TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng –Năm B

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. (Mc 1, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG

 13:52 01/12/2023

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,26-38)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

 13:42 01/12/2023

“Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21.24-27)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

 13:33 01/12/2023

Đức Giê-su hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ.” (Mt 15,29-37)
Lời Chúa CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG – B

 13:33 04/12/2023

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng. (Ga 1,6-8.19-28)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG

 13:24 04/12/2023

“Con Người cũng sẽ phải chịu đau khổ vì họ như thế.” (Mt 17,10-13)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG

 13:16 04/12/2023

“Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.” (Mt 11,16-19)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG

 13:04 04/12/2023

“Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.” (Mt 11,11-15)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG

 13:47 04/12/2023

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28-30)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG

 13:37 04/12/2023

“Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc?” (Mt 18,12-14)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG

 13:20 04/12/2023

Họ lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su. (Lc 5,17-26)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG

 13:26 01/12/2023

“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” (Lc 10,21-24)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

 13:14 01/12/2023

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,5-11)
Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – B

 13:11 01/12/2023

“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mc 1,1-8)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG

 13:04 01/12/2023

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.” (Mt 9,35-10,1.6-8)
Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG –NĂM B

Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG –NĂM B

 13:29 21/11/2023

“Người giữ cửa phải canh thức.” (Mc 13,33-37)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 13:21 21/11/2023

“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,34-36)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 13:09 21/11/2023

“Khi thấy những điều ấy xảy đến, thì [anh em] hãy biết rằng Triều Đại của Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,29-33)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 13:54 21/11/2023

Chúa Giê-su bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,18-22)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 13:46 21/11/2023

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” (Lc 21,12-19)
DANH MỤC VUI HỌC THÁNH KINH

DANH MỤC VUI HỌC THÁNH KINH

 21:17 12/08/2021

"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi." Tv 119, 105
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây