TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Chủ nhật - 27/02/2022 17:51 |   1719
“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” (Mc 10, 28)

01.03.2022

THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
 

t3 t8TN

Mc 10, 28-31

BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO THẦY GIÊSU

Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” (Mc 10, 28)

Suy niệm: Nếu tính toán theo kiểu “cân-đong-đo-đếm”, thì quả thật để làm môn đệ Chúa, chúng ta phải bỏ rất nhiều: bỏ thời giờ để cầu nguyện; bỏ công sức, tiền của để làm việc bác ái; bỏ ý riêng để sống đức vâng lời; bỏ nhiều món lợi rất dễ ‘ăn’ để thực thi công bình… Kẻ dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì phải từ bỏ hạnh phúc lứa đôi; người cam kết trong bậc gia đình cũng phải từ bỏ ý riêng ích kỷ để lo cho gia đình… Nhiều khi chúng ta không bỏ nổi, hoặc vừa bỏ vừa tiếc, là vì chúng ta vẫn còn theo cách tính toán của thế gian: ‘Thầy coi’ tôi bỏ như vậy rồi thì tôi được cái gì? Chúng ta làm như thể Chúa phải “bồi thường thoả đáng” cho chúng ta đã, rồi chúng ta mới bỏ mọi sự mà theo Chúa vậy!

Mời Bạn: Người ta chỉ bỏ cái này để lấy cái kia khi biết cái kia quý hơn cái này. Nếu Bạn chỉ bỏ những thứ mà Bạn thừa thãi, thì cái bỏ đó liệu có giá trị gì? Bởi đó, Chúa nói rõ ‘Bỏ… vì Thầy và vì Tin Mừng’. Muốn bỏ cho có giá trị, muốn bỏ mà lòng vẫn vui, Bạn và tôi phải yêu mến Chúa và Tin Mừng hơn tất cả mọi sự khác.

Chia sẻ: Chúa Giêsu từ bỏ mọi sự, “huỷ mình ra không” (= kenosis) khi chịu đóng đinh thập giá. Chúa là gương mẫu từ bỏ cho chúng ta như thế nào?

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái, dành một phút thinh lặng để hướng về Chúa, có một ý nghĩ cao đẹp… chỉ vì muốn làm đẹp lòng Chúa mà thôi.

Cầu nguyệnLạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá, để cho con được sống đời đời. Xin giúp con cũng biết cam đảm dám từ bỏ mọi sự vì lòng yêu mến Chúa và vì anh chị em con. Amen.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Chúa đã cứu trợ tôi, đã đưa tôi đến chỗ thênh thang rộng rãi, và đã cứu sống tôi, bởi vì Người thương tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) Hc 35, 1-15 (Gr 1-12)

“Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ”.

Trích sách Huấn Ca.

Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn và xa lánh mọi điều gian ác, là dâng lễ hy tế cứu độ.

Hãy dâng của lễ xin ơn tha thứ cho những bất công, hãy cầu nguyện xin ơn tha tội, và hãy xa lánh những điều gian tà.

Ai thực thi bác ái, là hiến dâng của lễ hoàn hảo; ai làm phúc bố thí, là dâng của lễ hy tế.

Ðiều làm đẹp lòng Chúa là xa lánh gian ác. Lánh xa bất công là dâng của lễ đền tội.

Ngươi đừng đến trước mặt Chúa với bàn tay không; vì tất cả những điều đó là do mệnh lệnh của Thiên Chúa. Của lễ người công chính làm cho bàn thờ nên phong phú, và hương thơm êm dịu của nó bay lên trước dung nhan Ðấng Tối Cao. Lễ vật hiến tế của người công chính đã được chấp nhận, và Chúa sẽ không quên kẻ ấy. Ngươi hãy tôn vinh Thiên Chúa với tâm hồn quảng đại, và đừng rút bớt lại của lễ đầu mùa do công lao tay ngươi làm ra.

Mỗi lần ngươi dâng của lễ, nét mặt ngươi hãy vui tươi, và hãy hân hoan thánh hiến một phần mười của ngươi dâng. Ngươi hãy dâng lên Ðấng Tối Cao tuỳ theo như Người đã ban cho ngươi, và hãy dâng với tâm hồn quảng đại theo sự ngươi đang có trong tay, vì Chúa là Ðấng thưởng công và sẽ trả lại cho ngươi gấp bảy lần. Ngươi chớ dâng những lễ vật hèn kém, vì Người sẽ không nhận của lễ như vậy đâu, ngươi cũng đừng trông gì nơi những của lễ bất chính, vì Chúa là Ðấng xét xử, Người không thiên vị ai đâu.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 49, 5-6. 7-8. 14 và 23

Ðáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ

Xướng: “Hãy tập họp cho Ta các tín đồ đã ký lời giao ước của Ta cùng hy sinh lễ”. Và trời cao sẽ loan truyền sự công chính của Người, vì chính Thiên Chúa, Người là thẩm phán.

Xướng:Hỡi dân tộc của Ta, hãy nghe Ta nói, hỡi Israel, Ta sẽ chứng tỏ lời phản đối ngươi: Ta là Thiên Chúa, Ðức Thiên Chúa của ngươi. Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn.

Xướng: Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm trọn điều khấn hứa cùng Ðấng Tối Cao. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta, ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 1, 10-16

“Các ngài tuyên báo các ân sủng dành cho anh em, vậy anh em hãy ăn ở tiết độ và hoàn toàn hy vọng”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, chính ơn cứu rỗi này mà các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào hoặc hoàn cảnh nào, Thần Trí của Ðức Kitô chỉ cho các ngài biết: phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Ðức Kitô. Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ chính mình, mà là cho anh em trong những gì đã được loan truyền cho anh em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái.

Vì thế, lòng trí anh em hãy tỉnh thức, hãy sống tiết độ, và hoàn toàn hy vọng vào ân sủng sẽ ban cho anh em, trong sự mạc khải Ðức Giêsu Kitô. Anh em hãy sống như những người con biết vâng phục, đừng chạy theo những đam mê lúc trước là thời kỳ anh em còn mê muội; một hãy noi gương Ðấng Thánh đã kêu gọi anh em; và chính anh em hãy ăn ở thánh thiện trong đời sống, Vì có lời Kinh Thánh chép: “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3c-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a).

Xướng: Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.

Xướng: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh, Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel.

Xướng: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca.

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 10, 28-31

“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con của lễ này để dâng lên Chúa, thế mà Chúa lại thương coi đó là biểu hiện lòng thành của chúng con; xin cho của lễ Chúa ban tặng mang lại cho chúng con phần thưởng là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Tôi sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho tôi, và tôi sẽ ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao.

Hoặc đọc:

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể, ước chi tiệc Thánh Thể này sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con về quê trời hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

THEO CHÚA TA ĐƯỢC GÌ? (Mc 10,28 –31)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Sự nguy hiểm của tiền bạc đã làm cho người thanh niên có tiếng là đạo đức lầm lũi ra đi, vì tiền của anh ở đâu thì lòng anh ở đó!

Thật là một sự xót xa cho số phận chàng thanh niên giàu có này! Thấy được sự nguy hiểm như vậy, nên tiếp theo đó, Đức Giêsu đã thốt lên với các môn đệ: “Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa biết bao”; “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”.

Nghe đến đây, các môn đệ hiểu được sự nguy hiểm của tiền của, tuy nhiên, nó đã làm cho các ông hoang mang, bởi vì khó như thế thì có lẽ không ai vào được! Vì vậy, Phêrô đã đứng lên thay lời anh em và thưa với Đức Giêsu rằng: “Thế thì ai có thể được cứu?”; “Và chúng con đã bỏ mọi sự để đi theo Thầy thì được gì?”. Để giải thoát cho các ông về sự lo lắng này, Đức Giêsu đã mặc khải cho các ông biết: đối với loài người thì không thể làm được, nhưng đối với Thiên Chúa thì hoàn toàn có thể. Vì ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa chứ không phải đến từ cố gắng hay phấn đấu thuần túy của con người. Nhân đây, Đức Giêsu cũng nói rõ để các môn đệ nhận ra những ân huệ mà Chúa ban cho những ai trung thành với Ngài, đó là sự sống đời sau.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết trung thành đi trên con đường Chúa đã đi, để chúng con gặp được Chúa là nguồn bình an, hạnh phúc ở cuối con đường cuộc đời trần gian. Amen.

ĐẦU TƯ ĐÚNG ĐỊA CHỈ(Thứ Ba sau Chúa Nhật VIII TN – Mc 10,28-31) Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Sau khi chứng kiến chuyện một thanh niên không dám về bán tất cả tài sản để đến theo Chúa Giêsu như lời Người mời gọi để được sự sống đời đời (x.Mc 10,17-22), ông Phêrô đã nói: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28). Thử hỏi, động cơ và mục đích của Phêrô và các tông đồ khác khi từ bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu là gì? Dữ liệu Tin Mừng cho chúng ta thấy các vị không phải là những người nghèo khổ, nhưng đáng được xếp vào hạng trung lưu. Đa số các vị là ngư phủ. Làm nghề đánh cá mà có thuyền riêng, lại có thuê người làm công nữa thì chắc chắn nếu không quá giàu thì cũng hơn rất nhiều người. Có vị như Lêvi xuất thân là thu thuế thì tài sản hầu chắc đáng kể.

Vậy khi bỏ mọi sự mà theo Thầy Giêsu hẳn các vị có chủ đích rõ ràng. Nhận thấy một vị thầy có quyền năng trong lời nói và hành động, đang được dân chúng mến mộ như một vị đại ngôn sứ thì chắc chắn thầy sẽ làm cách mạng giải phóng dân tộc ra khỏi ách nô lệ ngoại bang là đế quốc Rôma hiện giờ. Thầy sẽ làm vua và các vị sẽ chia nhau các ghế cao trong triều đại mới, sẽ hưởng vinh hoa phú quý gấp nhiều lần sự sung túc hiện nay. Chúng ta đừng quên rằng trong ba năm theo Thầy Giêsu các vị thường xuyên tranh cãi nhau quanh chủ đề đó là ai sẽ được ngồi ghế cao nhất trong triều đại mới, khi Thầy lên ngai vua vinh hiển.

Như thế việc từ bỏ của các tông đồ thực chất là đầu tư (investing). Đầu tư là bỏ ra một để mong thu được lại nhiều lần hơn. Khi Chúa Giêsu trả lời ông Phêrô: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng ai hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin mừng mà ngay ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10, 28-30). Tin Mừng Matthêu và Luca cũng tường thuật dữ kiện này nhưng phần thưởng thu được thì không nói rõ là gấp trăm mà chỉ nói là “gấp bội”, và có nói đến sự sống vĩnh cửu nhưng không đề cập đến chi tiết “sự ngược đãi” (x.Mt 19,27-30; Lc 18,28-30). Không hiểu vì sao khi kể ra những điều sẽ được nhận lại gấp trăm thì Chúa Giêsu chỉ nói “mẹ” mà không  nói “cha”? Có ý kiến cho rằng tất cả chúng ta chỉ có một “Cha” trên trời mà thôi.

Trong sản xuất kinh doanh, trong việc làm ăn kinh tế hay nói chung trong việc thực hiện hoài bão, lý tưởng sống của mình, để gặt hái thành công thì phải biết đầu tư, nghĩa là phải bỏ ra những gì đó như là sức khỏe, thời giờ, tiền bạc, sự rèn luyện, việc học tập… Đầu tư là việc cần thiết như ắt có, tuy nhiên phải đầu tư đúng địa chỉ mới là điều tối quan trọng. Các phần bỏ ra phải quy hướng đúng về mục tiêu muốn đạt thì mới có thể hy vọng thành công.

Theo viễn kiến này thì cả ba Tin Mừng Nhất Lãm đều cho thấy cái địa chỉ đúng mà Chúa Kitô nói đó là “vì Thầy, vì Tin Mừng, vì Nước Thiên Chúa”. Hạn từ “vì” trong tiếng Việt có nhiều nghĩa tùy theo từng ngữ cảnh. Từ “vì” ở đây được hiểu theo nghĩa tích cực là “để cho” (for – pour). Kitô hữu chúng ta từ bậc giáo dân đến hàng giáo sĩ, khi đã trưởng thành và khôn ngoan thì sẽ biết đầu tư nghĩa là sẵn sàng “bỏ ra” những gì mình có hầu mong thu lại được gấp bội phần. Tuy nhiên cái địa chỉ chúng ta đầu tư có phải là vì Tin Mừng, vì Nước Trời, nghĩa là để cho Danh Chúa được cả sáng, cho tha nhân được sống và sống dồi dào trong hạnh phúc viên mãn không mới là vấn đề.

Chúa Giêsu đã dần dần điều chỉnh cho chính xác cái địa chỉ mà các tông đồ và các môn đệ muốn đầu tư là từ bỏ “mọi sự” khi đi theo Người. Chúng ta có thể sẵn sàng lao tâm tổn trí và cả của cải vật chất để xây tòa giám mục, xây nhà thờ… nhưng cần phải tự hỏi là vì cái gì, để cho cái gì? Chúng ta sẵn sàng từ bỏ nhiều sự như tình cảm riêng, nghề nghiệp đang ổn định, chút tự do… để chọn sống đời tu trì, nhưng cũng phải tự hỏi là vì cái gì, để cho sự gì? Kitô hữu chúng ta sẵn sàng chấp nhận chút thua thiệt trong kinh doanh buôn bán, sẵn sàng dâng cúng của cải cho nhà Chúa… nhưng là để cho sự gì và vì điều chi? Nếu có chút thiện tâm và khiêm nhu trả lời thì chắc hẳn chúng ta phải điều chỉnh cái địa chỉ mà mình vốn mất công và cả mất của để đầu tư. Đầu tư sai địa chỉ thì lắm khi mất cả chì lẫn cả chài.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây