TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm B

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. (Ga 2, 13-25)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG C

Thứ hai - 07/06/2021 10:41 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1030
" Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".
VHTK CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG C
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG C

Tin Mừng thánh Luca 3,1-6


Tải về file DPF VHTK CN 2 MV C tại đây

TIN MỪNG

Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Mt 3:1-12; Mc 1:2-6; Ga 1:19 -28 )
1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên,2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.


1  In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene,2 during the high priesthood of Annas and Caiaphas, 3 the word of God came to John the son of Zechariah in the desert.
3  He went throughout (the) whole region of the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins,4  as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah: "A voice of one crying out in the desert: 'Prepare the way of the Lord, make straight his paths.
5 Every valley shall be filled and every mountain and hill shall be made low. The winding roads shall be made straight, and the rough ways made smooth,6 and all flesh shall see the salvation of God.'"


I. HÌNH TÔ MÀU

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 3,3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

01. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2)
a. Ông Gioan.
b. Ông Dacaria.
c. Ông Caipha.
d. Ông Anphê.


02. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2)
a. Thượng tế Abigatha.
b. Thượng tế Simon.
c. Thượng tế Hêli.
d. Thượng tế Caipha.


03. Ông Gioan rao giảng tại ven sông nào? (Lc 3,3)
a.  Sông Êuphơrát.
b. Sông Giođan.  

c.  Sông Nin.
d.  Sông Giápbốc.04. Ông Gioan rao giảng, kêu gọi người ta lam gì? (Lc 3,3)
a. Chịu phép rửa.
b. Ơn cứu độ của Thiên Chúa.
c. Nước Thiên Chúa đã đến gần.
d. Cả a, b và c đúng.


05. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,4)
a. Ngôn sứ Êdêkien.
b. Ngôn sứ Mikha.
c. Ngôn sứ Isaia.
d. Ngôn sứ Khácgai.


III. Ô CHỮ

 
 
Những gợi ý

01. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,4)

02. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2)

03. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3)

04. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2)

05. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối? (Lc 3,2-3)

06. Ông Gioan rao giảng vùng ven sông gì? (Lc 3,3)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
" Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".
Tin Mừng thánh Luca 2,7


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chuẩn bị đón Chúa
* Câu TM thánh Luca 3,3
"Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội."


II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Ông Dacaria(Lc 3,2)
02. d. Thượng tế Caipha (Lc 3,2)
03. b. Sông Giođan (Lc 3,1)
04. a. Kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng ăn năn sám hối (Lc 3,3)
05. c. Ngôn sứ Isaia (Lc 3,4)


III. Ô CHỮ
01. Isaia (Lc 3,4)
02. Dacaria (Lc 3,2)
03. Sám hối (Lc 3,3)
04. Caipha (Lc 3,2)
05. Gioan (Lc 3,2-3)
06. Giođan (Lc 3,3)


Hàng dọc : Sám hối

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
pvc mvgs
 
 

 
 Tags: pvc mvgs

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây