TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG SÁU - 2024

18/11/2023 04:05:43 |   1256

THÁNG SÁU - 2024
 

LPV T6 2024

 

Ý cầu nguyện:
Cầu cho những người tị nạn:
Xin cho những người tị nạn, chạy trốn chiến tranh và nghèo đói, bị buộc phải đào thoát khỏi đất nước của mình trong những chuyến đi đầy dẫy hiểm nguy và bạo lực, có thể được đón tiếp thân tình cũng như tìm được những cơ hội sống mới tại các quốc gia tiếp đón họ.

 

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01 25.04  Đ      Thứ Bảy đầu tháng.
Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ.
Gđ 17.20b-25; Mc 11, 27-33.

GHVN: Thánh Giuse Phạm Quang Túc (1862), tử đạo.

02   26   Tr      CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN.
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Xh 24, 3-8; Tv 115,12-13.15 và 16bc.17-18; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26. 
(Không cử hành lễ thánh Marcellinô và T. Phêrô, tđ)

GHVN: Thánh Đa Minh Trần Duy Ninh (1862), tử đạo.

CMTC

*  Các giáo xứ: 
Thánh Tâm (hạt Chính Tòa)
Phú Văn (hạt Phước Long);

Tân Hòa (hạt Giang Sơn);
Đồng Tín (hạt Đồng Xoài);
Đức Liễu (hạt Đồng Xoài);
Nhơn Hòa (hạt Phước Long).


*  Giáo họ Tận Hiến (Giáo xứ Thọ Thành - Mẫu Tâm).

Kỷ niệm 7 năm linh mục quý cha:  
Giuse Nguyễn Huy Hoàng, Giuse Nguyễn Trung Luật, Vinh sơn Phạm Hữu Mạnh, Phaolô Cao Đình Quang; Giuse Bùi Đình Sâm; Antôn Trần Nhân Tâm; Giuse Đậu Quang Trung; Giuse Trần Vũ Thiên Uy; Antôn Lê Công Văn; GB Hoàng Nguyên Vũ; Gioan Y Xuất Luka.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Nguyên Chưởng Ấn
FX Nguyễn Kim Long (+2020).

GIÁO HUẤN SỐ 27
“TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN”:
RƯỚC LỄ

Chúa tha thiết mời chúng ta đón rước Người trong bí tích Thánh Thể: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống Máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” (Ga 6,53).

Để đáp lại lời mời đó, chúng ta phải dọn mình cho giây phút cực trọng cực thánh này. Thánh Phaolô khuyên ta nên tự vấn lương tâm: “Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình” (1 Cr 11,27- 29). Ai biết mình đang mắc tội trọng, thì phải lãnh nhận bí tích Hoà Giải trước khi đi lên rước lễ.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1384, 1385).

03   27   Đ       Thứ Hai.
Thánh vịnh tuần I.
Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
2Pr 1, 2-7; Mc 12, 1-12.

GHVN:
Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (1862), tử đạo.

04   28   X       Thứ Ba.
2Pr 3, 12-15a.17-18; Mc 12, 13-17.

05   29   Đ       Thứ Tư.
Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.  
2Tm 1, 1-3.6-12; Mc 12, 18-27.

GHVN: Thánh Luca Vũ Bá Loan (1840), linh mục, tử đạo; Thánh Đa Minh Trần Văn Toại (1862) và Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Huyên (1862), tử đạo.

Tiết khí: Mang chủng (chòm sao Tua Rua mọc).

06 01.05  X       Thứ Năm đầu tháng.
Thánh Norbertô, giám mục (Tr).
2Tm 2, 8-15; Mc 12, 28b-34.
(Kinh chiều I, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

GHVN: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng (1862); Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần (1862) và Thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương (1862), tử đạo.

07   2     Tr          Thứ Sáu đầu tháng.
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.
Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.
Hs 11,1.3-4.8c-9; Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.

GHVN: Thánh Giuse Trần Văn Tuấn (1862), tử đạo;

Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Thánh Tâm (hạt Chính Tòa); Thuận Tâm (hạt Chính Tòa); Tình Thương (hạt Chính Tòa); Kim Phát (hạt Giang Sơn); Long Điền (hạt Phước Long); Bù Đăng (hạt Đồng Xoài); Phước Tín (hạt Đồng Xoài).

* Giáo họ Kim Ngọc (Thiên Phước - Gia Nghĩa).

* Cộng đoàn Đăk Ân - Thánh Tâm Huế (BMT).

08   3     Tr      Thứ Bảy.
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.
Is 61, 9-11; Lc 2, 41-51.

Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Vinh Hòa (hạt Giang Sơn); Mẫu Tâm (hạt Mẫu Tâm).  

09   4     X       CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
St 3, 9-15; Tv 129,1-2.3-4.5-6.7-8; 2Cr 4, 13 – 5, 1; Mc 3, 20-35. (Không cử hành lễ thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ HT).

CMTC:

*  Giáo họ Bụi Tre (Phú Sơn - Đồng Xoài).

GIÁO HUẤN SỐ 28
“TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN”:
RƯỚC LỄ (tt)

Trước sự cao trọng của bí tích Thánh Thể, tín hữu chỉ có thể lập lại, một cách khiêm tốn và với đức tin sốt sắng, lời viên đại đội trưởng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.” Trong phụng vụ thánh của thánh Gioan Kim Khẩu, các tín hữu cầu nguyện cũng trong tinh thần ấy:

“Lạy Con Thiên Chúa, hôm nay xin cho con được hiệp thông vào bàn tiệc huyền nhiệm của Chúa. Bởi vì con không tiết lộ cho các kẻ thù điều kín nhiệm của Chúa, cũng không tặng Chúa cái hôn của Giuđa. Nhưng như người trộm lành, con kêu lên cùng Chúa: Lạy Chúa, xin nhớ đến con trong Nước Chúa.” (Giáo lý HTCG, số 1386).

10   5     X       Thứ Hai.
1V 17,1-6; Mt 5,1-12

11   6     Đ       Thứ Ba.
Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.
Cv 11,21b-26; 13, 1-3;   Mt 10, 7-13.

Bổn mạng: giáo xứ Kon H’ring (hạt Buôn Hô).

Kỷ niệm:

* 14 năm linh mục quý cha:
Giuse Lê Văn Quốc, SVD
Phêrô Ngô Xuân Thịnh, SDB

* 11 năm linh mục:
Cha Đa Minh Nguyễn Văn Lộc, OMI.

12   7     X           Thứ Tư.
1V 18, 20-39; Mt 5, 17-19.

13   8     Tr      Thứ Năm.
Lễ Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.     
1V 18, 41-46; Mt 5, 20-26.

GHVN: Thánh Nicôla Bùi Đức Thể (1839) và Thánh Aug. Phan Viết Huy (1839), Tđ.

Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Đức Lệ (hạt Đăk Mil); Nghi Lập (hạt Gia Nghĩa); Nghi Trung (hạt Gia Nghĩa); Xuân Hòa (hạt Đăk Mil); Vinh Hà (hạt Buôn Hô); Vinh Tân (hạt Buôn Hô); Trường Xuân (hạt Gia Nghĩa).

* Các giáo họ: Thiên Ân (Giáo xứ Đăk Ân - Phước Long); Vinh Phúc (Giáo xứ Vinh Đức – BH). Thanh Sơn (Giáo xứ Vinh An - Đăk Mil).

* Cộng đoàn Lâm Bích - Mẫu TâmG Quy Nhơn (Giáo xứ Kitô Vua)

* Quý cha: Hồ Quang Hải; Nguyễn Phi Hùng; Nguyễn Văn Huynh; Phạm Quang Lâm; Vũ Thanh Lịch; Bùi Văn Minh; Trần Nhân Tâm; Dương Văn Thảo; Lê Anh Tuấn; Lê Công Văn; Nguyễn Anh Tuấn, CM.

14   9     X       Thứ Sáu.
1V 19, 9a.11-16; Mt 5, 27-32.

15   10   X       Thứ Bảy.
1V 19, 19-21; Mt 5, 33-37.

16   11   X       CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Ed 17,22-24; Tv 91,2-3.13-14.15-16; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.

GHVN: Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường (1862); Thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương (1862); Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Mạo (1862); Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Nhi (1862) và Thánh Đa Minh Nguyễn Huy Nguyên (1862), tử đạo.

CMTC:

* Giáo họ Thánh Gia (Giáo xứ Phúc Lộc - Đăk Mil).

 

GIÁO HUẤN SỐ 29
“TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN”:
RƯỚC LỄ (tt)

Để dọn mình đón nhận bí tích Thánh Thể cách xứng đáng, các tín hữu phải giữ chay theo quy định của Hội Thánh. Thái độ bên ngoài (cử chỉ, cách ăn mặc) phải biểu lộ lòng tôn kính, sự trang trọng và niềm vui của giây phút được Chúa là thượng khách của chúng ta.

Căn cứ vào ý nghĩa của bí tích Thánh Thể, các tín hữu, nếu hội đủ các điều kiện cần thiết, rước lễ khi tham dự thánh lễ. “Việc tham dự thánh lễ cách hoàn hảo hơn, được nồng nhiệt khuyến khích, đó là sau khi vị chủ tế rước lễ, các tín hữu rước Mình Chúa bởi cùng một hy tế."
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1387, 1388).

17   12   X       Thứ Hai.
1V 21, 1-16 ; Mt 5, 38-42.

GHVN: Thánh Phêrô Phan Hữu Đa (1862), tử đạo.

18   13   X       Thứ Ba.
1V 21, 17-29; Mt 5,43-48.

19   14   X       Thứ .
Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).
2V 2, 1.6-14; Mt 6, 1-6.16-18.

20   15   X       Thứ Năm.
Hc 48,1-14; Mt 6, 7-15.

21   16   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. lễ nhớ.
2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.

Tiết khí: Hạ chí (giữa hè)

22   17   Đ       Thứ Bảy.
57 năm THÀNH LẬP GIÁO PHẬN
Tại giáo phận Ban Mê Thuột mừng trọng thể
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN

(Xin quý cha và cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận nhà)

X    Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).
2Sb 24, 17-25; Mt 6, 24-34.

Kỷ niệm:

* 56 năm linh mục:
Cha Anrê Trần Xuân Cương.

* 4 năm linh mục:
GB Đoàn Cao Thuấn, OFM.

* 2 năm linh mục quý cha: 
Phaolô Nguyễn Hữu Dinh; Phêrô Nguyễn Việt Dũng; Phaolô Nguyễn Ngọc Duy; Giuse Dương Minh Hoàng; Giuse Nguyễn Văn Huyền; Anrê Ai Bốn Khới Ayua; GB. Đinh Văn Mạnh Khương; Giuse Đặng Văn Khuyến; Antôn Bùi Văn Minh; Phêrô Cao Xuân Phú; Phêrô Vũ Đức La San; Gioan Nguyễn Trọng Thiên; Giuse Trương Đình Thiệu; Phêrô Trần Văn Tuấn.

Xin cầu nguyện cho:
+ Cha Phêrô Nguyễn Văn Bân (+1991).
+ Cha GB Phan Xuân Bang (+2001).

23   18   X       CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
G 38,1.8-11; Tv 106,23-24.25-26.28-29.30-31; 2Cr 5,14-17;  Mc 4,35-41.

Tr           Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.
Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

(Kinh chiều I, Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả)

CMTC:

* Các giáo họ:
Đồng Tâm (Giáo xứ Duy Hòa - Mẫu Tâm);
Kim Ngọc (Giáo xứ Thiên Phước – GN).
Sơn Lang (Phú Sơn - Đồng Xoài).

GIÁO HUẤN SỐ 30
“TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN”:
RƯỚC LỄ (tt)

Hội Thánh buộc các tín hữu phải tham dự thánh lễ vào các ngày Chúa nhật và các lễ buộc và rước lễ mỗi năm ít là một lần, nếu có thể được trong mùa Phục Sinh, sau khi đã chuẩn bị tâm hồn bằng bí tích Hoà Giải. Nhưng Hội Thánh tha thiết khuyến khích các tín hữu rước lễ vào các ngày Chúa nhật và các lễ khá long trọng, hay thường xuyên hơn nữa, kể cả việc rước lễ hằng ngày.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1389).

24   19   Tr      Thứ Hai.
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.
Is 49,1-6;  Tv 138,1-3.13-14ab.14c-15; Cv 13, 22-26;  Lc 1,57-66.80.

Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Êa Tul (hạt Buôn Hô); Kim Hòa (hạt Giang Sơn); Hưng Đạo (hạt Mẫu Tâm); Vinh Hương (hạt Đăk Mil); Thuận Phúc (hạt Chính Tòa); Hòa Nam (hạt Mẫu Tâm).

* Các giáo họ:
Hra Êa Hning (Giáo xứ Kim Phát - Giang Sơn); Sơn Giang (Giáo xứ Nhơn Hòa - Phước Long); Hòa Thành (Giáo xứ Buôn Hằng - Chính Tòa). Bụi Tre (Giáo xứ Phú Sơn - Đồng Xoài); Nâm Nung (Giáo xứ Quảng Đà – Đăk Mil).

* Cộng đoàn Bù Đăng - Thừa Sai Việt Nam.

* Quý cha: Hà Văn Ánh; Nguyễn Huy Bắc; Trần Đức Châu; Nguyễn Tiến Đạt; Nguyễn Minh Hảo; Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Quốc Hưng; Đinh Văn Mạnh Khương; Nguyễn Văn Liêm; Nguyễn Đình Lượng; Hồ Anh Phi; Nguyễn Công Phi; Phạm Văn Phong; Nguyễn Ngọc Sang; Cao Thanh Tâm; Hoàng Minh Tâm; Nguyễn Minh Tâm; Trịnh Đình Thế; Nguyễn Văn Thiện; Nguyễn Quốc Thuần; Phạm Thế Truyền; Trần Thượng Uyển; Trần Vinh; Hoàng Nguyên Vũ; Nguyễn Vương; Phan Huy Chương SDB; Nguyễn Ngọc Duy, OFM; Hồ Quang Lâm, CSsR; Đoàn Cao Thuấn, OFM; Phạm Trọng Tình, O.Carm;

25   20   X       Thứ Ba.
2V 19, 9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7, 6.12-14.

Kỷ niệm 10 năm linh mục quý cha:
Giuse Vũ Đức Tân Châu, SMV; Giuse Ngô Quang Hiệp, SMV; Phêrô Phan Khắc Sùng, SMV; Giuse Nguyễn Văn Thược, SMV;

26   21   X       Thứ Tư.
2V 22, 8-13; 23, 1-3; Mt 7, 15-20.

GHVN: Thánh Dom. Henares - Minh (1838), Giám mục OP. và Thánh Px. Đỗ Văn Chiểu (1838), Thầy giảng, tử đạo.

Kỷ niệm 49 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế.

27   22   X       Thứ Năm.
Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
2V 24, 8-17; Mt 7, 21-29.

GHVN: Thánh Tôma Vũ Quang Toán (1840), Thầy giảng OP, tử đạo.

(ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP)
Bổn mạng: Giáo xứ Phú Sơn (hạt Đồng Xoài).

Kỷ niệm:

* 55 năm linh mục:
Cha TĐD Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.

* 10 năm linh mục:
Cha Pio Phạm Đình Tiến, FSF.

28   23   Đ       Thứ Sáu.

Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. tiến sĩ HT. Lễ nhớ.
2V 25,1-12;  Mt 8, 1-4.

Đ    Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.
Cv 3, 1-10; Gl 1, 11-20; Ga 21, 15-19.
 
(Kinh chiều I, thánh Phêrô và Phaolô)

                       
Kỷ niệm 12 năm linh mục:
Cha Maximilianô Kolbê Maria Nguyễn Thế Hưng, CRM.

29   24   Đ       Thứ Bảy.
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 12,1-11;  Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9;  2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

- Xin các giáo xứ, giáo họ thu quỹ Thánh Phêrô Tông đồ, giúp Chủng viện Lê Bảo Tịnh, BMT.

Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Buôn Hằng (hạt Chính Tòa); Thuận Hiếu (hạt Chính Tòa); Quỳnh Ngọc (hạt Mẫu Tâm); Nhân Cơ (hạt Gia Nghĩa);  Bình Hà (hạt Gia Nghĩa); Phú Văn (hạt Phước Long); Phúc Lộc (hạt Đăk Mil).

* Các giáo họ: Long Tân (Giáo xứ Bù Nho – PL); Tân Hòa (Giáo xứ Gia Nghĩa - Gia Nghĩa); Khuê Ngọc Điền (Giáo xứ Đông Sơn - Giang Sơn); Vinh Đức (Giáo xứ Vinh An - Đăk Mil); Thanh Lâm (Giáo xứ Vinh An - Đăk Mil); Nhật Hà (Giáo xứ Quảng Phúc - Gia Nghĩa); Nhơn Lý (Giáo xứ Phước Quả - Phước Long); Sơn Lang (Giáo xứ Phú Sơn - Đồng Xoài).

* Cộng đoàn Chi Lăng - Thánh Phaolô Thành Chartres (Giáo xứ Chi Lăng).

* Quý cha: Trần Ngọc Anh; Lê Minh Anh; Vũ Hồng Ân; Nguyễn Văn Chiến; Phạm Đức Chương; Dương Nguyễn Bảo Chương; Nguyễn Đình Cương; Nguyễn Đức Cường; Bùi Hãnh Diễn; Nguyễn Hữu Dinh; Đỗ Đình Dục; Hoàng Khắc Dũng; Nguyễn Việt Dũng; Nguyễn Ngọc Duy; Trần Quốc Đạt; Nguyễn Tiến Đạt; Cao Tiến Hà; Nguyễn Thái Hải; Nguyễn Tiến Hải; Nguyễn Quang Hải; Nguyễn Minh Hiển; Nguyễn Minh Hoan; Vương Tiên Hoàng; Nguyễn Minh Huân; Nguyễn Thư Hùng; Phạm Bá Huỳnh; Y KRơn; Nguyễn Tùng Lâm; Nguyễn Khánh Luyện;  Mai Văn Nam; Trần Hiền Ngự; Trần Vĩnh Niệm; Trần Bảo Ninh; Lưu Văn Phan; Hoàng Hùng Phi; Cao Xuân Phú; Nguyễn Lê Hồng Phương; Cao Đình Quang; Cao Anh Quốc; Vũ Đức La San; Ngô Anh Tấn; Nguyễn Văn Thái; Trần Văn Thanh; Vương Đình Thắng;  Nguyễn Thành Thiện; Lưu Thọ; Võ Hữu Thọ; Lê Chí Thông;  Dương Anh Thơ; Bùi Văn Thục;  Nguyễn Hùng Tiến; Trần Thanh Truyền; Trần Thanh Trực; Nguyễn Duy Trường; Trần Khắc Tuân; Trần Văn Tuấn; Nguyễn Đức Tuyên; Nguyễn Thanh Vũ; Nguyễn Văn Yến; Phạm Hữu Chí, OMI; Nguyễn Anh Dũng, SMV; Nguyễn Trọng Hiếu, SVD; Lương Văn Hiếu, SMV; Vũ Văn Hiếu, OP; Nguyễn Văn Phương, OP; Phan Khắc Sùng, SMV; Nguyễn Hữu Thiện, SVD; Ngô Xuân Thịnh, SDB; Nguyễn Minh Tuấn, SSS.

Kỷ niệm 13 năm linh mục:
Cha Gioan Vianney Ngô Hồng Phúc, SVD.

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Nguyễn Thanh Thiện (+1999).

30   25   X       CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I. 
Kn 1, 13-15; 2, 23-24; Tv 29,2.4.5-6.11-12a.13b; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5, 21-43 (hay Mc 5, 21-24.35b-43).
 
(Không cử hành lễ Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma).


GHVN: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (1838) Linh mục OP, tử đạo.

CMTC:

* Các giáo xứ:
Nghi Lập (hạt Gia Nghĩa);
Kitô Vua (hạt Đăk Mil).

* Giáo họ Sơn Thành (Giáo xứ Phú Sơn - Đồng Xoài).

Kỷ niệm 6 năm linh mục:
Cha Giuse Maria Trần Văn Tài, CSsR.

Xin cầu nguyện cho:
Cha VS Nguyễn Hoàn (Nam Huân) (+1998)

GIÁO HUẤN SỐ 31
“TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN”:
RƯỚC LỄ (tt)

Vì Đức Kitô hiện diện cách bí tích dưới mỗi hình dạng, nên việc rước lễ dưới hình bánh mà thôi vẫn nhận được trọn vẹn hiệu qủa ân sủng của bí tích Thánh Thể. Vì các lý do mục vụ, cách rước lễ này đã được quy định cách hợp pháp trong nghi lễ La tinh, như là hình thức thông thường nhất. Nhưng “dấu chỉ của việc rước lễ được đẩy đủ hơn khi được trao ban dưới hai hình dạng. Vì theo cách này, dấu chỉ của bàn tiệc Thánh Thể trở nên rõ nét hơn”. Đây là cách rước lễ thông thường trong các nghi lễ Đông phương.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1390).

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây