TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

LEGIO MARIAE

Thứ năm - 29/04/2021 22:36 |   1264
LEGIO MARIAE

LEGIO MARIAE

Giới thiệu:
LEGIO MARIAE BANMÊTHUỘT

Frank Duff, khi sáng lập nên một Praesidium Legio Mariae đầu tiên, vào ngày 07 tháng 09 năm 1921, chỉ quy tụ một nhóm nhỏ phụ nữ Công giáo cùng với một Linh mục là Cha Michael Toher. Thế mà đến nay Legio đã có mặt trên khắp thế giới.

Legio vào Việt Nam năm 1948. Và một Praesidium đầu tiên được Cha Romeuf thành lập tại Ban Mê Thuột ngày 15 tháng 12 năm 1954 cùng với năm người giáo dân lấy tên là “Praesidium Đức Bà Kẻ Làm Việc Đền Tội”. Rồi “nhóm nhỏ” này cứ âm thầm hoạt động, như một vết dầu loang, không những lan ra nhiều nơi tại vùng Ban Mê Thuột mà còn đến cả miền Gia Lai, Kontum nữa. Bẵng đi một thời gian 20 năm, từ 1975 đến 1995, Legio không có những sinh hoạt thường xuyên như trước nữa, nhưng như một dòng nước ấm, Legio vẫn chuyển động. Đến ngày 01/ 5/ 1995, Praesidium Đức Bà Kẻ Làm Việc Đền Tội tái sinh tại Giáo Xứ Thánh Tâm cũng rất âm thầm, khiêm tốn: vỏn vẹn với sáu hội viên nam.

Từ đó đến nay, Praesidium Đức Bà Kẻ Làm Việc Đền tội đã trổ sinh thêm rất nhiều bông trái: Từ nhóm nhỏ sáu hội viên thuở ban đầu ấy, nảy sinh rất nhiều hội viên hoạt động, Hội viên tán trợ rải rác khắp nơi trong Giáo phận Ban Mê Thuột này.

Giai đoạn I: Hình thành

Ngày 15/12/1954, Cha Phêrô Romeuf (cố Phương) chánh xứ Thánh Tâm Banmêthuột thuộc địa phận KonTum, thành lập Legio Mariae. Praesidium ban đầu gồm 5 giáo dân với danh hiệu “Đức Bà Kẻ Làm Việc Đền Tội” (Notre Dame des Pénitents) – danh hiệu mà Cha Romeuf đã đặt cho nhóm giáo hữu đầu tiên của Ngài tại Banmêthuột năm 1942.

Giữa năm 1955, Concilium Legionis Trung ương gửi một nữ Đặc phái viên phụ trách miền gồm 3 Quốc gia: Campuchia, Lào và Việt Nam, tên chị là John Lynch – chị là người nâng cấp Comitium Sài Gòn và đến năm 1960 nâng lên Senatus Vietnam.

Thăm miền Cao Nguyên, chị Đặc phái viên cùng 2 nữ Uỷ viên người Thái Lan được Cha Romeuf và anh Đamianô Lê Văn Triều hướng dẫn đi thăm các nơi có bóng cờ Mẹ như các trại định cư vùng Banmêthuột, KonTum, PleiKu, trong đó có cả các Praesidia sắc tộc KonTum. Được phép của Đức cha Paul Seitz (Phaolo Kim), trong buổi họp các Praesidia, chị quyết định thành lập Curia Legionis cho Địa phận KonTum, trụ sở đặt tại Giáo xứ Thánh Tâm Banmêthuột (1955).

Ban quản trị Curia tiên khởi gồm có:
Linh giám : Cha Phêrô Romeuf +
Trưởng : Đamianô Lê Văn Triều +
Phó : Đa Minh Phạm Văn Phương +
Thư ký : Maria Nguyễn Thị Hữu Lý (Thánh Tâm)
Thủ quỹ : M. Mađalena Nguyễn Thị Bê (xuất ngoại)

Đến năm 1959, Đặc phái viên John Lynch đề nghị nâng lên hàng Comitium mà Curia Banmêthuột đảm trách chức vụ này, Comitium từ nay không trực tiếp giao dịch với Dublin mà giao dịch theo hệ thống với Senatus Sài Gòn, Ban quản trị của Curia được giữ nguyên cho Hội đồng Comitium nhiệm kỳ I.

Sau biến cố 1975, Comitium Banmêthuột tạm ngưng hoạt động.

Giai đoạn II: Tái sinh

Tháng 11/1994 Senatus cử một phái đoàn gồm 4 cột trụ của Hội đồng cùng anh Triều gặp gỡ Đức cha Giáo phận và anh Triều đề nghị xin tái lập.

Ngày 01/5/1995, được Đấng Bản quyền – Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực cho phép Legio Marie tái hoạt động. Tạ ơn Chúa, Ngài luôn nhắc nhở: anh chị em hãy từ từ, đừng vội… buổi họp đầu tiên ngày 01/5 dưới sự hướng dẫn của anh Triều và Cha Tổng đại diện Đaminh Hà Duy Khâm - Linh giám, đã chọn Thánh hiệu Đức Bà Kẻ Làm Việc Đền Tội – để hoài niệm Praesidium Legionis Mariae tiên khởi của Giáo phận.

Dù làm việc trong âm thầm, cũng không qua mắt các cựu quân binh trước 1975, họ xin tái nhập hàng ngũ để cùng chiến đấu dưới bóng cờ của Nữ Tướng Maria - quân số tăng cả nam lẫn nữ!

Trong thời gian 1995 tại Giáo xứ Chính Nghĩa, Cha chính xứ Stephanô Nguyễn Văn Đậu đã chấp thuận cho Praesidium tái sinh trước các Praesidia Giáo xứ Thánh Tâm. Các Giáo xứ Vinh Hoà, Chi Lăng cũng tự động tái sinh, riêng Thánh Linh vẫn âm thầm hoạt động và cầu nguyện liên tục không ngừng. Để bảo vệ sự hợp nhất, gìn giữ lý tưởng nguyên thuỷ của Legio, anh Triều đã xin Senatus chấp thuận cho thành lập Curia. Được sự chấp thuận của Senatus và Cha linh giám Hà Duy Khâm, anh Triều đã tiến hành bầu Ban quản trị Curia theo đúng thể thức bầu cử do Thủ bản Legio ấn định. Các uỷ viên đắc cử vào Ban hội đồng Curia Banmêthuột (giai đoạn II) được các Praesidia tại Giáo xứ Thánh Tâm và Chính Nghĩa đề cử lên kết quả nhiệm kỳ I như sau:

Trưởng: Đamianô Lê Văn Triều
Phó: G.B Nguyễn Xá
Thư ký: Augustino Lê Văn Đông
Thủ quỹ: Maria Trần Thị Thu.

Và ngày 15/12/1996 Curia Banmêthuột được nâng lên bậc Comitium, trách nhiệm trên toàn Giáo phận, lúc đó có 3 Curiae và 20 Praesidia. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã ban sức mạnh hồn xác cho các chiến sĩ can trường tiến quân vào mặt trận mới, để có bước phát triển khắp nơi.

Giai đoạn III: Phát triển

* Hạt Phước Long có 4 Curiae:

1. Curia Phước Vĩnh thành lập ngày 28/4/2001 hiện có 14 Praesidia Senior và 5 Praesidia Junior tại các Giáo xứ Phước Vĩnh, Phước Bình, Phước Sơn, An Lương, An Bình, Bù Nho, Long Điền, Sơn Long, Châu Ninh.

2. Curia Bù Đăng thành lập ngày 27/4/2001 hiện có 8 Praesidia Senior và 1 Praesidium Junior sinh hoạt tại các Giáo xứ, Giáo họ, Giáo điểm: Bù Đăng, Minh Hưng, Thọ Sơn, Bom Bo, Đăk Ria, Đăk Nhau, Đăk Liên, Đăng Hà.

3. Curia Phước Tín được tách từ Bù Đăng, thành lập ngày 10/3/2007 hiện có 4 Praesidia Senior và 1 Praesidium Junior tại các Giáo xứ Phước Tín, Đức Liễu, Nghĩa Trung và Giáo họ Sao Bọng.

4. Curia Tân Lập từ thời Cha Quản xứ Irênê Nguyễn Bình Tĩnh đã lập 2 Praesidia Senior nhưng do điều kiện xa xôi nên đã nhờ Comitium Phú Cường giúp đỡ, đến thời Cha Micae Trần Thế Hải nhận xứ Tân Lập, Cha xin nhận lại nhập vào Legio Mariae Giáo phận Banmêthuột vào khoảng năm 2005, từ 2 Praesidia tại Tân Lập - Tân Hoà, một thời gian tách ra 4 Praesidia. Do đó, Comitium lập Curia tập sự 1 năm, và thành lập chính thức ngày 5/8/2007, hiện có 8 Praesidia Senior và 3 Praesidia Junior tại các Giáo xứ, Giáo họ Tân Lập, Tân Hoà, Tân Lợi, Tân Điền. Nay đang có hướng lập Legio tại Tân Hưng và Đồng Xoài.

* Hạt Quảng Đức

- Curia Vinh An thành lập ngày 17/12/1995 hiện có 15 Praesidia Senior và 2 Praesidia Junior tại các Giáo xứ : Vinh An, Xã Đoài, Đức Hạnh, Nghi Xuân, Nghi Trung, Hoà Tiến, Bình Hà.

- Curia Vinh Hương thành lập ngày 01/12/2002 hiện có 15 Praesidia Senior và 5 Praesidia Junior tại các Giáo xứ Vinh Hương, Bác Ái, Đức Lễ, Giáo họ KiTô Vua.

- Curia Thổ Hoàng thành lập ngày 01/12/2002 hiện có 15 Praesidia Senior và 3 Praesidia Junior tại các Giáo xứ Thổ Hoàng, Xuân Lộc.

- Curia Gia Nghĩa: trước đây Curia Vinh An phải đảm trách Legio Marae tại vùng Gia Nghĩa phát triển tốt đẹp nên Comitium quyết định thành lập ngày 26/10/2008, hiện có 12 Praesidia Senior và 1 Praesidium Junior tại các Giáo xứ Gia Nghĩa, Nhân Cơ, các Giáo họ Đạo Nghĩa, Đăk Sin, Bon Pinao, Bon Hara, Bon Pi Con, Đăk R’lấp, Đăk R’mon, Quảng Tín.

* Legio tại Giáo hạt Banmêthuột

- Curia Phước An: được hình thành bởi một Praesidium để giúp Cha già Đỗ Trúc Đường và thành lập từ năm1994, sau đó được củng cố đi đúng tinh thần thủ bản, hiện có 11 Praesidia Senior hoạt động trong 4 Giáo xứ: Thuận Hiếu, Thuận Hoà, Thuận Tâm, Buôn Hằng. Vì địa bàn quá rộng nên Comitium quyết định tách Curia anh em sắc tộc SêĐăng thành Curia Buôn Hằng.

- Curia Buôn Hằng sau 1 năm tập sự, thành lập chính thức ngày 15/6/2009, hiện có 6 Praesidia Senior. Hội viên có tinh thần yêu mến Legio nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên khó khăn trong giao tiếp.

- Curia Vinh Quang thành lập ngày 5/6/2000 hiện có 18 Praesidia Senior và 14 Praesidia Junior tại các giáo xứ Vinh Quang, Buôn Hồ, Công Chính, Phú Xuân, Vinh Hà … địa bàn quá rộng, đi lại khó khăn nên Comitium quyết định tách Curia Vinh Quang để lập Curia Công Chính.

- Curia Công Chính sau 1 năm tập sự, thành lập chính thức ngày 20/8/2006, hiện có 10 Praesidia Senior và 01 Curia Junior với 10 Praesidia Junior.

- Curia Vinh Hoà tái lập ngày 19/12/2001, hiện có 11 Praesidia Senior và 1 Curia Junior với 17 Praesidia, hoạt động trong các Giáo xứ: Vinh Hoà, Vinh Trung, Kim Hoà.

- Curia Giang Sơn được tách ra từ Curia Vinh Hoà, thành lập ngày 11/3/2007 hiện có 5 Praesidia Senior và 1 Curia Junior với 6 Praesidia.

- Curia Phúc Lộc: vì số Praesidia trực thuộc quá tải và sự hưởng ứng của Giáo dân, để tiện việc sinh hoạt Tông đồ Legio phù hợp tinh thần thủ bản, nên Comitium thành lập Curia Phúc Lộc ngày 27/12/2006, gồm 4 Praesidia Senior và 1 Praesidium Junior.

- Curia Duy Hoà thành lập ngày 22/2/2009 sinh hoạt tại các Giáo xứ:Duy Hoà, Đoàn Kết, Kim Mai, Hưng Đạo, Chi Lăng gồm 8 Praesidia Senior và 1 Curia Junior vớiù 8 Praesidia.

- Riêng về 13 Praesidia Senior trực thuộc Comitium sinh hoạt tại các Giáo xứ Thánh Tâm, Thánh Linh, Chính Nghĩa, Nam Thiên,Giáo họ Lộ Đức (Phú Long), Giáo họ Giuse, Giáo họ Duy Linh (Thánh Tâm), Giáo họ Vinh Tân (Quảng Nhiêu).

COMITIUM BANMÊTHUỘT

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Hội đồng Comitium Banmêthuột hoạt động tông đồ chủ yếu trong phạm vi Giáo phận Banmêthuột.

1. Địa bàn hoạt động, số giáo dân, dân số, đời sống tinh thần, vật chất:

Giáo phận Banmêthuột gồm ba tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông và một phần của tỉnh Bình Phước. Có diện tích 21.723 km2, dân số chung khoảng trên 2 triệu người, tổng số giáo dân có khoảng trên 380.000 người.

Về đời sống kinh tế vật chất, giáo dân trên cả 3 tỉnh đều có tinh thần cần cù, chịu khó chịu khổ, sáng tạo, nhạy bén, kể cả các anh em đồng bào sắc tộc đã có sự đổi mới vượt lên khó nghèo.

2. Thuận lợi và khó khăn chính: Về nhân sự, giáo phận, khu vực xã hội:

Thuận lợi lớn là được các Đức Cha và các Cha đều yêu mến Legio, nên tinh thần hội viên được nâng cao và đầy thiện chí tông đồ, giúp cho Giáo hội địa phương nhiều mặt lợi ích, nên các ngài rất quan tâm, gắn bó.

Về nhân sự hiện tại tương đối ổn định. Ban uỷ viên các cấp trong năm qua được huấn luyện kỹ lưỡng nên phát huy được vai trò lãnh đạo trong từng đơn vị.

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:
A. BAN QUẢN TRỊ:

B. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ NHÂN SỐ
1. Số Senior Curia: 17 tăng : 0 giảm : 0
2. Số Junior Curia: 04 tăng : 0 giảm : 0
3. Số Senior Praesidium: 185 tăng : 18 giảm : 0
4. Số Junior Praesidium: 66 tăng : 5 giảm :9
5. Số Junior Câu lạc bộ: 04 tăng : 0 giảm : 0
6. Số HV hoạt động: 2372 tăng : 405 giảm : 185
Trong đó nghĩa sĩ: 395 tăng : 45 giảm : 63
7. Số HV tán trợ : 5708 tăng : 609 giảm : 681
8. Số HV Junior: 1205 tăng : 133 giảm : 293
9. Số HV Câu lạc bộ Junior 80 tăng : 12 giảm : 0

III. CÔNG TÁC THỰC HIỆN:

Về công tác phát triển, đã tách Curia Duy Hòa gồm 08 PA trước đây trực thuộc Comitium.

Nâng cấp chính thức Curia Buôn Hằng – Anh em dân tộc Sê Đăng.

Thành lập liên Praesidia Gia Nghĩa – Giáo hạt Quảng Đức

Về học hỏi Lời Chúa, đã bước sang năm thứ ba Khoá Thần học giáo dân với mục đích giúp Uỷ viên và Hội viên Legio hiểu biết thêm kiến thức Thánh kinh, có ích trong công tác thăm viếng.

Ngoài ra các việc đạo đức của Junior như: Chầu Thánh Thể, Hát Lễ, lần hạt Mân Côi, cắm hoa, lau chùi quét dọn Nhà thờ, đọc kinh tối và đám tang, viếng nghĩa trang… Các việc này tập cho các em quen việc đạo đức, sẽ sống Đạo tốt hơn.

IV. CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

- Tham gia các công việc trong Giáo xứ, Giáo họ: HĐGX, thừa tác viên Thánh thể, giáo lý viên.
- Tổ chức đầy đủ các lễ tiết Legio trong các Curiae.
- Tổ chức tập huấn Uỷ viên, hội viên các Curiae và các Praesidia trực thuộc, mỗi Curiae tổ chức 2 ngày.
- Tổ chức hành hương tại La Vang, Trà Kiệu, Măng Đen Kon Tum thời gian 5 ngày, 4 đêm. Tại các Curiae đều có tổ chức hành hương.
- Thăm viếng, dự họp với các đơn vị trực thuộc Comitium đều đặn không dưới 2 lần 1 năm.

V. SINH HOẠT:

- Buổi họp hàng tháng: lúc 08 giờ ngày Chúa nhật thứ 3 mỗi tháng.
- Địa điểm: Hội trường Tòa Giám Mục GP. Ban Mê Thuột
- Tỷ lệ: 70%

VI. NHẬN XÉT ƯU VÀ TỒN TẠI CHÍNH:

1. Có tiến bộ trong việc thực hành đường lối tông đồ Legio theo đúng phương pháp Thủ bản ấn định.
2. Tinh thần Hội viên thăng tiến, tích cực hoạt động hơn nhờ sự gắn bó với các cấp hội đồng.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG TỚI:

l. Tập trung củng cố các đơn vị mới thành lập để hội viên đi đúng tinh thần thủ bản.
2. Khuyến khích hội viên hoạt động tiến lên bậc nghĩa sĩ.
3. Tổ chức cấm phòng, hành hương hàng năm.

Nguồn do Legio Mariae Banmêthuột cung cấp

 
 Tags: Legio Mariae

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây