TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GIÁO XỨ PHÚC LỘC

Thứ sáu - 02/04/2021 04:20 |   1724
GIÁO XỨ PHÚC LỘC

GIÁO XỨ PHÚC LỘC

Thành lập ngày: 29.4.1977
Bổn mạng: Thánh Phaolô Tông Đồ
Địa chỉ: Thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 4986
Số Gia đình: 1230

Giờ lễ:
Ngày thường: 5g00 - (thứ 3-6) 18g30
Chiều thứ Bảy: 18g30 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 5g00, 8g30, 17g00

Giáo họ THÁNH GIA
Thành lập ngày: 27.8.1997
Bổn mạng: Thánh Gia Thất
Địa chỉ: Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 1446
Số Gia đình: 375

Giờ lễ:
Ngày thường: (thứ 3-6) 17g15
Chiều thứ Bảy: 17g00 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 6g30

 

Giáo họ THÁNH MẪU
Thành lập ngày: 30.121985
Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
Địa chỉ: Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 2215
Số Gia đình: 718


Giờ lễ:
Ngày thường: (thứ 3-6) 17g15
Chiều thứ Bảy: 17g00 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 8g30

(cập nhật ngày 31.12.2019)


THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phao-lô Phạm Đức Chương (Phó xứ Giáo xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn) làm Phó xứ Buôn Hô, Giáo hạt Buôn Hô.

- Cha Phao-lô Nguyễn Đình Cương (Phó xứ Chi Lăng - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Phê-rô Nguyễn Tiến Hải (Phó xứ Nhân Cơ - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Quảng Đà, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Phê-rô Vương Tiên Hoàng (Phó xứ Bù Nho - hạt Phước Long) làm Phó xứ Buôn Hằng, Giáo hạt Chính Tòa.

- Cha Giuse Nguyễn Quý Hồng (Phó xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long (Phó xứ Buôn Hô - hạt Buôn Hô) làm Phó xứ Giang Sơn, Giáo hạt Giang Sơn.

- Cha Giuse Hoàng Đức Nhung (Phó xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Gia Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Trần Văn Tam (Phó xứ Quảng Đà - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Tân Lợi, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm (Phó xứ Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Trung Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Vũ Văn Thảo (Phó xứ Trung Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Châu Sơn, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Phao-lô Võ Hữu Thọ (Phó xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Nhân Cơ, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Toma Aquinô Nguyễn Văn Tình (Phó xứ Phúc Lộc - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Chi Lăng, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Nguyễn Quang Huy (Phó xứ Buôn Hằng - hạt Chính Tòa) làm Phó xứ Bù Nho, Giáo hạt Phước Long.
 

* Bổ nhiệm: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha GB. Hồ Quang Lâm (Dòng Chúa Cứu Thế) làm Quản xứ Giáo xứ Kim Hòa – Giáo hạt Giang Sơn.

* Cha Phụ Tá tại các Giáo xứ: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh (Dòng Cát Minh) làm phụ tá Giáo xứ Tân Lập – Giáo hạt Đồng Xoài.

- Cha Giuse Lưu Quốc Toàn (Dòng Thừa Sai Đức Tin) làm phụ tá Giáo xứ Quảng Phúc – Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha An-tôn Bùi Văn Thiều, SMV (phụ tá Nam Thiên - hạt Buôn Hô) làm Phụ tá Kim Mai, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Maria Nguyễn Đức Hùng, O’Carm (phụ tá Kim Phát - hạt Giang Sơn) làm Phụ tá Nam Thiên, Giáo hạt Buôn Hô.

(Theo Thông tin Tháng 11.2020 của VP.TGM)GIÁO XỨ PHÚC LỘC
Năm thành lập: 29.04.1997
Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Phaolô trở lại
Số Giáo dân: 11499
Giới thiệu: 
Hình thành từ sau năm 1975, do giáo dân từ Banmêthuột và các nơi khác đến lập nghiệp.
Năm 1984: thành lập giáo điểm truyền giáo thuộc Giáo xứ Thọ Thành.
Năm 1986: thành lập các Giáo họ trực thuộc Giáo xứ Thọ Thành.
Ngày 22.02.1993: Khánh thành Nhà thờ và cung hiến Bàn Thờ với việc đặt hài cốt thánh Tôma Thiện dưới Bàn Thờ.
Ngày 01.4.1997: Thành lập Giáo xứ Phúc Lộc.
Linh mục Quản xứ tiên khởi: cha Antôn Trương Trọng Tài
Linh mục đương nhiệm: cha Giuse Nguyễn Văn nghĩa
Số giáo dân hiện nay: 8.964 nhân danh.
Địa chỉ: Tt. Ea Tling, H.Cư Jut, Đăk Nông (Bản đồ )
 
 
* Phần bổ sung:
- Năm 2014 - 07.2017: Cha phó Antôn Dương Văn Thảo
- Tháng 07.2017: Cha phó Phaolô Mai Văn Nam


Từ năm: 2011
LM Chính xứ: Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Từ năm: 2014
LM Phụ tá: Antôn Dương Văn Thảo
Địa chỉ: TT. Ea T'Ling, huyện Cư Jút - Đak Nông
Chánh xứ: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa (2011)
Phó xứ : Linh mục
Phaolô Mai Văn Nam (7.2017)THÔNG TIN BỔ SUNG: (năm 2018)
Từ ngày 10.6.2018: Cha phó Tôma-Aquinô Nguyễn Văn Tình 

TÂM TÌNH DỊP MỪNG NGÂN KHÁNH THÀNH LẬP
GIÁO XỨ PHÚC LỘC (1997-2022)

Lòng biết ơn là một trong những nhân đức nền tảng làm nên con người đúng nghĩa. Vô ơn là bất đạo. Kẻ “ăn cháo đái bát” được xem như còn thua nhiều loài vật. Dịp Ngân khánh, kỷ niệm 25 năm ngày thành lập cộng đoàn giáo xứ Phúc Lộc hôm nay quả là dịp thuận tiện để chúng ta bày tỏ niềm tri ân cảm tạ lên Thiên Chúa cũng như nhiều đấng bậc tiền nhân. Tạ ơn Thiên Chúa đã quy tụ chúng ta từ nhiều miền của đất nước về nơi đây thành cộng đoàn. Dù rằng lý do di dân thì đa phần là vì sinh kế và nhiều nguyên cớ cá nhân, nhưng mục đích thành lập cộng đoàn thì chỉ có một đó là để gìn giữ và sống đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa tạo dựng con người không phải như những cá nhân riêng lẻ. Xã hội tính là một trong những đặc tính làm nên căn tính của loài người. Không ai là một hòn đảo. Và theo nhãn quan đức tin, dưới ánh sáng của lời mạc khải, chúng ta tin nhận rằng Thiên Chúa muốn ban hạnh phúc, hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân trần với tính cách cộng đoàn. Một giáo xứ hình thành chính là ơn lành của Thiên Chúa ban. Ơn lành Chúa ban không chỉ cho các thành viên trong cộng đoàn mà còn qua cộng đoàn Người tuôn ban phúc ân cho anh chị em lương dân, bà con khác đạo hữu quan từ gần đến xa.

“Các con là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian”. Muối chỉ thực sự là muối khi ướp mặn được cho các thực phẩm cần giữ tươi. Ánh sáng có ra là để chiếu sáng các vật thể và môi trường chung quanh. Lời tạ ơn đúng và đẹp lòng Thiên Chúa nhất đó là sử dụng ơn lành Chúa ban theo thánh ý của Người. Và cũng thế tấm lòng của các tiền nhân đã góp công sức dệt xây cộng đoàn giáo xứ 25 năm qua không gì hơn là thấy cộng đoàn giáo xứ ngày càng phát triển về mọi mặt từ đời sống đức tin đến lãnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội trong tình yêu liên đới và chí cống hiến.

Hiểu được chân lý này, khi tổ chức mừng kỷ niệm Ngân khánh, 25 năm thành lập giáo xứ, cộng đoàn chúng ta không chỉ ‘ôn cố để tri ân” mà còn phải biết “ôn cố để tri tân”. Nếu giả như mừng kỷ niệm Ngân khánh với các tổ chức bên ngoài và kết thúc với Thánh lễ tạ ơn long trọng cùng với tiệc mừng đông vui thì quả là còn nhiều hạn chế, thậm chí là đáng tiếc.

Nhìn lại quá khứ dòng lịch sử hình thành và phát triển của giáo xứ Phúc Lộc vốn được xem là cái nôi đức tin của bà con hai huyện Cư Jút và Krông Nô, cộng đoàn chúng ta dâng lời tạ ơn chân thành lên Thiên Chúa và tiền nhân. Từ cái nôi giáo xứ Phúc Lộc xưa thì nay đã hình thành 4 giáo xứ là Phúc Lộc, Phúc Thành, Quảng Đà và Phúc Bình với gần 25.000 tín hữu Công giáo, trong đó số tín hữu tại giáo xứ hiện nay đã gần 9000. Không tính các giáo xứ đã tách riêng, nguyên tại giáo xứ Phúc Lộc hiện nay thì hoa trái ơn gọi đã lên tới con số 46 gồm 4 linh mục, 42 tu sĩ nam nữ và chủng sinh cùng với nhiều em đang theo đuổi ơn gọi tại quý hội dòng. Xin gửi đến cộng đoàn một vài con số thống kê cách tương đối hiện nay như sau: 280 Quý chức từ trưởng phó khu trở lên ban chấp hành các Giáo Họ các Ban ngành và đoàn thể và Ban Thường vụ Hội đồng giáo xứ. Tập thể Ba Huynh đoàn Đaminh là 276 thành viên, Anh chị em Legio số thành viên chính thức là 64 và 360 thành viên tán trợ. Con số 280 anh chị em người lớn là ca viên của các ca đoàn và gần 92 giáo lý viên cũng đáng chúng ta trân trọng. Giáo xứ được diễm phúc có sự hiện diện của 3 hội dòng là Nữ Vương Hòa Bình, Trinh Vương và Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Quý hội dòng tại giáo xứ đã quy tụ được 140 thành viên gia đình Mến Thánh Giá tại thế; 84 anh chị em gia đình Trinh vương và gần 100 thành viên gia đình Nữ Vương Hòa Bình.

Giáo xứ hiện nay cũng đang đóng góp cho xã hội nhiều con cái. Trên 30 người tham gia trong lãnh vực y tế, trong đó có 13 bác sĩ. Khoảng 42 thầy cô giáo đang hoạt động trong ngành giáo dục các cấp. Ban bác ái giáo xứ 11 năm qua đã giúp trên 30 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trong và ngoài tỉnh nhà, trong đó có 26 ca mổ tim và trên 220 ca mổ mắt. Bên cạnh đó đã có 26 gia đình nghèo được tặng căn nhà bác ái, một con số khiêm tốn nhưng cũng đáng để tạ ơn.

Ôn cố để tri tân là cách thế tri ân Thiên Chúa và các đấng bậc tiền nhân đẹp nhất. Một phần tư thế kỷ đã qua và một giai đoạn mới bắt đầu. Mừng kỷ niệm Ngân khánh không phải gói gọn trong các tổ chức sinh hoạt, lễ lạc, tiệc tùng nhưng là để chúng ta nhận ra thánh ý Thiên Chúa về vai trò và sứ mạng của chúng ta trong giai đoạn mới sắp tới. Một giáo xứ nằm dọc hai bên quốc lộ 14, nơi tiếp ranh giữa hai tình Đăk Lăk và Đăk Nông, một giáo xứ với số lượng tín hữu, với mặt bằng kinh tế và văn hóa không quá “khiêm tốn” thì ắt phải có vị trí, vai trò gì đó cho xã hội, cho quê hương đất nước, cho Giáo hội.

25 năm qua, 14 năm dưới sự bảo trợ của thánh Phaolô với tước hiệu “trở lại”, chúng ta nỗ lực chủ yếu cho công cuộc xây dựng cộng đoàn. 11 năm tiếp theo cũng dưới sự bảo trợ của thánh Phaolô nhưng với tước hiệu “tông đồ” cộng đoàn giáo xứ chúng ta thực tập công cuộc rao giảng Tin Mừng, làm men làm muối cho đời, làm ánh sáng cho trần gian. Có thể nói giai đoạn này, sau 25 năm thành lập, cộng đoàn giáo xứ chúng ta cách mạnh mẽ hơn ra đi loan báo Tin Mừng khi thuận tiện cũng như không thuận tiện. Và theo cái nhìn của thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, chính khi tích cực tham gia góp phần làm phát triển xã hội, làm thăng tiến giáo hội là chúng ta thực sự rao giảng Tin Mừng.

Thiết nghĩ rằng dịp kỷ niệm Ngân khánh hôm nay là cái mốc lịch sử để giáo xứ Phúc Lộc chúng ta lớn mạnh hơn về nhiều phương diện, nhất là phương diện đức tin, một đức tin trưởng thành, thấm nhuần Lời Chúa theo sự hướng dẫn của Giáo hội. Không ai có thể trao ban điều mình không có. Chắc chắn cộng đoàn chúng ta cần nhiều ơn Chúa và nỗ lực nhiều hơn để làm vững vàng đức tin của những người biết sống có trách nhiệm trong tinh thần liên đới với chí cống hiến cách cụ thể và thiết thực.

Hôm nay cũng là ngày Quốc Khánh, ngày chúng ta cầu nguyện cho quốc thái dân an. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo quốc gia nước nhà vừa có tâm vừa đủ tầm để xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng trong công lý và hòa bình. Với tâm tình một con dân đất Việt, xin có một ước mong nhỏ, đó là mong sao sớm có ngày Pháp Luật nước nhà mở rộng quyền lãnh đạo quốc gia cho mọi thành phần công dân Việt Nam, bất phân niềm tin và chính kiến. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột (02-9-2022)

 

 Tags: Phúc Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây