TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 90 ​​​​​​​PHỤNG VỤ NĂM B MÙA CHAY

Thứ tư - 01/11/2023 08:49 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   591
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh, chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm & Ô Chữ Tin Mừng Mùa Chay năm B.Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh Lời Chúa Cho Mọi Người của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
VHTK  90 ​​​​​​​PHỤNG VỤ NĂM B MÙA CHAY
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Vui Học Thánh Kinh 90
PH
NG V NĂM B

MÙA CHAY
85 Câu Hỏi Thưa -Trắc Nghiệm & Ô Chữ


Tải về file PDF VHTK 90 Phụng Vụ Năm B Mùa Chay
 
 Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm
& Ô Chữ Tin Mừng Mùa Chay năm B.
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
Lời Chúa Cho Mọi Người của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.


Mục lục

Câu Hỏi
85 Câu Hỏi Thưa                                                    07
85 Câu Trắc Nghiệm                                               22

24 Ô Chữ Mùa Chay B                           
           
Ô Chữ 01: Hãy Trở Về                                          43
Ô Chữ 02: Chúa Kitô                                            44
Ô Chữ 03: Nguyện Cầu                                         45
Ô Chữ 04: Hy Tế Thập Tự                                     47
Ô Chữ 05: Giêsu Yêu Con                                     48

Ô Chữ 06: Mùa Chay Thánh                                    50
Ô Chữ 07: Hạt Lúa Cho Đời                                    52
Ô Chữ 08: Đường Thập Giá                                    54
Ô Chữ 09: Đấng Cứu Chuộc                                    56
Ô Chữ 10: Lời Yêu Thương                                     58
Ô Chữ 11: Chúa Chết Vì Yêu                                  60
Ô Chữ 12: Tình Yêu Thập Giá                                62
Ô Chữ 13: Con Yêu Mến Chúa                               64
Ô Chữ 14: Đường Thương Khó                               66
Ô Chữ 15: 1 chia 4                                                   68
Ô Chữ 16: 1 chia 4                                                    69   
Ô Chữ 17: Đấng Cứu Độ                                          70
Ô Chữ 18: Thập Tự Giá                                            72
Ô Chữ 19: Hy Tế Tình Yêu                                       74
Ô Chữ 20: Nghe Lời Chúa                                         76
Ô Chữ 21: Tình Thập Tự                                            78
Ô Chữ 22: Thập Giá                                                   80
Ô Chữ 23: Đường Thương Khó                                  82
Ô Chữ 24: Giọt Lệ Ăn Năn                                         84

Phần Giải Đáp                                                           87

85 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm

+++++++

Thứ Tư Lễ Tro B : Mt 6,1-6.16-18
Chúa Nhật 1 MC B : Mc 1,12-15
Chúa Nhật 2 MC B : Mc 9,2-10
Chúa Nhật 3 MC B : Ga 2,13-25
Chúa Nhật 4 MC B : Ga 3,14-21
Chúa Nhật 5 MC B : Ga 12,20-33
Chúa Nhật Lễ Lá B : Mc 14,1-15, 47
Thứ Năm Tuần Thánh B : Ga 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh B : Ga 18,1-19,42


85 Câu Hỏi -Thưa 

01. Hỏi : Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời thế nào? (Mt 6,1)
- Thưa : Ban thưởng.
        
02. Hỏi : Khi bố thí, đừng có làm gì? (Mt 6,2)
- Thưa : Đừng khua chiêng đánh trống.

03. Hỏi : Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để làm gì? (Mt 6,2)
- Thưa : Để người ta khen.
 
04. Hỏi : Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được thế nào? (Mt 6,3-4)
- Thưa : Được kín đáo.

05. Hỏi : Bọn đạo đức giả thích cầu nguyện tại đâu để cho người thấy? (Mt 6,5)
    - Thưa :  Trong các hội đường và ngoài các ngã ba ngã tư.
 
06. Hỏi : Còn anh, khi làm gì, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo? (Mt 6,6)

07. Hỏi : Còn anh, khi ăn chay, nên làm thế nào? (Mt 6,17)
- Thưa : Rửa mặt cho sạch và chải đầu cho thơm.

08. Hỏi : Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)
- Thưa : Thần Khí.

09. Hỏi : Đức Giêsu ở trong hoang địa bao nhiêu ngày? (Mc 1,13) 
- Thưa : 40 ngày.

10. Hỏi : Trong hoang địa, Đức Giêsu đã có những điều gì? (Mc 1,13)   
- Thưa : Sống giữa loài dã thú, chịu Xa-tan cám dỗ và có các thiên sứ hầu hạ Người.

11. Hỏi : Trong hoang địa có ai hầu hạ Đức Giêsu? (Mc 1,13)
- Thưa : Các thiên sứ.

12. Hỏi : Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa ở đâu? (Mc 1,14)
- Thưa : Ở miền Galilê.

13. Hỏi : Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)
- Thưa : Tin vào Tin Mừng.

14. Hỏi : Đức Giêsu đã dẫn ai đi theo mình lên ngọn núi cao? (Mc 9,2)
- Thưa : Ông Phêrô, ông Gioan và Giacôbê.

15. Hỏi : Ở ngọn núi cao, Đức Giêsu đã làm gì? (Mc 9,2)
- Thưa : Biến đổi hình dạng.

16. Hỏi :  Khi biến đổi hình dạng, y phục của Đức Giêsu trở nên thế nào? (Mc 9,3)    
- Thưa : Rực rỡ và trắng tinh.

17. Hỏi : Vị ngôn sứ đã hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu tên là gì? (Mc 9,4)
- Thưa : Ngôn sứ Êlia. 

18. Hỏi : Những ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Mc 9,4)
- Thưa : Ông Môsê và ông Êlia.

19. Hỏi : Khi chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mc 9,6)
- Thưa : Kinh hoàng.

20. Hỏi : Các môn đệ đã nghe tiếng phán từ đám mây thế nào? (Mc 9,7)                               
       - Thưa : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”.

21. Hỏi : Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)
- Thưa : Con Người.

22. Hỏi : Đức Giêsu lên Đền thờ Giêrusalem vào dịp lễ nào? (Ga 2,13)
- Thưa : Lễ Vượt Qua .

23. Hỏi : Những con vật ngưởi ta bán trong Đền thờ là gì? (Ga 2,14)
- Thưa : Chiên, bò và bồ câu.

24. Hỏi : Với những người đổi tiền bạc, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 2,15)
- Thưa : Đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ.

25. Hỏi : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thế nào? (Ga 2,17)  
- Thưa : Sẽ phải thiệt thân. 

26. Hỏi : Ai đã hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? (Ga 2,18)
- Thưa : Người Do thái.   

27.  Hỏi : Đức Giêsu nói các ông phá hủy đền thờ này đi, nội trong bao nhiêu ngày Người sẽ xây dựng lại? (Ga 2,19)
- Thưa : Ba ngày.

28. Hỏi : Đền thờ Giêrusalem được người Do thái xây dựng trong bao nhiêu năm? (Ga 2,20)
- Thưa : 46 năm.

29. Hỏi : Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là gì? (Ga 2,21) 
- Thưa : Chính thân thể Người.

30. Hỏi : Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì?(Ga 2,22) 

- Thưa : Tin vào Kinh Thánh và tin vào lời Đức Giêsu đã nói.

31. Hỏi : Ai đã giương cao con rắn trong sa mạc? (Ga 3,14)
- Thưa : Ông Môsê.

32. Hỏi : Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban ai? (Ga 3,16)
- Thưa : Ban Con Một.

33. Hỏi : Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được điều gì? (Ga 3,17)
- Thưa : Được cứu độ.

34. Hỏi : Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì thế nào? (Ga 3,16-18)
- Thưa :  Khỏi phải chết, không bị lên án và được sống muôn đời.

35. Hỏi : Ai làm điều ác thì thế nào? (Ga 3,20)
- Thưa : Ghét ánh sáng.

36. Hỏi : Những kẻ sống theo sự thật thì thế nào? (Ga 3,21)
- Thưa : Đến cùng ánh sáng.

37. Hỏi : Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong ai? (Ga 3,21)
- Thưa : Trong Thiên Chúa. 

38. Hỏi : Ông Philípphê là người thuộc miền nào? (Ga 12,20)
- Thưa : Miền Galilê.

39. Hỏi : Những người Hy lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)
- Thưa : Họ muốn gặp Đức Giêsu.

40. Hỏi : Hạt giống nào gieo vào lòng đất mà không chết đi thì thế nào? (Ga 12,24)
- Thưa : Vẫn trơ trọi một mình.

41. Hỏi : Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được điều gì? (Ga 12,25)
- Thưa : Sự sống đời đời.

42. Hỏi : Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì? (Ga 12,26)
- Thưa : Quý trọng người ấy.

43. Hỏi : Tiếng vọng từ trời xuống là gì? (Ga 12,29)
- Thưa : Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa! 

44. Hỏi : “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ điều gì? (Ga 12,33)
- Thưa : Ám chỉ Ngài phải chết cách nào. 
 
45. Hỏi : Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)
- Thưa : Tai Bêtania.

46. Hỏi : Đức Giêsu cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, Người bảo các ông: Đây là máu thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì ai? (Mc 14,23-24)
- Thưa : Đổ ra vì muôn người.

47. Hỏi : Hát gì xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu? (Mc 14,26)    
- Thưa : Hát Thánh vịnh.

48. Hỏi : “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Đây là lời của ai? (Mc 14,31)   
- Thưa : Ông Phêrô.

49. Những môn đệ ở với Đức Giêsu tại vườn Giệtsêmani là ai? (Mc 14,33)
       - Thưa : Ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan.

50. Hỏi : Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại thế nào? (Mc 14,38)     
- Thưa : Thể xác lại yếu đuối.

51. Hỏi : Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình là ai? (Mc 14,66-72)
- Thưa : Tông đồ Phêrô.

52. Hỏi : Ai đã nói với Đức Giêsu: “Ông là vua Do thái sao”? (Mc 15,2)
- Thưa : Tổng trấn Philatô.

53. Hỏi : Bọn lính lấy cái gì đập lên đầu Đức Giêsu, rồi khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy? (Mc 15,19)   
- Thưa : Cây sậy.

54. Hỏi : Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)
- Thưa : Đến Gôngôtha.  

55. Hỏi : Khi Đức Giêsu tắt thở, tại Đền thờ Giêrusalem đã xảy ra điều gì? (Mc 15,38) 
- Thưa : Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.


56. Hỏi : Khi chứng kiến việc Đức Giêsu chết, ai đã nói: “Qủa thật, người này là con Thiên Chúa”? (Mc 15,39)
- Thưa :
 Viên đại đội trưởng.

57. Hỏi : Các phụ nữ đạo đức chứng kiến việc Đức Giêsu chết là ai? (Mc 15,40)    
       - Thưa : Bà Maria Mácđala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê Thứ và Giôxết; và bà Salômê. 

58. Hỏi : Người đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Philatô xin thi hài Đức Giêsu là ai? (Mc 15,42-43)    
- Thưa : Ông Giôxếp Arimathê.

59. Hỏi : Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ Ngài phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)
- Thưa : Lễ Vượt Qua.

60. Hỏi : Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết điều gì sắp xảy đến? (Ga 13,1)
- Thưa : Giờ của Người đã đến; giờ Người phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.

61. Hỏi : Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, đó là giờ phải bỏ đâu mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)
- Thưa : Từ bỏ thế gian.

62. Hỏi : Đối với những kẻ thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)
- Thưa : Yêu thương  họ đến cùng

63. Hỏi : Người có ý định nộp Đức Giêsu là ai? (Ga 13,2)  
- Thưa : Ông Giuđa Ítcariốt.


64. Hỏi : Ai đã gieo vào lòng Giuđa ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)
- Thưa : Ma quỷ.

65. Hỏi : Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 13,5)
- Thưa : Rửa chân cho các môn đệ.

66. Hỏi : Ai đã rửa chân cho ông Phêrô và các môn đệ? (Ga 13,1-15)
- Thưa : Đức Giêsu.

67. Hỏi : Đức Giêsu rửa chân cho ai đầu tiên? (Ga 13,6)
- Thưa : Ông Phêrô.

68. Hỏi : Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 13,15)
- Thưa : Nêu gương cho anh em.
 
69. Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu đến rửa chân cho ông? (Ga 13,6)
- Thưa : Ông Simon Phêrô.

70. Hỏi : Khi rửa chân cho các môn đệ Đức Giêsu đã nói gì? (Ga 13,15)
- Thưa : Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

71. Hỏi : Ai có sẵn một thanh gươm, tuốt ra, chém đứt tai phải người đầy tớ vị thượng tế? (Ga 18,11)    
- Thưa : Ông Simôn Phêrô.

72. Hỏi : Tổng trấn xét xử Đức Giêsu là ai? (Ga 18,29)
- Thưa : Tổng trấn Philatô.
 
73. Hỏi : Tổng trấn Philatô hỏi  Đức Giêsu câu gì? (Ga 18,33)
- Thưa : Ông có phải là vua dân Do thái không? 
 
74. Hỏi : Ai đã nộp Đức Giêsu cho quan tổng trấn Philatô? (Ga 18,35)
- Thưa : Dân Do thái và các thượng tế.
 
75. Hỏi : Khi nghe  Đức Giêsu nói: “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”. Ông Philatô nói gì với Ngài? (Ga 18,38)
- Thưa : Sự thật là gì? 
 
76. Hỏi : Trước những cáo buộc của người Do thái, ông Philatô có những ý nghĩ gì về Đức Giêsu? (Ga 19,4)
- Thưa : Không tìm thấy lý do nào để kết tội Đức Giêsu.
           
77. Hỏi : Người Do thái có điều gì, và chiếu theo Lề Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)     
- Thưa : Lề Luật.

78. Hỏi : Những người hiện diện dưới chân thập giá là ai? (Ga 19,25-27)
       - Thưa : Thân mẫu Đức Giêsu và ông Gioan.

79. Hỏi : Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì?(Ga 19,28)
- Thưa : “Tôi khát!”

80. Hỏi : Khi người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Đức Giêsu, thì điều gì đã xảy ra? (Ga 19,34)
- Thưa : Máu và nước chảy ra.

81. Hỏi : Khi thấy Đức Giêsu đã chết, quân lính đã làm gì? (Ga 19,31-34)
- Thưa : Không đánh dập ống chân Người và lấy đòng đâm vào cạnh sườn Người.

82. Hỏi : Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 19,38)

- Thưa : Ông Giôxếp.

83. Hỏi : Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,39)
- Thưa :
      Trầm hương.

84. Hỏi : Những người đã an táng Đức Giêsu là ai? (Ga 19,38-42)
- Thưa : Ông Giôxếp Arimathê  và ông Nicôđêmô.

85. Hỏi : Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39) 
- Thưa :  Ông Nicôđêmô.
 
Còn tiếp ...

Gb.Nguyễn Thái Hùng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây