TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY

Thứ hai - 12/02/2024 13:30 |   433
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em.” (Mt 5,43-48)

24/02/2024
THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY

t7 t1 MC

Mt 5,43-48


KHÓ NHƯNG CÓ THỂ
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em.” (Mt 5,43-48)

Suy niệm: Người đời bảo rằng người ta có hai tình cảm cơ bản là Yêu và Ghét. Hai tình cảm đó lắm khi bị đẩy tới mức cực đoan và mù quáng: “Yêu thì yêu cả đường đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng.” Thế nhưng Chúa Kitô dạy các kitô hữu, là môn đệ của Ngài, chỉ có một tình cảm là Yêu, yêu tới mức triệt để, yêu cả kẻ thù” (Mt 5,44) và sẵn sàng “thí mạng sống mình vì người mình yêu” (x. Ga 15,13). Lòng ghen ghét chẳng qua là thiếu vắng tình yêu và đó là một tội: Người ghét anh em mình chẳng khác nào “kẻ nói dối” (1Ga 4,20), “kẻ sát nhân” (1Ga 3,15). Hơn thế nữa, Chúa Giê-su không chỉ dạy mà còn sống điều đó như là một mẫu gương cho những ai sống và tin vào Ngài.

Mời Bạn: Yêu như Chúa yêu quả là khó. Vâng, khó nhưng có thể, vì chính Chúa Ki-tô đã làm như thế. Ki-tô hữu là người có Chúa Ki-tô, là người bạn của Chúa Ki-tô nên cũng có thể yêu như Chúa yêu nghĩa là yêu cùng với Ngài và trong Ngài. Bạn có ý thức như vậy khi tương quan với anh em mình không?

Sống Lời Chúa: ĐHY Ph. Xav. Nguyễn Văn Thuận viết trong “Đường Hy Vọng”: “Hãy lấy một tờ giấy và bình tĩnh viết trên đó đức tính của người con bất bình, con sẽ thấy họ không hoàn toàn xấu như con nghĩ từ đầu.” Bạn hãy làm điều đó riêng bạn và trong nhóm của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, trên Thập Giá Chúa đã xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết mình. Xin khơi dậy trong trái tim con tâm tình của Chúa để con cũng biết yêu thương và tha thứ cho anh em như Chúa đã yêu.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY

Ca nhập lễ

Luật pháp Chúa toàn thiện, hoán cải tâm hồn, chứng tích đáng tin, soi sáng những người mê muội.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa hằng hữu là Cha chúng con, xin cho lòng chúng con quay về với Chúa, để khi hằng tìm Chúa như việc quan hệ nhất trong đời, và lấy tình bác ái phục vụ anh em, chúng con hoàn toàn hiến thân phụng thờ Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Ðnl 26, 16-19

“Ðể ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê đã nói với dân chúng rằng: “Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và các huấn lệnh này; ngươi phải tuân giữ và thực thi các điều đó hết lòng và hết tâm hồn. Hôm nay ngươi đã chọn Chúa làm Thiên Chúa, thì hãy bước đi trong đường lối Người, tuân giữ các lề luật, giới răn và huấn lệnh của Người; hãy vâng lệnh Người. Hôm nay Chúa đã chọn ngươi làm dân riêng Chúa, như Người đã phán với ngươi, thì ngươi hãy tuân giữ mọi giới răn của Người. Người sẽ làm cho ngươi được vinh quang, thanh danh và huy hoàng hơn mọi dân tộc Người đã tạo dựng, để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi, như Người đã phán”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 1-2. 4-5. 7-8

Ðáp: Phúc cho những ai tiến thân trong Luật pháp của Chúa

Xướng: Phúc cho những ai theo đường lối tinh toàn, họ tiến thân trong Luật pháp của Chúa. Phúc cho những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài.

Xướng: Phần Chúa, Ngài ban bố những huấn lệnh, cốt để người ta tuân giữ hết sức ân cần. Nguyện cho đường lối của con vững chắc, để tuân giữ các thánh chỉ của Ngài.

Xướng: Con ca tụng Chúa với lòng đoan chính, khi học hỏi những thánh dụ của Ngài. Thánh chỉ của Chúa, con tuân giữ, xin Chúa đừng triệt để bỏ rơi con!

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Các ngươi hãy tìm điều lành, chớ đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống và Chúa sẽ ở cùng các ngươi.

PHÚC ÂM: Mt 5, 43-48

“Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này chuẩn bị chúng con nên xứng đáng để lãnh ơn tái tạo mà chính thánh lễ này đem lại cho chúng con. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa chay

Ca hiệp lễ

Chúa phán: “Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi ở trên trời là Đấng trọn lành”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thấm nhuần lời hằng sống và bổ dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Nước Trời: xin Chúa thương phù trợ và nâng đỡ chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

TÌNH YÊU HUỶ DIỆT KẺ THÙ
Lm. Giuse Vũ Công Viện

Bài đọc Cựu ước hôm nay khuyên các tín hữu tuân giữ lề luật và huấn lệnh Chúa. Lý do là “Người sẽ làm cho ngươi được vinh quang, thanh danh và huy hoàng hơn mọi dân tộc Người đã tạo dựng, để trở thành dân thánh của Chúa và Thiên Chúa ngươi”.

Sang bài Tin mừng Chúa dạy các môn đệ phải sống cao hơn: “Các ngươi đã nghe dạy: hãy yêu thương thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các ngươi: hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các ngươi, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các ngươi”. Lý do cũng cao hơn: “các ngươi hãy nên hoàn thiện như Cha các ngươi trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay xem ra phi lý, bất thường. Chẳng có vĩ nhân nào từ xưa tới nay dám phát biểu kỳ dị như thế, cùng lắm họ chỉ khuyên tha thứ, không hận thù; còn Chúa lại đòi người ta yêu thương thù địch. Thật ra lời mời gọi này không phi lý nhưng phi thường, không bất thường nhưng ngoại thường, bởi nó đã là cách đối xử của Thiên Chúa và của chính Chúa Giêsu. Ngài đã làm thế, bởi Ngài là Thiên Chúa và hôm nay Ngài cũng mời gọi chúng ta làm thế để chúng ta trở nên giống “Cha trên trời” là “Đấng hoàn thiện”.

Không có chỗ nào trong Kinh thánh dạy hãy ghét kẻ thù, nhưng chỉ dạy hãy yêu thương kẻ lân cận như chính mình… (Lv 19,18). Tuy nhiên, dựa vào cách dạy của các thầy thông giáo mà sinh ra luật ghen ghét.

Theo tâm lý thông thường, người ta vẫn thường yêu bạn ghét thù. Chúa Giêsu không đến để chối bỏ hận thù, nhưng để bày tỏ bộ mặt thật của nó và đánh bại nó. Thù hận là dấu thống trị của satan theo đúng nghĩa nhất. Chính satan gieo thù hận trong lòng con người, đặt con người vào thế chống đối và huỷ diệt nhau.

Mỗi khi chúng ta cưu mang thù hận thì đó là lúc chúng ta tự tạo nên kẻ thù ghét bách hại chúng ta, lúc đó chúng ta tự giam hãm trong thù hận để tự hủy hoại mình. Kẻ thù khủng khiếp nhất, kẻ thù tiếp cận với con người nhất là cõi lòng tích chứa thù hận. Nếu loại bỏ thù hận ra khỏi lòng mình, chúng ta sẽ biến đổi lòng mình, chúng ta sẽ biến đổi kẻ thù thành bạn hữu, và lúc đó sự bình an và vui sống cũng được tái lập trong tâm hồn chúng ta.

Chúa Giêsu đã đánh bại kẻ thù bằng cái chết yêu thương tha thứ của Ngài. Chỉ có tình yêu thương tha thứ mới là khí giới tiêu diệt được kẻ thù. Chúa Giêsu đã ban khí giới ấy cho chúng ta qua bài Tin mừng hôm nay, đó là: “Hãy yêu mến thù địch và làm ơn cho kẻ ghét ngươi”.

Mùa chay là mùa nên thánh, hoàn thiện bản thân, mùa tìm sự bình an đích thật. Xin Chúa giúp chúng ta có đủ ơn thánh, đủ tình yêu để có thể yêu được như Chúa đã yêu và mời gọi, để mỗi chúng ta có được sự bình an đích thực khi tha thứ và yêu thương, để ta có thể mỗi ngày trở nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời.

 

—————

YÊU CẢ KẺ THÙ (Mt 5, 43 – 48)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Có nhiều nghịch lý trong Tin Mừng! Một trong những nghịch lý ấy là lời dạy của Đức Giêsu hôm nay. Ngài dạy: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”, có thế, anh em mới trở thành con của Cha trên trời.

Tại sao Đức Giêsu lại dạy như thế? Thưa! Vì chính Ngài đã sống như vậy. Hơn nữa, đây là đặc tính của Thiên Chúa Cha, vì “Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương”.

Khi Đức Giêsu mời gọi yêu kẻ thù và nên hoàn thiện như Cha trên trời, có nghĩa là Ngài muốn chúng ta phải hành động như Ngài và nên giống Thiên Chúa.

Tuy nhiên, có điều chúng ta phải cẩn trọng để không bị lầm lẫn trong chuyện yêu và thích. Yêu là làm ơn cho họ. Thích là phản ứng tự nhiên. Chính Đức Giêsu đã yêu kẻ thù, tội lỗi và làm ơn cho họ, nhưng Ngài không chấp nhận tội, vì thế, mỗi khi làm ơn, Ngài thường nói: “Hãy về và đừng phạm tội nữa”.

Mẫu gương của thánh Phanxicô cho ta thấy hai yếu tố hoàn toàn khác nhau: ngài rất gớm người cùi, nhưng lại yêu thương người cùi cách đặc biệt. Lý do: họ là hình ảnh của Thiên Chúa, được dựng nên vì tình yêu.

Mong sao, lời mời gọi của Đức Giêsu: hãy yêu kẻ thù sẽ làm cho mỗi người chúng ta đón nhận và sống trong cuộc đời chứng tá của mình, để chúng ta được trở nên giống Thiên Chúa và hoàn thiện như lời Đức Giêsu mời gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

Lạy Chúa Giêsu, lời mời gọi của Chúa hôm nay khó quá! Nhưng xin Chúa ban cho chúng con noi gương Chúa để yêu bằng một tình yêu vô vị lợi và nhân từ. Xin Chúa biến đổi lòng chúng con và những kẻ thù đang tìm cách hại chúng con, để chúng con được nên một trong tình yêu. Amen.

TÌM KIẾM CHÚA LÀ VIỆC HỆ TRỌNG NHẤT
(THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho lòng chúng ta quay về với Chúa, để khi, chúng ta hằng tìm kiếm Chúa như việc quan trọng nhất trong đời, và biết lấy tình bác ái phục vụ anh chị em mình, chúng ta sẽ dễ dàng hoàn toàn hiến thân phụng thờ Chúa.

Chúng ta phải hoàn toàn hiến thân phụng thờ Chúa, đây là việc chính đáng và phải đạo. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Chỉ nhờ ơn Chúa, Dân Chúa mới khỏi phải chết, cùng với các con đầu lòng bên Aicập, và đã trở thành Dân Riêng của Đức Chúa, vì thế, mọi con đầu lòng phải được thánh hiến cho Thiên Chúa: Cha mẹ Đức Giêsu đem Người lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Sách Luật của Chúa rằng: Phàm là con trai đầu lòng thì phải được thánh hiến cho Chúa. Các ngài cũng phải dâng lên Chúa của lễ thay thế cho con, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.

Chúng ta phải tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự, bởi vì, chỉ một mình Chúa mới có khả năng để giải quyết mọi vấn nạn của chúng ta. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng đã đưa ra những câu hỏi sâu xa nhất của con người: Con người là ai? Làm sao lý giải được đau khổ, sự dữ và cái chết, và tại sao có nhiều tiến bộ, nhưng, chúng vẫn tồn tại? Cái gì sẽ theo sau cuộc sống trần gian này? Thánh Phaolô đã cho biết đáp án như sau: Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, nhưng, tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta. Đức Chúa xử tốt với ai tin cậy Người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Đệ Nhị Luật, ông Môsê nói: Anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 118, vịnh gia đã ca ngợi: Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay cho thấy luật cũ đã được thay thế bằng luật mới, luật của tình yêu và ân sủng: Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Vì thế, trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã kêu gọi: Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Điều mà luật cũ chưa bao giờ dám nghĩ tới: Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

Có một bài hát sinh hoạt thiếu nhi có lời như sau: “Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai”. Thật vậy, kẻ thù của chúng ta không phải là những người làm hại chúng ta, vì thế, chúng ta được dạy là ghét tội, chứ không ghét những người có tội. Tuy nhiên, để yêu những kẻ làm tổn thương chúng ta, đó là một việc không dễ dàng chút nào. Rất khó làm, nhưng, chúng ta cũng phải làm, nếu chúng ta muốn trở nên hoàn thiện như Cha trên trời, bởi vì, Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Ước gì chúng ta biết tìm kiếm Chúa, quy hướng về Chúa trung tâm của cuộc đời chúng ta, để chúng ta biết điều chỉnh những chọn lựa và những cung cách hành xử hằng ngày của mình cho phù hợp với thánh ý Chúa. Ước gì được như thế!

ĐỂ NÊN HOÀN THIỆN

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện!”.

Steffens viết, “Không gì hoàn hảo trên thế giới! Bức tranh tuyệt nhất chưa được vẽ; vở kịch hay nhất chưa được viết; bài thơ vĩ đại nhất chưa được ngâm. Không ai hoàn hảo, không chi hoàn hảo! Vậy mà, Thiên Chúa lệnh cho con người phải hoàn thành mọi sự, và nó làm cách chậm chạp, sai lầm, những gì trong nháy mắt Ngài có thể hoàn tất tuyệt vời! Dẫu thế, nó phải hoàn thiện tất cả; ngay cả bản thân nó, nó được gọi ‘để nên hoàn thiện!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Đúng với nhận định của Steffens, có mặt trên trần gian này, bất cứ ai cũng được gọi ‘để nên hoàn thiện’. Lời Chúa hôm nay cho biết, đó là ý muốn ngàn đời của Thiên Chúa.

Môsê mời gọi con cái Israel bước đi trong đường lối Chúa, nắm giữ huấn thị Ngài, “Để nên một dân thánh hiến cho Chúa” - bài đọc một - nghĩa là ‘để nên hoàn thiện’. Thánh Vịnh đáp ca bộc lộ nỗi vui tòng thuộc đó, “Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời!”.

‘Để nên hoàn thiện’ là ơn gọi chung ‘không hơn không kém’ của bất cứ ai theo Chúa Giêsu! Nếu chỉ nhắm đến mức ‘khá tốt’, bạn có thể trở thành thực sự ‘khá tốt’; nhưng ‘khá tốt’ vẫn ‘chưa đủ tốt’ đối với Chúa Giêsu. Ngài muốn những ai theo Ngài phải ‘thực sự tốt’, thực sự hoàn hảo! Đây là một lời mời ở cấp độ cao, ‘cấp độ nên thánh!’. Hoàn hảo, hoàn thiện có nghĩa là mỗi người cố gắng sống từng giây phút trong ân sủng. Tất cả chỉ có thế! ‘Ở đây và lúc này’, bạn đắm chìm trong ân sủng! Ngày mai chưa đến, hôm qua đã vĩnh viễn ra đi; tất cả những gì bạn có, là những khoảnh khắc hiện tại này. Đó là những khoảnh khắc ‘được thánh hoá’ để mỗi người nên giống Chúa Giêsu hơn, nghĩa là nên thánh.

Nói đến hoàn thiện, chúng ta thường nghĩ đến những gì thuộc về các thánh vĩ đại; thế nhưng, bên cạnh các ngài, chúng ta có hàng ngàn vị thánh khác chưa từng được nêu danh trong giáo sử, và nhiều vị thánh tương lai đang sống khắp nơi trên thế giới. Hãy tưởng tượng, ngày kia trên trời, chúng ta vui mừng gặp lại những vị thánh cao cả chúng ta đã từng biết; và sẽ ngạc nhiên biết bao khi nhìn thấy vô vàn khuôn mặt thánh thiện lạ lẫm chúng ta mới biết lần đầu. Đó là những thiện nam tín nữ thuộc mọi đấng bậc đã tìm cho mình con đường hạnh phúc; họ là những con người khám phá ra rằng, họ được gọi ‘để nên hoàn thiện’.

Kính thưa Anh Chị em,

“Để nên hoàn thiện!”. Qua thời gian, chúng ta cảm nghiệm rằng, càng sống trong ân sủng và càng cố gắng đầu phục từng giây phút theo ý muốn của Chúa, chúng ta càng trở nên mạnh mẽ và thánh thiện. Và dẫu như “bức tranh tuyệt vời nhất chưa được vẽ; vở kịch hay nhất chưa được viết; bài thơ vĩ đại nhất chưa được ngâm”, nhưng nếu chúng ta biết xây dựng dần dần những thói quen thánh hoá mọi khoảnh khắc để nên thánh, thì theo thời gian, những thói quen đó sẽ làm cho mỗi người trở nên những con người mà chúng ta phải trở thành. Và đâu là tiêu chuẩn? Chúa Giêsu tiết lộ, “Như Cha các con trên trời!”. Ngài là thước đo cho mọi cố gắng vươn lên của chúng ta. Ngài không nhìn vào kết quả, nhưng nhìn vào những nỗ lực khi mỗi người vượt lên chính mình từng ngày. Và đó là nên thánh!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giúp con cam kết dám sống từng giây cho đẹp lòng Chúa! Được như thế, ngày kia, thiên đàng nhất định sẽ có thêm một vị thánh. Tại sao không?”, Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây