TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

​​​​VHTK Thánh Angela Merici Trinh Nữ Ngày 27 tháng 1

Thứ sáu - 21/01/2022 06:54 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1203
“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
​​​​VHTK Thánh Angela Merici Trinh Nữ Ngày 27 tháng 1

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ANGELA MERICI TRINH NỮ
Ngày 27 tháng 1
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13
 
 
Tin Mừng
 
1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
 
 
 
1 1"Then 2 the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.
 
2 3 Five of them were foolish and five were wise.
 
3 The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them,4 but the wise brought flasks of oil with their lamps.
 
5 Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep.
 
6 At midnight, there was a cry, 'Behold, the bridegroom! Come out to meet him!'7 Then all those virgins got up and trimmed their lamps.
 
8 The foolish ones said to the wise, 'Give us some of your oil, for our lamps are going out.'9 But the wise ones replied, 'No, for there may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves.'10 While they went off to buy it, the bridegroom came and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked.
 
11 4 Afterwards the other virgins came and said, 'Lord, Lord, open the door for us!'12 But he said in reply, 'Amen, I say to you, I do not know you.'13 Therefore, stay awake, 5 for you know neither the day nor the hour.
 

I. HÌNH TÔ MÀU 
ang merici 150x150
* Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … … … … …
 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 25,10b
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Có bao nhiêu cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể? (Mt 25,1)
a. 10
b. 7
c. 5
d. 3
 
 
a2. Những cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)
a. Chú rể.
b. Đức Vua.
c. Cô dâu.
d. Quản tiệc.
 
 
a3. Chú rể đến lúc nào? (Mt 25,6)
a. Nửa đêm.
b. Giờ thứ 9.
c. Giờ thứ 11.
d. Canh tư.
 
 
a4. Những cô dại cầm đèn mà quên mang theo gì? (Mt 25,8)
a. Dầu.
b. Đèn.
c. Lửa.
d. Lồng để che.
 
 
a5. Đây là lời chú rể trả lời những cô dại (Mt 25,12)
a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai?
b. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi.
c. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi, các cô hãy về đi.
d. Tôi bảo thật các cô, các cô hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng.

 
 
B.THÁNH ANGELA MERICI TRINH NỮ
 
 
b1. Thánh Angela Merici sinh năm 1474 tại Desenzano del Garda , một thị trấn nhỏ trên bờ biển phía tây nam của hồ Garda ở Lombardy thuộc nước nào?
a. Nước Pháp.
b. Nước Tây Ban Nha.
c. Nước Anh.
d. Nước Ý.
 
 
b2. Để giúp đỡ các em gái nghèo nàn, không có học vấn và cũng không có tương lai. Chị Angela Merici đã thành lập tu hội gì?
a. Tu hội Ursula.
b. Tu hội Nữ Tử Bác Ái.
c. Tu hội Thừa Sai Bác Ái Chúa Ki tô.
d. Tu hội Nữ Tỳ Chúa Giêsu.
 
 
b3. Tu Hội của chị Angela Merici chuyên lo điều gì?
a. Chuyên lo giáo dục.
b. Chuyên lo truyền giáo.
c. Chuyên lo giúp đỡ người nghèo.
d. Chuyên lo cầu nguyện.
 
 
b4. Thánh Angela Merici từ trần năm 1540,  được phong chân phước tại Roma ngày 30 tháng 4 năm 1768, do Đức Giáo Hoàng Clement XIII. Sau đó, cô đã được phong hiển thánh vào ngày 24 Tháng 5 năm 1807, do Đức Giáo Hoàng nào?
a. Đức Giáo Hoàng Piô VII.
b. Đức Giáo Hoàng Martinô V.
c. Đức Giáo Hoàng Clêmêntê II.
d. Đức Giáo Hoàng Phaolô III.
 
 
b5. Khi mừng lễ kính thánh Angela Merici chúng ta học được gì từ nơi chị?
a. Thi hành việc bác ái.
b.Tận tuỵ thương giúp.
c. Trợ cấp những kẻ nghèo gặp túng đói. 
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
III.  Ô CHỮ  
oc ANGELA MERICI
Những gợi ý
 

01. “Anh em hãy … … … , vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. (Mt 25,13)
 

02. Đức Giêsu ví điều gì giống như chuyện Mười trinh nữ cầm đền ra đón chú rể? (Mt 25,1)
 

03. Có bao nhiêu trinh nữ đi đón chú rể? (Mt 25,1)
 

04. Những người này đi đón chú rể, họ là những ai? (Mt 25,1)
 

05. Mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)
 

06.  Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm gì ra đón chú rể?
 

07. Các cô khôn theo chú rể vào dự việc gì? (Mt 25,10)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 
 
“Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,13
 
 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ANGELA MERICI TRINH NỮ
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Thánh Nữ Angela Merici
 
* Tin Mừng thánh Mátthêu 25,10b
“Những cô đã sẵn sàng
được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới”.
 
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. a. 10 (Mt 25,1)
a2. a. Chú rể (Mt 25,1)
a3. a. Nửa đêm (Mt 25,6)
a4. a. Dầu (Mt 25,8)
a5. a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai? (Mt 25,12)
 
 
B.THÁNH ANGELA MERICI TRINH NỮ
 
 
b1. d. Nước Ý.
b2. a. Tu hội Ursula.
b3. a. Chuyên lo giáo dục.
b4. a. Đức Giáo Hoàng Piô VII.
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
 
01. Canh thức (Mt 25,13)
02. Nước Trời (Mt 25,1)
03. Mười (Mt 25,1)
04. Trinh nữ (Mt 25,1)
05. Chú rể (Mt 25,1)
06.  Đèn (Mt 25,1)
07. Tiệc cưới (Mt 25,10)
 
 
Hàng dọc : Trinh nữ
 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 

Ngày 27/01:
Thánh Angela Merici, Trinh nữ
 
 
Angela sinh ra tại Dexendano, nước Ý năm 1474. Lúc 16 tuổi, thánh nữ mất cả cha lẫn mẹ. Mặc dù rất đẹp, giàu, nhưng thánh nữ có tinh thần cương nghị, độc lập.
 
 
Vào thời Phục Hưng, nước Ý sa đọa về luân lý lẫn phong tục tập quán. Thánh nữ cảm nhận cần phải lập một tu hội để chống lại sự đe dọa bằng cách giáo dục các thiếu nữ. Thánh nhân bắt đầu bằng việc dạy giáo lý cho các em gái, lúc bà lên 40 tuổi. Công việc thành công đến nỗi Đức Giáo hoàng Clemente VII mời bà về Roma để huấn luyện các em gái tại đây, nhưng bà từ chối.
 
 
1535, tức 5 năm trước khi bà qua đời, bà lập tu hội mang tên thánh Usula. Đây là thánh nữ bà rất kính trọng. theo bà, việc tử đạo của Usula là chiến thắng của việc thanh luyện Kitô giáo trước các thô tục của thời đại.
 
 
Dòng Usula là dòng giáo dục và là Tu hội đời đầu tiên trong Hội thánh. Những người tham gia tu hội không có trang phục riêng của dòng, sống ngay trong gia đình mình, tuân phục các lời khuyên Phúc Âm, đặc biệt dấn thân vào việc giáo dục các thiếu nữ. Trong môi trường xa hoa và sa đọa, thánh nữ lo lắng chăm sóc các cô gái thuộc tầng lớp nghèo khổ. Vị nữ huấn giáo vĩ đại đã đi trước thời đại.
 
 
Angela qua đời tại Bretkia ngày 27.01.1504 và được phong thánh vào năm 1807.
 
 
Xin Chúa cho chúng con biết noi gương thánh nữ mà trung thành tuân giữ Lời Chúa dạy, sẵn sàng hy sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây