thể giữ một địa vị độc đáo vì là “bí tích của các bí tích”: “Tất cả các bí tích khác đều quy hướng về bí tích Thánh Thể như về cùng đích”.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1211).

17   15   Tr      Thứ Hai.
Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.
1Sm 15,16-23;  Mc 2,18-22.

18   16   X       Thứ Ba. 1Sm 16,1-13;  Mc 2,23-28.
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.  Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).
Xin cầu nguyện cho:
Cha Augustinô Hoàng Đức Synh (+1990).

19   17   X       Thứ Tư.
1Sm 17,32-33.37.40-51;  Mc 3,1-6.

20   18   X       Thứ Năm.
Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) hoặc Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
1Sm 18,6-9;19,1-7;  Mc 3,7-12.
                       
Tiết khí: Đại hàn (rét đậm).


21   19   Đ       Thứ Sáu.
Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
1Sm 24,3-21;  Mc 3,13-19.

22   20   X       Thứ Bảy.
Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ).
2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.
GHVN:
Thánh Francesco Gil Federich Tế (1745), OP, linh mục, và thánh Matteo Alonso Liciniana Đậu (1745), OP, linh mục, tử đạo.

23   21   X       CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.
CHÚA NHẬT LỜI CHÚA.

Thánh vịnh tuần III.  
Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; Tv 18,8.9.10.15; 1Cr 12,12-30 [1Cr 12,12-14.27];Lc 1,1-4;4,14-21.

CMTC:

* Giáo xứ Đức Lệ (hạt Đăk Mil).

Xin cầu nguyện cho:           
Cha Jean Louis Purguy (Lý) (+1984).

GIÁO HUẤN SỐ 9

CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM

Ba bí tích khai tâm Kitô giáo: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, đặt nền tảng cho toàn bộ đời sống Kitô hữu. “Việc tham dự vào bản tính Thiên Chúa, mà ân sủng của Đức Kitô ban cho con người, có một sự tương tự nào đó với đời sống tự nhiên, là được sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng. Thật vậy, được tái sinh bằng bí tích Rửa Tội, các tín hữu được củng cố bằng bí tích Thêm Sức, và sau cùng được bồi bổ bằng bánh trường sinh trong bí tích Thánh Thể. Như vậy, nhờ các bí tích khai tâm Kitô giáo, càng ngày họ càng được lãnh nhận những kho tàng của đời sống thần linh và tiến đến sự trọn hảo của đức mến.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1212).

24   22   Tr      Thứ Hai.
Thánh Phanxicô Salêsiô,
giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
2Sm 5,1-7.10;  Mc 3,22-30.
Kỷ niệm 32 năm linh mục:
Cha Micae Trần Thế Hải.

25   23   Tr      Thứ Ba.
THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.
Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Tv 116,1.2;  Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
Bổn mạng:
* Cộng đoàn:
+ Tu viện XiTô Thánh Mẫu Đăk Phước.  
+ Các cộng đoàn Thánh Phaolô Thành Chartres (SPC): Ban Mê Thuột (BMT); Quảng Phúc  (Giáo xứ Quảng Phúc); Thiên Phước  (Giáo xứ Thiên Phước).
+ Phú Long - Đa Minh Tam Hiệp.

26   24   Tr      Thứ Tư.
Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.
2Tm 1,1-8 [Tt 1,1-5]; Lc 10,1-9.

27   25   X       Thứ Năm.
Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr)
2Sm 7,18-19.24-29;  Mc 4,21-25.

28   26   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17;  Mc 4,26-34.  
Bổn mạng:
Cha Nguyễn Văn Tình.

29   27   X       Thứ Bảy.
2Sm 12,1-7a.10-17;  Mc 4,35-41.

30   28   X       CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Gr 1,4-5.17-19;  Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; 1Cr 12,31–13,13 [1Cr 13,4-13]; Lc 4,21-30. 

CMTC:

* Các giáo xứ: 
- Hưng Đạo (hạt Mẫu Tâm);
- Thổ Hoàng (hạt Đăk Mil).
           
* Các giáo họ:
- Êa Uy (Giáo xứ Buôn Hằng – hạt Chính Tòa);
- Tân Thành (Giáo xứ Tân Hưng – hạt Đồng Xoài);
- Vinh Sơn (Cư Prao - Thuận Tâm hạt Chính Tòa).
                       
GHVN:
Thánh Tôma Ngô Túc Khuông (1860), OP, linh mục, tử đạo. (Thánh MUTIEN MARIE WIAUX)
Bổn mạng: Cộng đoàn Minh Tâm - Lasan.

GIÁO HUẤN SỐ 10

BÍ TÍCH RỬA TỘI

Bí tích Rửa Tội là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cổng vào đời sống thiêng liêng, và là cửa mở ra để lãnh nhận các bí tích khác. Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, được trở thành chi thể của Đức Kitô, được tháp nhập vào Hội Thánh và được tham dự sứ vụ của Hội Thánh: “Có thể định nghĩa một cách đúng đắn và thích hợp rằng bí tích Rửa Tội là bí tích tái sinh chúng ta bởi nước trong Lời Chúa”.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1213).

31   29   Tr      Thứ Hai.
Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ.
2Sm 15,13-14.30;16,5-13a;  Mc 5,1-20.


LƯU Ý:
Hôm nay là ngày cuối năm Tân Sửu, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây