TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch Phụng vụ THÁNG HAI – 2021

27/03/2021 11:21:46 |   1129
Lịch Phụng vụ THÁNG HAI – 2021


 
 
 
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ sớm chấm dứt: Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ, nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu.
 
 
 
01 20.12  X       Thứ Hai. Dt 11,32-40;  Mc 5,1-20.

02   21   Tr      Thứ Ba.
                        DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. 
                        Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Tv 23,7.8.9.10;
                        Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32). 

03   22   X       Thứ Tư. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr).
                        Dt 12,4-7.11-15;  Mc 6,1-6.

04   23   X      Thứ Năm đầu tháng.
   Dt 12,18-19.21-24;  Mc 6,7-13.

05   24   Đ       Thứ Sáu đầu tháng.
                        Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 13,1-8;  Mc 6,14-29.

06   25   Đ       Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
                        Dt 13,15-17.20-21;  Mc 6,30-34.

07   26   X       CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần I.
                        G 7,1-4.6-7; Tv 146,1-2.3-4.5-6;
                        1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

08   27   X       Thứ Hai. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).
                        St 1,1-19; Mc 6,53-56.

09   28   X       Thứ Ba. St 1,20–2,4a;  Mc 7,1-13.

10   29   Tr      Thứ Tư. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. St 2,4b-9.15-17;  Mc 7,14-23.

11   30   X       Thứ Năm. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.
                        St 2,18-25; Mc 7,24-30.
                        (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c;  Ga 2,1-11)

LƯU Ý:
Hôm nay là ngày cuối năm Canh Tý, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

NĂM ÂM LỊCH TÂN SỬU 2021

12 01.1   X       Thứ Sáu. MÙNG MỘT TẾT TÂN SỬU,
                        CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.
                        St 3,1-8; Mc 7,31-37.
                        Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377) (Tr).
                        Lễ Giao Thừa:
                        Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28;  Mt 5,1-10.
                        Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

13   02   X       Thứ Bảy. MÙNG HAI TẾT, KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
                        St 3,9-24; Mc 8,1-10.
                               (Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 376) (Tr).
 
                               Hc 44,1.10-15;  Ep 6,1-4.18-23;  Mt 15,1-6.

                        GHVN: Thánh Phaolô Lê Văn Lộc (1859), linh mục, tử đạo.

14   03   X       CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần II.
                        MÙNG BA TẾT,
                        THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
                        Lv 13,1-2.44-46; Tv 31,1-2.5.11;
                        1Cr 10,31–11,1; Mc 1,40-45.
                        Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377) (Tr).
                        St 2,4b-9.15;  Cv 20,32-35;  Mt 25,14-30.
                        (Không cử hành lễ Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục).

15   04   X       Thứ Hai. St 4,1-15.25;  Mc 8,11-13.

16   05   X       Thứ Ba. St 6,5-8; 7,1-5.10;  Mc 8,14-21.

LƯU Ý:

MÙA CHAY
 “Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

17   06   Tm    Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV.
                        Ge 2,12-18;                          
                        Tv 50, 3-4.5-6a.12-13.14 và 17;
                        2Cr 5,20–6,2;  Mt 6,1-6.16-18.
                        (Không cử hành lễ Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria).

18   07   Tm    Thứ Năm sau lễ Tro.
                        Đnl 30,15-20;  Lc 9,22-25.

19   08   Tm    Thứ Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a;  Mt 9,14-15.
                        Xin cầu nguyện cho:
                        Cha FX Vũ Cát Đại (+1991).

20   09   Tm    Thứ Bảy sau lễ Tro. Is 58,9b-14;  Lc 5,27-32

21   10   Tm    CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
                        Thánh vịnh tuần I,  
                        St 9,8-15; Tv 24, 4bc-5ab.6-7bc.8-9
                        1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.
                        (Không cử hành lễ thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).    

22   11   Tr      Thứ Hai. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.
                        1Pr 5,1-4;  Tv 22,1-3a.3b-4.5.6;                
                        Mt 16,13-19.

23   12    Tm    Thứ Ba. Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Is 55,10-11;  Mt 6,7-15.

24   13   Tm    Thứ Tư. Gn 3,1-10;  Lc 11,29-32.

25   14   Tm    Thứ Năm.
                        Et 14,1.3-5.12-14; [Hl 4,17]; Mt 7,7-12.

26   15   Tm    Thứ Sáu. Ed 18,21-28;  Mt 5,20-26.

27   16   Tm    Thứ Bảy. Đnl 26,16-19;  Mt 5,43-48.

28   17   Tm    CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
                 Thánh vịnh Tuần II
                 St 22,1-2.9a.10-13.15-18;
                 Tv 115,10.15.16-17.18-19;
                 Rm 8,31b-34; Mc 9, 2-10.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây