TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Chay -Năm B

“Ðây là Con Ta rất yêu dấu”. (Mc 9, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG

Thứ ba - 12/12/2023 13:31 |   253
Ông Giu-se, chồng bà [Ma-ri-a], là người công chính. (Mt 1,18-24)

18/12/2023
thứ hai tuần 3 MÙA VỌNG

t2 t3 MVb

Mt 1,18-24


GIU-SE NGƯỜI CÔNG CHÍNH
Ông Giu-se, chồng bà [Ma-ri-a], là người công chính. (Mt 1,18-24)

Suy niệm: Là người công chính, thánh Giu-se ắt phải làm theo luật là tố giác Đức Ma-ri-a về tội ngoại tình vì “đã có thai trước khi hai ông bà về chung sống”. Nhưng sự công chính của thánh Giu-se vượt lên trên cái nhìn xét đoán theo bề ngoài. Ngài xác quyết cách tuyệt đối sự thánh thiện của Đức Ma-ri-a, không thể phạm tội tày đình đó. Người công chính không thể lên án người vô tội, vì thế, ngài quyết định “lìa bỏ bạn mình cách kín đáo” để chờ đợi thánh ý Chúa thể hiện. Thế nhưng, ‘người tính không bằng Trời tính’, Chúa đã truyền tin cho Ma-ri-a, Ngài cũng truyền tin cho Giu-se: “Người con mà Ma-ri-a cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần”. Sự công chính của thánh Giu-se không dựa trên suy tính của mình nữa, mà là thực thi ý Chúa được tỏ ra qua lời của sứ thần Gáp-ri-en: “Ông đã làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà”.

Mời Bạn: Không ít lần chúng ta rơi vào những tình huống bất ngờ, mà khi đó dường như Thiên Chúa đến phá vỡ mọi dự tính của chúng ta. Đó là trong đêm tối Đức Tin; như trong giấc chiêm bao mà thánh Giu-se gặp phải. Chúng ta hãy noi gương ngài sống công chính bằng cách từ bỏ ý riêng mình, dù nó có tốt đẹp mấy đi nữa, để tín thác vào Chúa và thi hành thánh ý Ngài.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên suy gẫm Lời Chúa để dễ dàng nhận biết thánh ý Chúa hơn.

Cầu nguyện: Lạy thánh Giu-se, ngài là đấng đã luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, và đưa ra những chọn lựa được hướng dẫn bởi sự quan phòng của Người, xin dạy chúng con đừng quá cậy dựa vào các kế hoạch của mình nhưng vào kế hoạch yêu thương của Chúa. Amen.

Ngày 18 Tháng 12: (O Adonaï) Ôi Thiên Chúa của Giao ước và là chủ nhà Israël đã xuất hiện với Môsê trong đám lửa rực cháy, và đã ban lề luật trên núi Sinaï. Xin đến và ra tay giải cứu chúng con. Xin đặt vào lòng chúng con một “quả tim mới”, “quả tim mới” là nhờ co thắt theo nhịp đập của tình yêu Chúa, nhờ gắn chặt với trái tim Chúa, một trái tim đã yêu cho đến cùng, đã liều chết cho người mình yêu. Chỉ có sức sống từ trái tim Chúa mới có thể làm mới lòng trí chúng con, để rồi từ đó, mọi sự sẽ được đổi mới. Xin cho mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa đem lại cho chúng con ơn giải thoát và canh tân. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
thứ hai tuần 3 MÙA VỌNG

Ca nhập lễ

Vua chúng ta là Đức Ki-tô ngự đến, Người chính là Con Chiên sẽ đến, như lời rao giảng của thánh Gio-an.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng. Này chúng con đang quằn quại dưới ách nô lệ tội lỗi từ ngàn xưa lưu truyền. Xin cho mầu nhiệm Giáng Sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn giải thoát và canh tân như chúng con hằng mong đợi. Chúng con cầu xin..

Bài Ðọc I: Gr 23, 5-8

“Ta sẽ gây cho Ðavít một mầm giống công chính”.

Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Ðavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên Người là “Chúa công bình của chúng ta”.

Chúa phán: “Vì thế, đã đến ngày chúng không còn nói được rằng: “Chúa hằng sống, Người đã đưa con cái Israel ra khỏi đất Ai-cập”, nhưng chúng nói: “Chúa hằng sống, Người đã đưa dòng dõi nhà Israel ra khỏi đất Bắc”; (và) từ các nước chúng bị Ta phân tán, Ta dẫn đưa chúng về quê hương.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 71, 2. 12-13. 18-19

Ðáp: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người tới muôn.

Xướng: Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người xét đoán dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực..

Xướng: Người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ.

Xướng: Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel, một mình Người làm những việc lạ lùng. Chúc tụng muôn đời vinh danh Chúa, khắp hoàn cầu đầy dẫy vinh quang Người. 

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Lạy Ðấng Thủ lãnh nhà Israel, Ngài đã ban lề luật cho Môsê trên núi Sinai, xin hãy đến mà ra tay cứu chuộc chúng con. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 1, 18-24

“Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Ðavít”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng. Này chúng con đang quằn quại dưới ách nô lệ tội lỗi từ ngàn xưa lưu truyền. Xin cho mầu nhiệm Giáng Sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn giải thoát và canh tân như chúng con hằng mong đợi. Chúng con cầu xin..

Ca hiệp lễ

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, giữa cộng đoàn Hội Thánh Chúa đây, xin cho chúng con được đón nhận tình thương của Chúa và chuẩn bị xứng đáng những ngày đại lễ gần kề để mừng ơn cứu chuộc chúng con. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

TRUYỀN TIN CHO ÔNG GIU-SE (Mt 1,18-24)
Lm. Giu-se Đinh Lập Liễm

1. Bài Tin Mừng cho chúng ta biết: Đức Ma-ri-a đã đính hôn với thánh Giu-se… Vì cả hai đã khấn giữ mình đồng trinh nên không chung sống với nhau. Nhưng Ma-ri-a lại có thai, nên thánh Giu-se buồn sầu định lén bỏ đi. Chúa liền sai Thiên thần đến báo cho ông biết: Ma-ri-a mang thai là do phép Đức Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, phải đặt tên là Giê-su. Đây là Đấng Cứu chuộc nhân loại, là Đấng mà các tiên tri đã loan báo và gọi là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Thánh Giu-se đã làm đúng như lời Thiên thần truyền, ông tiếp nhận Ma-ri-a và khi bà sinh con thì đặt tên là Giê-su.

2. Mẹ Người là Ma-ri-a đã đính hôn với Giu-se (Mt 1,18).

Chúng ta cần tìm hiểu phong tục cưới hỏi của người Do thái. Luật Do thái phân biệt rõ ràng trong hôn nhân: việc đính hôn và cưới xin. Tuy cũng có lễ hỏi và lễ cưới nhưng giá trị và ý nghĩa khác với Việt nam chúng ta.

Lễ đính hôn (cũng gọi là lễ hỏi) được diễn ra như sau:

Thời gian đính hôn kéo dài trong một năm. Trong năm đó đôi bạn được kể như vợ chồng dù họ không có những quyền của vợ chồng. Lễ hỏi Việt nam chưa làm vợ chồng, còn lễ hỏi Do thái coi như thành vợ chồng. Chứng cớ là theo luật:

– Vị hôn thê bất trung sẽ bị ném đá như vợ chính thức.

– Vị hôn phu có chết thì vị hôn thê trở thành quả phụ.

– Vị hôn thê cũng giống như người vợ chính thức chỉ có thể bỏ nhau bằng tờ ly dị.

– Đứa con cưu mang trong thời gian đính hôn được coi là con chính thức.

Như thế luật cho hai người quyền ăn ở với nhau trong thời gian này.

Giu-se và Ma-ri-a đang ở trong giai đoạn này.

3. Giu-se được báo mộng trong giấc mơ về chương trình của Thiên Chúa được thực hiện qua cuộc hôn nhân giữa ông và Ma-ri-a, việc nàng có thai không phải ý của phàm nhân nhưng dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Vì thế ông đã đón nhận Ma-ri-a về nhà mình theo sự báo mộng của Thiên Thần thay vì ý định ruồng bỏ nàng lúc phát hiện người bạn đời có thai (không phải của mình). Giấc mơ của Giu-se đã thành hiện thực bởi sự trung tín vào Thiên Chúa với báo mộng về lời phán truyền của tiên tri I-sai-a về Đấng Thiên Sai sẽ thành hiện thực ở nơi gia đình ông (x.Is 7,14-16). Chính con trẻ này sẽ trở nên ơn cứu độ và bao bọc cho cả nhân loại.

4. Ông Giu-se là người công chính.

Kinh thánh gọi Giu-se là người công chính: Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo” (Mt 1,19).

Chúng ta biết, nơi người Do-thái, không phân biệt rõ thời kỳ đính hôn và cưới hỏi. Mặc dù chưa cưới, hai người đã đính hôn cũng có thể ăn ở như vợ chồng mà không có lỗi gì đối với lề luật. Do đó, người ta thấy vị hôn thê có thai, thì chỉ một mình vị hôn phu có thể phán đoán trong việc đó là có tội hay không. Như vậy, thánh Giu-se có thể hành động bằng hai cách: hoặc là tuyên bố theo sự hiểu biết tự nhiên của mình là Ma-ri-a đã phạm tội ngoại tình, và như thế Ma-ri-a mất thể diện hoàn toàn; hoặc là để mặc cho người ta tin rằng ngài là cha của đứa bé sắp sinh. Giu-se chọn giải pháp nào?

Đang phân vân lo nghĩ không biết xử trí ra sao thì Thiên Chúa báo mộng  cho ông: Hỡi Giu-se con vua Đa-vít, đừng ngại nhận Ma-ri-a về làm vợ mình, vì Ma-ri-a mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20). Ông Giu-se được báo mộng và ông yên tâm nhận Ma-ri-a làm vợ. Việc này thường xảy ra trong Cựu ước khi Thiên Chúa muốn truyền cho ai một điều gì. Vậy hôm nay, việc báo mộng cho Giu-se là cách thức Thiên Chúa dùng để tỏ ra thánh ý của Ngài về việc thụ thai đồng trinh của Đức Ma-ri-a.

5. Hài nhi  sinh ra sẽ được gọi là Em-ma-nu-en nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Tuy là Thiên Chúa, nhưng vì yêu thương loài người, Ngài đã nhập thể sống chung với loài người, bất chấp con người xấu xa tội lỗi, nghèo nàn, túng thiếu, khổ sở… Thiên Chúa làm người đã vui lòng chia sẻ thân phận với người trần thế. Ngài muốn cho ngày Giáng sinh trở thành ngày Đấng Tối Cao xa lạ trở thành thân quen, thành bạn hữu con người để kêu gọi con người hãy nhận nhau là anh em, là bạn hữu.

6. Truyện: Thiên Chúa nói bằng tiếng nào?

Ngày xưa có chú bé Phi châu tên là Em-ma-nu-en. Chú luôn thắc mắc: ”Thiên Chúa nói bằng tiếng nào”? Chú hỏi thầy giáo thì thầy cũng không biết. Sau đó chú Em-ma-nu-en lại đi hỏi các nhà trí thức trong làng cũng như các vùng lân cận, nhưng họ cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi.

Tuy nhiên, Em-ma-nu-en vẫn tin có người biết được điều ấy.

Một đêm nọ, Em-ma-nu-en đến ngôi làng Belem. Chú cố tìm chỗ để nghỉ đêm trong các nhà trọ, nhưng tất cả đều không còn chỗ. Vì thế, chú quyết định tìm cái hang ngoài trời để trú đêm. Quá nửa đêm chú mới tìm được một cái hang. Nhưng khi bước vào, chú nhận ra đã có một đôi vợ chồng và một hài nhi đang trú ngụ. Nhìn thấy chú, người mẹ liền nói: “Hân hạnh đón chào Em-ma-nu-en, chúng tôi đang mong chờ con”.

Chú bé quá sửng sốt, và người mẹ trẻ nói tiếp: “Đã từ lâu, con đi tìm để hỏi xem Chúa nói bằng thứ tiếng nào. Giờ đây cuộc hành trình của con đã có câu trả lời. Ngài nói bằng ngôn ngữ của tình yêu. “Thiên Chúa quá yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho thế gian chính Con Một của Ngài”.

ƠN GIẢI THOÁT và CANH TÂN LÀ CỦA CHÚA
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của ngày lễ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đang quằn quại dưới ách nô lệ tội lỗi từ ngàn xưa lưu truyền, xin cho mầu nhiệm Giáng Sinh của Con Chúa đem lại cho chúng ta ơn giải thoátcanh tân như chúng ta hằng mong đợi.

Chỉ có một mình Chúa mới đem lại cho chúng ta ơn giải thoátcanh tân. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Isaia cho chúng ta thấy: Thiên Chúa vẫn một mực trung thành, cả vào giờ phút dân Người ngỡ rằng mình bị bỏ rơi. Thiên Chúa không quên lãng giao ước Người đã thiết lập. Người đang thực hiện kế hoạch Người đã định: Ngày Ta thể hiện đức công chính của Ta đã đến gần, chẳng còn xa nữa đâu; ơn cứu độ của Ta, Ta sẽ không trì hoãn. Ta sẽ ban ơn cứu độ tại Xion, và sẽ cho Ítraen được vinh quang rạng rỡ.

Bài đọc hai của giờ Kinh Sách cũng cho thấy rõ, chỉ một Chúa mới giải thoát chúng ta: Nhờ ai mà chúng ta, những kẻ gian ác và vô đạo, có thể được nên công chính, nếu không phải là nhờ duy mình Con Thiên Chúa? Ôi cuộc trao đổi mới kỳ diệu làm sao, tội ác của muôn người được chôn vùi trong sự công chính của một người, còn sự công chính của một người lại làm cho muôn người bất chính nên công chính! Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác đã được ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ vào Danh đó mới được cứu độ.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Giêrêmia đã tuyên sấm: Đức Chúa sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực. Thời bấy giờ, Giuđa sẽ được cứu thoát, Ítraen được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là: “Đức Chúa, sự công chính của chúng ta.”

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 71, vịnh gia đã cho thấy triều đại của vị Vua giải thoát Dân Chúa: Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị đến muôn đời. Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.

Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay, là lời cầu xin Đấng “Adonaï”, Thiên Chúa của giao ước đến ra tay giải thoát Dân của Người: Lạy Chúa là thủ lãnh nhà Ítraen, Ngài đã ban lề luật cho ông Môsê trên núi Xinai. Xin ngự đến mà ra tay cứu chuộc loài người.

Trong bài Tin Mừng, sứ thần hiện ra báo mộng cho thánh Giuse: Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.

Ơn giải thoátcanh tân là của ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Sự cộng tác của chúng ta là trông cậy vững vàng vào lời hứa cứu độ của Chúa. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, nhưng, Người kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, Người muốn cứu độ hết tất cả mọi người. Chúng ta được cứu độ nhờ ân sủng, nhưng, không phải một ân sủng chung chung, mà là, ân sủng của chính Kitô, Con Một của Thiên Chúa. Chúng ta được cứu độ nhờ đức tin, nhưng, không phải một đức tin chung chung, mà làm, đức tin vào Đức Kitô, Đấng đã yêu thương và thí mạng vì chúng ta. Ước gì chúng ta biết đặt hết lòng: tin tưởng, cậy trông vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ Duy Nhất của chúng ta. Ước gì được như thế!


CON TIM NGAY LÀNH
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông”.

“Khủng hoảng bạn gặp có thể gọi là ‘tai ương’ do tình cờ, hay do người khác, thường mang lại cơ hội lớn hơn! Chúng có thể thúc đẩy sự trưởng thành tâm linh, chứng tỏ sự chính trực, tạo cảm giác tòng thuộc vào Chúa; và chuẩn bị bạn cho một sứ vụ đáng kinh ngạc… với điều kiện, trước tiên, bạn phải có một ‘con tim ngay lành!’” - Kin Hubbard.

Kính thưa Anh Chị em,

Nhận định của Hubbard xem ra được áp dụng triệt để nơi Giuse. Tin Mừng hôm nay hé lộ một tiểu tiết ít được chú ý nhưng rất thú vị là, thiên thần chỉ hiện ra với Giuse sau khi ông quyết định làm một điều lành! Chúa chỉ tiết lộ nhiều hơn kế hoạch của Ngài cho bất cứ ai, miễn là người ấy biết phản ứng trước khủng hoảng bằng một ‘con tim ngay lành!’.

Với việc Maria có thai, một điều gì đó quá bất thường đối với một phụ nữ được biết là không thể chê trách, Giuse thầm suy, cầu nguyện và phân định. Về mặt pháp lý, Giuse có thể công khai ‘chuyện tình buồn’ của mình như một kế sách giải quyết; nhưng Giuse đã không hành xử như vậy. Trái lại, sẵn sàng để toàn bộ sự việc tự nó lặng lẽ giải trình, vì xem ra nó đã được giao cho Chúa; và đặc biệt, như thể Giuse để cho Maria được ưu tiên hơn trong mối ngờ vực này! Nghĩ điều lành cho người khác là một đức tính tuyệt vời! Nó phản ánh sự nhân ái của một ‘con tim ngay lành’. Bao tình bạn kết thúc, bao cuộc chiến bùng nổ, chỉ vì điều tồi tệ xảy ra là “do người khác, không phải do tôi!”.

Với Giuse, Thiên Chúa như muốn tiết lộ cho bạn và tôi rằng, “Trước một nan đề, con sẽ bắt đầu hiểu Ta hơn một khi con nhân ái nghĩ điều tích cực cho người khác!”. Quả thế, thiên thần Chúa đã đến mặc khải cho Giuse nhiều điều lạ lùng ẩn tàng sau cơn khủng hoảng, “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội!”. Ôi, Đấng ấy là “chồi non chính trực” - bài đọc một - Giêrêmia tiên báo, “Này, sẽ tới ngày Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực!”; và “Triều đại Người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời” như tuyên xưng của Thánh Vịnh đáp ca.

Với những gì thiên thần dạy, Giuse đã thực hiện trọn vẹn; ông tiếp nhận bạn mình! Và điều quan trọng là thời gian sau đó, Giuse đã “ôm lấy Chúa Hài Đồng đến cùng”. Có thể nói, chỉ vì một giấc mơ! Nhưng tại sao chỉ dựa vào tính xác thực của một giấc mơ? Câu trả lời khá đơn giản. Mặc dù chỉ là một giấc mơ, nhưng nó đi kèm với quà tặng của niềm tin. Ngoài những gì lý trí cho biết Thiên Chúa đã nói với mình, Giuse còn đáp lại Ngài bằng một đức tin quảng đại và một ‘con tim ngay lành’ hào phóng.

Kính thưa Anh Chị em,

“Bạn phải có một ‘con tim ngay lành!’”. Với trái tim nhân ái nghĩ điều tích cực cho người khác, ‘tai ương’ của Giuse đã mang lại cho ngài một “cơ hội lớn hơn!”. Mùa Vọng, mùa để trái tim được đào tạo và chữa lành hầu có thể trở nên chính trực, tòng thuộc tuyệt đối vào Chúa; từ đó, có khả năng vượt qua các cuộc khủng hoảng, tai ương. Và kìa, như Giuse, có thể Chúa cũng đang chuẩn bị bạn và tôi cho một sứ vụ đáng kinh ngạc!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con vuột mất “những cơ hội lớn hơn” khi không vượt qua tai ương. Và như thế, con không thể trải nghiệm những gì bất ngờ Chúa đang chuẩn bị!”, Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây