TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – C

Thứ sáu - 01/07/2022 19:27 |   824
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi.” (Lc 10,2-3)

03/07/2022
CHÚA NHẬT TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN – C


 

 

Lc 10,1-12.17-20

 
SỨ VỤ CẤP BÁCH

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi.” (Lc 10,2-3)
 

Suy niệm: Đức Giê-su dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, vì “Cha của Thầy cũng là Cha của anh em” (Ga 20,17); và như thế mọi người là anh em với nhau. Thế nhưng, có những người con chưa biết Cha mình, giống như những đứa con, vì lý do nào đó, đã bị lạc mất cha. Trong gia đình nhân loại này, vì chưa nhận Chúa là Cha nên nhiều người chưa nhận nhau là anh em. Đòi hỏi cấp bách là làm thế nào để những anh chị em đang bị “lạc” được nhận biết Cha, và để mọi người nhận biết nhau là anh chị em nhận ra mình đều là con cái trong gia đình Thiên Chúa. Ước muốn cấp bách này giống như đồng lúa chín vàng phải thu hoạch ngay, nếu để chậm trễ, lúa sẽ rụng rơi và hư mất.

Mời Bạn: Chúa Giê-su thao thức trước “đồng lúa chín mà thiếu thợ gặt.” Người môn đệ Chúa có thao thức thế không? Ngài đã ra lệnh cho các tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc đến nay đã 2.000 năm, thế nhưng số người tin theo Chúa chỉ khoảng 1/3 dân số thế giới. Riêng tại Việt Nam, số người tin Chúa chưa đầy 10%. Thế giới, cách riêng đất nước, dân tộc Việt Nam như đồng lúa chín vàng đang là lời kêu gọi thúc bách và thách đố cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì?

Sống Lời Chúa: Đưa lời cầu cho lương dân vào lời cầu nguyện và đưa việc thăm viếng, chia sẻ với anh em lương dân vào chương trình hành động hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa giao cho chúng con sứ vụ loan báo Tin Mừng cho anh em lương dân. Xin cho chúng con lòng nhiệt thành với sứ vụ cao quý này.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật XIV Thường Niên – C

Dẫn vào thánh lễ

Anh chị em thân mến! Sợi chỉ đỏ xuyên suốt các bài đọc hôm nay là: Dù thế giới có bị tan nát, lưu đầy như số phận của dân Do Thái và thành thánh Giêrusalem trong bài đọc I, thì vẫn còn hi vọng. Bởi lời tiên báo cứu vớt của tiên tri Isaia. Lời này được thực hiện khi Chúa Giêsu sai các Tông Đồ và môn đệ đi rao giảng Nước Trời và bình an của Ngài.

Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được hạnh phúc ấy nên nói: “Nhờ cây Thập Giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi đối với thế gian”. Mọi Kitô hữu cũng sẽ cảm nghiệm như thánh nhân, nếu hết lòng theo Chúa không chần chừ và tháo lui.

Trong Thánh lễ giờ đây, chúng ta cũng trao cho nhau bình an. Vâng, cần phải trầm tĩnh lại để thống hối về những bất hòa, xáo trộn, để lãnh nhận được bình an do Nhiệm Tích Thánh Thể mang lại cho chúng ta.

Ca nhập lễ

Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng; xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c

“Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: “Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nẩy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20

Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1).

Xướng: Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa. 

Xướng: Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta! 

Xướng: Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa. Với quyền năng, Người thống trị tới muôn đời. 

Xướng: Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao! Chúc tụng Chúa là Ðấng không hất hủi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi. 

Bài Ðọc II: Gl 6, 14-18

“Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa Giêsu”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian. Vì chưng trong Ðức Kitô, có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì, điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa; vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu.

Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng anh em! Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 10, 1-9 {hoặc Lc 1-12. 17-20}

“Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.

{“Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: ‘Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần’. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.}

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trải qua bao thế hệ, tiếng Chúa vẫn luôn vang vọng trong tâm tư mỗi người. Ngài hằng kêu gọi chúng ta cộng tác vào chương trình loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa trên trần gian. Cùng với Mẹ Hội Thánh chúng ta dâng lời nguyện xin.

1. “Tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa”– Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa lòng nhiệt thành rao giảng Nước Chúa, luôn phục vụ Lời Ngài như một tôi tớ trung thành, hầu dẫn đưa muôn dân tìm về với Chúa.

2. “Thầy sai các con đi như chiên con giữa sói rừng” – Xin cho người môn đệ Chúa hôm nay, biết dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, sẵn sàng đón nhận những gian truân thử thách trước mọi nghịch cảnh của thời đại, để đem tình yêu và bình an đến cho mọi người.

3. “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi” – Xin khơi dậy trong tâm hồn các thanh thiếu niên lòng khát vọng rao truyền Chân Lý, giúp họ can đảm và quảng đại dấn thân phục vụ Nước Chúa, để thêm những tay thợ nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo.

4. “Các con hãy vui mừng, vì tên các con đã được ghi trên Trời” – Xin cho tất cả những ai đang gánh phần phục vụ trong các lãnh vực khác nhau trong giáo xứ chúng ta, luôn biết quên mình phục vụ cách vô vị lợi để giáo xứ thực sự là cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con sự bình an chân thực, phát sinh bởi đời sống chan hòa tình mến Chúa và yêu người, biết tích cực tham dự vào mầu nhiệm Thập Giá trong từng giây phút cuộc sông, để mãi mãi giữ được nét trinh trong của con người mới, chúng con sẽ trở nên lời ca ngợi tình thương Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin…

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ; xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Ðức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ca hiệp lễ

Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người.

Hoặc đọc:

Chúa nguyện rằng: Lạy Cha, Con cầu xin cho chúng, để chúng nên một như Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước Mình và Máu Con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào; xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Bình an của Chúa

Ngày kia có một người đậu xe bên lề đường, rồi vào trong một cửa hàng để mua sắm mấy thứ cần thiết, khi quay trở ra thì thấy trên ghế ngồi có một mẩu giấy với hàng chữ: Thưa ông, tôi đã tính ăn cắp chiếc xe hơi này, nhưng tình cờ đọc thấy lời cầu phúc “Bình an cho quý bạn”, được dán trên tấm kính. Lời cầu chúc này khiến tôi dừng lại và suy nghĩ. Tôi tin chắc nếu tôi ăn cắp chiếc xe này, thì hẳn ông sẽ không còn được bình an và chính tôi cũng vậy. Vì đây là lần đầu tiên tôi ra nghề. Tôi cũng cầu chúc bình an cho ông và cho cả tôi nữa.

Câu chuyện ngộ nghĩnh trên đây khiến chúng ta nhớ tới lời Chúa qua đoạn Tin Mừng sáng hôm nay: Khi vào bất cứ nhà nào, trước tiên các con hãy nói: Bình an cho nhà này. Nếu ở đó có người yêu chuộng sự bình an, thì sự bình an sẽ ở lại trên người ấy, bằng không sự bình an sẽ trở lại với các con.

Áp dụng lời phán dạy này và câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng: Tấm bảng gắn trên kính xe đã đem lại sự bình an của Đức Kitô cho kẻ đang dự tính ăn cắp xe. Kẻ ăn trộm này là người yêu chuộng sự bình an của Đức Kitô, nên sự bình an đã ở lại trên anh ta. Vậy đâu là sự bình an của Đức Kitô?

Kinh Thánh thường dùng danh từ bình an với bốn ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, trên bình diện quân sự thì bình an ám chỉ một tình trạng không có chiến tranh giữa các dân tộc. Ý nghĩa thứ hai trên bình diện cá nhân, thì bình an ám chỉ tình trạng yên ổn của từng người. Ý nghĩa thứ ba trên bình diện tôn giáo, thì bình an là mối liên hệ tình nghĩa tốt đẹp giữa Thiên Chúa và chúng ta. Cuối cùng, bình an còn được Kinh Thánh dùng để nói lên tình trạng trong đó mọi người trên mặt đất sống hoà thuận với Chúa, với người khác và với chính bản thân.

Đây là sự bình an mà Chúa nói đến khi Ngài tuyên bố: Ta để lại sự bình an cho các con, Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Đây cũng chính là sự bình an mà các thiên thần đã cầu chúc trong đêm Giáng sinh: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Sự bình an này chẳng la gì khác ngoài việc thực thi Nước Chúa trên trần gian. Để thực hiện sự bình an này, Đức Kitô đã xuống thế làm người để hoà giải con người với Thiên Chúa cũng như hoà giải con người với nhau. Bởi vì sự bình an đích thực phải là kết quả của sự hoà giải.

Như thế, để có được sự bình an của Chúa, chúng ta cũng phải sống tinh thần hoà giải. Có được sự bình an trong tâm hồn mà thôi chưa đủ, Đức Kitô còn muốn chúng ta mang sự bình an này đến cho những người chung quanh chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta hãy cầu nguyện như lời kinh của thánh Phanxicô Assie: Lạy Chúa, xin hãy biến con thành khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Bởi vì như lời Chúa đã phán: Phúc cho ai xây dựng hoà bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

 

(Lc. 10:1-12; 17-20) Lm Lã Mộng Thường

 

Hai lần nơi bài Phúc Âm vừa được công bố, Đức Giêsu nhấn mạnh mục đích Ngài sai bẩy mươi hai môn đồ đi đến các thành Ngài có ý định sẽ tới. Ngài căn dặn họ, dù được đón tiếp hay không họ đều phải nói cho dân chúng biết “Nước Thiên Chúa đã gần đến”. Nếu đem so sánh với những câu Phúc Âm khác, lời tuyên bố “Nước Thiên Chúa đã gần đến” hình như đã bị dịch không được sát nghĩa vì khi được hỏi chừng nào Nước Thiên Chúa đến, Đức Giêsu đã rõ ràng trả lời, “Nước Thiên Chúa không đến một cách nhãn tiền, và người ta sẽ không nói được này nước trời ở đây hay nước trời ở kia; vì này, Nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Tuy nhiên, ngay nơi đầu bài Phúc Âm, Đức Giêsu giải thích thân phận những người được sai đi rao giảng Tin Mừng, “Này Ta sai các con như chiên ở giữa sói rừng”. Phúc Âm Matthêu thêm lời căn dặn, “Hãy ở khôn như con rắn và chân thực như chim câu” (Mt. 10:16). Lý do gì đã khiến các môn đồ ra đi rao giảng Tin Mừng lại mang thân phận như chiên ở giữa đàn sói? Và đồng thời tại sao khi các môn đồ trở về trình bày những sự việc cả thể họ đã thực hiện, Đức Giêsu phải giải thích, “Các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con nhưng hãy vui mừng vì tên các con được ghi trên trời?” Đọc Phúc Âm chúng ta biết mục đích mà Đức Giêsu được sai đến chỉ là rao giảng Tin Mừng Nước Trời (Lc. 4:43). Lời công bố đầu tiên nơi cuộc đời rao giảng của Ngài chỉ là, “Thời buổi đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần bên! Hãy hối cải và tin vào Tin Mừng” (Mc. 1:15). Nơi Phúc Âm Matthêu Ngài căn dặn, “Khi người ta nộp các ngươi thì các ngươi đừng lo phải nói làm sao hay nói gì vì ngay giờ đó sẽ cho các ngươi biết phảinói gì, vì không phải các ngươi nói mà là Thần Khí của Cha các ngươi sẽ nói trong các ngươi” (Mt. 10:19). Thần Khí của Thiên Chúa chính là Thiên Chúa. Thần Khí Thiên Chúa nói trong chúng ta có nghĩa chính Thiên Chúa nói trong chúng ta. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, Thiên Chúa là quyền lực sự sống nơi chúng ta, quyền lực hiện hữu nơi mọi loài mọi vật.  

Như thế, Nước Thiên Chúa là chính Ngài vì không có nơi nào mà Ngài không hiện hữu. Do đó, Tin Mừng Nước Trời, Nước Trời đã gần bên có nghĩa Thiên Chúa ở cùng chúng ta; Thiên Chúa ngự trị và hoạt động nơi mỗi người. Chẳng những con người của hai ngàn năm trước khi Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng nơi đất Do Thái mà ngay cả ngày nay, chúng ta vẫn không dám chấp nhận những lời rao giảng của Ngài.

Ngày xưa, người ta đã kết án Ngài là phạm thượng cũng chỉ vì Ngài nói cho họ biết Ngài hay mọi người là con Thiên Chúa. Ngày nay chúng ta tuyên xưng mình là con Thiên Chúa nhưng vẫn chưa dám chấp nhận thực thể Tin Mừng do Ngài rao giảng. Ngày xưa chính những bà con thân thuộc của Ngài cũng đã cho rằng Ngài bị mất trí, và người thời đó đã nhân danh Thiên Chúa để giết Ngài; ngày nay chúng ta dẫu tuyên xưng tin nơi Ngài, tin nơi Thiên Chúa nhưng coi thường những lời Ngài rao giảng được ghi lại nơi Phúc Âm. Tệ hơn nữa, nếu có ai dám tìm tòi, suy luận về Phúc Âm và nói lên những lời không thuận với quan niệm tưởng tượng của chúng ta về Thiên Chúa, chúng ta đã vội lên án dầu chưa kịp suy nghĩ xem lời của họ nói có lý, có hợp Phúc Âm hay không. Chúng ta khinh thường Lời Chúa; cho dù mua Kinh Thánh để ở nhà nhưng không đọc, mà có chăng chỉ dùng Kinh Thánh để trang sức cho có vẻ con nhà có đạo. Tự suy nghĩ chúng ta thừa hiểu lý do tại sao Đức Giêsu đã căn dặn các môn đồ rằng họ được sai đi như chiên giữa đàn sói. Bất cứ ai dám suy nghiệm những lời giảng dạy của Đức Giêsu nơi Phúc Âm, đều bị người khác kết án, bởi những lời dạy này đã thức tỉnh họ nhận được bộ mặt thật mà họ muốn che dấu. Chúng ta nôn nao, háo hức, chiêm ngưỡng những sự lạ được coi là cả thể đây đó nhưng không để ý sự lạ cả thể Đức Giêsu đã nói đang xảy ra nơi chính mình. Lật Phúc Âm, chúng ta sẽ đọc được câu, “Quả thật Ta bảo các ngươi, kẻ nào bảo núi này, xê đi mà nhào xuống biển mà trong lòng không nghi ngại, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì nó sẽ thấy thành sự” (Mc. 11:23). Quyền lực của Thiên Chúa ở ngay nơi mỗi người nhưng chúng ta đã không suy gẫm Phúc Âm nên không nhận biết do đó đã không thể nào xử dụng được. Ai cũng mang sự hiện hữu; ai cũng có sự sống. Thiên Chúa là quyền lực hiện hữu nơi mỗi người, mọi sự, mọi loài; Thiên Chúa cũng là quyền lực sự sống nơi mỗi người.

Như vậy, đức tin chính là quyền lực của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta. Nếu ai suy nghiệm Phúc Âm sẽ nhận thực được quyền lực này nơi mình. Tuy nhiên, nếu không suy nghiệm Phúc Âm chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có thể nghiệm chứng được Tin Mừng Nước Trời, và tất nhiên cũng không thể biết được đức tin là gì. Amen.

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây