TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. (Mt 26, 14 – 27, 66)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ HÔ-SÊ

Thứ hai - 19/04/2021 20:13 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   817
“Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ HÔ-SÊ

 

VUI HỌC THÁNH KINH
NGÔN SỨ HÔ-SÊ
Hs 14,2-8
 
THÁNH KINH
 
2 Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.
Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã.

3 Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với Người:
"Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen
chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ.


4 Chúng con sẽ không cầu cứu với Át-sua,
sẽ không cậy nhờ vào chiến mã,
cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm."


5 Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung,
sẽ yêu thương chúng hết tình,
vì cơn giận của Ta sẽ không còn đeo đuổi chúng.

6 Với Ít-ra-en Ta sẽ như làn sương mai
làm nó vươn lên như bông huệ,
cho bén rễ sâu như cây ngàn Li-băng.

7 Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ô-liu tươi tốt,
toả hương thơm ngát như rừng Li-băng.

8 Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta,
sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng,
tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở,
danh tiếng lẫy lừng như rượu Li-băng.I. HÌNH TÔ MÀU
 hosea reads to his three children coloring page
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Hs 14,7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ngôn sứ Hô-sê là ai? (Hs 1,1)
a. Ông Bơ-ê-ri.
b. Ông Gia-cóp.
c. Ông Xan-môn.
d. Ông Giu-đa.
 
02. Ông Hô-sê sống dưới thời các vua nào trị vì vương quốc Giu-đa(Hs 1,1)
a. Vua Út-di-gia.
b. Vua Giô-tham.
c. Vua A-khát và Khít-ki-gia.
d. Cả a, b và c đúng.
 
03. Ông Hô-sê sống dưới thời vua nào trị vì vương quốc Ít-ra-en? (Hs 1,1)
a. Vua Giê-hu.
b. Vua Gia-róp-am
c. Vua Hô-sê.
d. Vua A-kháp.
 
04. Người vợ của ngôn sứ Hô-sê tên là gì?(Hs 1,3)
a. Ta-ma.
b. Ra-kháp.
c. Gô-me.
d. Óoc-pa.
 
05. Đức Chúa phán với ông Hô-sê: Hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đàng điếm, vì sao? (Hs 1,2)
a. Vì thành thánh Giê-ru-sa-lem đã hoang tàn.
b. Vì dân thờ thần Ba-an.
c. Vì dân chúng bỏ giao ước của Đức Chúa.
d. Vì cả xứ đều bỏ Đức Chúa mà đi làm điếm.
 
06. Ta (Đức Chúa) sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta (Đức Chúa) sẽ lập hôn ước với ngươi trong điều gì và ngươi sẽ được biết Đức Chúa? (Hs 2,21-22)
a. Trong công minh và chính trực.
b. Trong ân tình và xót thương.
c. Trong tín thành.
d. Cả a, b và c đúng.
 
07. Đức Chúa phán với tôi: Một lần nữa, ngươi cứ đi yêu người đàn bà đang có tình nhân và đang ngoại tình, cũng như Đức Chúa yêu thương con cái Ít-ra-en, trong khi chúng lại quay lưng đi theo các thần khác và thích cái gì? (Hs 3,1)
a. Rượu nho.
b. Chiên béo.
c. Bánh nho.
d. Tinh bột.
 
08. Ngôn sứ Hô-sê đã bỏ ra những cái gì để mua nàng về? (Hs 3,2)
a. Mười lăm đồng bạc.
b. Ba mươi đồng bạc.
c. Ba mươi thùng lúa mạch.
d. Chỉ có a và c đúng.
 
09. Con cái Ít-ra-en sẽ trở lại tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng, và tìm Đa-vít, vua của chúng. Ngày lại ngày chúng sẽ làm gì? (Hs 3,5)
a. Đem lòng kính sợ mà hướng về Đức Chúa. 
b. Chờ mong ân huệ của Đức Chúa.
c. Chờ những vườn nho, rượu mới tràn trề.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
10. Các ngươi đã gieo tội ác, sẽ bị điều gì? (Hs 10,13)
a. Gặt sự bất công.
b. Ăn hoa quả dối trá.
c. Sẽ chết ô nhục.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
11. Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì điều gì của ngươi mà ngươi đã vấp ngã? (Hs 14,2)
a. Từ bỏ Đức Chúa.
b. Tội ác.
c. Sự kiêu ngạo.
d. Thờ phượng ngẫu tượng.
 
12. Quả thật đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác thì sẽ thế nào? (Hs 14,12b)
a. Sẽ phải đền tội.
b. Sẽ phải chết.
c. Sẽ phải té nhào.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ 
oc Ns Hôsê
Những gợi ý
 
01. Ngươi cứ đi yêu người đàn bà đang có tình nhân và đang ngoại tình, cũng như ai yêu thương con cái Ít-ra-en, trong khi chúng lại quay lưng đi theo các thần khác và thích bánh nho? (Hs 3,1)
 
02. Con cái Ít-ra-en sẽ trở lại tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng, và tìm Đa-vít, vua của chúng. Ngày lại ngày chúng sẽ đem lòng kính sợ mà hướng về Đức Chúa và chờ mong điều gì của Người? (Hs 3,5)
 
03. Người vợ của ngôn sứ Hô-sê tên là gì? (Hs 1,3)
 
04. Quả thật đường lối ĐỨC CHÚA rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người nào sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào? (Hs 14,40)
 
05. Ông Hô-sê sông dưới thời vủa A-khát trị vì vương quốc nào? (Hs 1,1)
 
06. Thân phụ của ngôn sứ Hô-sê tên là gì? (Hs 1,1)
 
07. Đứa con đầu lòng của ngôn sứ Hô-sê và bà Gô-mê tên là gì? (Hs 1,3
 
08. Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời? (Hs 14,2b-3a)
 
09. Thân phụ của bà Gô-me tên là gì? (Hs 1,3)
 
10. Người con trai út của ngôn sứ Hô-sê tên là gì? (Hs 1,9)
 
11. Sa-ma-ri sẽ phải làm gì vì đã phản bội Thiên Chúa của mình? (Hs 14,1)
 
12. Chồng của bà Gô-me tên là gì? (Hs 1,1-3)
 
13. Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được gì? (Hs 10,12)
 
14. Cô con gái của ngôn sứ Hô-sê tên là gì? (Hs 1,6)
 
15. Thân phụ vua Gia-róp-am trị vì vương quốc Ít-ra-en là ai? (Hs 1,1)
 
16. Ngôn sứ nào dưới thời các vua Út-di-gia, Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia trị vì Giu-đa, và dưới thời vua Gia-róp-am con vua Giô-át trị vì Ít-ra-en? (Hs 1,1)
 
17. Ta (Đức Chúa) muốn tình yêu chứ không cần gì, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu? (Hs 6,6)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
Hs 14,2a
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
NGÔN SỨ HÔ-SÊ
Hs 14,2-8
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề
Ngôn sứ Hô-sê và 3 người con.
 
* Câu Thánh Kinh Hs 14,7
 
“Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ô-liu tươi tốt,
toả hương thơm ngát như rừng Li-băng.”II. TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Ông Bơ-ê-ri. (Hs 1,1)
02. d. Cả a, b và c đúng. (Hs 1,1)
03. b. Vua Gia-róp-am con vua Giô-át (Hs 1,1)
04. c. Gô-me. (Hs 1,3)
05. d. Vì cả xứ đều bỏ Đức Chúa mà đi làm điếm. (Hs 1,2)
06. d. Cả a, b và c đúng. (Hs 2,21-22)
07. c. Bánh nho (Hs 3,1)
08. d. Chỉ có a và c đúng. (Hs 3,2)
09. d. Chỉ có a và b đúng. (Hs 3,5)
10. d. Chỉ có a và b đúng. (Hs 10,13)
11. b. Tội ác (Hs 14,2)
12. c. Sẽ phải té nhào. (Hs 14,12b)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đức Chúa (Hs 3,1)
02. Ân huệ (Hs 3,5)
03. Gô-me (Hs 1,3)
04. Công chính (Hs 14,40)
05. Giu-đa (Hs 1,1)
06. Bơ-ê-ri  (Hs 1,1)
07. Gít-rơ-en. (Hs 1,3
08. Cầu nguyện (Hs 14,2b-3a)
09. Đíp-la-gim (Hs 1,3)
10. Lô Am-mi (Hs 1,9)
11. Đền tội (Hs 14,1)
12. Hô-sê (Hs 1,1-3)
13. Tình thương (Hs 10,12)
14. Lô Ru-kha-ma (Hs 1,6)
15. Giô-át (Hs 1,1)
16. Hô-sê (Hs 1,1)
17. Hy lễ (Hs 6,6)
 
Hàng dọc : Cuộc đời ngôn sứ Hô-sê
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây