TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GIÁO XỨ NAM THIÊN

Thứ tư - 31/03/2021 02:22 |   1378
NT Nam Thiên
NT Nam Thiên

GIÁO XỨ NAM THIÊN
Thành lập ngày: 12.8.1957
Bổn mạng: Đức Mẹ Truyền Tin
Địa chỉ: Xã Hòa Thuận, Tp. BMT, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 5370
Số Gia đình: 1205

Giờ lễ:
Ngày thường: 17g30
Chiều thứ Bảy:
Chúa Nhật: 5g00, 7g30, 17g30


(cập nhật ngày 31.12.2019)


THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phao-lô Phạm Đức Chương
(Phó xứ Giáo xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn) làm Phó xứ Buôn Hô, Giáo hạt Buôn Hô.

- Cha Phao-lô Nguyễn Đình Cương (Phó xứ Chi Lăng - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Phê-rô Nguyễn Tiến Hải (Phó xứ Nhân Cơ - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Quảng Đà, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Phê-rô Vương Tiên Hoàng (Phó xứ Bù Nho - hạt Phước Long) làm Phó xứ Buôn Hằng, Giáo hạt Chính Tòa.

- Cha Giuse Nguyễn Quý Hồng (Phó xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long (Phó xứ Buôn Hô - hạt Buôn Hô) làm Phó xứ Giang Sơn, Giáo hạt Giang Sơn.

- Cha Giuse Hoàng Đức Nhung (Phó xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Gia Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Trần Văn Tam (Phó xứ Quảng Đà - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Tân Lợi, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm (Phó xứ Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Trung Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Vũ Văn Thảo (Phó xứ Trung Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Châu Sơn, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Phao-lô Võ Hữu Thọ (Phó xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Nhân Cơ, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Toma Aquinô Nguyễn Văn Tình (Phó xứ Phúc Lộc - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Chi Lăng, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Nguyễn Quang Huy (Phó xứ Buôn Hằng - hạt Chính Tòa) làm Phó xứ Bù Nho, Giáo hạt Phước Long.
 

* Bổ nhiệm: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha GB. Hồ Quang Lâm (Dòng Chúa Cứu Thế) làm Quản xứ Giáo xứ
Kim Hòa – Giáo hạt Giang Sơn.

* Cha Phụ Tá tại các Giáo xứ: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh (Dòng Cát Minh) làm phụ tá Giáo xứ Tân Lập – Giáo hạt Đồng Xoài.

- Cha Giuse Lưu Quốc Toàn (Dòng Thừa Sai Đức Tin) làm phụ tá Giáo xứ Quảng Phúc – Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha An-tôn Bùi Văn Thiều, SMV (phụ tá Nam Thiên - hạt Buôn Hô) làm Phụ tá Kim Mai, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Maria Nguyễn Đức Hùng, O’Carm (phụ tá Kim Phát - hạt Giang Sơn) làm Phụ tá Nam Thiên, Giáo hạt Buôn Hô.


(Theo Thông tin Tháng 11.2020 của VP.TGM) 

GIÁO XỨ NAM THIÊN
Năm thành lập: 12.8.1957
Bổn mạng Giáo xứ: Truyền Tin
Ngày kính: 25 tháng 03

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁO XỨ

1. Tên Giáo xứ: Giáo xứ Nam Thiên - Giáo hạt Buôn Hô
          . Bổn mạng ngày: Lễ Truyền Tin (25 tháng 3)
          . Địa chỉ : Km 12, Quốc Lộ 14, Xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột

2. Ngày thành lập Giáo xứ: 12. 08. 1957
          . Năm xây Nhà thờ đầu tiên: 1963 (chất liệu: táp lô - gỗ - mái lợp ngói)
          . Số giáo dân kinh và sắc tộc: 360 người

3. Linh mục sáng lập: Cha Augustinô Hoàng Đức Synh

4. Linh mục tiên khởi: Cha Augustinô Hoàng Đức Synh
 (Cha Augustinô Hoàng Đức Synh phục vụ Giáo xứ từ năm: 1957 – 1970)

5. Giáo xứ hiện nay : Nhà thờ mới - xây năm 2001 do Linh mục Gioan Baotixita Hà Văn Ánh
 . Số giáo dân Kinh: 3215 tín hữu
 . Số giáo dân sắc tộc: 1915 tín hữu
 . Linh mục Quản xứ đương nhiệm: Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương
Số Linh mục, tu sĩ
 + 03 Linh mục    
 . Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
 . Cha Giuse Huỳnh Ngọc Vũ
 . Cha Giuse Nguyễn Đức Thắng
 + 02 Đại Chủng sinh
 .Thầy Gioan Baotixita Hoàng Nguyên Vũ
 . Thầy Phaolô Võ Hữu Thọ
 + 18 Nữ tu
. Nữ tu Têrêsa Hồ Thị Thu Dương
. Nữ tu Anna Thị Kim Hương
 . Nữ tu Maria Châu Thị Hiếu
 . Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Hương
 . Nữ tu Anna Đỗ Thị Mộng Kiều
 . Nữ tu Maria Trần Thị Loan
 . Nữ tu Anna Trần Thị Phượng
 . Nữ tu Anna Trần Thị Mai
 . Nữ tu Xêcilia Văn Thị Mỹ
 . Nữ tu Têrêsa H’Ngăn
 . Nữ tu Têrêsa Phạm Thị Thúy
 . Maria Huỳnh Thị Thúy
 . Nữ tu Maria Phạm Thị Thủy
 . Nữ tu Anna Phạm Thị Kim Thùy
 . Nữ tu Maria Huỳnh Thị Tuyền
 . Nữ tu Têrêsa Huỳnh Thị Ngọc Trang
 . Nữ tu Anna Đỗ Thị Vân
 . Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Uyên

6. Cơ sở đặc trưng:
. Cộng đoàn Phan Sinh thuộc Hội Dòng Chị Em Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

7. Các Linh mục phục vụ Giáo xứ:
+ Cha Giuse Trịnh Chính Trực (1954 - 1957) * Truyền giáo Dinh Điền & Buôn Kroa
+ Cha Augustinô Hoàng Đức Synh (1957 - 1970) - Quản xứ tiên khởi
* Cha Phanxicô Nguyễn Đức Hạnh (6.12.1958) - Phó xứ Nam Thiên
+ Cha Gioan Baotixita Hồ Sĩ Cai (1970 -1982) - Quản xứ Nam Thiên
+ Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hảo (1982 - 1997) - Quản xứ Nam Thiên
* Cha Gioan Baotixita Hà Văn Ánh (25.3.1997) - Phó xứ Nam Thiên
+ Cha Gioan Baotixita Hà Văn Ánh ( 1997 - 2004) - Quản xứ Nam Thiên
* Cha Gioan Baotixita Phạm Thế Truyền (8.3.2000 - 2004)
- Phó xứ Nam Thiên
+ Cha Gioan B. Phạm Thế Truyền (2004 - 2015) - Quản xứ Nam Thiên
* Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện (2010 -2015) - Phụ tá Nam Thiên
* Thầy Gioan Phạm Thanh Phong (2014) - Giúp xứ Nam Thiên
+ Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương (2015 ) - Quản xứ Nam Thiên
* Thầy Giuse Nguyễn Duy Vĩ (1.8.2016 - 01.8.2017) - Giúp xứ Nam Thiên

PHẦN II: LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ

1. Thời kỳ thành lập và truyền giáo: Từ 1957 - 1982
+ Năm 1954 - 1957: Linh mục Giuse Trịnh Chính Trực đặt bước chân truyền giáo cho Buôn Kroa, nay là Giáo xứ Nam Thiên.
* 1957 – 1970: Linh mục Augustinô Hoàng Đức Synh đến thành lập Giáo xứ
+ Năm 1957: Tổng thống Ngô Đình Diệm đưa dân di cư lên lập nghiệp dinh điền tại Buôn Kroa và mời cha Augustinô Hoàng Đức Synh đến tiếp quản.
* Ngày 12.8.1957: Đức cha Paul Seitz bổ nhiệm Cha Hoàng Đức Synh (từ Giáo xứ Vinh Quang) làm Quản xứ tiên khởi Xứ dinh điền – Buôn Kroa- Nay là Giáo xứ Nam Thiên.
 . Khởi công xây dựng Nhà thờ tạm.
 + Năm 1958: Đức Cha Paul Seitz sai thầy Vũ Phi Nhượng về giúp xứ.
 + Năm 1958: Cha Phanxicô Nguyễn Đức Hạnh nhận bài sai từ Giáo phận Kon Tum làm phó xứ dinh điền – Buôn Kroa.
 + Năm 1962: Thành lập trường tư thục Têrêsa.
 + Năm 1963: Xây dựng Nhà thờ với chất liệu tường gạch táp lô, sườn gỗ, mái lợp ngói.
 + Từ 1963 - 1970: Cha Augustinô Hoàng Đức Synh xây dựng nhà nguyện Giáo họ Tân Điền, xây dựng Nhà xứ Nam Thiên, và thành lập các hội đoàn.
* Ngày 28.5.1970 - 1982: Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Hồ Sĩ Cai làm Quản xứ Nam Thiên.
 + Năm 1970: Thành lập Hùng Tâm Dũng Chí.
 + Năm 1972: Xây thêm dãy nhà trường tư thục Têrêsa gồm 04 phòng học, mái lợp tôn fibro ximăng
 + 1972 đến 1974: Thành lập Hội con Đức Mẹ và Dòng Ba Đa Minh

2. Thời kỳ phát triển và tái truyền giáo: Từ năm 1982
 * Ngày 14. 9. 1982: Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực bổ nhiệm
 Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hảo Quản xứ Nam Thiên.
 . Công cuộc loan báo Tin Mừng và tái truyền giáo thành công tốt đẹp.
 + Ngày 11.6.1989: Thành lập Cộng Đoàn Chị em Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.
 + Ngày 25.3.1997: Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực bổ nhiệm cha Gioan Baotixita Hà Văn Ánh làm phó xứ Giáo xứ Nam Thiên.
 * Tháng 8. 1999: Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực bổ nhiệm cha Gioan Baotixita Hà Văn Ánh Quản xứ Nam Thiên.
 + Ngày 17.9.1999: Thầy phó tế Gioan Baotixita Phạm Thế Truyền nhận bài sai giúp xứ.
 + Ngày 08.3.2000: Cha Gioan Baotixita Hà Văn Ánh cùng với giáo dân xây dựng Nhà thờ mới.
 + Năm 2004: Cha Gioan Baotixita Hà Văn Ánh nhận bài sai chuyển đổi Giáo xứ.
 * 2004 : Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức bổ nhiệm Cha Gioan B. Phạm Thế Truyền Quản xứ Giáo xứ Nam Thiên - quản nhiệm Giáo xứ Thiên Đăng.
Cha Gioan Baotixita Phạm Thế truyền cùng với giáo dân xây dựng Nhà xứ, nghĩa trang, nhà giáo lý, tượng đài Chúa Thương Xót, làm trần Nhà thờ, thành lập các Giáo họ người kinh và các giáo buôn.     
+ Ngày 27.01.2015: Cha Gioan Baotixita Phạm Thế Truyền được Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản bổ nhiệm làm Quản xứ Giáo xứ Kim Phát.
 * Ngày 30.01.2015: Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản bổ nhiệm Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương Quản xứ Nam Thiên. Cha Giacôbê tiếp tục công trình của quý Cha tiền nhiệm và xây dựng phát triển cộng đoàn về nhiều phương diện:
 . Tôn tạo nghĩa trang Giáo xứ.
 . Thành lập các Hội Đoàn Tông Đồ:
1. Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh.
2. Huynh Đoàn Thánh Thể.
3. Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm.
 . Thành lập Ban Mục Vụ Bệnh Nhân (Ban Kẻ Liệt)
 . Tân trang Nhà xứ - các phòng giáo lý.
 . Sinh hoạt phụng vụ - kinh nguyện. Mục vụ giáo lý và bác ái truyền giáo tại 04 giáo buôn thuộc Giáo xứ…
 . Chuẩn bị các thửa đất để làm cơ sở Giáo họ tại 04 buôn làng thuộc Giáo xứ.

 3. Sự kiện của Giáo xứ trong năm 2017
 . Kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển Giáo xứ 1957 – 2017


 


Thông tin bổ sung:

* Thuyên chuyển Linh mục:
- Cha Micae Trần Kim Chinh (Quản xứ Kim Hòa) Hưu dưỡng tại TGM.
- Cha Gioan Nguyễn Sơn (Linh hướng Chủng viện LBT) Nghỉ bệnh tại TGM.
- Cha GB. Hà Văn Ánh (Quản xứ Hòa Tiến) Quản xứ Kim Hòa - hạt Giang Sơn.
- Cha PX. Nguyễn Ngọc Hoàng (Quản xứ Châu Ninh) Quản xứ Nam Thiên – hạt Buôn Hô.
- Cha Phêrô-Khoa Phạm Văn Hùng, CMR (Phó xứ Châu Ninh) Quản xứ Châu Ninh - hạt Phước Long.
- Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương (Quản xứ Nam Thiên) Quản xứ Thánh Linh – hạt Mẫu Tâm.
- Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP (Quản xứ Thánh Linh) Quản xứ Hòa Nam – hạt Mẫu Tâm.
- Cha GB. Nguyễn Văn Thiện (Phó xứ Tân Lợi) Phụ trách Giáo họ Êa Lê (Tân Lợi – hạt Mẫu Tâm).
- Cha Phêrô Nguyễn Đức Cường (Phó xứ Vinh Đức) Phó xứ Phước Bình – hạt Phước Long.
- Cha Giuse Đậu Đình Hà (Phó xứ Vinh Hòa) Phó xứ Vinh Đức - hạt Buôn Hô.
- Cha Phêrô Vũ Văn Hiếu, OP (Phó xứ Quảng Nhiêu) Phó xứ Quảng Phú – hạt Đăk Mil.
- Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng (Phó xứ Kitô-Vua) Phó xứ Đông Sơn - hạt Giang Sơn.
- Cha Phaolô Cao Đình Quang (Phó xứ Kim Hòa) Phó xứ Buôn Hằng – hạt Chính Tòa.
- Cha Tôma Nguyễn Quốc Thịnh (Phó xứ Quảng Phúc) Phó xứ Kitô Vua – hạt Đăk Mil.
- Cha Giuse Nguyễn Văn Thược, SMV (Phó xứ Đông Sơn) Phó xứ Quảng Phúc – hạt Gia Nghĩa.
- Cha Antôn Lê Công Văn (Phó xứ Buôn Hằng) Phó xứ Thuận Tâm – hạt Chính Tòa.
- Cha GB. Hoàng Nguyên Vũ (Phó xứ Thuận Tâm) Phó xứ Vinh Hòa - hạt Giang Sơn.
* Linh mục Quản hạt Buôn Hô:
Ngày 31/8, Đức Giám mục Giáo phận đã bổ nhiệm Cha Matthêu Nguyễn Quang Tuấn (Quản xứ Phú Lộc) làm Quản hạt Giáo hạt Buôn Hô.

(theo Thông tin tháng 9/2019 của VP.TGM)
 Tags: Nam Thiên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây