TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT -2022

15/11/2021 04:25:35 |   1356

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT -2022

Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT -2022


Ý cầu nguyện:

Cầu cho các trẻ em đang đau khổ: Xin cho các trẻ em đang đau khổ, các trẻ em đường phố, nạn nhân của các cuộc chiến tranh, các trẻ em mồ côi, có thể đến trường và tìm thấy tình yêu trong một gia đình.

 

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12, 45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01 08.10  Tr      Thứ Ba.
CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Kh 7,2-4.9-14;  Tv 23,1-2.3-4ab.5-6; 1Ga 3,1-3;  Mt 5,1-12a.
                       
GHVN:
Thánh Giêrônimô Hermosilia - Vọng (Liêm) (1861), OP, giám mục; Thánh Valentinô Berrioochoa - Vinh (1861), OP, giám mục và Thánh Pedro Almatô – Bình (1861), OP, tử đạo.

LƯU Ý:
Về việc viếng nhà thờ và viếng Đất Thánh.

1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng Đất Thánh, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng Đất Thánh và cầu nguyện cho các linh hồn thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench, Indulg, ấn bản 1999, concessio 29).

02   9     Tm    Thứ Tư.
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).

Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời, v.v…, 1973 trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).
                       
Xin cầu nguyện cho:
           
Cha Roger Bianchetti (Bạch) (+1998)

03   10   X       Thứ Năm đầu tháng.
Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr).  Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.
                       
GHVN:
Thánh Pierre Néron - Bắc (1860), MEP, linh mục, tử đạo.
                      
Bổn mạng:

* Giáo xứ Thuận Phú (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ Bình Tâm (Giáo xứ Phước Bình - hạt Phước Long).
* Các cộng đoàn: Martinô - Đa Minh (Giang Sơn); Rất Thánh Mân Côi Monteils - Đa Minh (Giáo xứ Buôn Hô); Mai Sơn Lâm - NVHB (Giáo xứ Giang Sơn); Đaminh Tam Hiệp Bình An (Giáo xứ Nghi Xuân).

04   11   Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ.
Pl 3,174,1; Lc 16,1-8.

05   12   X       Thứ Bảy đầu tháng.
Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.

GHVN: Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu (1858), OP, linh mục, tử đạo.

06   13   X       CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
2Mcb 7,1-2.9-14; Tv 16,1.5-6.8 và 15. 2Tx 2,16–3,5; Lc 20,27-38 [Lc 20,27.34-38].
                       
CMTC:
                               
* Giáo xứ Đức Hạnh (hạt Phước Long).
                  
* Các giáo họ:
- Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm);
- Trinh Vương (Giáo xứ Phúc Thành - hạt Đăk Mil);
- Bù Ha (Giáo xứ An Bình - hạt Phước Long).

GIÁO HUẤN SỐ 50

ẤN TÍN THIÊNG LIÊNG KHÔNG THỂ TẨY XÓA

Người chịu Phép Rửa, được tháp nhập vào Đức Kitô nhờ bí tích Rửa Tội, được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Bí tích này ghi trên Kitô hữu một dấu chỉ thiêng liêng không thể tẩy xóa (ấn tín), một dấu chỉ cho thấy họ thuộc về Đức Kitô. Không một tội lỗi nào xóa được ấn tín này, mặc dù tội lỗi ngăn cản bí tích Rửa Tội mang lại những hiệu quả của ơn cứu độ. Bí tích Rửa Tội chỉ được ban một lần cho mãi mãi, nên không thể được tái ban. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1272).             

07   14   X       Thứ Hai.
Tt 1,1-9; Lc 17,1-6.
                       
GHVN:
Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm (1773), OP, linh mục và Thánh Jacinto Castaneda - Gia (1773), OP, linh mục, tử đạo.
                       
Tiết khí: Lập đông (bắt đầu mùa đông).


08   15   X       Thứ Ba.
Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.
                       
GHVN:
Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi (1840), linh mục; Thánh Phaolô Nguyễn Ngân (1840), linh mục; Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh (1840), linh mục; Thánh Martinô Trần Ngọc Thọ (1840)  thánh GB. Trần Ngọc Cỏn (1840) , tử đạo.

09   16   Tr      Thứ Tư.
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
Ed 47,1-2.8-9.12  [1Cr 3, 9b-11.16-17]; Tv 45,2-3.5-6.8-9;  Ga 2,13-22.

10   17   Tr      Thứ Năm.
Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Plm 7-20;  Lc 17,20-25.

11   18   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.
2Ga 1,4-9; Lc 17,26-37.

Kỷ niệm 11 năm linh mục:
Cha Antôn Đặng Hồng Quảng, SMV.

12   19   Đ       Thứ Bảy.
Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

3Ga 5-8; Lc 18,1-8.
                       
Bổn mạng: cha Hoàng Hữu Đạo, FSF.

                       
Xin cầu nguyện cho:
           
Cha GB Nguyễn Thành Tâm (+2019)

13   20   Đ       CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Ml 3,19-20a;  Tv 97,5-6.7-8.9; 2Tx 3,7-12;  Lc 21,5-19.
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ). [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]. *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.  

CMTC:
                       
* Gh. Thánh Mẫu (Giáo xứ Phúc Lộc -hạt Đăk Mil).
                       
* Lưu Xá Đăng Khoa (hạt Mẫu Tâm).

GIÁO HUẤN SỐ 51

ẤN TÍN THIÊNG LIÊNG KHÔNG THỂ TẨY XÓA (tt)

Được tháp nhập vào Hội Thánh nhờ bí tích Rửa Tội, các tín hữu nhận được ấn tín bí tích, ấn tín này thánh hiến họ để lo việc phụng tự Kitô giáo. Ấn tín Phép Rửa làm cho họ có khả năng và đòi buộc họ phải phục vụ Thiên Chúa bằng việc tham dự sống động vào phụng vụ thánh của Hội Thánh và phải thực thi chức tư tế Phép Rửa của họ qua việc làm chứng bằng một đời sống thánh thiện và bằng một đức mến đầy hiệu năng. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1273).             

14   21   X       Thứ Hai.
Kh 1,1-4;2,1-5a;  Lc 18,35-43.

15   22   X       Thứ Ba.
Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ HT (Tr).
Kh 3,1-6.14-22;  Lc 19,1-10.

16   23   X       Thứ .
Thánh nữ Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).
Kh 4,1-11;  Lc 19,11-28.

17   24   Tr      Thứ Năm.
Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
Kh 5,1-10;  Lc 19,41-44.

18   25   X       Thứ Sáu.
Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).
Kh 10,8-11;  Lc 19,45-48.                          
(hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31;  Mt 14, 22-33).


19   26   X       Thứ Bảy.
Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.

20   27   Tr      CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. 
Lễ trọng.
2Sm 5,1-3;  Tv 121,1-2.4-5;  Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.
  
CMTC:

  
*Các giáo họ:
- Bom Bo (Giáo xứ Đăk Nhau - hạt Đồng Xoài)
- Khắc Khoan (Giáo xứ Đức Hạnh - hạt Phước Long).
                       
Bổn mạng:

* Các giáo xứ:
Kitô Vua (hạt Đăk Mil); Nhơn Hòa (hạt Phước Long);    Đồng Tâm (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ Tân Phúc (Giáo xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa).
* Cộng Đoàn Kitô Vua - MTG Quy Nhơn (Giáo xứ Kitô Vua).

GIÁO HUẤN SỐ 52

ẤN TÍN THIÊNG LIÊNG KHÔNG THỂ TẨY XÓA (tt)

Ấn tín của Chúa”  là dấu ấn Chúa Thánh Thần ghi trên chúng ta “để chờ ngày cứu chuộc” (Ep 4,30). “Bí tích Rửa Tội là dấu ấn của đời sống vĩnh cửu”. Tín hữu nào “gìn giữ dấu ấn” cho đến cùng, nghĩa là, trung thành với những đòi buộc của bí tích Rửa Tội của mình, thì có thể chết “với dấu chỉ của đức tin”, với đức tin của bí tích Rửa Tội của mình, trong sự mong đợi được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa – đó là sự hoàn tất đức tin – và trong niềm hy vọng sống lại.   (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1274).              

21   28   Tr      Thứ Hai.
Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.   
Thánh vịnh tuần II.

Dcr 2,14-17;  Mt 12,46-50.
                       
Bổn mạng: cộng đoàn Đức Mẹ Người Nghèo - Bù Đăng.

22   29   Đ       Thứ Ba.
Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.
                       
Bổn mạng:
cộng đoàn Cêcilia - MTG Nha Trang (Giáo xứ Vinh Phước).
                       
Tiết khí: Tiểu tuyết (tuyết xuất hiện).


23   30   X       Thứ .
Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).
Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.

24 01.11  Đ       Thứ Năm.
Kh 18,1-2.21-23;19,1-3.9a;  Lc 21,20-28.
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.

* Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
                       
GHVN:
Thánh Pierre Dumoulin Borie – Cao (1838), MEP, giám mục; Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa (1838), linh mục và Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm (1838), linh mục, tử đạo.

Thành lập HĐGM Việt Nam (1960)
                       
Bổn mạng:

* Hội Thánh Việt Nam
* Các giáo xứ:
Quảng Nhiêu (hạt Buôn Hô); Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa); Kiến Hòa (hạt Gia Nghĩa); Phước Quả (hạt Phước Long); Long Hà (hạt Phước Long).
* Các giáo họ: Thọ Sơn (Giáo xứ Bù Đăng - hạt Đồng Xoài); Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm); Krông Nô (Giáo xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn); Thanh Bình (Giáo xứ Kitô Vua - hạt Đăk Mil)
* Các cộng đoàn NVHB: Emmau (Kiến Đức); Thanh Bình (Giáo xứ Nhân Cơ); Chứng Nhân (Tòa Giám Mục).
                       
GHVN: Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa (1838).
                       
Bổn mạng:
cha Phạm Văn Hùng, CMR.
                       
Kỷ niệm:
* 22 năm linh mục quý cha:
Giuse Nguyễn Đình Chung; Giuse Đỗ Minh Hiển; Antôn Nguyễn Phi Hùng; Giuse Vũ Ngọc Toàn;
* 10 năm linh mục quý cha:
Phêrô Trần Thanh Dũng, CM.
Antôn Nguyễn Thanh Tường, CM.

25   2     X       Thứ Sáu.
Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).

Kh 20,1-4.1121,2;  Lc 21,29-33.

26   3     X       Thứ Bảy.
Kh 22,1-7;  Lc 21,34-36.
                       
GHVN:
Thánh Tôma Đinh Viết Dụ (1839), OP, linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, (1839), OP, linh mục, tử đạo.

 

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2021-2022
 

NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ 2022 - 2023
THÁNG 11.2022


27   04   Tm      CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
Thánh vịnh tuần I.
Bài đọc Chúa nhật: NĂM A.
Is 2, 1-5; Tv 121, 1-2.4-5.6-7-8.9; Rm 13,11-14a; Mt 24, 37-44.
Trong các Chúa Nhật Mùa Vọng không đọc Kinh Vinh Danh, không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

CMTC:

* Các giáo xứ:
- Thánh Linh (hạt mẫu Tâm);
- Phúc Bình (hạt Đăk Mil);
- Đăk Ân (hạt Phước Long).
                                   
* Các giáo họ:
- Đăng Hà (Giáo xứ Thống Nhất - hạt Đồng Xoài);
- Lạc Thiện (Giáo xứ Giang Sơn - GS).

Kỷ niệm 02 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh, O.Carm.

Trong các Chúa Nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

GIÁO HUẤN SỐ 1

Bí tích Thêm Sức
Bí tích Thêm Sức cùng với bí tích Rửa Tội và Thánh Thể tạo thành tổng thể “các bí tích khai tâm Ki-tô Giáo”, mà sự thống nhất của nó phải được giữ gìn. Vì thế, phải giải thích cho các tín hữu biết việc lãnh nhận bí tích Thêm Sức là cần thiết để hoàn tất ân sủng của bí tích Rửa Tội.90 Thật vậy, những người đã chịu Phép Rửa “nhờ bí tích Thêm Sức, được liên kết với Hội Thánh cách hoàn hảo hơn, được dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, và như vậy, với tư cách là những nhân chứng thật của Đức Ki-tô, họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và đồng thời bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm.” (Giáo lý HTCG, số 1285).


28   05   Tm       Thứ Hai.         
Is 2, 1-5 [Is 4, 2-6]; Mt 8, 5-11.
GHVN: Thánh An-rê Trần Văn Trông, Quân nhân (+1835), Tử đạo.

29   06   Tm       Thứ Ba.   
Is 11, 1-10; Lc 10, 21-24.

30   07    Đ        Thứ Tư    
THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ, Lễ kính.
Rm 10, 9-18; Tv 18,2-3.4-5;  Mt 4,18-22.

GHVN: Thánh Giuse Marchand-Du (1838), MEP, linh mục,tử đạo.

Bổn mạng:
* Giáo xứ Thiên Phước (hạt Gia Nghĩa).
* Quý cha: Trần Xuân Cương; Ai Bốn Khới Ayua; Trần Thế Minh; Nguyễn Mạnh Tường, O.CIST ;

Kỷ niệm 27 năm linh mục quý cha:
Giuse Trần Ngọc Cầu; Giuse Nguyễn Văn Nghĩa.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây