TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Nghi Thức Làm Phép Nhà Thờ

Thứ năm - 03/06/2021 00:37 |   4771
ktPV 030621a18
ktPV 030621a18

NGHI THỨC LÀM PHÉP NHÀ THỜ
VÀ CUNG HIẾN BÀN THỜ

Nghi Thức Làm Phép Nhà Thờ và Cung Hiến Bàn Thờ

I. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC

A. LÀM PHÉP NHÀ THỜ

954. Thánh đường hay nhà thờ là những nơi vĩnh viễn dùng để cử hành các mầu nhiệm thánh, nên đáng được cung hiến cho Thiên Chúa theo Nghi thức Cung hiến nhà thờ, một Nghi thức rất có giá trị về nghi lễ và biểu tượng.

Nhưng khi không cung hiến được, thì ít là phải làm phép nhà thờ theo Nghi thức diễn tả dưới đây.

Các nhà nguyện, phòng nguyện hoặc đền thánh mà vì hoàn cảnh đặc biệt chỉ dùng vào việc phụng tự thánh một thời gian, cũng nên được làm phép theo Nghi thức diễn tả dưới đây.

Khi nhà thờ, nhà nguyện hay phòng nguyện được làm phép, thì tất cả những gì ở trong đó, như : Thánh Giá, ảnh tượng, đàn, chuông, Đàng Thánh Giá, đều được làm phép và thiết lập bằng chính nghi lễ làm phép này, nên không cần phải làm phép hoặc thiết lập lại nữa.

955. Về việc xếp đặt phụng vụ, chọn tước hiệu, và chuẩn bị tâm hồn tín hữu, thì phải giữ những điều đã nói ở trên về việc cung hiến nhà thờ, trong các số 864, 871 và 877, và liệu thích nghi những gì cần thiết.

956. Làm phép nhà thờ hay nhà nguyện là việc của Đức Giám mục giáo phận. Ngài có thể ủy quyền cho Linh mục làm. Có thể làm phép nhà thờ hay nhà nguyện bất cứ ngày nào, trừ Tam Nhật Vượt Qua. Nhưng tốt nhất nên chọn những ngày tín hữu có thể đến tham dự đông đảo, đặc biệt các ngày Chúa nhật, trừ khi có lý do mục vụ khuyên thể khác.

957. Vào những ngày ghi trong số 1–4 trên bảng các ngày phụng vụ, thì làm lễ theo ngày. Còn những ngày khác thì có thể làm lễ theo ngày hoặc lễ kính Tước hiệu nhà thờ hay nhà nguyện.

958. Để cử hành nghi lễ làm phép nhà thờ hay nhà nguyện, phải dọn các đồ như khi cử hành Thánh Lễ. Nhưng bàn thờ, dù đã được làm phép hay cung hiến, cũng phải để trần cho đến bắt đầu phụng vụ Thánh Thể. Ngoài ra, tại cung thánh, ở chỗ thích hợp, phải dọn sẵn :
*  Bình đựng nước để làm phép và que rảy;
* Bình hương với tàu hương và muỗm bỏ hương.
* Sách Pontificale Romanum.
* Thánh Giá bàn thờ, trừ khi trong cung thánh đã đặt Thánh Giá rồi, hoặc sẽ lấy chính Thánh Giá đi kiệu mà đặt gần bàn thờ.
* Khăn bàn thờ, nến, chân nến, và tùy nghi cả hoa (bông) nữa.

959. Nhưng nếu trong khi làm phép nhà thờ, cũng cung hiến luôn bàn thờ, thì phải dọn thêm những đồ như số 929 đã nói cho nghi lễ cung hiến ; và nếu phải đặt hài cốt các Thánh dưới bàn thờ, thì phải dọn theo số 931 nữa.

960. Trong Thánh Lễ làm phép nhà thờ, thì dùng lễ phục trắng hay lễ phục của ngày lễ. Nhưng phải dọn:
* Cho Đức Giám mục : áo alba, dây stola, Thánh Giá ngực áo lễ, mũ, gậy;
* Cho các Linh mục đồng tế : lễ phục để đồng tế ;
* Cho các Phó tế : áo alba, dây stola, áo dalmatica.
* Cho các tá viên : áo alba hay áo được chính thức công nhận.

B. LỄ CUNG HIẾN BÀN THỜ

918. Bàn thờ là nơi làm hiện diện Hy Tế thập giá dưới các dấu chỉ Bí tích; bàn thờ cũng là Bàn Tiệc của Chúa để mời gọi dân Chúa đến tham dự trong Thánh Lễ, và cũng là trung tâm việc tạ ơn được kiện toàn trong Lễ  tế Tạ ơn (= Thánh Thể).

919. Trong mọi nhà thờ nên có một bàn thờ cố định và được cung hiến ; ở những nơi khác, dùng vào việc thờ phượng, nên có bàn thờ cố định hoặc di động.
Theo truyền thống của Hội Thánh và ý nghĩa của bàn thờ,  mặt bàn thờ cố định phải làm bằng đá và phải là một tấm đá tự nhiên. Nhưng cũng có thể dùng những vật liệu khác xứng hợp, cứng chắc và được làm một cách có nghệ thuật, theo như Hội đồng Đức Giám mục quyết định.

920. Nên duy trì thói quen đặt hài cốt các Thánh dưới bàn thờ cung hiến, cả khi không phải là Thánh Tử Đạo.

921. Tự bản chất, bàn thờ chỉ được cung hiến cho một mình Thiên Chúa mà thôi, vì chỉ được dâng Lễ tế Thánh Thể cho một mình Thiên Chúa. Ý nghĩa cung hiến bàn thờ như vậy, Hội Thánh hằng tuân giữ, và được thánh Augustinô diễn tả xác đáng khi nói “Chúng ta dựng các bàn thờ không phải cho một thánh Tử đạo nào, nhưng cho chính Thiên Chúa của các thánh Tử đạo, cho dù có để nhớ các Thánh Tử đạo”.

Nhưng có thể giữ lại thói quen cung hiến bàn thờ cho Thiên Chúa để kính các thánh, ở những nơi nào còn có thói quen đó, miễn là giáo dân phải thấy rõ bàn thờ chỉ được cung hiến cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Thế nên trong các nhà thờ mới, đừng đặt ảnh tượng các thánh trên mặt bàn thờ; cũng đừng đặt hài cốt các thánh trên mặt bàn thờ khi trưng ra cho dân chúng sùng kính.

922.  Vì bàn thờ trở nên thánh thiêng nhất là do việc cử hành Thánh Thể, nên để giữ cho sự việc được đúng nghĩa, hãy tránh cử hành Thánh Lễ nơi một bàn thờ mới chưa được cung hiến, để chính Thánh Lễ cung hiến cũng là Lễ Tạ ơn đầu tiên được cử hành trên bàn thờ ấy.

923. Vì việc coi sóc Hội Thánh địa phương đã được trao cho Giám mục, nên chính ngài có nhiệm vụ cung hiến các bàn thờ mới trong Giáo phận. Nhưng nếu chính Ngài không thể làm được, thì ngài trao nhiệm vụ ấy cho một Đức Giám mục khác, nhất là cho vị vẫn cộng tác giúp đỡ ngài săn sóc mục vụ cho các tín hữu được hưởng bàn thờ mới; trong trường hợp rất đặc biệt, ngài mới ủy quyền đặc cách cho một Linh mục làm.

924.  Để cung hiến bàn thờ mới, nên chọn những ngày mà đông đảo tín hữu có thể đến dự, nhất là các ngày Chúa nhật, trừ khi có những lý do mục vụ khuyên thể khác. Tuy nhiên, không được cử hành nghi lễ cung hiến bàn thờ trong Tam Nhật Vượt Qua, các ngày trong  Tuần Thánh và Lễ các Linh Hồn.

925.  Việc cử hành Thánh lễ liên kết mật thiết với nghi lễ cung hiến bàn thờ : hãy làm lễ về cung hiến bàn thờ ; nhưng ngày lễ Chúa Giáng Sinh, lễ Hiển Linh, lễ Chúa Lên Trời, lễ Hiện Xuống, cũng như các Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, thì làm lễ theo ngày, trừ lời nguyện tiến lễ và lời Tiền Tụng, vì gắn liền mật thiết với chính nghi lễ cung hiến.

926.  Đức Giám mục nên cử hành Thánh lễ đồng tế với các Linh mục hiện diện, nhất là các vị được trao nhiệm vụ coi sóc giáo xứ hay cộng đoàn được hưởng bàn thờ mới.

927.  Chính Giám  mục và những người phụ trách nghi lễ sẽ cử hành phải quyết định có nên đặt hài cốt các thánh hay không. Trong việc này không những phải giữ những điều đã nói trong số 866, mà còn phải quan tâm trên hết đến lợi ích thiêng liêng của các tín hữu và ý nghĩa đúng đắn của phụng vụ.

928.  Không những phải kịp thời thông báo cho các tín hữu biết về việc cung hiến bàn thờ mới, mà còn phải chuẩn bị cho họ biết tham dự nghi lễ một cách tích cực.

Do đó, phải dạy họ hiểu ý nghĩa của từng nghi lễ và diễn tiến của các nghi lễ. Có như vậy, tín hữu mới thấm nhuần lòng yêu mến bàn thờ cho đúng mức.

Vị giám quản nhà thờ có bàn thờ được cung hiến, phải cùng với các cộng sự viên mục vụ giúp đỡ, ấn định và chuẩn bị mọi sự có liên hệ đến các bài đọc, các bài hát và các phương tiện mục vụ, vừa để giúp dân chúng tham dự có hiệu quả vừa để làm cho cử hành được trang trọng.

929.  Để cử hành nghi thức cung hiến bàn thờ, phải dọn sẵn :
* Sách Lễ Rôma, Sách Bài Đọc,
* Sách Pontificale Romanum
* Thánh Giá và Sách Phúc Âm để đi kiệu
* Bình đựng nước để làm phép và que rảy
* Bình Dầu Thánh Chrisma
* Khăn để lau bàn thờ
* Nếu cần, thì cả khăn vải hồ cứng hay khăn vải không thấm nước, đúng khổ bàn thờ
* Chậu, bình nước, khăn lau và mọi thứ cần để Đức Giám mục và các Linh mục rửa tay sau khi xức dầu tường nhà thờ
* Khăn phủ lòng (gremiale)
* Hoả lò để đốt hương hay trầm, hay hạt hương và sáp nhỏ sẽ thắp trên  bàn thờ.
* Bình hương với tàu hương và muỗng bỏ hương
* Chén thánh to đủ, khăn thánh, khăn tuyết, khăn lau tay
* Bánh, rượu và nước để cử hành Thánh Lễ
* Thánh Giá bàn thờ, trừ khi trong cung thánh đã đặt Thánh Giá rồi, hoặc sẽ lấy chính Thánh Giá đi kiệu mà đặt gần bàn thờ.
* Khăn choàng, nếu phải khánh thành cung nguyện để MTC
* Khăn bàn thờ, nến và chân nến, và hoa (bông) tùy nghi.

930.  Trong lễ cung hiến bàn thờ, lễ phục phải là màu trắng hay màu của ngày lễ. Nhưng phải dọn :
* Cho Đức Giám mục : Áo alba, dây stola, Thánh Giá ngực, áo dalmatica, áo lễ, mũ, gậy, dây pallium nếu Ngài có quyền dùng ;
* Cho các Linh mục đồng tế : Lễ phục để cử hành Thánh lễ đồng tế ;
* Cho các Phó tế : Áo alba, dây stola, áo dalmatica
* Cho các tá viên khác : Áo alba hay áo được chính thức công nhận.

931.  Nếu phải đặt hài cốt các thánh dưới bàn thờ thì phải dọn:

a) Tại nơi tập họp:
* Hộp hài cốt, chung quanh có hoa và đèn. Nếu tiện, thì trước khi cử hành nghi lễ, đã có thể đặt hộp hài cốt ở nơi xứng hợp trong cung thánh rồi ;
* Cho các Phó tế khiêng hài cốt : Áo alba ; dây stola màu đỏ nếu là hài cốt của một vị Tử đạo, màu trắng cho những trường hợp khác ; áo dalmatica, nếu có sẵn. Nhưng nếu các Linh mục khiêng hài cốt, thì thay vì áo dalmatica, hãy dọn áo lễ cho các ngài.
Cũng có thể để cho những tá viên khác khiêng hài cốt : họ sẽ mặc áo alba, hoặc áo các phép bên ngoài áo dòng, hoặc áo đã được chính thức công nhận;

b) Tại cung thánh:
* Một cái bàn nhỏ để đặt hộp hài cốt trong khi cử hành phần đầu của nghi lễ cung hiến;

c) Trong phòng áo:
* Xi măng để gắn nắp đậy huyệt Hài cốt; do đó phải có sẵn thợ hồ để đúng lúc đậy huyệt.

932.  Nên giữ thói quen đặt trong hộp Hài cốt các thánh : bản văn ghi ngày tháng năm cung hiến bàn thờ, tên Đức Giám mục chủ sự nghi lễ, Tước hiệu nhà thờ, cũng như tên các Tử đạo và các thánh có hài cốt đặt dưới bàn thờ.

Phải làm các văn kiện cung hiến thành hai bản : một bản lưu trong văn khố Giáo phận và một giữ trong văn khố của nhà thờ; các bản văn đều phải mang chữ ký của Giám mục, của vị giám quản nhà thờ và của đại biểu cộng đoàn địa phương.

933. Sau khi dân chúng đã tập họp xong, Giám mục, các Linh mục đồng tế, các Phó tế và các tá viên, mặc lễ phục của mình, theo sau người cầm Thánh giá, từ phòng áo, đi qua lòng nhà thờ, tiến vào cung thánh.

934. Nếu phải đặt Hài cốt các thánh dưới bàn thờ, thì chính khi kiệu vào, cũng khiêng Hài cốt các thánh vào cung thánh, họăc từ phòng áo hoặc từ phòng đã trưng bày hôm trước cho dân chúng tôn kính. Nếu có lý do chính đáng, thì trước khi khởi sự nghi lễ, cũng có thể đặt Hài cốt các thánh nơi xứng hợp trong cung thánh rồi, có đèn thắp chung quanh.

935. Khi đoàn kiệu tiến vào, thì hát tiền xướng nhập lễ “Protector Noster” hoặc tiền xướng “Introibo” với Thánh vịnh 42/43, hoặc một bài ca nào khác thích hợp.

936.  Lúc đoàn kiệu tới cung thánh, thì đặt Hài cốt các thánh ở nơi xứng hợp, có đèn chung quanh. Các Linh mục đồng tế, các Phó tế, các tá viên đến chỗ dành cho mình. Còn Giám mục, không hôn bàn thờ, đi đến Tòa. Trả gậy, mũ, Đức Giám mục chào dân chúng.

II. DIỄN TIẾN NGHI LỄ

Lời dẫn: Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên
                     Chúng con vui mừng sung sướng triền miên.
Vâng, hôm nay, một ngày vui trọng đại cho Giáo xứ … chúng con. Ngày khánh thành Nhà thờ mới, sau thời gian dài nỗ lực xây dựng.
Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. (Tv 125, 3)
Còn niềm vui nào hơn, khi cộng đoàn Giáo xứ chúng con có sự hiện diện đầy thân thương của Đức Cha, của mọi người đến từ nhiều nơi, để hòa chung tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa với chúng con. Vì biết bao ân huệ và tình thương Chúa không ngừng tuôn đổ cho công trình xây dựng Nhà Chúa đạt tới hoàn thành.
Ôi tình thương Chúa thật nhiệm mầu
Vượt quá trời cao, quá biển sâu
Muôn vàn kỳ diệu khôn diễn tả… !
Chúng con chỉ biết cùng với đất trời hòa vang lên khúc cảm tạ, ngợi khen tôn vinh thánh danh Thiên Chúa, Đấng đầy quyền năng, yêu thương chúng con tự nghìn xưa, hôm nay và cho đến mãi muôn đời.
• Hát: Tầng Trời Ca Tụng Thiên Chúa

A- RƯỚC NHẬP LỄ

Đoàn rước bắt đầu từ Nơi Mặc Áo tiến ra trước Tiền Sảnh Nhà Thờ.

RƯỚC NHẬP LỄ

(Đoàn rước bắt đầu từ phòng mặc áo tiến ra trước Tiền Sảnh Nhà Thờ)
Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn
Tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi
Tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
Bởi vì Chúa nhân hậu,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.  Tv 99,4-5
Mặc lấy tâm tình của dân Chúa xưa, hân hoan tiến bước về thánh điện Giêrusalem. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha chủ tế và cộng đoàn cùng bắt đầu cuộc rước về Nhà thờ mới, theo trình tự sau đây:
1. Bình hương
2. Thánh giá (không đèn hầu)
3. Sách Phúc Âm
4. Kiệu Linh Hài Thánh Tử Đạo (Có Lễ Sinh cầm đèn chầu)
5. Nhạc Đoàn
6. Quý cụ Ông - cụ Bà cao niên
7. Quý Khách
8. Đại diện HĐGX Bạn
9. Đại diện Chính Quyền
10. Đại diện Tôn Giáo Bạn
11. Tu Sĩ Nam Nữ
12. Quý Cha Đồng Tế
13. Hai Cha Phụ lễ
14. Đức Cha Chủ Tế (2 Lễ Sinh cầm mũ, gậy theo sau).

A. CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH

Khi đoàn rước tiến đến trước tiền sảnh thì rẽ ra thành 2 bên, để Đoàn Đồng Tế tiến đến trước tiền sảnh nhà thờ. ĐGM làm Dấu Thánh Giá.
ĐGM ngỏ lời với dân chúng:
Anh chị em thân mến,
Chúng ta vui mừng tề tựu tại đây, để dâng thánh lễ và tham dự các nghi lễ làm phép nhà thờ và cung hiến bàn mới. Khi lắng nghe lời Chúa với đức tin, khi được tái sinh từ một dòng nước thanh tẩy và được nuôi dưỡng bởi cùng một bàn tiệc Thánh Thể, cộng đoàn chúng ta trở thành đền thờ thiêng liêng, tâm hồn chúng ta được nâng cao nhờ tình yêu trên trời.

Người dẫn: Trọng kính Đức cha Vinh Sơn, Đức Giám mục Giáo phận Banmêthuột, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha đồng tế, quý Tu Sĩ nam nữ, quý vị đại diện Chính Quyền, Quý Tôn Giáo Bạn, cùng toàn thể Quý Khách, - Ngôi Thánh Đường Giáo Xứ … đã hoàn thành, và hôm nay được Đức Đức Giám mục Giáo phận Làm Phép, cũng như Cung Hiến Bàn Thờ. Trước khi cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn và Làm Phép, giờ đây chúng con xin được trân trọng kính mời Đức Cha Vinh Sơn, Đức Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức Ông Tổng Đại Diện và Cha Quản Xứ Giáo Xứ …, cắt băng khánh thành.
(Sau khi cắt băng khánh thành, xin cộng đoàn vỗ tay, tấu kèn).
Giờ đây, chúng con kính mời Đức Đức Giám mục mở cửa Nhà Thờ mới.
Sau khi mở cửa nhà thờ, Đức Đức Giám mục mời dân chúng tiến vào nhà thờ bằng lời sau đây:
ĐGM: Anh chị em hãy vào cửa Nhà Chúa với lời chúc tụng, và vào nhà Người với những bài thánh thi.

Người dẫn: Xin kính mời đoàn rước tiến vào nhà thờ theo thứ tự:
Thánh giá, Kiệu Sách Phúc Âm, kiệu Linh Hài Thánh Tử Đạo,  Đức Đức Giám mục và 2 Cha phụ lễ, Quý Cha đồng tế, Quý Chính quyền và tôn giáo bạn, Quý Tu Sĩ nam nữ và quý khách.

Đang khi đó, Ca Đoàn Hát : Hãy Ngẩng Đầu Lên (hoặc bài ca khác thích hợp).

961.  Sau  khi dân chúng đã tập họp và đang khi hát ca nhập lễ, Đức Giám mục với các Linh mục đồng tế, các Phó tế và các tá viên, mặc lễ phục của mình, theo sau Thánh Giá, từ phòng áo, dọc lòng nhà thờ, tiến vào cung thánh.
Khi đoàn kiệu tới cung thánh, Đức Giám mục không hôn và bỏ xông hương bàn thờ, đến Tòa; những người khác đến chỗ của mình.

Khi vào trong Nhà Thờ, xin mời cộng đoàn an tọa.
Người dẫn: Giờ đây, xin mời mọi thành viên trong Giáo Xứ … đứng. Con xin kính mời Cha Quản Xứ, đại diện cho cộng đoàn giáo xứ dâng lời chào mừng.
Người dẫn: Tiếp đến xin Đức Cha, Quí Cha và Quý Khách cho phép chúng con được vài nét sơ lược sự hình thành và phát triển của Giáo Xứ ... và đọc chứng thư của ĐGM cho phép làm phép nhà thờ và cung hiến bàn thờ. Kính mời vị đại diện TV HĐGX

B. THÁNH LỄ

Người dẫn: Giờ đây, chúng con xin kính mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng Đoàn đứng lên, để bắt đầu Thánh Lễ với Bài Ca Nhập Lễ.

962. Hát xong ca nhập lễ, Đức Giám mục trả gậy-mũ, làm dấu Thánh giá và chào dân chúng :
Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa ở cùng anh chị em trong Hội Thánh Người.
Hoặc bằng những lời khác xứng hợp, nhất là lấy từ Kinh Thánh.
Dân chúng thưa : Và ở cùng cha hay những lời khác xứng hợp.

963. Rồi Đức Giám mục làm phép nước để rảy trên dân chúng làm dấu chỉ thống hối và để nhắc lại Phép Rửa tội cũng như để thanh tẩy các tường nhà thờ hay nhà nguyện. Đức Giám mục đứng tại Tòa. Tá viên đem bình nước đến.
Người dẫn: ĐGM làm phép và rảy Nước Thánh
Đức Giám mục dùng những lời sau đây hoặc tương tự để mời gọi mọi người cầu nguyện (Ordo. Ben. n.10) :

Anh chị em rất thân mến,
chúng ta vui mừng tề tựu tại đây
để dâng nhà thờ mới này cho Thiên Chúa.
Chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Người
thương đến ngự giữa chúng ta
và dùng quyền năng Người
làm phép nước này để rảy trên chúng ta
làm dấu chỉ thống hối và nhớ lại Bí tích Rửa tội,
cũng như để thanh tẩy các tường
nhà thờ (nhà nguyện) mới này.
Nhất là chúng ta phải quan tâm hiệp nhất
trong đức tin và đức mến,
làm thành Hội Thánh sống động ở giữa trần gian,
là dấu chỉ và chứng nhân
của tình Chúa yêu thương mọi người.
Mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát.
Rồi Đức Giám mục dang tay đọc lời nguyện :
Lạy Chúa, nhờ Chúa
mọi vật đã được thấy ánh sáng sự sống.
Chúa tha thiết yêu thương loài người
đến nỗi không những chăm sóc nuôi dưỡng họ
như một người Cha,
mà còn dủ lòng thương lấy sương sa bác ái
rửa họ sạch mọi tội lỗi,
và không ngừng dẫn đưa họ
về với Đức Kitô là Thủ lãnh.
Quả vậy, vì lòng thương, Chúa đã quyết định :
những ai vướng mắc tội lỗi
mà bước xuống dòng nước thánh,
thì được cùng chết với Đức Kitô
và được chỗi dậy trong sạch,
trở nên chi thể của Người,
và cùng Người thừa kế phần thưởng đời đời.
Vì vậy,
xin Chúa ban phép lành  thánh hóa nước này,
để khi rảy trên chúng con và bàn thờ mới,
nước ấy trở nên dấu chỉ thứ nước thanh tẩy cứu rỗi
đã gột rửa chúng con trong Đức Kitô,
làm cho chúng con trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần;
xin Chúa thương ban cho chúng con và anh chị em
sẽ cử hành các mầu nhiệm thánh tại bàn thờ này
đáng được đạt tới Giêrusalem trên trời.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.   
Đ/Amen.

864. Đọc lời nguyện làm phép nước xong, Giám mục, có Phó tế đi theo, xuống lòng nhà thờ,  rảy nước thánh trên dân chúng và trên tường, rồi khi trở về cung thánh, rảy trên bàn thờ, nếu bàn thờ chưa được làm phép hay cung hiến .

Trong khi đó, hát tiền xướng “Tôi đã thấy nước”, hoặc nếu là Mùa Chay thì hát “Dum sanctificatus”, hoặc một  bài hát nào khác thích hợp.

Rảy nước thánh xong Đức Giám mục về Tòa; và khi mọi người hát xong, ngài đứng, chắp tay đọc lời kết (Ordo. Ben. n. 13) :

Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót,
đến ngự trong nhà thờ (nhà nguyện) này
và dùng ơn Thánh Thần
thanh tẩy chúng ta là đền thờ của Người.  
Đ/Amen.

965. Rồi, nếu không phải là Chúa nhật hay các ngày trong Mùa Vọng, Mùa Chay, thì hát Kinh Vinh Danh. Sau đó, Đức Giám mục đọc Lời nguyện nhập lễ (Ordo. Ben. n. 15) :

Hát Kinh Vinh Danh, nếu không phải là Chúa nhật Mùa Vọng hay Mùa Chay.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa,
khi Con Chúa được giương cao trên bàn thờ thập giá,
Chúa lôi kéo mọi sự lên cùng Người.
Hôm nay chúng con cung hiến bàn thờ này
là nơi Chúa sẽ quy tụ chúng con,
lại ân cần nuôi dưỡng và tặng ban Thánh Thần
làm cho chúng con thành dân riêng của Chúa;
xin tuôn đổ ơn thánh xuống tâm hồn chúng con,
để chúng con xứng đáng đến gần Chúa
mà lễ tế phụng thờ.
Chúng con cầu xin,
nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con
là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời.   
Đ/Amen.

C. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

940.  Phụng vụ Lời Chúa như vẫn quen. Theo “chữ đỏ”, lấy các Bài đọc và Tin Mừng hoặc trong Sách Bài Đọc về Nghi thức cung hiến bàn thờ, hoặc theo lễ ngày hôm ấy.

Đức Đức Giám mục đội Mũ (Người đọc sách mang sách bài đọc đến trao cho Đức Đức Giám mục để ngài cầm giơ lên cho dân chúng thấy và ngài đọc):Người dẫn: Xin mời cộng đoàn đứng.
Một Thừa Tác Viên kiệu Sách Thánh đến trước ĐGM.
ĐGM: Xin cho lời Chúa hằng vang lên trong ngôi nhà này để mở cho anh chị em biết mầu nhiệm Chúa Kitô, và thực hiện ơn cứu độ cho anh chị em ở trong Hội Thánh Người. 
Đ/ Amen.

  ** Các Bài Đọc Cựu Ước :
-hính ngày cung hiến : Nkm 8, 2–4a.5–6.8–10 ; Tv 118/119, 129. 130. 133. 135. 144 ( Đ/105 a)
-cho ngày giáp năm ngoài Mùa Phục sinh : 1 V 8, 22–23. 27–30; 2 Ks 5, 6–8. 9b. 13–6.2 ; Is 56, 1. 6–7 ; Ed 43, 1–2.4–7a
-hay Mùa Phục sinh : Cv 7, 44–50; Kh 21, 1–5a ; Kh 21, 9b–14

** Các Bài Đọc Tân Ước :
1 Cr 3, 9b–11. 16–17 ; Ep 2, 19–22 ;  Dt 12, 18–19. 22–23 ; I Pr 2, 4–9
  ** Các Thánh vịnh Đáp ca : Tv 83/84, 3. 4. 5 và 10. 11 ( Đ/2 hay Kh 21, 3b ) ;
I Ks 29, 10. 11. 12 ( Đ/13b ) ; Tv 84/85, 1–2. 3–5. 6–7 ( Đ/Allêluia) ; Tv 121/122, 1–2. 3–4. 8–9 ( Đ/x.1 )

  ** Các Bài Tin Mừng :
Mt 16, 13–19 ; Lc 19, 1–10 ; Ga 2, 13–22 ; Ga 10, 22–30.

Người dẫn: Xin mời cộng đoàn ngồi.

Bài Ðọc I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10 (CN 3 TNC)
"Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc".
Trích sách Nơ-khe-mia.
Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường, trước cửa Nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách; thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Cao Cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. Nơ-khê-mia là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư ký, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: "Ngày hôm nay được thánh hoá dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc". Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: "Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh, dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; vì niềm vui của Chúa là đồn luỹ của anh chị em!"
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 15
Ðáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b).
Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. - Ðáp.
2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. - Ðáp.
3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. - Ðáp.
4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Tảng Ðá, là Ðấng Cứu Chuộc con. - Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Pr 2, 4-9 (CN 5 PSA)
"Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Ðức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời Thánh Kinh rằng: "Ðây Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn". Vậy, vinh dự cho anh em là những kẻ tin; nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đã trở thành đá góc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người.
Ðó là lời Chúa.

TIN MỪNG: Ga 2, 13-22
(Lễ Cung hiến Đền thờ Laterano /CN 32 TN)
"Người có ý nói đền thờ là thân thể Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Bài trích Tin Mừng Chúa GSKT theo thánh Gioan
Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong Đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Ngưòi Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Đó là lời Chúa.

941.  Sau Tin Mừng, Đức Giám mục ngồi và thường đội mũ, cầm gậy, giảng lễ để minh giải các bài đọc Sách Thánh và làm sáng tỏ ý nghĩa của nghi lễ.

Bài Giảng
942.  Luôn luôn phải đọc hay hát Kinh Tin Kính, nhưng bỏ Lời nguyện chung, vì thay vào đó sẽ hát Kinh Cầu Các Thánh.

ĐGM:  Xướng Kinh Tin Kính.

D. NGHI LỄ LÀM PHÉP NHÀ THỜ
VÀ CUNG HIẾN BÀN THỜ

Nghi thức cung hiến diễn tiến theo thứ tự sau:
1. Kinh cầu các Thánh
2. Đặt linh hài thánh tử đạo … vào nơi đã được ấn định của bàn thờ.
3. Lời nguyện cung hiến.
4. Xức dầu bàn thờ
5. Xông hương bàn thờ và cộng đoàn
6. Thắp sáng bàn thờ
7.

1.  KINH CẦU CÁC THÁNH
Người dẫn: Nghi thức làm phép Nhà Thờ và Cung Hiến Bàn Thờ được bắt đầu với Kinh Cầu Các Thánh.

943. Sau Kinh Tin Kính, Đức Giám mục mời dân chúng cầu nguyện bằng những lời dẫn nhủ sau đây hoặc tương tự (OD 43):
Anh chị em rất thân mến,
chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa là Cha toàn năng,
những lời cầu khẩn nhờ Đức Giêsu Kitô.
Toàn thể các thánh đang liên kết với Người,
chia sẻ cuộc Tử nạn của Người
và đồng bàn dự tiệc với Người.

Rồi hát Kinh Cầu Các Thánh, và mọi người thưa. Nếu là Chúa nhật hay đang trong Mùa Phục Sinh thì mọi người đứng; còn những ngày khác thì quỳ : trong trường hợp này, thầy Phó tế bảo mọ người “Chúng ta hãy quỳ xuống”.
Trong Kinh Cầu thêm vào chỗ thích hợp lời cầu Tước hiệu nhà thờ, Thánh Bổn mạng địa phương, và nếu có, thì cả các thánh mà Hài cốt sẽ được đặt dưới bàn thờ. Cũng có thể thêm những lời cầu khác nói lên đặc tính của nghi lễ và hoàn cảnh của các tín hữu.
Hát Kinh Cầu xong, Đức Đức Giám mục đứng, giang tay đọc lời nguyện kết (OD 46) :
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu
của Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh,
xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con cầu khẩn,
để bàn thờ này được cung hiến cho Danh Thánh Chúa
trở nên nơi diễn ra các mầu nhiệm cứu độ trọng đại
và nên nơi cho dân Chúa đến
dâng lên, khấn xin, nguyện cầu
và bày tỏ tâm tình thờ phượng, mến yêu.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ/Amen.
Rồi nếu cần, Phó tế bảo mọi người “Xin đứng lên”, và mọi người đứng. Đức Giám mục đội mũ đi đặt Hài cốt các thánh. Nếu không phải đặt Hài cốt các thánh, thì Đức Giám mục đọc ngay Lời nguyện cung hiến chỉ trong số 945 dưới đây.

2. ĐẶT LINH HÀI THÁNH TỬ ĐẠO
Người dẫn: Kính mời cộng đoàn ngồi.
Đặt Linh Hài Thánh Tử Đạo vào Bàn Thờ.

a.      Trước nhất là công bố Chứng Thư  Cung Hiến Bàn Thờ của Đức Đức Giám mục Giáo Phận. Xin mời vị đại diện Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ dâng Chứng Thư… chúng con trân trọng kính xin Cha Chưởng Ấn Giáo Phận, công bố Chứng Thư.

b.      Trước khi đặt Linh Hài Thánh Tử Đạo, con xin được sơ lược tiểu sử của thánh…
= Và giờ đây, trong thinh lặng, cộng đoàn phụng vụ chúng con cùng dâng lòng tôn kính Thánh nhân… (vài giây thinh lặng)

c.      Phần tiếp theo là cung nghinh Linh Hài Thánh Tử Đạo Ausgustinô Đông. - Cha Quản Xứ kiệu Linh Hài Thánh Nhân lên trước Bàn Thờ, ĐGM trân trọng đặt Linh Hài Thánh Tử Đạo vào nơi đã được ấn định của bàn thờ.
Đang khi đó thì Ca Đoàn Hát Thánh vịnh 14. Hoặc bài ca thích hợp

944.  Nếu phải đặt Hài cốt các Tử đạo hoặc các thánh khác dưới bàn thờ,  thì Đức Giám mục tiến đến bàn thờ, Phó tế hay Linh mục mang Hài cốt đến cho Giám mục. Ngài đem đặt vào huyệt đã dọn sẵn, trong khi đó hát tiền xướng “Sub alteri Dei” hay “Corpora Sanctorum” với Thánh vịnh 14/15, hoặc bài ca nào khác thích hợp.
Rồi thợ nề đậy huyệt lại, còn Đức Giám mục trở lại Tòa.

3. LỜI NGUYỆN CUNG HIẾN

Người dẫn: Mời cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Đức Giám mục trong lời nguyện Cung Hiến Bàn Thờ.

ĐGM: ĐỌC LỜI NGUYỆN CUNG HIẾN

945.  Mọi việc xong, Đức Giám mục không đội mũ, đứng ở bàn thờ, giang tay hát hay đọc to tiếng Lời nguyện cung hiến (O 48):
Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
vì do nhiệm ý khôn tả của tình thương :
Chúa đã ấn định
để khi mọi thứ hình bóng chấm dứt
thì mầu nhiệm bàn thờ được kiện toàn nơi Đức Kitô.

Thật vậy, Noe là nguyên tổ mới của loài người,
thấy sóng nước yên hàn,
thì lập bàn thờ và dâng hy lễ lên Chúa.
Và lạy Chúa là Cha,
Chúa đã chấp nhận hy lễ ấy như hương thơm ngào ngạt
để tái lập giao ước tình yêu với loài người.

Ápraham tổ phụ đức tin của chúng con,
hết lòng vững tin ở Lời Chúa,
cũng đã dựng lên một bàn thờ,
để không tha ngay cả Isaac đứa con yêu quý,
bắt nó làm lễ vật hầu làm đẹp lòng Chúa.
Rồi cả Môsê, vị trung gian của giao ước cũ,
cũng đã dựng bàn thờ và lấy máu chiên rảy lên,
để báo trước một cách mầu nhiệm
bàn thờ Thánh Giá sau này.
Tất cả những điều đó được Đức Kitô hoàn tất
bằng mầu nhiệm Vượt Qua :
Người quả thật là Tư Tế và là của lễ
khi bước lên cây Thánh Giá.
Lạy Cha, Người đã hiến mình
làm của lễ vẹn sạch dâng lên Cha,
để xóa bỏ tội lỗi tất cả trần gian
và ký kết với Cha một giao ước mới và vĩnh cửu.

Vì vậy, lạy Cha, chúng con nài xin Cha
tuôn đổ ơn thánh hóa bởi trời
xuống trên bàn thờ dựng trong ngôi thánh đường này,
để mãi mãi là bàn thờ cung hiến
cho Hy Tế của Đức Kitô
và trở nên bàn ăn của Người,
để ở đó dân Chúa được Tiệc thánh thiêng bổ dưỡng.

Xin cho bàn thờ này
trở nên cho chúng con dấu chỉ của Đức Kitô,
vì từ cạnh sườn bị đâm thâu của Người,
máu và nước đã chảy ra
để thiết lập các Bí tích của Hội Thánh;
xin cho bàn thờ này trở nên bàn tiệc
mà những thực khách của Đức Kitô vui mừng chạy đến,
để sau khi trút bỏ các âu lo và gánh nặng trong Chúa,
họ nhận được sức mạnh tinh thần mới
mà đi theo đường lối mới;
xin cho bàn thờ này
trở nên nơi hiệp thông thân mật và bình an với Chúa,
để những người được muôi dưỡng
bằng Mình và Máu Con Cha,
đầy tràn Thánh Thần của Người
mà lớn lên trong tình yêu Chúa;
xin cho bàn thờ này
trở nên nguồn hiệp nhất của Hội Thánh
và nguồn đồng tâm giữa anh chị em,
để tín hữu Chúa cùng nhau đến đây,
múc được tinh thần thương yêu nhau;
xin cho bàn thờ này trở nên trung tâm
lời ca ngợi và tạ ơn của chúng con,
cho đến ngày chúng con được vui mừng đạt tới nơi ở vĩnh hằng,
để cùng với Đức Kitô
là Thượng Tế và Bàn thờ sống động,
chúng con dâng lên Cha Hy lễ ngợi khen muôn đời.
Người hằng sống hằng trị cùng Cha
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn thuở muôn đời. Đ/Amen.

4. XỨC DẦU BÀN THỜ

Người dẫn: Đức Đức Giám mục xức Dầu Thánh trên Bàn Thờ.

946. Rồi Giám mục, nếu cần, cởi áo lễ ra và không cần dùng khăn phủ lòng, tiến lên bàn thờ với Phó tế hoặc tá viên cầm bình dầu thánh Chrisma.
Đức Giám mục đứng trước bàn thờ, đội mũ, đọc lớn tiếng (OD 49) :
Xin Thiên Chúa dùng quyền năng của Người
thánh hóa bàn thờ này,
được chúng con thi hành nhiệm vụ xức dầu đây,
để bàn thờ trở nên dấu hiệu hữu hình,
diễn tả mầu nhiệm Đức Kitô
đã dâng mình cho Chúa Cha
vì sự sống của thế gian.

Rồi ngài đổ dầu thánh Chrisma xuống giữa bàn thờ và ở bốn góc, và nên thoa dầu ấy ra cả mặt bàn thờ.
Trong khi xức dầu ,hát tiền xướng “Unxit” với Thánh vịnh 44/45, nếu ở ngoài mùa Phục Sinh ; còn trong Mùa Phục Sinh thì hát tiền xướng “Lapidem” với Thánh vịnh 117/118 ; hoặc bài ca nào khác thích hợp.
Xức dầu bàn thờ xong, Đức Giám mục về ngồi tại Tòa. Các tá viên mang đến những đồ cần để ngài  rửa tay; rồi ngài mặc lại áo lễ, nếu đã cởi ra.
Xức dầu bàn thờ xong, Đức Giám mục về Tòa, ngồi, rửa tay và bỏ khăn phủ lòng.

5. XÔNG HƯƠNG BÀN THỜ VÀ NHÀ THỜ

Người dẫn: Tiếp đến, Đức Đức Giám mục xông hương bàn thờ, một tá viên sẽ xông hương Đức Giám Mục, xông hương các Linh Mục và đi xuống lòng nhà thờ để xông hương cộng đoàn.

947. Sau nghi lễ xức dầu, thì tá viên đem đặt một hỏa lò trên bàn thờ để đốt hương hoặc chất thơm, hay nếu muốn, thì để trên bàn thờ một đống hương trộn với sáp. Đức Giám mục bỏ hương vào hỏa lò và làm phép, hoặc một tá viên đưa cho ngài một cây nến nhỏ để ngài nhóm cháy đống hương. Ngài vừa đốt vừa đọc (OD 66) :

Lạy Chúa, xin cho lời nguyện cầu của chúng con
bay lên trước Tôn nhan như hương trầm nghi ngút;
và như nhà này đầy mùi thơm thế nào,
thì xin cho Hội Thánh Chúa
cũng toả lan hương thơm Đức Kitô như vậy !

Rồi Đức Giám mục bỏ hương vào bình, làm phép và xông hương bàn thờ. Sau đó, ngài trở về Tòa để người ta xông hương, và ngồi xuống. Các tá viên thì đi rảo lòng nhà thờ, xông hương cho dân chúng. Trong khi đó, hát tiền xướng “Stetit Angelus” hay “Ascendit fumus” cùng với Thánh vịnh 137/138, hoặc bài ca nào khác thích hợp.

6. PHỦ KHĂN VÀ THẮP SÁNG BÀN THỜ.

Người dẫn: Đức Đức Giám mục trao nến sáng để thắp sáng Bàn Thờ.

948. Xông hương xong, mấy tá viên lấy khăn lên lau bàn thờ, và nếu có một tấm khăn không thấm nước thì trải ra, rồi trải khăn bàn thờ, và tùy nghi có thể đưa hoa lên chưng. Cũng để chân nến có nến lên như khi cử hành Thánh Lễ đòi buộc, và nếu cần, phải đặt cả Thánh Giá nữa.

949. Sau đó, Phó tế đến trước mặt Đức Giám mục : Ngài đứng lên, trao cho thầy một cây nến nhỏ cháy, lớn tiếng đọc :

Xin Ánh sáng Chúa Kitô chiếu sáng bàn thờ này
và xin cho những người dự Bàn tiệc của Chúa
cũng được sáng lên Ánh sáng ấy.

Rồi Đức Giám mục ngồi. Phó tế lên bàn thờ thắp sáng các cây nến để cử hành Thánh Thể.
950. Lúc ấy, thắp sáng tưng bừng : thắp hết mọi ngọn đèn chung quanh bàn thờ tỏ dấu vui mừng. Trong khi đó hát tiền xướng “Apud te, Domine”, hoặc bài ca nào khác thích hợp, để tôn vinh Đức Kitô là Ánh sáng thế gian.

E. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

951. Các Phó tế và tá viên sửa soạn bàn thờ như quen làm. Rồi một ít giáo dân mang bánh, rượu, nước lên để cử hành Hy Tế của Đức Kitô. Đức Giám mục nhận lễ vật tại Tòa. Trong khi đem lễ vật lên, có thể hát tiền xướng “Si offers munus tuum” hoặc “Sanctificavit Moyses”, hoặc bài ca nào khác thích hợp.

Khi mọi sự đã sẵn rồi, Đức Giám mục lên bàn thờ và bỏ mũ, ngài hôn bàn thờ. Thánh lễ tiếp tục như mọi khi, nhưng không xông hương lễ vật và bàn thờ.

Dâng Lễ vật
Người dẫn: Thánh lễ được tiếp diễn với phần Dâng Lễ Vật.
Lạy Thiên Chúa là Chúa của Mùa Xuân Vĩnh cửu, trong tâm tình hân hoan Cảm tạ tri ân của ngày Khánh Thành Ngôi Thánh Đường mới này, hợp lòng với bao người từ muôn phương, trên khắp mọi nẻo đường tề tựu về đây, chúng con thành kính tiến dâng lên Chúa, những lễ vật khiêm hạ này .

Bánh Rượu :
                  Trên tay con Chén Vàng và Đĩa Bạc
                  Bánh miến và rượu nho ngát hương thơm
                  Xin dâng lên như của lễ ban mai
                  Thương thánh hóa nên lương thần nuôi dưỡng.
Hoa Quả :
                  Cùng  trái ngọt và  hoa tươi thắm sắc,
Là thành quả bao vất vả tảo tần
Nguyện Chúa thương đổ tràn muôn ơn thánh
Mà trả công những tấm lòng thiện hảo!
Dâng Nến :
                  Và nến hồng trước tôn nhan hằng hữu
                  Kính dâng lên trong ngày lễ khánh thành
                  Nguyện cầu cho ngôi thánh đường uy danh
                  Luôn trở thành bến dừng chân lý tưởng!
Dâng Hương :
                  Vâng lạy Chúa, đây hương trầm mộc thảo
                  Tựa yêu thương cùng bác ái nồng say
                  Nguyện Chúa thương cho Giáo Xứ con đây
                  Luôn tỏa ngát  hương thơm đời nhân chứng.

ĐGM:  Anh chị hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là cha toàn năng chấp nhận.
Lời nguyện tiến lễ (OD 59)
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
chúng con nài xin Chúa
cho Thánh Thần ngự xuống bàn thờ này,
để Người thánh hóa những lễ vật của dân Chúa
và thanh tẩy tâm hồn chúng con
khi chúng con tham dự tiệc thánh.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ/Amen.

952. Luôn luôn phải đọc lời nguyện tiến lễ trên đây cùng với Lời Tiền Tụng riêng như ghi trong sách Pontificale, vì những bài ấy gắn liền với Nghi thức cung hiến bàn thờ. Đọc Kinh Nguyện Thánh Thể I hay III.

Lời Tiền Tụng
về mầu nhiệm Bàn thờ Thiên Chúa (OD 60)
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc :
thật là chính đáng, phải đạo
và sinh ơn cứu độ cho chúng con,
nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Người là Tư tế đích thực và là Của lễ linh nghiệm.
Người đã truyền cho chúng con cử hành luôn mãi
nghi thức tưởng niệm Hy lễ
chính Người đã hiến dâng lên Cha
trên bàn thờ thập giá.
Bởi vậy, dân Cha đã lập bàn thánh này
mà hân hoan cung hiến cho Cha.
Đây chính là tế đàn cao trọng :
ở đó, dưới hình thức bí tích,
hy lễ ca tụng hoàn hảo của Đức Kitô
không ngừng được tiến dâng lên Cha;
và cũng ở đó, ơn cứu độ chúng con được thể hiện.

Ở đó, Đức Kitô dọn sẵn bàn tiệc cho con cái Cha,
để nhờ Mình Máu Người nuôi dưỡng,
họ được quy tụ thành Giáo Hội duy nhất và thánh thiện.
Ở đó, các tín hữu lãnh nhận Chúa Thánh Thần
như dòng nước tuôn chảy từ Đức Kitô
là Đá tảng thiêng liêng;
nhờ Người, họ trở nên bàn thờ sống động,
nên của lễ thánh thiện đẹp lòng Cha.

Vì thế, cùng với toàn thể các thiên thần và các Thánh,
chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng :
Thánh, Thánh, Thánh...

KINH TẠ ƠN II
ĐGM Chủ tế dang tay đọc:
Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Đặt tay trên lễ vật.
Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoá những của lễ này, để trở nên cho chúng con, Mình và   Máu Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con.
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY,
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.
Nâng cao bánh đã truyền phép - cúi mình thờ lạy.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG:
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,
SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON
VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.
Nâng cao chén rượu đã truyền phép - cúi mình thờ lạy.
Ðây là mầu nhiệm đức tin.
CĐ thưa: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
ĐGM Chủ tế dang tay đọc:
ĐGM:  Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con/ được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Ki-tô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Đồng tế 1:
Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong  đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Bênêdictô, Đức Giám Mục Vinh Sơn Giáo Phận chúng con.

Đồng tế 2:
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Ðồ, và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa.

ĐGM Chủ tế cầm đĩa và chén - nâng lên và đọc.
ĐGM:  Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa- là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
CĐ tung hô: Amen

F. NGHI THỨC HIỆP LỄ

Đặt chén thánh và đĩa thánh xuống, chủ tế chắp tay đọc.
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

ĐGM Chủ tế dang tay và cùng đọc
Lạy Cha chúng con ở trên trời…

ĐGM Chủ tế dang tay đọc một mình
Lạy Chúa,
Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi, và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.

ĐGM Chủ tế chắp tay, cộng đoàn tung hô:
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
ĐGM Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa.
ĐGM Chủ tế chắp tay
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Cộng đoàn thưa: Amen.
ĐGM Chủ tế quay về hướng cộng đoàn và nói,
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn thưa: Và ở cùng cha
Phó tế hoặc một Linh mục
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Chủ tế cúi mình, cầm Bánh Thánh nâng lên trên đĩa thánh hay chén Máu Thánh, quay về phía cộng đoàn và đọc.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian: Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Cộng đoàn đọc:
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Thông báo điểm rước lễ…

Lời nguyện hiệp lễ (OD 62)
Lạy Chúa, xin giúp chúng con
năng đến gần bàn thờ của Chúa
mà sốt sắng tham dự lễ tế của Đức Kitô;
để khi được Người bồi dưỡng,
chúng con nên một trong đức tin và đức mến
và biến đổi thành hình ảnh sống động của Người
là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Đ/Amen.

(Sau lời nguyện hiệp lễ)
Người dẫn: Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, Đức ông, quý cha và cộng đoàn an tọa.
Sau đây, xin kính mời vị đại diện TV HĐGX thay lời cộng đoàn Giáo Xứ .... có lời cám ơn
Tặng hoa:  trong giây phút trọng đại này, giáo xứ chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính dâng lên Đức Cha, và Cha Tổng Đại Diện bó hoa tươi thắm, tượng trưng cho lòng biết ơn chân thành của chúng con.
Và chúng con kính xin Đức cha ban huấn từ cho cộng đoàn giáo xứ chúng con.

G. PHÉP LÀNH CUỐI LỄ (OD 63)

953. Cuối lễ, Đức Giám mục dùng công thức riêng ghi trong Sách Pontificale Romanum mà ban phép lành. Đoạn Phó tế giải tán dân chúng như thường lệ.
Người dẫn: Xin mời cộng đoàn đứng để lãnh nhận phép lành trọng thể từ ĐGM.
ĐGM: Chúa ở cùng anh chị em
CĐ: Và ở cùng Cha.
ĐGM: Hãy chúc tụng danh Chúa
CĐ: Từ bây giờ và cho đến muôn đời
ĐGM: Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa
CĐ: Là Đấng tạo thành trời đất
ĐGM: Thiên Chúa đã cho anh chị em
trở thành hàng tư tế vương giả;
xin Người giúp anh chị em chu toàn thánh vụ
và tích cực thông phần vào Hy lễ của Đức Kitô.
CĐ: Amen.
ĐGM: Người đã quy tụ anh chị em chung quanh một bàn thờ và cho anh chị em chung hưởng một bánh thánh;
xin Người cho anh chị em được một lòng một ý nhau. 
CĐ: Amen.
ĐGM: Chúc anh chị em luôn rao giảng Đức Kitô
và làm chứng cho Người bằng gương lành bác ái,
để lôi kéo thiên hạ họ đến cùng Người.   
CĐ: Amen.
ĐGM: Và xin Thiên Chúa toàn năng
là Cha  và Con  và Thánh  Thần
ban phúc lành cho anh chị em.       
CĐ: Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây