TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lời Chúa CHÚA NHẬT VIII TNb - Chúa Ba Ngôi

Lời Chúa CHÚA NHẬT VIII TNb - Chúa Ba Ngôi

 14:11 13/05/2024

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.” (Mt 28,16-20)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 14:02 13/05/2024

“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” (Mc 10,13-16)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 14:54 13/05/2024

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mc 10,1-12)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 14:15 13/05/2024

“Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau.” (Mc 9,41-50)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 14:07 13/05/2024

“Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,38-40)
Lời Chúa CHÚA NHẬT IX TNb - Mình Máu Thánh

Lời Chúa CHÚA NHẬT IX TNb - Mình Máu Thánh

 14:27 19/05/2024

“Anh em hãy cầm lấy, này là mình Thầy … Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.” (Mc 14,22.26)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 14:14 19/05/2024

“Ông lấy quyền gì mà làm điều đó?” (Mc 11,27-33)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 14:02 19/05/2024

“Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,39-56)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 14:48 19/05/2024

“Anh muốn tôi làm gì cho anh? Thưa Thầy xin cho tôi nhìn thấy được”... “Cứ về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh...” Tức khắc anh ta nhìn thấy được và theo Người lên đường. (Mc 10,46-52)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 14:39 19/05/2024

“Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông.” (Mc 10,32-45)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 14:33 19/05/2024

“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.” (Mc 10,28-31)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 14:24 19/05/2024

“Anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” (Mc 10,17-27)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 14:59 13/05/2024

“Khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.” (Mc 9,30-37)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 14:37 13/05/2024

Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,26-27)
Lời Chúa CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG

Lời Chúa CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG

 14:18 05/05/2024

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,19-23)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH

 14:09 05/05/2024

Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. (Ga 21,20-25)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH

 14:01 05/05/2024

Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-mon con ông Gio-an anh có yêu mến Thầy không?... Ông đáp: Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,15-19)
t5 t7 PS

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 7 PHỤC SINH

 14:25 05/05/2024

“Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con.” (Ga 17,20-26)
t4 t7 PS

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH

 14:17 05/05/2024

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta”. (Ga 17,11b-19)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH

 14:01 05/05/2024

‘‘Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.’’ (Ga 15,9-17)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây