TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm B

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,21-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG MỘT – 2024

17/11/2023 03:44:49 |   1147

THÁNG MỘT – 2024

Ý cầu nguyện:
Cầu cho việc nhận biết tính đa dạng trong lòng Giáo Hội:
Cầu cho việc nhận biết tính đa dạng trong lòng Giáo Hội: Xin Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn Kitô giáo và khám phá sự phong phú của những truyền thống nghi thức khác nhau giữa lòng Giáo Hội Công Giáo.

01 20.11  Tr    Thứ Hai.
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng.
Ds 6,22-27; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

Ngày thế giới hòa bình.
Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.

LƯU Ý:
Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng:
a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

CMTC:
* Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương HB (hạt Chính Tòa).

Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Phú Long (hạt Chính Tòa); Quảng Phúc (hạt Gia Nghĩa); Đức Hạnh (hạt Phước Long); Phú Riềng (hạt Đồng Xoài).

* Giáo họ: Thánh Mẫu (Giáo xứ Phúc Lộc - Đăk Mil).

* Các cộng đoàn: Buôn Hô - Thừa Sai Bác Ái Vinh; Nhà Mẹ Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Kim Mai - Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa; Xuân Lộc - Mẫu TâmG Quy Nhơn; Tình Thương - Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang; Con Đức Mẹ Phú Cường - Cộng Đoàn Đồng Xoài (Giáo xứ Đồng Xoài); Con Đức Mẹ Phú Cường - Cộng Đoàn Phước Vĩnh (Giáo xứ Phước Vĩnh); Nữ tỳ Thánh Thể (Giáo xứ Chính Tâm).

Kỷ niệm 16 năm linh mục
Cha Philipphê Nguyễn Văn Hoàng.

02   21   Tr      Thứ Ba.
Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thánh vịnh tuần I
1Ga 2,22-28;  Ga 1,19-28.

03   22    Tr      Thứ Tư.
Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr).
1Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).

Kỷ niệm 05 năm linh mục quý cha:
Giuse Phạm Văn Thưởng; Giuse Maria Trần Lê Hoàng Vỹ.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phêrô Trương Văn Khoa (+2017).

04   23   Tr      Thứ Năm đầu tháng.         
1Ga 3,7-10;  Ga 1,35-42.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa (+2003).

05   24   Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

06   25   Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (Lc 3,23-38; hay Lc 3,23.31-34.36.38).

Chiều LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH.
(Các bài đọc lấy ở chính ngày lễ)

Xin cầu nguyện cho quý cha:
Phêrô Nguyễn Quý Cảnh (+1975);
Phêrô Trần Đức Sâm (+1975).

Tiết khí: Tiểu hàn (rét nhẹ).

07   26   Tr      CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Is 60,1-6;  Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3,2-3a.5-6;  Mt 2,1-12.
(Không cử hành lễ Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục)

- Góp Quỹ Giáo Hoàng Truyền Giáo.

CMTC:

* Các giáo xứ:  
Đông Sơn (hạt Giang Sơn);
Nhân Cơ  (hạt Gia Nghĩa);
Phước Vĩnh (hạt Phước Long);
Xã Đoài (hạt Đăk Mil).

* Giáo họ: Êa Lê (Giáo xứ Tân Lợi - Mẫu Tâm).

Bổn mạng: Cộng đoàn Hiển Linh - NVHB. (Gh. Hra Êa Hning, Kim Phát).

Kỷ niệm 26 năm linh mục quý cha:
GB Trần Đức Châu; Đa Minh Mai Xuân Nam; Đa Minh Nguyễn Văn Thành; Giuse Trần Thế Thành; Mt. Nguyễn Quang Tuấn; Giuse Nguyễn Văn Úy.

GIÁO HUẤN SỐ 6
VIỆC TƯỞNG NIỆM HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ
VÀ CỦA THÂN THỂ NGƯỜI LÀ HỘI THÁNH

Bí tích Thánh Thể là việc tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, là hiện tại hoá hy tế duy nhất của Người, và dâng hy tế duy nhất đó cách bí tích, trong phụng vụ của Hội Thánh là Thân Thể Người. Trong tất cả các Kinh nguyện Thánh Thể, chúng ta đều thấy, sau các lời tường thuật về việc Chúa thiết lập Thánh Thể, một kinh nguyện được gọi là kinh Tưởng Niệm (anamnesis hoặc memoriale).

Theo ý nghĩa của Thánh Kinh, tưởng niệm không chỉ là nhớ lại những biến cố của quá khứ, nhưng còn là công bố các kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện cho loài người. Khi cử hành phụng vụ về các biến cố này, chúng hiện diện và được hiện tại hoá một cách nào đó. Dân Israel hiểu về việc mình được giải thoát khỏi Ai Cập theo cách như vậy: Mỗi lần lễ Vượt Qua được cử hành, các biến cố thời Xuất Hành lại hiện diện trong ký ức của các tín hữu, để họ điều chỉnh cuộc sống của mình cho phù hợp với các biến cố đó.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1362, 1363).

08   27   Tr      Thứ Hai.
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.  
Is 55,1-11 (hay 1Ga 5,1-9); Is 12,2-3.4bcd.5-6; Mc 1,7-11.

 

MÙA THƯỜNG NIÊN
(Trước Mùa Chay)

“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).

LƯU Ý: 
Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II).

09   28   X       Thứ Ba.
Tuần I Thường Niên.
Thánh vịnh tuần I.
1Sm 1,9-20;  Mc 1,21-28.

10   29   X       Thứ Tư.
1Sm 3,1-10.19-20;  Mc 1,29-39.

11 01/12  X       Thứ Năm.
1Sm 4,1-11;  Mc 1,40-45.

12   2     X       Thứ Sáu.
1Sm 8,4-7.10-22a;  Mc 2,1-12

13   3     X       Thứ Bảy.
Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
1Sm 9,1-4.17-19;10,1a;    Mc 2,13-17.

GHVN: Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm (1859); thánh Giuse Phạm Trọng Tả (1859); Luca Phạm Trọng Thìn (1859), tử đạo.

14   4     X       CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
1Sm 3,3b-10.19; Tv 39,2 và 4ab.7-8a.8b-9.10; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.

CMTC:

*  Các giáo xứ:
Thuận Lợi (hạt Đồng Xoài);
Phú Sơn (hạt Đồng Xoài).

*  Giáo họ Tân Hòa (Giáo xứ Gia Nghĩa - Gia Nghĩa).

GIÁO HUẤN SỐ 7
VIỆC TƯỞNG NIỆM HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ
VÀ CỦA THÂN THỂ NGƯỜI LÀ HỘI THÁNH (tt)

Việc tưởng niệm trong Giao Ước mới mang một ý nghĩa mới. Khi cử hành bí tích Thánh Thể, Hội Thánh tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, thì cuộc Vượt Qua này trở nên hiện diện: Hy tế mà Đức Kitô dâng lên một lần cho mãi mãi trên thập giá, luôn luôn được hiện tại hóa. “Mỗi lần hy tế thập giá, qua đó Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta (1 Cr 5,7), được cử hành trên bàn thờ, thì công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện.” (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1364).

15   5     X       Thứ Hai.
1Sm 15,16-23;  Mc 2,18-22.          

16   6     X       Thứ Ba.
1Sm 16,1-13;  Mc 2,23-28.

17   7     Tr      Thứ Tư.
Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.
1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.

18   8     X       Thứ Năm.
1Sm 18,6-9;19,1-7;  Mc 3,7-12.

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.  Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

Xin cầu nguyện cho:
Cha Augustinô Hoàng Đức Synh (+1990).

19   9     X       Thứ Sáu.
1Sm 24,3-21;  Mc 3,13-19.

20   10   X       Thứ Bảy.
Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) và Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.

Tiết khí: Đại hàn (rét đậm).

21   11   X       CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.
CHÚA NHẬT LỜI CHÚA
Thánh vịnh tuần III.   
Gn 3,1-5.10; Tv 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.
(Không cử hành lễ Thánh Anê, trinh nữ, Tđ).

CMTC:

* Giáo xứ Đức Lệ (hạt Đăk Mil).

GIÁO HUẤN SỐ 8
VIỆC TƯỞNG NIỆM HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ
VÀ CỦA THÂN THỂ NGƯỜI LÀ HỘI THÁNH (tt)

Bởi vì là việc tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, nên bí tích Thánh Thể cũng là một hy tế. Tính chất hy tế của bí tích Thánh Thể được biểu lộ trong chính các lời thiết lập bí tích này: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em”; “Chén này là giao ước mới, lập bằng Máu Thầy, máu đổ ra vì anh em” (Lc 22,19-20). Trong bí tích Thánh Thể, Đức Kitô ban chính thân mình đã bị nộp vì chúng ta trên thập giá, ban chính máu mà Người đã đổ ra “cho muôn người được tha tội” (Mt 26,28). (Giáo lý HTCG, số 1365).

22   12    X       Thứ Hai.
Thánh Vinh Sơn, phó tế, tđ (Đ).
2Sm 5,1-7.10;  Mc 3,22-30.

GHVN:
Thánh Francesco Gil Federich Tế (1745), OP, linh mục, và thánh Matteo Alonso Liciniana Đậu (1745), OP, linh mục, tử đạo.

23   13   X       Thứ Ba.
2Sm 6,12b-15.17-19;  Mc 3,31-35.

Xin cầu nguyện cho:          
Cha Jean Louis Purguy (Lý) (+1984).

24   14   Tr      Thứ Tư.
Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.

Kỷ niệm 34 năm linh mục:
Cha Micae Trần Thế Hải.

25   15   Tr      Thứ Năm.
THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.
Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Tv 116,1.2;  Mc 16,15-18.

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

Bổn mạng:

* Cộng đoàn:
+ Tu viện XiTô Thánh Mẫu Đăk Phước.  
+ Các cộng đoàn Thánh Phaolô Thành Chartres (SPC): Ban Mê Thuột (BMT); Quảng Phúc (Giáo xứ Quảng Phúc); Quảng Sơn (Giáo xứ Thiên Phước).
+ Phú Long - Đa Minh Tam Hiệp.

26   16   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.
2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

27   17   X       Thứ Bảy.
Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ
2Sm 12,1-7a.10-17;  Mc 4,35-41.

28   18   X       CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Đnl 18,15-20; Tv 94,1-2.6-7.8-9;
1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28
(Không cử hành lễ thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh)

CMTC:

* Các giáo xứ: 
Hưng Đạo (hạt Mẫu Tâm);
Thổ Hoàng (hạt Đăk Mil).

* Các giáo họ:
Êa Uy (Giáo xứ Buôn Hằng - Chính Tòa);
Tân Thành (Giáo xứ Tân Hưng - Đồng Xoài);
Vinh Sơn (Cư Prao -Thuận Tâm Chính Tòa).

THÁNH TÔMA AQUINÔ   
Bổn mạng: Cha Nguyễn Văn Tình.

GIÁO HUẤN SỐ 9
VIỆC TƯỞNG NIỆM HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ
VÀ CỦA THÂN THỂ NGƯỜI LÀ HỘI THÁNH (tt)

Bí tích Thánh Thể là một Hy tế, bởi vì bí tích này làm cho Hy tế thập giá hiện diện, bởi vì bí tích này là việc tưởng niệm Hy tế đó, và bởi vì bí tích này áp dụng hiệu quả của Hy tế đó:

Đức Kitô “là Thiên Chúa và Chúa chúng ta, đã tự hiến cho Chúa Cha bằng cái chết trên bàn thờ thập giá một lần cho mãi mãi, để thực hiện ơn cứu chuộc muôn đời cho loài người. Tuy nhiên, bởi vì cái chết của Người không chấm dứt chức tư tế của Người [Dt 7,24.27], nên trong bữa Tiệc Ly, trong đêm bị nộp [1 Cr 11,23], – Người đã để lại cho Hiền Thê yêu dấu của Người là Hội Thánh một hy tế hữu hình (như bản tính con người đòi hỏi); trong hy tế hữu hình này, hy tế đẫm máu được thực hiện một lần duy nhất trên thập giá được hiện diện, và việc tưởng niệm hy tế đẫm máu đó sẽ còn mãi cho đến ngày tận thế, và sức mạnh cứu độ của hy tế đó sẽ được áp dụng để tha thứ các tội lỗi chúng ta phạm hằng ngày”. (Giáo lý HTCG, số 1366).

29   19   X       Thứ Hai.
2Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mc 5,1-20

30   20   X       Thứ Ba.
2Sm 18,9-10.14b.24-25a.31;19,3  Mc 5,21-43.

GHVN:
Thánh Tôma Ngô Túc Khuông (1860), OP, linh mục, tử đạo.
 (Thánh MUTIEN MARIE WIAUX)

Bổn mạng: Cộng đoàn Minh Tâm - Lasan.

31   21   Tr      Thứ.
Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lnhớ.  
2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây