TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG HAI – 2024

17/11/2023 05:21:07 |   997

THÁNG HAI – 2024
 

LPV T2 2024


Ý cầu nguyện:
Cầu cho bệnh nhân giai đoạn cuối cùng:
Xin cho các bệnh nhân giai đoạn cuối cùng, cũng như gia đình họ, nhận được sự chăm sóc thể xác và tâm linh, đồng thời được nhiều người đồng hành.

01 22.12  X       Thứ Năm đầu tháng.
1V 2,1-4.10-12;  Mc 6,7-13.

02   23   Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính.
Ml 3,1-4 [Dt 2,14-18] ; Tv 23,7.8.9.10; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32). 

Kỷ niệm 47 năm linh mục:
Cha FX Phạm Bá Lễ.

03   24   X       Thứ Bảy đầu tháng.
Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, gm. (Tr).
1V 3,4-13;  Mc 6,30-34.

Kỷ niệm 18 năm linh mục quý cha:
Cha Vinh Sơn Ngô Văn Hùng.
Cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD.

04   25   X    CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần I.
G 7,1-4.6-7; Tv 146,1-2.3-4.5-6; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

CMTC:

* Các giáo xứ:
Êa Tul (hạt Buôn Hô);
Kim Hòa (hạt Giang Sơn).

Tiết khí: Lập xuân (bắt đầu mùa xuân).

GIÁO HUẤN SỐ 10
VIỆC TƯỞNG NIỆM HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ
VÀ CỦA THÂN THỂ NGƯỜI LÀ HỘI THÁNH (tt)

Hy tế của Đức Kitô và hy tế Thánh Thể là một hy tế duy nhất. “Cũng cùng một hiến vật, cũng cùng một Đấng xưa đã tự hiến trên thập giá, nay cũng chính Người dâng lên qua thừa tác vụ tư tế, chỉ khác biệt về cách tiến dâng”: “Vì trong hy tế thần linh được thực hiện trong thánh lễ, cũng chính Đức Kitô, Đấng đã tự hiến một lần bằng cách đổ máu trên bàn thờ thập giá, nay được hiến dâng và sát tế một cách không đổ máu, nên hy tế này thật sự có giá trị đền tội.”       
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1367).

05   26   Đ       Thứ Hai.
Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 
1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.           

Bổn mạng:
Cộng đoàn Vinh Hương - Mẫu Tâm Nha Trang.

06   27   Đ       Thứ Ba.
Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.

07   28   X       Thứ Tư.
1V 10,1-10; Mc 7,14-23.

08   29   X       Thứ Năm.
Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).
1V 11,4-13; Mc 7,24-30.

09   30   X       Thứ Sáu.
1V 11,29-32;12,19;  Mc 7,31-37.

LƯU Ý:
Hôm nay là ngày cuối năm Quý Mão, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

Tr          Lễ Giao Thừa:
Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28;  Mt 5,1-10.

 

NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN 2024

10 01.01  Tr      Thứ Bảy.
MÙNG MỘT TẾT GIÁP THÌN,
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.

Thánh Scholastica, trinh nữ, lễ nhớ.
1V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

Lễ Tân Niên: St 1,14-18 [Is 65,17-21] [Is 11,1-9]; Pl 4,4-8 [Kh 21,1-6] [Cl 3,12-17]; Mt 6,25-34 [Mt 5,43-48] [ Ga 14,23-27].

11   2     Tr      CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
MÙNG HAI TẾT, KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 376).
Hc 44,1.10-15;  Ep 6,1-4.18-23;  Mt 15,1-6.
(Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức)

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
Bổn mạng:
Giáo họ Lộ Đức (Giáo xứ Phú Long - Chính Tòa).

GIÁO HUẤN SỐ 11
VIỆC TƯỞNG NIỆM HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ
VÀ CỦA THÂN THỂ NGƯỜI LÀ HỘI THÁNH (tt)

Bí tích Thánh Thể cũng là hy tế của Hội Thánh. Hội Thánh là Thân Thể của Đức Kitô, tham dự vào lễ tế của Đấng là Đầu của mình. Cùng với Người, toàn thể Hội Thánh được dâng lên. Hội Thánh kết hợp mình với việc chuyển cầu của Người bên Chúa Cha, để cầu cho tất cả mọi người. Trong bí tích Thánh Thể, hy tế của Đức Kitô cũng trở thành hy tế của các chi thể trong Thân Thể Người. Đời sống của các tín hữu, lời ca ngợi, sự đau khổ, lời cầu nguyện, việc lao động của họ, được kết hợp với cùng những khía cạnh đó trong đời sống của Đức Kitô và với toàn bộ lễ tế của Người, và như vậy chúng có một giá trị mới. Hy tế của Đức Kitô hiện diện trên bàn thờ đem lại cho mọi thế hệ Kitô hữu khả năng được kết hợp với lễ tế của Người.

Trong các hang toại đạo, Hội Thánh thường được diễn tả như một người nữ đang cầu nguyện, hai tay dang ra trong cử chỉ cầu nguyện. Như Đức Kitô dang tay trên thập giá, thì nhờ Người, với Người và trong Người, Hội Thánh dâng chính mình và chuyển cầu cho tất cả mọi người.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1368).

12   3     Tr      Thứ Hai.
MÙNG BA TẾT,
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377) (Tr).
St 2,4b-9.15;  Cv 20,32-35;  Mt 25,14-30
(hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

13   4     X       Thứ Ba.
Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

GHVN: Thánh Phaolô Lê Văn Lộc (1859), linh mục, tử đạo.

LƯU Ý:

 

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng, lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).

2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV số 238-239).

2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3) Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.

4) Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa”   (TE DEUM) và Kinh Vinh Danh.

5) Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).

14   5     Tm     Thứ Tư.
LỄ TRO.
Giữ chay và kiêng thịt.
Thánh vịnh tuần IV.
Ge 2,12-18;  Tv 50, 3-4.5-6a.12-13.14 và 17; 2Cr 5,20–6,2;  Mt 6,1-6.16-18.
(Không cử hành lễ Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục).

Xin cầu nguyện cho:
+ Đức Cố Giám mục
Phaolô Nguyễn Văn Hòa (+2017).
Nguyên Giám quản Gp. Ban Mê Thuột.

+ Cha Anrê Lê Trần Bảo (+2017).

* VỀ LUẬT GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT

a. Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.

b. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thanh niên”.

c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

* VỀ VIỆC LÀM PHÉP VÀ XỨC TRO

a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.

b. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.

c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.

d. Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

15   6     Tm     Thứ Năm sau lễ Tro.
Đnl 30,15-20;  Lc 9,22-25.

16   7     Tm     Thứ Sáu sau lễ Tro.
Is 58,1-9a;  Mt 9,14-15.

17   8     Tm     Thứ Bảy sau lễ Tro.
Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr).
Is 58,9b-14;  Lc 5,27-32.

18   9     Tm     CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần I.  
St 9,8-15; Tv 24, 4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.

CMTC:

* Các giáo xứ:
Thọ Thành (hạt Mẫu Tâm);
Trung Nghĩa (hạt Gia Nghĩa);
Quảng Đà (hạt Đăk Mil);
Trường Xuân (hạt Gia Nghĩa);

Vinh Trung (hạt Giang Sơn).

Kỷ niệm 02 năm linh mục quý cha:
Giuse Nguyễn Xuân Anh; Phêrô Vũ Hồng Ân; Phêrô Dương Nguyễn Bảo Chương; Phanxicô Xaviê Vũ Văn Dũng; Giuse Đinh Tiến Dương; Phaolô Trần Quốc Đạt; Giuse Nguyễn Đức Hoàng; Giuse Nguyễn Quốc Khánh; Phêrô Maria Nguyễn Khánh Luyện; Phêrô Trần Hiền Ngự; Phêrô Nguyễn Lê Hồng Phương; Đa Minh Nguyễn Thế Thành Tâm; Giuse Trần Đoàn Nhân Tiếng; Gioan Baotixita Nguyễn Vương.

GIÁO HUẤN SỐ 12
VIỆC TƯỞNG NIỆM HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ
VÀ CỦA THÂN THỂ NGƯỜI LÀ HỘI THÁNH (tt)

Toàn thể Hội Thánh được kết hợp với lễ tế và lời chuyển cầu của Đức Kitô. Đảm nhận thừa tác vụ của thánh Phêrô trong Hội Thánh, Đức Giáo Hoàng được liên kết với mọi cử hành thánh lễ, trong đó, ngài được nhắc đến với tư cách là dấu chỉ và thừa tác viên của sự hợp nhất của Hội Thánh toàn cầu. Giám mục địa phương luôn có trách nhiệm về thánh lễ, cả khi một linh mục cử hành; tên ngài được đọc lên trong thánh lễ để nói lên rằng ngài đứng đầu Giáo Hội địa phương, giữa hàng linh mục và với sự trợ giúp của các phó tế. Cộng đoàn cũng chuyển cầu cho tất cả các thừa tác viên đang dâng lễ cho cộng đoàn và cùng với cộng đoàn:

“Bí tích Thánh Thể chỉ được coi là thành sự khi được cử hành dưới sự chủ toạ của Giám mục hay của người được ngài giao trách nhiệm.”

“Qua thừa tác vụ của các linh mục, hy tế thiêng liêng của các tín hữu được hoàn tất trong sự kết hợp với hy tế của Đức Kitô, Đấng Trung Gian duy nhất, hy tế này nhờ tay các linh mục, nhân danh toàn thể Hội Thánh, được dâng lên trong thánh lễ một cách bí tích và không đổ máu, cho tới khi Chúa đến.” (Giáo lý HTCG, số 1369)

19   10   Tm     Thứ Hai.
Lv 19,1-2.11-18;  Mt 25,31-46.

Xin cầu nguyện cho:
Cha FX Vũ Cát Đại (+1991).

Tiết khí: Vũ thủy (mưa ẩm).

20   11   Tm     Thứ Ba.
Is 55,10-11;  Mt 6,7-15.

21   12   Tm     Thứ Tư.
Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ HT (Tr).
Gn 3,1-10;  Lc 11,29-32.

22   13   Tr      Thứ Năm.
LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.
1Pr 5,1-4; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6;  Mt 16,13-19

Kỷ niệm 07 năm linh mục Quý cha:
Đa Minh Maria Nguyễn Đức Hùng, O.Carm.;
FX Nguyễn Văn Khoa, O.Carm.

23   14    Tm     Thứ Sáu.
Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ (Đ).
Ed 18,21-28;  Mt 5,20-26.

24   15   Tm     Thứ Bảy.
Đnl 26,16-19;  Mt 5,43-48.

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Nguyễn Đăng Khoa (+1986).

25   16   Tm    CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
Thánh vịnh Tuần II
St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Tv 115,10.15.16-17.18-19; Rm 8,31b-34; Mc 9, 2-10.

CMTC:

* Các giáo xứ:
Chính Nghĩa (hạt Mẫu Tâm);
Giang Sơn (hạt Giang Sơn);
Thiên Phước (hạt Gia Nghĩa);
Vinh An (hạt Đăk Mil).


* Các giáo họ: 
Mân Côi (Giáo xứ Vinh Quang - BH);
Bom Bo 1 (Giáo xứ Bình Minh - Đồng Xoài);
Điêng Đu (Giáo xứ Thiên Ân – GN).

GIÁO HUẤN SỐ 13
VIỆC TƯỞNG NIỆM HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ
VÀ CỦA THÂN THỂ NGƯỜI LÀ HỘI THÁNH (tt)

Không những các chi thể của Đức Kitô còn ở trần gian, mà cả những vị đang hưởng vinh quang trên trời cũng được kết hợp với lễ tế của Đức Kitô: Hội Thánh dâng hy tế Thánh Thể trong sự hiệp thông với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, và nhớ đến Ngài cũng như đến tất cả các Thánh nam nữ. Trong thánh lễ. Hội Thánh một cách nào đó đứng dưới Thánh Giá, cùng với Mẹ Maria, kết hợp với lễ tế và lời chuyển cầu của Đức Kitô.  (Giáo lý HTCG, số 1370).

26   17   Tm    Thứ Hai.
Đn 9,4b-10;  Lc 6,36-38

Xin cầu nguyện cho:
Cha Antôn Đỗ Văn Tài (+2013).

27   18   Tm    Thứ Ba.
Thánh Grêgôriô Naracensiô, viện phụ, Tiến sĩ Hội thánh.
Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

Xin cầu nguyện cho:
Cha FX Nguyễn Từ Tiến Dũng (+2009).

28   19   Tm    Thứ Tư.
Gr 18,18-20;  Mt 20,17-28.

29   20   Tm    Thứ Năm.
Gr 17,5-10;  Lc 16,19-31.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây