TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÔNG TIN THÁNG 11 NĂM 2020

19/04/2021 04:41:36 |   575TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
           104 Phan Chu Trinh
   TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
 

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.”
(Ga 11: 25)

THÔNG TIN THÁNG 11 NĂM 2020

 

* Ngày 02/11, vào lúc 16 giờ 00: Lễ các đẳng tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm.


* Ngày 04/11, vào lúc 09 giờ 30: Làm phép tháp chuông Giáo xứ Hòa Nam


* Ngày 05/11, vào lúc 09 giờ 00: Làm phép nhà nguyện La-vang, Vinh An

 

* Ngày 08/11, vào lúc:

  • 08 giờ 00: Thêm sức tại Hương Sơn, Giáo hạt Gia Nghĩa.

  • 16 giờ 00: Thêm sức tại Bùi Phát, Giáo hạt Gia Nghĩa.

* Ngày 09-12/11, Tĩnh tâm Linh mục Giáo phận Ban Mê Thuột.

 

* Ngày 13/11, vào lúc 08 giờ 00:  Thánh Lễ phong chức Phó tế tại nhà thờ Chính Tòa.


* Ngày 14/11, vào lúc 9 giờ 00: Lễ khấn Dòng Carmel BMT


* Ngày 15/11, vào lúc:

  • 07 giờ 30: Thêm sức tại Phúc Bình, Giáo hạt Đăk Mil.

  • 16 giờ 00: Thêm sức tại Phúc Thành, Giáo hạt Đăk Mil.

* Ngày 22/11, vào lúc:

  • 08 giờ 00: Thêm sức tại Ki-tô Vua, Giáo hạt Đăk Mil.

  • 16 giờ 00: Thêm sức tại Bác Ái, Giáo hạt Đăk Mil.

* Ngày 25/11, vào lúc 09 giờ 00: Làm phép nhà thờ Phúc Thành, Giáo hạt Đăk Mil.


* Ngày 28/11: Tĩnh huấn HĐGX vùng Đăk Lăk tại Trung Tâm Mục Vụ


* Ngày 29/11, vào lúc:

  • 08 giờ 00: Thêm sức tại Công Chính, Giáo hạt Buôn Hô.

  • 16 giờ 30: Thêm sức tại Hòa Bình, Giáo hạt Giang Sơn.

 
 THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM


* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phao-lô Phạm Đức Chương (Phó xứ Giáo xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn) làm Phó xứ Buôn Hô, Giáo hạt Buôn Hô.

- Cha Phao-lô Nguyễn Đình Cương (Phó xứ Chi Lăng - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Phê-rô Nguyễn Tiến Hải (Phó xứ Nhân Cơ - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Quảng Đà, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Phê-rô Vương Tiên Hoàng (Phó xứ Bù Nho - hạt Phước Long) làm Phó xứ Buôn Hằng, Giáo hạt Chính Tòa.


- Cha Giuse Nguyễn Quý Hồng (Phó xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long (Phó xứ Buôn Hô - hạt Buôn Hô) làm Phó xứ Giang Sơn, Giáo hạt Giang Sơn.

- Cha Giuse Hoàng Đức Nhung (Phó xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Gia Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Trần Văn Tam (Phó xứ Quảng Đà - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Tân Lợi, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm (Phó xứ Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Trung Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Vũ Văn Thảo (Phó xứ Trung Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Châu Sơn, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Phao-lô Võ Hữu Thọ (Phó xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Nhân Cơ, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Toma Aquinô Nguyễn Văn Tình (Phó xứ Phúc Lộc - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Chi Lăng, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Nguyễn Quang Huy (Phó xứ Buôn Hằng - hạt Chính Tòa) làm Phó xứ Bù Nho, Giáo hạt Phước Long.

 

* Bổ nhiệm: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha GB. Hồ Quang Lâm (Dòng Chúa Cứu Thế) làm Quản xứ Giáo xứ Kim Hòa – Giáo hạt Giang Sơn.


* Cha Phụ Tá tại các Giáo xứ: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh (Dòng Cát Minh) làm phụ tá Giáo xứ Tân Lập – Giáo hạt Đồng Xoài.

- Cha Giuse Lưu Quốc Toàn (Dòng Thừa Sai Đức Tin) làm phụ tá Giáo xứ Quảng Phúc – Giáo hạt Gia Nghĩa.


- Cha An-tôn Bùi Văn Thiều, SMV (phụ tá Nam Thiên - hạt Buôn Hô) làm Phụ tá Kim Mai, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Maria Nguyễn Đức Hùng, O’Carm (phụ tá Kim Phát - hạt Giang Sơn) làm Phụ tá Nam Thiên, Giáo hạt Buôn Hô.
 
VP. TGM


tải về file gốc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây