TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG NĂM - 2023

21/11/2022 11:45:09 |   1144

THÁNG NĂM - 2023

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, mỗi ngày có thể tái khám phá sứ mạng loan báo Tin Mừng của họ, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới.


THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67) .

01 12.03  Tr      Thứ Hai.
Lễ Thánh Giuse Thợ (Tr).
Cv 11, 1-18;  Ga 10, 11-18. (hay lễ về thánh Giuse: St 1, 26–2, 3 [hay Cl 3, 14-15.17.23-24]; Mt 13, 54-58.

Ngày Quốc tế lao động

GHVN: Thánh Aug Schoeffler Đông (1851), MEP, linh mục và thánh Gioan Louis Bonnar Hương (1852), MEP, linh mục, tử đạo.

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Đoàn Kết (hạt Mẫu Tâm); Đông Sơn (hạt Giang Sơn); Hòa Bình (hạt Giang Sơn); Thọ Thành (hạt Mẫu Tâm); Hòa An (hạt Gia Nghĩa); Xã Đoài (hạt Đăk Mil); Đăk Ân (hạt Phước Long); Tân Hưng (hạt Đồng Xoài); Nghĩa Trung (hạt Đồng Xoài); Giuse (hạt Phước Long); Tân Tiến (hạt Phước Long); Thống Nhất (hạt Đồng Xoài). Pơng Drang (hạt Buôn Hô); Chính Tâm (hạt Chính Tòa).
* Các giáo họ: Kim Thành (Gx. Kim Phát - hạt Giang Sơn); Êa Uy (Gx. Buôn Hằng - hạt Chính Tòa); Bình Hưng (Gx. Phước Quả- hạt Phước Long); Tân Thành (Gx. Tân Hưng - hạt Đồng Xoài); Đồng Tâm (Gx Duy Hòa - hạt Mẫu Tâm); Dang Kang (Gx Buôn Hằng – - HẠT CHÍNH TÒA);
* Cộng đoàn:
+ Các cộng đoàn Mến Thánh Giá Bà Rịa: Hòa Tiến (Gx. Hòa Tiến); Nghi Trung (Gx.Nghi Trung); Xuân Sơn - MTG Bà Rịa (Gx. Vinh An).
+ Bình Phước - XiTô Phước Sơn  (OC); Chính Tâm - Khiết Tâm Đức Mẹ NT (Mẫu Tâm); Pơng Rang - Chúa Quan Phòng (Buôn Hô); Đức Minh -  Đăk Min, Truyền Giáo Ngôi Lời – SVD.
* Quý Cha: Nguyễn Quốc Khánh; Phạm Văn Thưởng; Nguyễn Văn Triều.

02   13   Tr      Thứ Ba.
Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Cv 11, 19-26;  Ga 10, 22-30.

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu (1854), tử đạo. 

Kỷ niệm 12 năm linh mục:
Cha Maria Phaolô Thánh Giá Nguyễn Đình Trọng, Xitô PV.

03   14   Đ       Thứ Tư.
THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

1Cr 15, 1-8;  Tv 18, 2-3.4-5; Ga 14, 6-14.

Bổn mạng:
Cha Nguyễn Văn Hoàng.

04   15   Tr      Thứ Năm đầu tháng.
Cv 13, 13-25;  Ga 13, 16-20.
(THÁNH GIOAN MARTINÔ MOYÊ)

Bổn mạng:
Các cộng đoàn Chúa Quan Phòng:  Ban Mê Thuột (BMT); Quỳnh Ngọc (Gx. Quỳnh Ngọc); Đoàn Kết (Đoàn Kết); Đức Hạnh (Đức Hạnh); Kim Châu (Kim Châu).

05   16   Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
Cv 13, 26-33;  Ga 14, 1-6.

06   17   Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
Cv 13, 44-52;  Ga 14, 7-14.

Tiết khí: Lập hạ (bắt đầu mùa hè).

07   18   Tr      CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần I.
Cv 6, 1-7; Tv 32, 1-2.4-5.18-19; 1Pr  2, 4-9;  Ga 14, 1-12.

CMTC:
* Các giáo xứ: Xuân Lộc (hạt Đăk Mil); Hòa An (hạt Gia Nghĩa); Giuse (hạt Phước Long); Sơn Long (hạt Phước Long).
*  Giáo họ Lộ Đức (Phú Long - hạt Chính Tòa).

08   19   Tr      Thứ Hai.
Cv 14, 5-18; Ga 14, 21-26.

09   20   Tr      Thứ Ba.
Cv 14, 19-28; Ga 14, 27-31a.

GHVN: Thánh Giuse Ngô Duy Hiển (1840), linh mục Đa Minh, Tử đạo.

10   21   Tr      Thứ Tư. Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sỹ Hội Thánh  (Tr).
Cv 15, 1-6; Ga 15, 1-8.

Kỷ niệm 05 năm linh mục quý cha:
Phaolô Phạm Đức Chương; Phaolô Nguyễn Đình Cương; Giuse Đậu Đình Hà; Phêrô Nguyễn Tiến Hải; Phêrô Vương Tiên Hoàng;  Giuse Nguyễn Quý Hồng; Đa Minh Nguyễn Quang Huy; Đa Minh Nguyễn Vũ Hoàng Long; Giuse Hoàng Đức Nhung; Giuse Trần Văn Tam; Giuse Nguyễn Thanh Tâm; Giuse Vũ Văn Thảo; Phaolô Võ Hữu Thọ; Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Dom. Trần Khắc Thiệu (+1975)

11   22   Tr      Thứ Năm.
Cv 15, 7-21; Ga 15, 9-11.

GHVN: Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm (1847), tử đạo.

12   23   Tr      Thứ Sáu. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).
Cv 15, 22-31; Ga 15, 12-17.

Kỷ niệm 14 năm Giám mục:
Đức Cha Vinh Sơn-Phaolô.

13   24          Tr    Thứ Bảy.
Đức Mẹ Fatima (Tr).

Cv 16,  1-10;  Ga 15, 18-21.
(hay lễ về Đức Mẹ Is 61, 9-11; Tv 44, 11-12.14-15.16-17; Lc 11, 27-28).

Bổn mạng:
Các cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình: Fatima (Long Điền); Fatima Mân Côi (nhà Hưu Dưỡng)

14   25   Tr      CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần II.  
Cv 8, 5-8.14-17;  Tv 65, 1-3a.4-5.6-7a.16 và 20; 1Pr  3, 15-18;  Ga 14, 15-21.
(Không cử hành lễ Thánh MATTHIA, TÔNG ĐỒ).

CMTC:
* Các giáo xứ: Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa); Phước Tín (hạt Đồng Xoài);  Pơng Drang (hạt Buôn Hô); Long Hà (hạt Phước Long).
* Các giáo họ: Thăng Tiến (Gx.Thuận Hiếu - hạt Chính Tòa); Buôn Trấp (Gx. Quỳnh Ngọc - hạt Mẫu Tâm); Mỹ Yên (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil).

Kỷ niệm 08 năm linh mục:
Cha Chưởng Ấn Giuse Nguyễn Quang Diệu.

15   26   Tr      Thứ Hai.
Cv 16, 11-15;  Ga 15, 2616, 4a.

16   27   Tr      Thứ Ba.
Cv 16, 22-34;  Ga 16, 5-11.

17   28   Tr      Thứ Tư.
Cv 17, 15.22;18, 1 Ga 16, 12-15.

18   29   Tr      Thứ Năm.
Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).

Cv 18, 1-8;  Ga 16, 16-20.

19 01.04  Tr      Thứ Sáu.
Cv 18,  9-18; Ga 16, 20-23a.

Kỷ niệm 3 năm linh mục quý cha:
Phêrô Lê Minh Anh; Phaolô Nguyễn Quang Hải; Giuse Nguyễn Văn Hiếu; Phaolô Nguyễn Tùng Lâm; Gioan Bat. Hồ Anh Phi; Gioan Nguyễn Hoàng Tâm; Phêrô Vương Đình Thắng; Giuse Vũ Văn Tiệp;  Ambrôsiô Trần Đức Trạng; Giuse Nguyễn Văn Triều; Phaolô Nguyễn Văn Yến.

20   2     Tr      Thứ Bảy.
Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr).

Cv 18, 23-28; Ga 16, 23b-28.
Chiều: LẾ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr).
Các bài đọc: Lấy ở chính ngày lễ.


Kỷ niệm 51 năm linh mục:
Cha Giuse Trịnh Văn Hân.

21   3     Tr      CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.
CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 1, 1-11;  Tv 46, 2-3.6-7.8-9; Ep 1, 17-23;  Mt 28, 16-20.
(Không cử hành lễ thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ)).

CMTC:
* Đan viện Thiên Hòa (hạt Chính Tòa).
* Các giáo xứ: Quảng Nhiêu (hạt Buôn Hô);
Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa); Thanh Hòa (hạt Phước Long).

Bổn mạng: giáo xứ Thiên Đăng (hạt Buôn Hô)

Tiết khí: Tiểu mãn (lũ nhỏ - duối vàng).

22   4     Tr      Thứ Hai.
Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).

Thánh vịnh tuần III.
Cv 19, 1-8;  Ga 16, 29-33.

GHVN: Thánh Micae Hồ Đình Hy (1857); Thánh Lôrenxô Phạm Viết Ngôn (1862), tđ

23   5   Tr      Thứ Ba.
Cv 20, 17-27;  Ga 17, 1-11a.

Xin cầu nguyện cho:
Đức Cố Giám mục
Giuse Nguyễn Tích Đức (+2011).

24   6     Tr      Thứ Tư.
Cv 20, 28-38;  Ga 17, 11b-19.

Kỷ niệm 14 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện, O.Carm.

25   7     Tr      Thứ Năm.
Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).

Cv 22, 30;23, 6-11; Ga 17, 20-26.

GHVN: Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân (1857), Thầy giảng, tử đạo.

Kỷ niệm 13 năm linh mục:
Cha Phêrô Nguyễn Anh Dũng, SMV.

26   8     Tr      Thứ Sáu.
Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.  
Cv 25, 13b-21; Ga 21, 15-19.                    

GHVN: Thánh Gioan Đoàn Trịnh Hoan (1861), linh mục, tử đạo và Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (1861), tử đạo.

Kỷ niệm 56 năm linh mục:
Cha Đa Minh Phạm Bá Tòng.

27   9     Tr      Thứ Bảy. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr).
Cv 28, 16-20.30-31; Ga 21, 20-25.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
St 11, 1-9 (hay Xh 19, 3-8a.16-20b; hay Ed 37, 1-14; hay Ge 3, 1-5). Tv103, 1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8, 22-27; Ga 7, 37-39.

28   10   Đ       CHÚA NHẬT
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 2, 1-11;  Tv 103, 1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34; 1Cr 12, 3b-7.12-13;  Ga 20.19-23.
Đọc hay hát Ca tiếp liên.

CMTC:
* Các giáo xứ:  Phước Quả (hạt Phước Long); Êa H’leo (hạt Buôn Hô); Êa Tân (hạt Buôn Hô).
* Giáo họ Kim Thành (Kim Phát - hạt Giang Sơn);

Bổn mạng:
* Giáo xứ Thánh Linh (hạt Mẫu Tâm).
* Giáo họ Thánh Linh (Gx. Thiên Hoa - hạt Gia Nghĩa)
* Cộng đoàn Thánh Linh - Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (Gx. Thánh Linh). 

GHVN: Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh (1859), tử đạo.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phêrô Phạm Hữu Nghi (+1972).

MÙA THƯỜNG NIÊN
(Sau Chúa nhật Hiện Xuống)


29   11   Tr      Thứ Hai. Tuần VIII Thường Niên
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thánh vịnh tuần IV.

Hc 17, 20-28; Mc 10, 17-27 (hay lễ về Đức Mẹ St 3, 9-15.20 [hay Cv 1, 12-14]; Tv 86, 1-2.3 và 5.6-7;  Ga 19, 25-34). (Không cử hành lễ thánh Phaolô VI, giáo hoàng).

Kỷ niệm:
* 50 năm linh mục:
Cha Giuse Trần Văn Phúc.
* 11 năm linh mục:
Cha Tôma Nguyễn Quốc Thịnh.

30   12   X           Thứ Ba.
Hc 35, 1-12; Mc 10, 28-31.    

Kỷ niệm 15 năm linh mục:
Cha Josaphat Hoàng Hữu Đạo, FSF.

31   13   Tr      Thứ Tư.
ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH. Lễ kính.

Xp 3, 14-18  [Rm 12, 9-16b].
Tv Is 12, 2-3.4bcd.5-6;  Lc 1, 39-56.

Bổn mạng các cộng đoàn: Đăk Som - Tu Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu; Quảng phúc - Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế SMMR.

Kỷ niệm:
* 60 năm linh mục:
 Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm.
* 57 năm linh mục:
 Cha Giuse Đặng Sỹ Bình.

Xin cầu nguyện cho quý cha:
+ Giuse Phạm Quang Đoan (+1990).
+ Giuse Trần Mạnh Cường (+2021).

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây