TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm B

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,21-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 46  CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ Tập 1

Thứ tư - 26/07/2023 01:09 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   469
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh, chúng ta cùng vui học qua những câu trắc nghiệm và ô chữ Cuộc Đời Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ.Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh của Nhóm Phiên Dịch  Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet.  Chúc các bạn có những giây phút  vui và bổ ích.
VHTK 46  CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ Tập 1
VUI HỌC THÁNH KINH 46
 CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ Tập 1

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Tải về file VHTK 46 CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ Tập 1 

Mục lục

Tiểu sử Ðức Giêsu Kitô                             07
VHTK Thời Thơ Ấu                                   12
VHTK Những Giáo Huấn                           18
VHTK Những Dụ Ngôn                             25
VHTK Những Phép Lạ                              31
VHTK Thương Khó                                   38
VHTK Phục Sinh                                       44
VHTK Cuộc đời Chúa Giêsu 7                  50
VHTK Chúa Giêsu & Các Tông  Đồ          56
Vui Học Thánh Kinh 1                                66
Vui Học Thánh Kinh 2                                69
VHTK 3 Hãy Cùng Đọc Giêsu                   70
VHTK 4 Hãy Cùng Đọc  Anna                   71
VHTK 5 Chia1 Thành 4                             72
VHTK 6 Cha Con - Mẹ Con                       73
VHTK 7 Ô Chữ Tân Ước 1                       74
VHTK 8 Ô Chữ Tân Ước 2                       75
VHTK 9 Ô Chữ Bữa Tiệc Ly                     76
VHTK 10 Những Nhân Vật Xuất Hiện
             Trong Cuộc Thương Khó             77
Lời giải đáp Vui Học Thánh Kinh               78


VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
Thời Thơ Ấu
Tin Mừng thánh Luca 2,1-14

I. HÌNH TÔ MÀU
 


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Tên mà sứ thần Gáprien báo cho Đức Maria biết con trẻ sẽ sinh ra là gì? (Lc 1,26-38)
a. Samuen.                       b. Gioan.
c. Giêsu.                            d. Môsê.

02. Đức Giêsu sẽ thừa hưởng ngai vàng của ai? (Lc 1,26-38)
a. Vua Hêrôđê.                 b. Vua Arêta.
c. Vua Đavít.               d. Vua Salem.
 
03. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Lời chúc mừng Đức Maria của ai? (Lc 1,26-38)
a. Ông Giuse.                   b. Bà Êlisabét.
c. Sứ thần Raphaen.        d. Sứ thần Gáprien.

04. “Người sẽ ngự xuống trên Đức Maria và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà” là ai? (Lc 1,26-38)
a. Đức Giêsu.                   b. Thánh thần.
c. Thiên Chúa.                  d. Ngôn sứ Êlia.
 
05. Khi truyền tin cho Đức Maria, sứ thần Gáprien loan báo trẻ Giêsu sẽ trị vì nhà nào đến muôn đời ? (Lc 1,26-38)
a. Giacóp.                         b. Ápraham.
c. Đavít.                             d. Giuse.

06. Lời đầu tiên sứ thần Gáprien nói với trinh nữ Maria : (Lc 1,26-38)
a. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.
b. “Kính chào bà, trinh nữ Maria”.
c. “Kính chào bà, người nữ được chúc phúc”.
d. “Mừng vui lên, người nữ được chúc phúc”.
 
07. Sứ thần Gáprien nói với Đức Maria : “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ 1 con trai và đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao cả, và được gọi là ai?  (Lc 1,31-32)
a. Con Đấng Tối Cao.      b. Ngôi Hai Thiên Chúa.
c. Đấng Cứu Thế.             d. Đấng Mêsia.

08. Đức Maria thưa với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, … … … .” (Lc 1,38)
a. xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.
b. Xin hãy làm mọi sự theo ý Ngài.
c. Xin đón nhận tất cả mọi việc như Thánh ý Ngài.
d. Xin cho ý Chúa được thể hiện.
 
09.  “Emmanuen” được ngôn sứ nào tiên báo ? (Mt 1,18-25)(Is7,14)
a. Ngôn sứ Isaia.              b. Ngôn sứ Êdêkien.
c. Ngôn sứ Mikha.                  d. Ngôn sứ Êlia.

10. Vua Do thái thời Chúa Giêsu ra đời (Mt 2,1-12).
a. Vua Hêrôđê Cả.            b. Vua Hêrôđê Antipa.
c. Vua Philip.                     d. Vua Hêrôđê Acrippa.

 III. Ô CHỮ


Những gợi ý
 
01. Sứ thần nói với những người chăn chiên: Hôm nay, ai đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít? (Lc 2,11)
02. Cha nuôi của Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 1,17)
03. Ông nội của Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 1,17)
04. Đây là một cặp của lễ mà Luật Chúa truyền khi tiến dâng người con trai đầu lòng cho Chúa. (Lc 2,24)
05. Vị vua tìm giết Hài Nhi Giêsu (Mt 2,13).
06. Một người đã gặp Hài Nhi Giêsu trong Đền thờ  (Lc 2,34).
07. Thiên Chúa sẽ ban cho Hài Nhi Giêsu ngai vàng của vua nào? (Lc 1,32)
08. Một lễ vật các nhà chiêm tinh đã dâng cho Hài Nhi Giêsu (Mt 2,11).
09. Theo Luật Chúa truyền, mọi con trai đầu lòng được gọi là gì dành cho Chúa? (Lc 2,23)
10. Ông già Simêon đã chính mắt nhận thấy điều gì mà Chúa đã dành sẵn cho muôn dân?  (Lc 2,30)
11. Sứ thần nói với Đức Maria con trẻ sẽ được gọi là gì? (Lc 1,32)
12. Sứ thần nói với những người chăn chiên, một Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em, Người là gì của Đức Chúa? (Lc 2,11)
13. Mẹ của Hài Nhi Giêsu (Mt 1,16).
14. Nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra (Lc 2,4-7).
15. Sứ thần nói với đức Maria, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là gì? (Lc 1,31)
16. Hoàng đế La mã, thời Chúa Giêsu sinh ra tên là gì?  (Lc 2,1)

      Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa Thương."
Tin Mừng thánh Luca 2,14

Còn tiếp ... 

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
Những Giáo Huấn
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,1-12a

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 5,7
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật”? (Mt 5,1)
a. Đức Giêsu.             b. Thánh Gioan Tẩy giả.
c. Ông Môsê.              d. Thánh Mátthêu.

02. Đức Giêsu dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật” tại đâu? (Mt 5,1)
a. Bên bờ giếng Giacóp.
b. Trong Đền thờ Giêrusalem.
c. Trên núi.
d. Trong Hội đường Nadarét.

03. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì … … …” (Mt 5,3)
a. Nước Trời là của họ.
b. Được Thiên Chúa ủi an.
c. Được Thiên Chúa xót thương.
d. Được gọi là con Thiên Chúa.

04. “Phúc thay ai hiền lành, thì họ sẽ được …  …  … làm gia nghiệp” (Mt 5,4)
a. Đất Hứa.                             b. Thiên đàng.
c. Nước Trời.                          c. Của cải.

05. “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, thì họ sẽ được … … …”. (Mt 5,9)
a. Gọi là con Thiên Chúa.
b. Nước Trời là của họ.
c. Nhìn thấy Thiên Chúa.
d. Thoả lòng.

06. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được … … …” (Mt 5,8)
a. Gọi là con Thiên Chúa.            b. An ủi.
c. Nhìn thấy Thiên Chúa.             d. Thoả lòng.

07. “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa … … … .” (Mt 5,7)
a. Ủi an.                                   b. Cứu độ.
c. Chúc phúc.                               d. Xót thương.

08.Phúc thay ai khát khao nên người công chính, … … … .” (Mt 5,6)
a. Vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
b. Vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
c. Vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
d. Vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.09.  “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
 … … … .” (Mt 5,10)

a. Nước Trời là của họ.
b. được Thiên Chúa ủi an.
c. được Thiên Chúa xót thương.
d. được gọi là con Thiên Chúa.

10. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở đâu thật lớn lao? (Mt 5,12a)
a. Ở trên trời.                    b. Ở trần gian.
c. Ở ngay đời này.            d. Ở trong đời sau.

III. Ô CHỮ


Những gợi ý

01. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy ai ? (Mt 5,1-12)
02. Chúa Giêsu khuyên chúng ta đừng tích trữ kho tàng dưới đất, nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi  mối mọt không thể làm gì được ? (Mt 6,19-21)
03. Khi nói về lòng tin tưởng vào Chúa quan phòng, Chúa Giêsu nói : dù vinh hoa tột bậc, nhưng ông cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ngoài đồng. Vua mà Chúa Giêsu nhắc tới là ai? (Mt 6,24-34)
04. Ai dạy khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm ? (Mt 6,1-4)
05. “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm … … … anh em.” (Mt 20,24-28ss)
06. "Đây là điều răn của Thầy : Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã … … … anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng  vì bạn hữu của mình". (Ga 15,12-13)
07. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ ở và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không … … … Thầy và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy". (Ga 14,23-24)
08. Tại núi Ôliu, Đức Giêsu bảo với các môn đệ : Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa điều gì ? (Lc 22,39)
 09. Đây là cửa đưa đến sự sống nhưng ít người tìm được lối ấy (Mt 7,13-14ss).
10. “Phúc thay ai hiền lành, thì họ sẽ được …  …  … làm gia nghiệp” (Mt 5,1-12).
11. Ý cầu nguyện đầu tiên được Chúa Giêsu dạy trong Kinh Lạy Cha là … … … vinh hiển (Mt 6,7-15).
12. Bên bờ giếng Giacóp, tại làng Xykha, Đức Giêsu nói với người phụ nữ thành Samari : 'Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị ‘cho tôi chút nước’, thì hẳn chị đã xin và người ấy sẽ ban cho chị cái gì? (Ga 4,10)
13. Tại Hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu bảo với dân chúng : 'Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ làm gì trong ngày sau hết?' (Ga 6,40)
14. Đức Giêsu sai nhóm 12 đi rao giảng Nước Thiên Chúa, ngài khuyên các ông khi đi đường đừng mang theo cái này ? (Lc 9,1-6ss)
15. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là … … … .” (Ga 17,1-3)
16. Khi nói về lời thề, Chúa Giêsu dạy : hễ có thì nói có, không thì nói không : thêm thắt điều gì là do ai ?   (Mt 5,33-37)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,3


 
 Tags: vhtk 46

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây