TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK THÁNH GIOAN BOSCO, Linh Mục Ngày 31 tháng 1

Thứ ba - 25/01/2022 19:00 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1199
​​​​​​"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng,vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng."
VHTK THÁNH GIOAN BOSCO, Linh Mục Ngày 31 tháng 1

 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIOAN BOSCO, Linh Mục
Tin Mừng thánh Máccô 10,13-16
Ngày 31 tháng 1
 
Tin Mừng
 
Đức Giê-su và các trẻ em (Mt 19: 13 -15; Lc 18: 15 -17 )
 
13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
 
 
 
13 And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them.
 
14 When Jesus saw this he became indignant and said to them, "Let the children come to me; do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these.
 
15 Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child 2 will not enter it."
 
16 Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them.
 
 
 
 I. HÌNH TÔ MÀU
gioan donbo
 
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,16
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người làm gì? (Mc 10,13)
a. Để Đức Giêsu âu yếm.
b. Để Đức Giêsu dạy dỗ.
c. Để người sửa dạy.
d. Để Người đặt tay trên chúng.
 
 
a2. Ai đã la rầy khi người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu? (Mc 10,11)
a. Các thượng tế.
b. Các luật sĩ.
c. Người Pharisêu.
d. Các môn đệ.
 
 
a3. Đức Giêsu nói điều gì là của những ai giống như chúng? (Mc 10,14)
a. Đất hứa.
b. Nước Thiên Chúa.
c. Phần thưởng.
d. Niềm vui.
 
 
a4. Khi thấy các môn đệ la rầy trẻ nhỏ, Đức Giêsu có thái độ gì? (Mc 10,14)
a. Bực mình.
b. Vui mừng.
c. Xót thương.
c. Hài lòng.
 
 
a5. Với các trẻ nhỏ, Đức Giêsu đã làm gì? (Mc 10,16)
a. La rầy.
b. Ôm lấy chúng.
c. Chúc lành.
d. Chỉ b và c đúng.
 
 
 
B. Thánh Gioan Bosco.
 
 
b1. Thánh Gioan Bosco sinh tại Castelnuovo thành Asti ngày 16 tháng 8 năm 1815 trong một gia đình nhà quê thuộc nước nào?
a. Ý.
b. Tây Ban Nha.
c. Bồ Đào Nha.
d. Pháp.
 
 
b2. Song thân của thánh Gioan Bosco tên là gì?
a. Phanxicô Bosco và Magarita Ochiena.
b. Gioakim và Anna.
c. Louis Martin và  Maria Gúerin.
d. Dacaria và Êlisabét.
 
 
3b. Thánh Gioan Bosco đã thành lập dòng gì?
a. Dòng Đa Minh.
b. Dòng Salesian.
c. Dòng Tên.
d. Dòng Chúa Cứu Thế.
 
 
4b. Năm 1872, cha thánh Gioan Bosco đã cùng với thánh Mary Mazzarello sáng lập Dòng Salesian nữ mang danh gì?
a. Dòng Mến Thánh Giá.
b. Dòng Những Người Con Của Ðức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu.
c. Dòng Cát Minh.
d. Các Tôi Tớ Trái Tim Mẹ.
 
 
b5. Sau những cố gắng hy sinh cho đám con xấu số, thánh nhân ngã bệnh và qua đời ngày 30/01/1888. Năm 1934, Ngài được Ðức Thánh Cha nào phong lên bậc Hiển Thánh ?
a. Ðức Thánh Cha Piô X.
b. Ðức Thánh Cha Piô XI.  
c. Ðức Thánh Cha Piô XII.
d. Ðức Thánh Cha Gioan XXIII.
 
 
III. Ô CHỮ 
OC GIOAN BOSCO
 
Những gợi ý
 

01. Người ta dẫn trẻ em đến với ai? (Mc 10,13)
 

02. Đức Giêsu nói điều gì là của những ai giống như chúng? (Mc 10,14)
 

03. Khi thấy người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, các môn đệ đã làm gì? (Mc 10,13)
 

04. Khi thấy trẻ em, Đức Giêsu làm gì? (Mc 10,16)
 

05. Với trẻ em, người ta làm gì chúng để đến với Đức Giêsu? (Mc 10,13)
 

06. Khi thấy các môn đệ la rầy trẻ nhỏ, Đức Giêsu có thái độ gì? (Mc 10,14)
 

07. Khi thấy trẻ em, Đức Giêsu đặt tay làm gì trên chúng? (Mc 10,16)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 
"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng,
vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng."
Tin Mừng thánh Máccô 10,14
 
 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIOAN BOSCO
Tin Mừng thánh Máccô 10,13-16
Ngày 31 tháng 1
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề 
Thánh Gioan Bosco
 
* Tin Mừng thánh Máccô 10,16 
“ Rồi Người ôm lấy các trẻ em
và đặt tay chúc lành cho chúng.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1d. Để Người đặt tay trên chúng (Mc 10,13)
a2. d. Các môn đệ (Mc 10,11)
a3. b. Nước Thiên Chúa (Mc 10,14)
a4. a. Bực mình (Mc 10,14)
a5. d. Chỉ b và c đúng (Mc 10,16)
 
 
B. Thánh Gioan Bosco.
 
b1. a. Ý.
b2. a. Phanxicô Bosco và Magarita Ochiena.
3b. b. Dòng Salesian.
4b. b. Dòng Những Người Con Của Ðức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu.
b5. b. Ðức Thánh Cha Piô XI.  
 
 
III. Ô CHỮ 
 
 
01. Đức Giêsu (Mc 10,13)
02. Nước Thiên Chúa (Mc 10,14)
03. La rầy (Mc 10,13)
04. Ôm lấy (Mc 10,16)
05. Dẫn (Mc 10,13)
06. Bực mình (Mc 10,14)
07. Chúc lành (Mc 10,16)
 
 
Hàng dọc : Giáo Dục
 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
31 Tháng Giêng - Thánh Gioan Bosco
 
 
Chính nguyên tắc giáo dục của Thánh Gioan Bosco đã được sử dụng rộng rãi trong các trường học ngày nay. Ðó là một hệ thống ngăn ngừa, loại bỏ các hình phạt thể xác và đưa các học sinh vào một môi trường lành mạnh ít có cơ hội phạm tội. Ngài cổ võ việc thường xuyên lãnh nhận bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Ngài pha trộn phương cách dạy giáo lý và sự hướng dẫn của một người cha, nhằm kết hợp đời sống tâm linh và công việc, việc học và việc chơi đùa.
 
 
GửiÐược khuyến khích đi tu để có thể giúp cho các trẻ em, Gioan thụ phong linh mục năm 1841. Công việc phục vụ giới trẻ của ngài khởi sự khi ngài gặp một em mồ côi và giúp em chuẩn bị Rước Lễ lần đầu. Sau đó ngài quy tụ các người trẻ lại và chỉ dạy họ về giáo lý.
 
 
Sau thời gian làm tuyên uý cho một trại tế bần của các thiếu nữ, Cha Gioan mở nhà trường Thánh Phanxicô "de Sales" cho các em trai. Một vài người bảo trợ giầu có và quyền thế đã giúp đỡ tài chánh, nên ngài có thể mở hai trường dạy nghề cho các em trai, trường dạy đóng giầy và dạy may quần áo.
 
 
Vào năm 1856, số các em theo học tại hai trường đã lên đến 150 em, và có thêm một máy in để xuất bản các tài liệu giáo lý. Sự quan tâm của ngài đến việc giáo dục và xuất bản khiến ngài xứng đáng là quan thầy của các người tập sự trẻ tuổi và các nhà xuất bản Công Giáo.
 
 
Tiếng tăm của Cha Gioan ngày càng lan rộng và, vào năm 1850, ngài phải tự huấn luyện các người trẻ muốn theo đuổi con đường của ngài vì lúc ấy thật khó để duy trì ơn thiên triệu. Năm 1854, một cách bán chính thức, Cha Gioan và những người theo ngài đồng ý đứng dưới tên tổ chức Thánh Phanxicô "de Sales".
 
 
Với sự hỗ trợ của Ðức Giáo Hoàng Piô IX, Cha Gioan quy tụ 17 người và thành lập dòng Salesian vào năm 1859. Hoạt động của dòng nhắm đến việc giáo dục và công cuộc truyền giáo. Sau này, ngài tổ chức dòng Salesian nữ để giúp đỡ các thiếu nữ.
 
 
Ngài từ trần năm 1888 lúc bảy mươi hai tuổi.
 
 
Lời Bàn
 
 
Thánh Gioan Bosco giáo dục toàn thể con người -- thể xác và linh hồn. Ngài tin rằng tình yêu Ðức Kitô và sự tin tưởng của chúng ta vào tình yêu ấy phải thấm nhập vào tất cả sinh hoạt của chúng ta -- học hành, chơi đùa, làm việc. Ðối với Thánh Gioan Bosco, là một Kitô Hữu có nghĩa phải luôn luôn nỗ lực, không chỉ một tuần một lần, xem lễ ngày Chúa Nhật là đủ. Chính khi tìm kiếm Thiên Chúa trong sinh hoạt hàng ngày, hãy để tình yêu ấy hướng dẫn chúng ta. Tuy nhiên, Thánh Gioan nhận ra được tầm quan trọng của sự huấn nghệ và giá trị con người cũng như sự tự trọng do bởi tài nghệ và khả năng làm việc, do đó ngài cũng huấn luyện các người trẻ trong các ngành nghề.
 
 
Lời Trích
 
 
"Mọi sự giáo dục đều dạy một triết lý sống; nếu không bởi lời nói thì bởi sự đề nghị, sự gợi ý, và bởi môi trường. Mỗi một phần của giáo dục đều có liên hệ với nhau. Nếu tất cả sự tổng hợp ấy không đem lại một cái nhìn tổng quát về đời sống, thì đó không phải là giáo dục" (G.K. Chesterton, The Common Man).
 
 Trích từ NguoiTinHuu.com
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây