TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN -C

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Lc 24, 46-53)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

DANH SÁCH LINH MỤC TRIỀU

Chủ nhật - 11/04/2021 22:48 |   488

DANH SÁCH LINH MỤC TRIỀU
GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
NĂM 2021

 
STT TÊN THÁNH, HỌ & TÊN SINH LM CHỨC VỤ NƠI MỤC VỤ GHI CHÚ
1 PHÊRÔ TRẦN NGỌC ANH 1956 1995 Giáo sư ĐCV Sao Biển  
2 PHÊRÔ LÊ MINH ANH 1984 2020 Phụ tá GX Quảng Nhiêu  
3 G.B. HÀ VĂN ÁNH 1954 1993 Quản xứ GX Kim Hòa  
4 GB. NGUYỄN HUY BẮC 1967 2000 Trưởng ban Giáo lý GĐ Trung tâm Mục vụ  
5 GIUSE NGUYỄN NGỌC BÍCH 1958 1998 nghỉ dưỡng Tòa Giám Mục  
6 GIUSE TRẦN NGỌC CẦU 1959 1995 Quản xứ GX Phước Quả  
7 G.B. TRẦN ĐỨC CHÂU 1956 1998 Quản xứ GX Hưng Đạo  
8 GIUSE BÙI CÔNG CHÍNH 1957 1993 Pt Hôn nhân & Gia đình Trung tâm Mục Vụ  
9 GIUSE NGUYỄN ĐÌNH CHUNG 1964 2000 Quản xứ GX Vinh Đức  
10 PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG 1980 2018 Phó xứ GX Buôn Hô  
11 P.A. TRƯƠNG HỒNG CHƯƠNG 1959 1995 Quản xứ GX Đăk Nhau  
12 P.X. HOÀNG VĂN CHƯƠNG 1968 2005 Quản xứ GX Vinh Phước  
13 PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG 1984 2018 Phó xứ GX Thiên Ân  
14 PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 1978 2014 Phó xứ GX Phước Bình  
15 PHÊRÔ BÙI HÃNH DIỄN 1982 2014   CV Lê Bảo Tịnh  
16 GIUSE NGUYỄN QUANG DIỆU 1975 2015 Chánh Văn phòng Tòa Giám Mục  
17 GIUSE VÕ THANH DIỆU 1981 2014 Quản xứ GX Phúc Thành  
18 PHÊRÔ ĐỖ ĐÌNH DỤC 1967 2005 Quản xứ GX Phú Long  
19 PHÊRÔ HOÀNG KHẮC DŨNG 1972 2007 Quản xứ GX Nhơn Hòa  
20 GIUSE TRẦN NGỌC ĐẠI 1972 2005 Quản xứ GX Bác Ái  
21 GIUSE PHAN QUẢNG ĐẠI 1971 2005 Quản xứ GX Tân Hưng  
22 GIOAN BÙI QUANG ĐẠO 1941 1967 Quản xứ GX Châu Sơn  
23 G.B. NGUYỄN TIẾN ĐẠT 1975 2010 Quản xứ GX Vinh Trung  
24 STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN ĐẬU 1942 1969 TĐD Tòa Giám Mục  
25 P.X. TRẦN VĂN ĐOÀN 1980 2014 Quản xứ GX An Bình  
26 GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ 1982 2018 Phó xứ GX Vinh Đức  
27 PHÊRÔ CAO TIẾN HÀ 1970 2009 Quản xứ GX Đức Lệ  
28 ANTÔN HỒ QUANG HẢI 1970 2005 Quản xứ GX Gia Nghĩa  
29 PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI 1984 2020 Phụ tá GX Nhơn Hòa  
30 PHÊRÔ NGUYỄN THÁI HẢI 1969 2009 Quản xứ GX Thuận Tâm  
31 MICAE TRẦN THẾ HẢI 1949 1990   Tòa Giám Mục  
32 PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI 1979 2018 Phó xứ GX Quảng Đà  
33 G.B. NGUYỄN MINH HẢO 1947 1975 Quản xứ GX Mẫu Tâm  
34 GIUSE TRỊNH VĂN HÂN 1944 1972 Quản xứ GX Thánh Tâm  
35 G.B. NGUYỄN VĂN HẬU 1961 1995 Quản xứ GX Hòa Bình  
36 GIUSE ĐỖ MINH HIỂN 1968 2000 Quản xứ GX Vinh Quang  
37 PHÊRÔ NGUYỄN MINH HIỂN 1979 2013 Quản xứ GX Thiên Phước  
38 ĐAMINH PHẠM SĨ HIỆN 1958 1995 Quản xứ GX Kim Châu  
39 GIUSE PHÙNG QUỐC HIẾU 1970 2005 Quản xứ GX Duy Hòa  
40 GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU 1987 2020 Phụ tá GX Phúc Thành  
41 VINHSƠN MAI VĂN HÒA 1968 2005   Tòa Giám Mục  
42 GIUSE NGUYỄN HUY HOÀNG 1984 2017 Phó xứ GX Đông Sơn  
43 P.X. NGUYỄN NGỌC HOÀNG 1959 1998 Quản xứ GX Nam Thiên  
44 PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG 1987 2018 Phó xứ GX Buôn Hằng  
45 PHILIPPHÊ NGUYỄN VĂN HOÀNG 1968 2008 Phụ trách GX Bình Hà  
46 GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG 1983 2018 Phó xứ GX Phúc Lộc  
47 PHÊRÔ NGUYỄN MINH HUÂN 1970 2005 Quản xứ GX Nghi Trung  
48 ANTÔN NGUYỄN PHI HÙNG 1968 2000 Quản xứ GX Nghi Xuân  
49 GIUSE PHẠM TẤN HÙNG 1969 2007 Quản xứ GX Xã Đoài  
50 PHAOLÔ NGUYỄN THƯ HÙNG 1959 1998 Quản xứ GX Vinh An  
51 VINHSƠN NGÔ VĂN HÙNG 1967 2006 Quản xứ GX Kitô vua  
52 G.B. NGUYỄN QUỐC HƯNG 1972 2007 Du học Pháp  
53 GIUSE VŨ ĐỨC HƯỚNG 1962 2000 Quản xứ GX Nghĩa Trung  
54 ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY 1987 2018 Phó xứ GX Bù Nho  
55 ANTÔN NGUYỄN VĂN HUYNH 1970 2009   Tòa Giám Mục  
56 PHÊRÔ PHẠM BÁ HUỲNH 1973 2007 Quản xứ GX Quảng Đà  
57 GIUSE NGUYỄN VĂN KHÁNH 1957 1993 Quản xứ GX Hòa An  
58 Đức Ông ĐAMINH HÀ DUY KHÂM 1934 1963 Hưu dưỡng Tòa Giám Mục  
59 GIUSE NGUYỄN TIẾN KHẨU 1940 1971 Hưu dưỡng Nhà hưu Hà Nội  
60 GIUSE TRỊNH VĂN KÍNH 1975 2010 Quản xứ GX Phú Riềng  
61 PHÊRÔ Y KRƠN 1976 2014   Học viện Sài Gòn  
62 ANTÔN PHẠM QUANG LÂM 1973 2013 Quản xứ GX Pơng Drang  
63 PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM 1979 2020 Phụ tá GX Phước Long  
64 P.X. PHẠM BÁ LỄ 1941 1977 Hưu dưỡng Tòa Giám Mục  
65 GIUSE NGUYỄN TIẾN LỄ 1930 1961 Hưu dưỡng Tòa Giám Mục  
66 ANTÔN VŨ THANH LỊCH 1936 1963 Quản xứ GX Dũng Lạc  
67 G.B. NGUYỄN VĂN LIÊM 1970 2005 Quản xứ GX Bù Đăng  
68 P.X. TRẦN HỒNG LINH 1974 2005 Quản xứ GX Thọ Thành  
69 GIUSE NGUYỄN QUỐC LOAN 1959 1998 Quản xứ GX Thuận Hiếu  
70 ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG 1982 2018 Phó xứ GX Giang Sơn  
71 GIUSE NGUYỄN TRUNG LUẬT 1982 2017 Phó xứ GX Đăk Ân  
72 P.X. VŨ VĂN LUÂN 1978 2014 Phó xứ GX Thiên Phước  
73 GIACÔBÊ PHẠM XUÂN LƯƠNG 1958 1995 Quản xứ GX Thánh Linh  
74 G.B. NGUYỄN ĐÌNH LƯỢNG 1961 1998 Quản xứ GX Quảng Nhiêu  
75 VINH SƠN PHẠM HỮU MẠNH 1984 2017 Phó xứ GX Thánh Tâm  
76 ANRÊ TRẦN THẾ MINH 1978 2010 Quản xứ GX Kon Hring  
77 PHAOLÔ MAI VĂN NAM 1981 2014 Quản xứ GX Phú Xuân  
78 ĐAMINH MAI XUÂN NAM 1952 1998 Quản xứ GX Chính Nghĩa  
79 GIUSE NGUYỄN VĂN NGHĨA 1959 1995 Quản xứ GX Phúc Lộc  
80 GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGỌC 1977 2010 Quản xứ GX Đức Hạnh (PL)  
81 GIUSE VŨ NGỌC NGUYÊN 1967 2007 Quản xứ GX Đức Hạnh (ĐM)  
82 GIUSE NGUYỄN VĂN NHIỆM 1973 2007 Quản xứ GX Thiên Đăng  
83 GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG 1985 2018 Phó xứ GX Gia Nghĩa  
84 PHAOLÔ TRẦN VĨNH NIỆM 1975 2010 Quản xứ GX Đăk Ân  
85 PHÊRÔ TRẦN BẢO NINH 1968 2007 Quản xứ GX Kim Mai  
86 PHAOLÔ LƯU VĂN PHAN 1980 2014 Quản xứ GX Vinh Hương  
87 GB. HỒ ANH PHI 1985 2020 Phụ tá GX An Bình  
88 G.B. NGUYỄN CÔNG PHI 1979 2014 Quản xứ GX Thuận Lợi  
89 PHÊRÔ HOÀNG HÙNG PHI 1971 2006 Quản xứ GX Trung Nghĩa  
90 G.B. PHẠM VĂN PHONG 1979 2014 Quản xứ GX Tình Thương  
91 GIUSE PHAN VĂN PHÚC 1970 2009 Quản xứ GX Long Hà  
92 GIUSE TRẦN VĂN PHÚC 1942 1973 Quản lý Tòa Giám Mục  
93 PHAOLÔ CAO ĐÌNH QUANG 1975 2017 Quản xứ GX Trường Xuân  
94 SIMON HOÀNG KIM QUANG 1968 2009 Quản xứ GX Thiên Ân  
95 GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG 1967 2014 Quản xứ GX Thuận Hòa  
96 GIUSE NGUYỄN VINH QUANG 1971 2009 Quản xứ GX Ea Kmar  
97 GIUSE NGUYỄN NGỌC QUẾ 1947 1975 Quản xứ GX Chi Lăng  
98 PHAOLÔ CAO ANH QUỐC 1973 2013 Quản xứ GX Quảng Phúc  
99 GIUSE TRẦN VĂN ROÃN 1952 1995 Quản xứ GX Nhân Cơ  
100 G.B. NGUYỄN NGỌC SANG 1981 2014 Quản xứ GX Chính Tâm  
101 GIUSE BÙI ĐÌNH SÂM 1981 2017 Quản xứ GX Bác Ái  
102 GIUSE NGUYỄN TIẾN SỰ 1933 1963     RIP
24.3.2022
103 ANTÔN TRƯƠNG TRỌNG TÀI 1972 2005 Hưu dưỡng Tòa Giám Mục  
104 GIUSE TRẦN VĂN TAM 1982 2018 Phó xứ GX Tân Lợi  
105 GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM 1972 2005 Quản xứ GX Vinh An  
106 G.B. HOÀNG MINH TÂM 1972 2007 Quản xứ GX Tân Lợi  
107 G.B. NGUYỄN MINH TÂM 1961 1994 Quản xứ GX Vinh Hòa  
108 ANTÔN TRẦN NHÂN TÂM 1982 2017 Phó xứ GX Long Điền  
109 NICOLAS LƯU NHẤT TÂM 1973 2010 Quản xứ GX Quỳnh Ngọc  
110 G.B. CAO THANH TÂM 1962 2000 Quản xứ GX Đông Sơn  
111 GIUSE NGUYỄN THANH TÂM 1983 2018 Phó xứ GX Trung Nghĩa  
112 PHÊRÔ NGÔ ANH TẤN 1968 2000 Quản xứ GX Phước Long  
113 PHÊRÔ NGUYỄN VĂN THÁI 1959 2000 Linh hướng CV Lê Bảo Tịnh  
114 ĐAMINH TRẦN ĐÌNH THĂNG 1968 2005 Quản xứ GX Nghĩa Trung  
115 PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG 1984 2020 Phụ tá GX Thuận Tâm  
116 GIUSE ĐÀO XUÂN THANH 1905 1965 Hưu dưỡng Sài Gòn RIP
25.7.2021
117 PHAOLÔ TRẦN VĂN THANH 1975 2013 Quản xứ GX Xuân Lộc  
118 GIUSE TRỊNH MINH THANH 1973 2005 Quản xứ GX Long Điền  
119 ĐAMINH NGUYỄN VĂN THÀNH 1955 1998 Quản xứ GX Đồng Xoài  
120 GIUSE TRẦN THẾ THÀNH 1958 1998 Quản xứ GX Thổ Hoàng  
121 ANTÔN DƯƠNG VĂN THẢO 1975 2014 Phó xứ GX Hòa Tiến  
122 GIUSE VŨ VĂN THẢO 1984 2018 Phó xứ GX Châu Sơn  
123 ĐAMINH LÊ VĂN THẾ 1973 2005 Quản xứ GX Hòa Tiến  
124 G.B. TRỊNH ĐÌNH THẾ 1976 2013 Quản nhiệm Giáo họ Lạc Thiện  
125 PHÊRÔ NGUYỄN THÀNH THIỆN 1962 2000   Tòa Giám Mục  
126 G.B. NGUYỄN VĂN THIỆN 1981 2014 Quản nhiệm Giáo họ Ea Lê  
127 TÔMA NGUYỄN QUỐC THỊNH 1974 2012 Quản xứ GX Nghi Xuân  
128 PHAOLÔ VÕ HỮU THỌ 1979 2018 Phó xứ GX Nhân Cơ  
129 PHÊRÔ LƯU THỌ 1962 1998 Quản xứ GX Tân Hòa  
130 GIUSE TRẦN XUÂN THỌ 1975 2014 Quản xứ GX Bùi Phát  
131 PHAOLÔ DƯƠNG ANH THƠ 1973 2013 Phó xứ GX Nhân Cơ  
132 G.B. NGUYỄN QUỐC THUẦN 1982 2014   CV Lê Bảo Tịnh  
133 PHÊRÔ BÙI VĂN THỤC 1959 1994 Quản xứ GX Giang Sơn  
134 GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG 1979 2019 Phó xứ GX Đăk Nhau  
135 ĐAMINH ĐINH CÔNG TIẾN 1957 2000   Tòa Giám Mục  
136 PHÊRÔ NGUYỄN HÙNG TIẾN 1973 2005 Quản xứ GX Buôn Hằng  
137 GIUSE VŨ VĂN TIỆP 1988 2020 Phụ tá GX Kim Châu  
138 TÔMA-AQUINÔ NGUYỄN VĂN TÌNH 1981 2018 Phó xứ GX Chi Lăng  
139 AUGUSTINÔ HOÀNG ĐỨC TOÀN 1936 1969 Hưu dưỡng Tòa Giám Mục  
140 GIUSE VŨ NGỌC TOÀN 1964 2000 Quản xứ GX Công Chính  
141 ĐAMINH PHẠM BÁ TÒNG 1936 1967 Hưu dưỡng Tòa Giám Mục  
142 GIUSE HOÀNG QUANG TRÍ 1982 2014   Học viện Sài Gòn  
143 GIUSE ĐẬU QUANG TRUNG 1981 2017 Quản xứ GX Giuse  
144 PHÊRÔ TRẦN THANH TRUYỀN 1980 2014 Phó xứ GX Quỳnh Ngọc  
145 G.B. PHẠM THẾ TRUYỀN 1965 2000 Quản xứ GX Kim Phát  
146 PHÊRÔ TRẦN THANH TRỰC 1974 2010 Phó xứ GX Thiên Ân  
147 AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG 1985 2020 Phụ tá Giáo họ Lạc Thiện  
148 GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU 1987 2020 Phụ tá GX Vinh Hòa  
149 GIUSE BÙI VĂN TRƯỜNG 1970 2005 Quản xứ GX Phúc Bình  
150 GIUSE TRẦN HỮU TỪ 1959 1998 Quản xứ GX Thống Nhất  
151 ANTÔN LÊ ANH TUẤN 1971 2005 Quản xứ GX Phú Lộc  
152 MATTHÊU NGUYỄN QUANG TUẤN 1959 1998 Quản xứ GX Buôn Hô  
153 PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC TUYÊN 1973 2007 Quản xứ GX Xuân Hòa  
154 GIUSE TRẦN VŨ THIÊN UY 1983 2017 Phó xứ GX Ea Hleo  
155 GIUSE NGUYỄN VĂN ÚY 1972 2005 Giám đốc CV Lê Bảo Tịnh  
156 G.B. TRẦN THƯỢNG UYỂN 1971 2005 Quản xứ GX Phước Vĩnh  
157 ANTÔN LÊ CÔNG VĂN 1979 2017 Quản xứ GX Đồng Tâm  
158 ĐAMINH VŨ ĐỨC VĂN 1961 2013 Quản xứ GX Đoàn Kết  
159 G.B. TRẦN VINH 1980 2014 Quản xứ GX Thuận Phúc  
160 GIUSE HỒ NGỌC VŨ 1974 2010 Quản xứ GX Phú Văn  
161 GIUSE HUỲNH NGỌC VŨ 1967 2005 Phó xứ GX Mẫu Tâm  
162 PHÊRÔ NGUYỄN THANH VŨ 1975 2010 Quản xứ GX Bình Minh  
163 GB. HOÀNG NGUYÊN VŨ 1977 2017 Quản xứ GX Ea Tul  
164 GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ 1985 2019   CV Lê Bảo Tịnh  
165 GIOAN Y XUẤT LUKA 1977 2017   Học viện Sài Gòn  
166 PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN 1984 2020 Phụ tá GX Giang Sơn  
 
 Tags: Lm triều

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây