TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên –Năm B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chương trình Phụng vụ Tuần Thánh - Phục Sinh

Thứ bảy - 16/03/2024 23:45 |   456
Chương trình Phụng vụ Tuần Thánh - Phục Sinh tại một số Nhà thờ thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ
TUẦN THÁNH & LỄ PHỤC SINH 2024

 

BMT 170324a

 


THỨ HAI TUẦN THÁNH (25.3.2024)
- 09g00: Thánh lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Đồng Xoài, Giáo hạt Đồng Xoài.  

 

GIÁO XỨ THÁNH TÂM – NHÀ THỜ CHÍNH TÒA

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (24.3.2024)       
- 05g10: Thánh lễ 1  
- 08g30: Thánh lễ 2 (Lễ thiếu nhi)      
- 16g00: Thánh lễ 3  
- 17g30: Thánh lễ 4  
- 19g00: Thánh lễ 5  

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28.3.2024)       
- 17g30: Thánh lễ Tiệc Ly – Chầu Thánh Thể     

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29.3.2024) Giữ chay, kiêng thịt.      
- 05g00: Đi đàng Thánh Giá trong Nhà thờ
- 17g30: Nghi thức Suy tôn Thánh Giá       

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30.3.2024)
- 17g30: Đi đàng Thánh Giá ngoài Nhà thờ
- 21g00: Canh Thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục Sinh 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31.3.2024)      
- 06g00: Thánh lễ 1  
- 08g30: Thánh lễ 2 (Lễ thiếu nhi)      
- 16g00: Thánh lễ 3  
- 17g30: Thánh lễ 4  
- 19g00: Thánh lễ 5  
 

GIÁO XỨ KIM PHÁT

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (24.3.2024)       
- 05g00: Thánh lễ     
- 07g00: Thánh lễ     
- 08g30: Thánh lễ (tại Nhà thờ giáo họ Hra Êa Tlă)     
- 17g30: Thánh lễ             

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28.3.2024)       
- 05g00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
- 17g00: Thánh lễ Tiệc Ly – Chầu Thánh Thể     

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29.3.2024) Giữ chay, kiêng thịt.      
- 05g00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu        
- 10g00: Ngắm Rằng
- 17g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu        

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30.3.2024)
- 05g00: Ngắm Dấu Đanh 
- 19g00: Canh Thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục Sinh 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31.3.2024)      
- 05g00: Thánh lễ     
- 07g00: Thánh lễ     
- 08g30: Thánh lễ (tại Nhà thờ giáo họ Hra Êa Tlă)     
- 17g30: Thánh lễ  

 

GIÁO XỨ CHÂU SƠN 
 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ:
Chiều: Thứ bảy ngày 23.03.2024  Thánh Lễ dành cho giới Trẻ
Chúa Nhật ngày 24.03.2024  Tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
Thánh Lễ I: 5g15.
Thánh Lễ II: 7g30 Cộng đoàn Thiếu Nhi.
Thánh Lễ III: 9 g 00  Cộng đoàn Anh Em Sắc Tộc.
Chiều:  16g00 Chầu Mình Thánh. 
                                                                                              

THỨ HAI TUẦN THÁNH
Sáng:  4g45   Thánh Lễ.
Tối: 19g30 Ngắm Đường Thánh Giá.

THỨ BA TUẦN THÁNH
Sáng: 4g45   Thánh Lễ.
Tối: 19g30   Ngắm Đường Thánh Giá.

THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Sáng:  4g45  Thánh Lễ.
Tối: 19g30  Ngắm Đường Thánh Giá.

TAM NHẬT VƯỢT QUA
THỨ NĂM TUẦN THÁNH:  Ngày 28.03.2024
Sáng:   4g30 Ngắm 15 Sự Thương Khó
Chiều:  17g30  THÁNH LỄ TIỆC LY – NGHI THỨC RỬA CHÂN

THỨ SÁU TUẦN THÁNH:  Ngày 29.03.2024
Sáng :  04g30  Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
Trưa: 11g00  Ngắm Rằng
Chiều: 16g30  NGHI THỨC MỞ ẢNH – HÔN CHÂN VÀ RƯỚC LỄ
Tối: 19g30   Ngắm Đường Thánh Giá Trọng Thể quanh Nhà Thờ
 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH:  Ngày 30.03.2024
Sáng: 4g30  Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ
Tối: 20g00  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH:  Ngày 31.03.2024
5g30 :  Thánh Lễ I
7g30 :  Thánh Lễ II:  Cộng Đoàn Thiếu Nhi
9g00 : Thánh Lễ III:  Anh Em Sắc Tộc


GIÁO XỨ THÁNH LINH

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (24.3.2024)       
- 05g00: Thánh lễ 1  
- 08g00: Thánh lễ 2          
- 17g45: Ngắm Đường Thánh Giá – Kinh nguyện LTXC             

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28.3.2024)       
- 04g45: Ngắm Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu     
- 17g45: Thánh lễ Tiệc Ly – Chầu Thánh Thể     

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29.3.2024) Giữ chay, kiêng thịt.      
- 04g45: Ngắm Rằng        
- 17g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
- 19g15: Đi đàng Thánh Giá trọng thể (tại khuôn viên Nhà thờ)           

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30.3.2024)
- 04g45: Ngắm Dấu Đanh        
- 17g45: Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ    
- 19g15: Canh Thức Vượt Qua

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31.3.2024)      
- 05g00: Thánh lễ 1   
- 07g00: Thánh lễ 2           
- 17g45: Lần chuỗi – Chầu Thánh Thể       

 


GIÁO XỨ CHI LĂNG

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (24.3.2024)       
- 05g00: Thánh lễ 1  
- 08g00: Thánh lễ 2          
- 17g00: Thánh lễ 3  

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28.3.2024)               
- 17g35: Thánh lễ Tiệc Ly – Chầu Thánh Thể     

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29.3.2024) Giữ chay, kiêng thịt.      
- 05g30: Đi đàng Thánh Giá trọng thể (tại khuôn viên Nhà thờ)   
- 17g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30.3.2024)
- 05g30: Ngắm Dấu Đanh                 
- 19g00: Canh Thức Vượt Qua

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31.3.2024)      
- 06g00: Thánh lễ 1
- 08g30: Thánh lễ 2          
- 17g00: Thánh lễ 3


 

GIÁO XỨ VINH QUANG


CHÚA NHẬT LỄ LÁ (24.3.2024)       
- 04g30: Thánh lễ 1  
- 08g00: Thánh lễ 2          
- 17g30: Chầu Thánh Thể 
THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28.3.2024)               
- 04g30: Ngắm Thương Khó                     
- 16g30: Ngắm Thương Khó
- 17g35: Thánh lễ Tiệc Ly – Nghi thức Rửa Chân

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29.3.2024) Giữ chay, kiêng thịt.      
- 04g30: Ngắm Thương Khó             
- 10g30: Ngắm Rằng
- 16g30: Ngắm Thương Khó
- 17g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30.3.2024)
- 04g30: Ngắm Thương Khó                     
- 19g30: Canh Thức Vượt Qua

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31.3.2024)      
- 04g30: Thánh lễ 1          
- 17g00: Thánh lễ 2

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG

 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ (24.3.2024)   
- 17 giờ 30: Thánh lễ chiều thứ 7 (23.03.2024)
- 5 giờ 00: Thánh lễ 1
- 8 giờ 30: Thánh lễ 2

THỨ NĂM TUẦN THÁNH
(28.3.2024)               
- 5 giờ 00: Ngắm Thương Khó                     
- 17giờ 30: Thánh lễ Tiệc Ly

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29.3.2024) Giữ chay, kiêng thịt.      
- 5 giờ 00: Ngắm Rằng             
- 10 giờ 00: Đi đường Thánh Giá trọng thể
- 17 giờ 30: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30.3.2024)
- 5 giờ 00: Ngắm 7 sự Thương khó Đức Mẹ                    
-
19 giờ 00: Canh Thức Vượt Qua

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31.3.2024)      
- 5 giờ 00: Thánh lễ 1          
- 8 giờ 00: Thánh lễ 2 (Giáo họ Đức Bình)
- 17 giờ 30: Thánh lễ Thiếu nhi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây