TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 101 Cuộc Đời Chúa Giêsu Thương Khó

Chủ nhật - 25/02/2024 09:30 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   322
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh, chúng ta cùng vui học qua những câu hỏi thưa, trắc nghiệm và ô chữ Cuộc Đời Chúa Giêsu : Thương Khó.
VHTK 101 Cuộc Đời Chúa Giêsu Thương Khó

VUI HỌC THÁNH KINH 101
Cuộc Đời Chúa Giêsu
Thương Khó


Tải về file PDF vhtk 101 Cuộc Đời CGS Thương Khó tại đây


Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học qua những câu hỏi thưa, trắc nghiệm và ô chữ Cuộc Đời Chúa Giêsu : Thương Khó.
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch  Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet.
 Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.


Mục lục

I. LỜI CHÚA                                                            07

II. HÌNH TÔ MÀU
Chúa Vào Thành Giêrusalem                                 12
Bữa Tiệc Ly                                                              13
Chúa Rửa Chân Cho Các Môn Đệ                         14
Thiên Thần An Ủi Chúa                                          15
Chúa Giêsu Bị Kết Án                                              16
Chúa Giêsu Vác Thánh Giá                                    17
Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất                                    18
Chúa Giêsu Gặp Đức Mẹ                                        19
Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh                                  20
Chúa Giêsu Trên Cây Thánh Giá                           21
Chúa Giêsu Trong Tay Đức Mẹ                               22
An Táng Chúa Giêsu                                                23

III. CÂU HỎI

33 Câu Hỏi Thưa                                                     25
33 Câu Trắc Nghiệm                                                31
                                                           
IV. Ô CHỮ

Ô Chữ TK 01: Cuộc Đời Chúa Giêsu                      40
Ô Chữ TK 02: Chúa Giêsu Kitô                               42
Ô Chữ TK 03: Giọt Lệ tình Yêu                               44
Ô Chữ TK 04: Đường Thương Khó                         46
Ô Chữ TK 05: Hy Tế Thập Tự                                 48
Ô Chữ TK 06: Đường Thập Giá                              50
Ô Chữ TK 07: Thống Hối                                        52
Ô Chữ TK 08: Thập Tự Giá                                     54
Ô Chữ TK 09: Thánh Giá                                        56
Ô Chữ TK 10: Thương Khó                                     58
V. RÈN LUYỆN TƯ DUY

1. Alphabet                                                               61
2. Cùng Nhóm                                                          62
3. Thêm & Bớt                                                          65
4. Nhân Đôi                                                               66
5. Phép Đảo Chữ Cái                                                66
6. Sắp Xếp Cho Đúng                                               67
4. Hãy Cùng Đọc INRI                                             68

VI. TRÒ CHƠI

Mê cung: Bữa Tiệc Ly                                              70
Mê cung: Chúa Giêsu Vác Thập Giá                      71
Mê cung: Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh                  72
Mê cung: An Táng Chúa                                          73
1/4 A                                                                           74
1/4 B                                                                          75
7 Điểm khác biệt: Chúa Vào Thành                        76
7 Điểm khác biệt: Thánh Thể                                   78
7 Điểm khác biệt: Trên Đồi Sọ                                  80

VII. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG     82

PHẦN GIẢI ĐÁP                                                       85

I. LỜI CHÚA

Đức Giê-su lập bí tích Thánh Thể

14,22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy."23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.24 Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa."

Tại vườn Ghết-sê-ma-ni

32 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông: Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện.33 Rồi Người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến.34 Người nói với các ông: Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức.35 Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được.36 Người nói: Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.37 Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: Si-mon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao?38 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.39 Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước.40 Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người.41 Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông: Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi.42 Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!”

Đức Giê-su đội vòng gai

15,16 Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại.17 Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người.18 Rồi chúng bái chào Người: "Vạn tuế đức vua dân Do-thái! "19 Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy.20 Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá.

Đường lên Gôn-gô-tha

21 Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su.22 Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ.

Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá
23 Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống.24 Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì.25 Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba.26 Bản án xử tội Người viết rằng: "Vua người Do-thái".27 Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. (28 Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.)

Đức Giê-su ở trên thập giá bị sỉ vả nhạo cười 

29 Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được,30 có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi! "31 Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình.32 Ông Ki-tô vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin." Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người.

Đức Giê-su chết trên thập giá

33 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín.34 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni! " Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? "35 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a."36 Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không."37 Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.38 Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.39 Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa."
 

Đức Giê-su được mai táng

42 Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày sa-bát,43 nên ông Giô-xếp tới. Ông là người thành A-ri-ma-thê, thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi Triều Đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su.44 Nghe nói Người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên, và cho đòi viên đại đội trưởng đến, hỏi xem Người đã chết lâu chưa.45 Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Giô-xếp lãnh lấy thi hài.46 Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giê-su xuống, lấy tấm vải ấy liệm Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ.47 Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và bà Ma-ri-a mẹ ông Giô-xết, thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng Người.
Tin mừng thánh Thánh Máccô 14-15

II. HÌNH TÔ MÀU

Vui Học Thánh Kinh
Chúa Vào Thành Giêrusalem


Vui Học Thánh Kinh
Chúa Rửa Chân Cho Các Môn Đệ
Vui Học Thánh Kinh
Bữa Tiệc Ly
III. CÂU HỎI33 Câu Hỏi Thưa

01. Hỏi : Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành Giêrusalem là con gì ? (Lc 19,35)
- Thưa : Con lừa.

02. Hỏi : Khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, dân chúng đã làm gì? (Lc 19,36-37)
- Thưa : Lấy áo choàng trải trên đường và lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa.

03. Hỏi : Câu người ta ca tụng Thiên Chúa khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem là gì? (Lc 19,38)
- Thưa : Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!

04. Hỏi : Trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh,  làm gì và nói: Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.? (Mt 26,26)
- Thưa : Dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ.

05. Hỏi : Đức Giêsu cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, Người bảo các ông: Đây là máu thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì ai? (Mc 14,23-24)
- Thưa : Đổ ra vì muôn người.

06. Hỏi : Ai đã rửa chân cho ông Phêrô và các môn đệ? (Ga 13,1-15)
- Thưa : Đức Giêsu.

07. Hỏi : Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu đến rửa chân cho ông? (Ga 13,6)
- Thưa : Ông Simon Phêrô.

08. Hỏi : Khi rửa chân cho các môn đệ Đức Giêsu đã nói gì? (Ga 13,15)
- Thưa : Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

09. Những môn đệ ở với Đức Giêsu tại vườn Giệtsêmani là ai? (Mc 14,33)
- Thưa : Ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan.

10. Ai đã dẫn quân lính tới bắt Đức Giêsu? (Ga 18,2)
- Thưa : Ông Giuđa.

11. Ai đã chém đứt tai tên đầy tớ của thượng tế? (Ga 18,10)
- Thưa : Ông Giuđa.

12. Hỏi : Thượng tế, thời Đức Giêsu chịu xét xử tên là gì? (Mt 26,57)
- Thưa : Thượng tế Caipha.

13. Hỏi : “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63)
- Thưa : Thượng tế Caipha.

14. Hỏi : Ai đã nói với Đức Giêsu: “Ông là vua Do thái sao”? (Mc 15,2)
- Thưa : Tổng trấn Philatô.

15. Hỏi : Đức Giêsu nói ngài sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích làm chứng cho điều gì? (Ga 18,37)
- Thưa : Sự thật.  

16. Hỏi : Vào dịp lễ Vượt Qua này, người Do thái xin tha ai? (Ga 18,40)
- Thưa : Baraba.  

17. Hỏi : Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình là ai? (Mc 14,66-72)
- Thưa : Tông đồ Phêrô.

18. Hỏi : Vua nào đã gặp Đức Giêsu trong cuộc thương khó của Ngài? (Lc 23,8)
      - Thưa : Vua Hêrôđê Antipát.

19. Hỏi : Đức Giêsu phải vác thập giá đi đến đâu? (Mc 15,22)
- Thưa : Đến Gôngôtha.  

20. Hỏi : Người đã vác đỡ thập giá Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,32)
- Thưa : Simon.

21. Hỏi : Trên đường lên Núi Sọ, Đức Giêsu nói với chị em thành nào: “Đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.”? (Lc 23,28)
      - Thưa : Thành Giêrusalem.

22. Hỏi : Tấm bảng tổng trấn Philatô viết được trên thập giá ghi những từ gì? (Ga 19,19)
      - Thưa : “Giêsu Nadarét, Vua dân Dothái.”

23. Hỏi : Tấm bảng treo trên thập giá được ghi bằng những thứ tiếng nào ? (Ga 19,20)
      - Thưa : Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp.

24. Hỏi : Khi đóng đinh Đức Giêsu, chiếc chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới, bọn lính đã làm gì? (Ga 19,23)
      - Thưa : Bắt thăm xem ai được.

25. Hỏi : Người môn đệ hiện diện dưới chân thập giá là ai? (Ga 19,25-27)
- Thưa : Ông Gioan.

26. Hỏi : Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)
- Thưa : “Tôi khát!”.

27. Hỏi : Khi Đức Giêsu tắt thở, tại Đền thờ Giêrusalem đã xảy ra điều gì? (Mc 15,38) 
- Thưa : Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.

28. Hỏi : Đức Giêsu trút linh hồn vào giờ thứ mấy? (Mt 27,45)
- Thưa : Giờ thứ 9.

29. Hỏi : Khi thấy Đức Giêsu đã chết, quân lính đã làm gì? (Ga 19,31-34)
- Thưa : Không đánh dập ống chân Người và lấy đòng đâm vào cạnh sườn người.

30. Hỏi :  Khi người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Đức Giêsu, thì điều gì đã xảy ra? (Ga 19,31)
- Thưa : Máu và nước chảy ra.

31. Hỏi : Khi chứng kiến việc Đức Giêsu chết, ai đã nói: “Qủa thật, người này là con Thiên Chúa”? (Mc 15,39)
- Thưa : Viên đại đội trưởng.

32. Hỏi : Người đã xin tổng trấn Philatô thi hài Đức Giêsu để an táng tên là gì? (Mt 27,57)
      - Thưa : Giôxếp.

33. Hỏi : Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,32)
      - Thưa : Trầm hương.

33 Câu Trắc Nghiệm

01. Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành Giêrusalem là con gì? (Lc 19,35)
a. Con ngựa.                       b. Con lừa.
c. Con lạc đà.                     d. Con chiên.

02. Khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, dân chúng đã làm gì? (Lc 19,36-37)
a. Lấy áo choàng trải trên đường.
b. Lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa.
c. Im lặng lắng nghe lời Thiên Chúa.
d. Chỉ có a và b đúng.

03. Câu người ta ca tụng Thiên Chúa khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem là gì? (Lc 19,38)
a. Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
b. Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!
c. Lạy Đức Vua, xin cứu vớt chúng tôi.
d. Hoan hô Đức Vua chiến thắng.

04. Trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh,  làm gì và nói: Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.? (Mt 26,26)
a. Dâng lời chúc tụng,            b. Rồi bẻ ra,
c. Trao cho môn đệ.               d. Cả a, b và c đúng.

05. Đức Giêsu cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, Người bảo các ông: Đây là máu thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì ai? (Mc 14,23-24)
a. Vì muôn người.
b. Các con.
c. Các người Do thái.
d. Các người công chính.


06. Ai đã rửa chân cho ông Phêrô và các môn đệ? (Ga 13,1-15)
a. Ông Giuđa Ítcariốt.
b. Ông Simon, người mời Đức Giêsu và
 các môn đệ dùng cơm.
c. Đức Giêsu.
d. Ông chủ nhà tiệc ly.


07. Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu đến rửa chân cho ông? (Ga 13,6)
a. Ông Giuđa.                  b. Ông Simon Phêrô.
c. Ông Tôma.
                   d. Ông Giacôbê.


08. Khi rửa chân cho các môn đệ Đức Giêsu đã nói gì? (Ga 13,15)
a. Các anh hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
b. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em 
cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.
c. Điều này sẽ được lưu truyền mãi.
d. Mọi người sẽ nhớ đến việc này.


09. Những môn đệ ở với Đức Giêsu tại vườn Giệtsêmani là ai? (Mc 14,33)
a.  Ông Phêrô.                  b. Ông Giacôbê.
c. Ông Gioan.
                  d. Cả a, b và c đúng.


10. Ai đã dẫn quân lính tới bắt Đức Giêsu? (Ga 18,2)
a. Ông Phêrô.                  
b. Ông Giacôbê.
c. Ông Gioan.
                 

d. Ông Giuđa.

11. Ai đã chém đứt tai tên đầy tớ của thượng tế? (Ga 18,10)
a. Ông Simôn Phêrô.       
b. Ông Giacôbê.
c. Ông Gioan.
                  d. Ông Giuđa.


12. Thượng tế, thời Đức Giêsu chịu xét xử tên là gì? (Mt 26,57)
a. Thượng tế Khanan.      b. Thượng tế Simon.
c. Thượng tế Caipha.       d. Thượng tế Abiatha.

13. “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63)
a. Thượng tế Caipha.       b. Thượng tế Khanan.
c. Tổng trấn Philatô.
        d. Vua Hêrôđê.


14. Ai đã nói với Đức Giêsu: “Ông là vua do thái sao”? (Mc 15,2)
a. Ông Philatô.                 b. Vua Hêrôđê.
c. Thượng tế Caipha.
       d. Thượng tế Khanan.


15. Đức Giêsu nói ngài sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích làm chứng cho điều gì? (Ga 18,37)
a. Sự sống.                       b. Sự thật.
c.
Ánh sáng.                     d. Chân lý.


16. Vào dịp lễ Vượt Qua này, người Do thái xin tha ai? (Ga 18,40)
a. Barnaba.                      b. Bagiêsu.
c.
Basaba.                        d. Baraba.


17. Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên là gì? (Mc 14,66-72)
a. Tôma.                          b. Giuđa.
c. Phaolô.
                         d. Phêrô.


18. Vua nào đã gặp Đức Giêsu trong cuộc thương khó của Ngài? (Lc 23,8)
a. Vua Hêrôđê Cả.
b. Vua Hêrôđê Antipát.
c. Vua Hêrôđê Ácgrippa.
d. Vua Hêrôđê Philíp.

19. Đức Giêsu phải vác thập giá đi đến đâu? (Mc 15,22)    
a.  Đền thờ Giêrusalem.   b.  Núi Sinai.
c.  Gôngôtha.
                   d.  Núi Môrigia.


20. Người đã vác đỡ thập giá Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,32)
a. Simêôn.                       b. Giôxếp.
c. Simon.                         d. Nicôđêmô.

21. Trên đường lên Núi Sọ, Đức Giêsu nói với chị em thành nào: “Đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.”? (Lc 23,28)
a. Thành Giêrusalem.      
b. Thành Giêrikhô.
c. Thành Bêlem.              d. Thành Nadarét.

22. Tấm bảng tổng trấn Philatô viết được trên thập giá ghi những từ gì? (Ga 19,19)
a. “Tên này đã nói: Ta là Vua dân Do-thái”
b. “Giêsu Nadarét, Vua dân Dothái.”
c. “Kính chào Vua dân Do-thái!”
d. “Đây là người!”

23. Tấm bảng treo trên thập giá được ghi bằng những thứ tiếng nào? (Ga 19,20)
a. Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp.
b. Ai cập, La-tinh và Hy-lạp.
c. t-tit, La-tinh và Hy-lạp.
d. Híp-ri, La-tinh và Ả rập.

24. Khi đóng đinh Đức Giêsu, chiếc chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới, bọn lính đã làm gì? (Ga 19,23)
a. Trả lại cho mẹ Ngài.
b. Bắt thăm xem ai được.
c. Chia làm bốn phần.
d. Trao cho viên đại đội trưởng.

25. Người môn đệ hiện diện dưới chân thập giá là ai? (Ga 19,25-27)
a. Ông Gioan.           
b. Thân mẫu Đức Giêsu.
c. Ông Phêrô.            
d. Chỉ a và b đúng.

26. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)
a. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
b. “Tôi khát!” 
c. “Thế là đã hoàn tất!”
d. “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”

27. Khi Đức Giêsu tắt thở, tại Đền thờ Giêrusalem đã xảy ra điều gì? (Mc 15,38) (Mc 15,38)
a. Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.
b. Lửa cháy trong nơi Cực thánh.
c. Mọi lễ vật đều bị thiêu hủy.
d. Nền Đền thờ bị rẽ làm đôi.


28. Đức Giêsu trút linh hồn vào giờ thứ mấy? (Mt 27,45)
a. Giờ thứ 6.                    b. Giờ thứ 9.
c. Giờ thứ 10.
                  d. Giờ thứ 11.


29. Khi thấy Đức Giêsu đã chết, quân lính đã làm gì? (Ga 19,31-34)
a. Không đánh dập ống chân Người.
b. Lấy đòng đâm vào cạnh sườn Người.
c. Đưa rượu cho Đức Giêsu uống.
d. Chỉ a và b đúng.


30. Khi người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Đức Giêsu, thì điều gì đã xảy ra? (Ga 19,34)
a. Bức màn Đền thờ bị xé ra làm 2.
b. Mồ mả bật tung.
c. Bầu trời mây đen vần vũ.
d. Máu và nước chảy ra.


31. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu chết, ai đã nói: “Qủa thật, người này là con Thiên Chúa”? (Mc 15,39)
a. Viên đại đội trưởng.     b. Mẹ Maria.
c. Ông Philatô.
                 d. Ông Nicôđêmô.


32. Người đã xin tổng trấn Philatô thi hài Đức Giêsu để an táng tên là gì? (Mt 27,57)
a. Gioan.                          b. Giôxếp.
c. Simon.                         d. Nicôđêmô.

33. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,32)
a. Dầu thơm.                    b. Võ quế.
c. Trầm hương.                d. Giấm.Còn tiếp ....

Nguyễn Thái Hùng 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây