TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm B

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,21-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK T, Timothe & T. Tito Ngày 26.1

Thứ ba - 18/01/2022 18:50 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1378
"Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
VHTK T, Timothe & T. Tito Ngày 26.1

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH TIMOTHE & THÁNH TITO
2Tm 1, 1-8
Tin Mừng thánh Luca Lc 10,1-9
Ngày 26 tháng 1
 
 

TIN MỪNG
 
Đức Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng (Mt 11: 20 -24 )
 
 
1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:
 
 
3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
 
 
1 After this the Lord appointed seventy (-two) others whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit.
 
2 He said to them, "The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.
 
3 Go on your way; behold, I am sending you like lambs among wolves.
 
4  Carry no money bag, no sack, no sandals; and greet no one along the way.
 
5 Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' 6 If a peaceful person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return to you.
 
7 Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another.
 
8 Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you,9 cure the sick in it and say to them, 'The kingdom of God is at hand for you.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 * Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 10,1b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi vào đâu? (Lc 10,3)
a. Giữa xã hội.
b. Giữa rừng hoang.
c. Giữa bầy sói.
d. Giữa đồng cỏ xanh.
 
 
a2. Đây là những thứ mà các môn đệ có thể cầm đi theo mình: (Lc 10,4)
a. Bao bị.
b. Giầy dép.
c. Túi tiền.
d. Cả a, b và c đều sai.
 
 
a3. Khi vào bất cứ nhà nào, câu đầu tiên anh em nói là gì? (Lc 10,5)
a. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
b. Bình an cho nhà này.
c. Anh em hãy ăn năn hối cải.
d. Anh em hãy trở lại cùng Thiên Chúa.
 
 
a4. Trong thành có những người đau yếu thì anh em hãy làm gì? (Lc 10,9)
a. Hãy khuyên bảo.
b. Hãy an ủi.
c. Hãy chữa lành.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
05. Đây là câu mà anh em hãy nói với những người trong thành : (Lc 10,9)
a. Đức Kitô đã trỗi dạy từ cõi chết.
b. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
c. "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
B. MÔN ĐỆ TIMÔTHÊÔ
 
Saint Timothy Bishop
b1. Thánh Timôthêô sinh ra và sống tại đâu?
a. Đa Mát.
b. Vùng Tiểu Á.
c. Ai Cập.
d. Giêrusalem.
 
 
b2. Thánh Timôthêô là môn đệ của ai?
a. Thánh Gioan.
b. Thánh Phêrô.
c. Thánh Phaolô.
d. Thánh Tôma.
 
 
b3. Là một môn đệ yêu dấu của thánh Phaolô,
ngài nhắc nhở thánh Timôthêô hãy giữ điều gì?
a. Đức hạnh, mến yêu.
b. Lòng tin, kiên nhẫn.
c. Đại lượng.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
b4. Thánh Timôthêô được đặt làm giám mục thành nào?
a. Giám mục thành Êphêsô.
b. Giám mục thành Đa Mát.
c. Giám mục thành Corintô.
d. Giám mục thành Rôma.
 
 
b5. Một truyền thống cho rằng thánh Timôthêô đã ở lại Êphêsô cho tới hết đời. Sách “Công vụ thánh Timôthêô” thế kỷ IV mô tả cái chết của Ngài là được phúc tử đạo. Ngài bị giết chết bởi:
a. Treo cổ.
b. Bị ném đá và bị đánh đập cho đến chết.
c. Bị quãng vào hầm sư tử.
d. Bị châm lửa thiêu.
 
 
C. MÔN ĐỆ TITÔ
 
Saint Titus Bishop
1c. Thánh Titô là người thế nào?
a. Người ngoại trở lại.
b. Người Do thái.
c. Người Ngoại kiều.
d. Người La mã.
 
 
c2. Thánh Titô là môn đệ của ai?
a. Thánh Gioan.
b. Thánh Phêrô.
c. Thánh Phaolô.
d. Thánh Gioan Tẩy giả.
 
 
c3. Thánh Titô có ơn đặc biệt trong công việc gì?
a. Hòa giải.
b. Chữa bệnh tật.
c. Nói các tiếng lạ.
d. Làm cho người chết sống lại.
 
 
c4. Thánh Titô được thánh Phaolô tông đồ gửi tới đâu để tổ chức giáo đoàn và thu tiền quyên cúng ủng hộ Giáo hội ở Gierusalem?
a. Dân thành Côrintô.
b. Dân thành Êphêsô.
c. Dân thành Rôma.
d. Dân thành Philíp.
 
 
c5. Thánh Phaolô đã đặt Titô làm giám mục tại đâu?
a. Vùng Antiôkhia.
b. Vùng quần đảo Crêta.
c. Quần đảo Síp.
d. Nước Syria.
 
 
 
III. Ô CHỮ 
 
oc timothe tito
 
Những gợi ý
 

01. Đây là thứ Đức Giêsu khuyên không nên mang theo : (Lc 10,4)
 

02. Lúa chín đầy đồng mà điều gì lại ít?  (Lc 10,2)
 

03. Đây là thứ các môn đệ không được mang theo: (Lc 10,4)
 

04. Đức Giêsu sai bao nhiêu môn đệ đi rao giảng? (Lc 10,1)
 

05. Các môn đệ nói triều đại của ai đã đến gần các ông? (Lc 10,9)
 

06. Đây là từ đầu tiên mà các môn đệ vào bất cứ nhà nào cũng chào hỏi : (Lc 10,5)
 

07. Với những người nào hãy chữa lành họ (Lc 10,9)
 

08. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi vào đâu? (Lc 10,3)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU LỜI CHÚA HỌC THUỘC LÒNG
 

"Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
Tin Mừng thánh Luca 10,9

 
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH TIMOTHE & THÁNH TITO
2Tm 1, 1-8
Tin Mừng thánh Luca Lc 10,1-9
Ngày 26 tháng 1
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Các môn đệ Chúa Giêsu
 
* Câu Tin Mừng thánh Luca 10,1b
 
“Chúa Giêsu sai các ông cứ từng hai người một đi trước,
vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.”
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Giữa bầy sói (Lc 10,3)
a2. d. Cả a, b và c đều sai (Lc 10,4)
a3. b. Bình an cho nhà này (Lc 10,5)
a4. c. Hãy chữa lành (Lc 10,9)
a5. c. "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." (Lc 10,9)
 
 
B. MÔN ĐỆ TIMÔTHÊÔ
 
 
b1. b. Vùng Tiểu Á.
b2. c. Thánh Phaolô.
b3. d. Cả a, b và c đúng.
b4. a. Giám mục thành Êphêsô.
b5. b. Bị ném đá và bị đánh đập cho đến chết.
 
 
C. MÔN ĐỆ TITÔ
 
 
1c. a. Người ngoại trở lại.
c2. c. Thánh Phaolô.
c3. a. Hòa giải.
c4. a. Dân thành Côrintô.
c5. b. Vùng quần đảo Crêta.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
 
01. Túi tiền (Lc 10,4)
02. Thợ gặt (Lc 10,2)
03. Giày dép (Lc 10,4)
04. Bảy mươi hai (Lc 10,1)
05. Thiên Chúa (Lc 10,9)
06. Bình an (Lc 10,5)
07. Đau yếu (Lc 10,9)
08. Bầy sói (Lc 10,3)
 
 
Hàng dọc : Theo Chúa
 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
 
Thánh Timôtê & Thánh Titô
 
 
Thánh Timôtê (c. 97?): Qua Tân Ước, những gì chúng ta biết được về cuộc đời Thánh Timôtê thì giống như của một giám mục bận rộn ngày nay. Ngài được vinh dự tháp tùng Thánh Phaolô, và cả hai đều được ưu tiên rao giảng phúc âm và chịu đau khổ.
 
 
 Thánh Timôtê có cha là người Hy Lạp và mẹ là người Do Thái tên là Eunice. Là kết quả của một hôn nhân "hỗn hợp", nên ngài bị người Do Thái coi là bất hợp pháp. Chính bà ngoại thánh nhân, bà Lois, là người đầu tiên trở lại Kitô Giáo. Sau đó, Timôtê được Thánh Phaolô rửa tội khoảng năm 47, và sau đó cùng tiếp tay với ngài trong công cuộc tông đồ. Chính ngài và Thánh Phalô cùng sáng lập Giáo Hội Côrintô. Trong 15 năm làm việc với Thánh Phaolô, Timôtê trở nên người bạn trung tín nhất của Phaolô. Ngài được Thánh Phaolô gửi đi truyền giáo -- thường phải đương đầu với những xáo trộn trong các giáo đoàn mà Thánh Phaolô thành lập.
 
 
Khi Timôtê đang ở với Phaolô thì bị bắt tại Rôma. Trong một thời gian, chính Timôtê cũng bị tù (Do Thái 13:23). Và Thánh Phaolô đã bổ nhiệm Timôtê làm đại diện cho ngài ở Êphêsô.
 
 
Timôtê quá trẻ so với trách nhiệm nặng nề phải đảm trách. ("Ðừng để ai coi thường anh vì sự trẻ trung," trong thư I Thánh Phaolô viết cho Timôtê 4:12a). Một vài đoạn khác cho chúng ta biết dường như Timôtê hay bẽn lẽn. Và một trong những câu của Thánh Phaolô thường được trích dẫn là câu viết cho Timôtê: "Ðừng chỉ uống nước lã, nhưng hãy dùng thêm chút rượu, vì anh đau dạ dày và ốm yếu luôn" (1 Tim 5:23).
 
 
Thánh Titô (c. 94?): Titô có nét đặc biệt là người bạn thân và là môn đệ của Thánh Phaolô cũng như tiếp tay trong công cuộc truyền giáo. Ngài là người Hy Lạp, hiển nhiên xuất thân từ Antiôkia. Mặc dù ngài là Dân Ngoại, Thánh Phaolô đã không để ngài phải chịu cắt bì ở Giêrusalem. Titô được coi như người hòa giải, người quản đốc, người bạn rất tốt. Trong lá thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy tình bạn sâu đậm giữa ngài với Titô, và tình đồng đội giữa hai người khi rao giảng Tin Mừng: "Khi tôi đến Troas... Tinh thần tôi không được khuây khỏa vì không gặp được Titô, người anh em của tôi. Do đó tôi từ giã họ và tiếp tục đến Macedonia... Ngay cả khi đến Macedonia, thể xác chúng tôi cũng chưa được yên, mà phải chịu đau khổ đủ mọi cách -- xung đột bên ngoài, lo sợ bên trong. Nhưng Thiên Chúa, Ðấng an ủi những kẻ yếu hèn, đã an ủi chúng tôi bằng cách sai Ti-tô đến..." (2 Côrintô 2:12a, 13; 7:5-6).
 
 
Trong Thư Gửi Titô, lúc ấy Titô được coi như quản đốc của cộng đồng Kitô Giáo trên đảo Crete, có trách nhiệm tổ chức, chấn chỉnh những lạm dụng và bổ nhiệm các giám mục phụ tá.
 
 
Lời Bàn
 
 
Qua đời sống của Thánh Titô, chúng ta có được chút hiểu biết về đời sống Giáo Hội thời tiên khởi: hăng say trong việc tông đồ, kết hợp mật thiết với Ðức Kitô, triển nở tình bạn. Tuy nhiên, luôn luôn có những vấn đề của bản tính con người và những chi tiết không hấp dẫn chút nào trong đời sống hàng ngày: cần phải sống bác ái và kiên nhẫn trong "sự cãi cọ với người khác, lo sợ trong tâm hồn". Qua tất cả những điều ấy, tình yêu của Ðức Kitô đã gìn giữ họ.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây