TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Antôn Viện Phụ Ngày 17 tháng 1

Thứ hai - 10/01/2022 19:55 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1691
"Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anhvà đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."
VHTK Thánh Antôn Viện Phụ Ngày 17 tháng 1

 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH AN TÔN VIỆN PHỤ
Ngày 17 tháng 1
Tin Mừng thánh Mátthêu 19,16-26
 
 
Tin Mừng
 
 
Người thanh niên có nhiều của cải 
 
 
16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? "17 Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn."18 Người ấy hỏi: "Điều răn nào? " Đức Giê-su đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình."20 Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? "21 Đức Giê-su đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
 
Người giàu có khó vào Nước Trời (Mc 10: 23 -27; Lc 18: 24 -27 )
 
 
23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu? "26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."
 
 
 
16 Now someone approached him and said, "Teacher, what good must I do to gain eternal life?"
 
17 He answered him, "Why do you ask me about the good? There is only One who is good.If you wish to enter into life, keep the commandments."
 
18 He asked him, "Which ones?" And Jesus replied, " 'You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness;19 honor your father and your mother'; and 'you shall love your neighbor as yourself.'"
 
20 The young man said to him, "All of these I have observed. What do I still lack?"
 
21 Jesus said to him, "If you wish to be perfect,  go, sell what you have and give to (the) poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me."
 
22 When the young man heard this statement, he went away sad, for he had many possessions.
 
23 Then Jesus said to his disciples, "Amen, I say to you, it will be hard for one who is rich to enter the kingdom of heaven.
 
24 Again I say to you, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God."
 
25 When the disciples heard this, they were greatly astonished and said, "Who then can be saved?"
 
26 Jesus looked at them and said, "For human beings this is impossible, but for God all things are possible."
 
 

I. HÌNH TÔ MÀU
 
anton aicap b
 
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 19,21
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
 TRẮC NGHIỆM
 
 
A.
a1. Khi được hỏi ‘phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?’, Đức Giêsu bảo phải làm gì?(Mt 19,17)
a. Hãy chăm chỉ cầu nguyện.
b. Hãy giữ các điều răn.
c. Gia nhập Ki tô giáo.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
a2. Những điều răn mà Đức Giêsu yêu cầu là gì? (Mt 19,18-19)
a. Ngươi không được giết người.
b. Ngươi không được ngoại tình.
c. Ngươi phải thờ cha kính mẹ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
a3. Đức Giêsu bảo phải yêu đồng loại thế nào? (Mt 19,19)
a. Như yêu con cái mình.
b. Như yêu chính mình.
c. Như yêu Thiên Chúa của mình.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
a4. Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên có thái độ gì? (Mt 19,21-22)
a. Buồn rầu bỏ đi.
b. Hăng hái đi theo Thầy.
c. Lưỡng lự.
d. Từ chối.
 
 
a5. Con gì chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa? (Mt 19,24)
a. Con bê.
b. Con lạc đà.
c. Con ngựa.
d. Con heo.
 
 
 
B. THÁNH AN TÔN, viện phụ
 
 
b1. Thánh Antôn chào đời năm 250 trong một gia đinh giàu có và đạo đức tại Corma, gần Hieraclens,thuộc nước nào? 
a. Ai cập.
b. Thổ Nhĩ Kỳ.
c. Bắc phi.
d. Hy Lạp.
 
 
b2. Thưở trẻ, câu Thánh Kinh nào đã đánh động tấm lòng của thánh An tôn?
a. "Nếu con muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải và đem phân phát cho kẻ nghèo khó rồi theo Ta"  
b. “Hãy theo thầy, Thầy sẽ làm cho anh em trở nên những ngư phủ đánh lưới người”.
c. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?
d. Ách của Ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng.
 
 
b3. Trong sa mạc ngài luôn bị ma quỉ quấy phá và hành hạ. Ngài làm gì để chiến thăng ma quỷ?
a. Cầu nguyện.
b. Hãm minh.
c. Tin tưởng vào Chúa là những thành trì kiên cố.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
b4. Sự thánh thiện của thánh An tôn như một sức nam châm thu hút nhiều người đến xin làm môn đệ. Thế là một phong trào ẩn tu nổi lên mạnh mẽ. Thánh nhân trở nên vị thủ lãnh của nếp sống ẩn tu. Vào năm 311 khi có cuộc bách hại của ai Ngài đa rời sa mạc để  chiến đấu với anh em?
a. Alaximiô.
b. Pharaô.
c. Ne Rô.
d. Alexandrô.
 
 
b5. Biết sắp tới giờ từ giã trần gian, Ngài đi thăm mọi người. Họ đã khóc ròng, nhưng Ngài khuyên nhủ họ điều gì?
a. Hãy sống như phải chết mỗi ngày.
b. Hãy cố gắng noi gương các thánh.
c. Hãy là việc lành phúc đức.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
 
oc anton vp

Những gợi ý
 

01. Đức Giêsu nói ‘người giàu có khó vào đâu? (Mt 19,23)
 

02. Đức Giêsu dạy ‘phải yêu đồng loại như yêu ai?’ (Mt 19,18)
 

03. Người thanh niên hỏi ai ‘phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?’ (Mt 19,16)
 

04. Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên có thái độ gì? (Mt 19,21-22)
 

05. Người thanh niên có nhiều điều gì? (Mt 19,22)
 

06. Đức Giêsu bảo người thanh niên hãy đi bán tài sản của anh và đem cho ai? (Mt 19,21)
 

07. Khi được hỏi ‘phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?’, Đức Giêsu bảo phải giữ các điều gì? (Mt 19,17)
 

08. Đức Giêsu nói ‘Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một điều gì ở trên trời? (Mt 19,21)
 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh
và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."
Tin Mừng thánh Mátthêu 19,21

+++++++++++++++++

 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH AN TÔN VIỆN PHỤ
Ngày 17 tháng 1
Tin Mừng thánh Mátthêu 19,16-26
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh An Tôn, viện phụ
 
* Tin Mừng thánh Mátthêu 19,21 :
 
"Nếu anh muốn nên hoàn thiện,  thì hãy đi bán tài sản của anh
và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.
 Rồi hãy đến theo tôi."

 
 
TRẮC NGHIỆM.
 
A.
a1. b. Hãy giữ các điều răn
a2. d. Cả a, b và c đúng
a3. b. Như yêu chính mình
a4. a. Buồn rầu bỏ đi,
a5. b. Con lạc đà
 
 
B. THÁNH AN TÔN, viện phụ
 
 
b1. a. Ai cập.
b2. a. "Nếu con muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải và đem phân phát cho kẻ nghèo khó rồi theo Ta" (Mt 19,21).
b3. d. Cả a, b và c đúng
b4. a. Alaximiô
b5. d. Chỉ có a và b đúng.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
 
01. Nước Trời (Mt 19,23)
02. Chính mình (Mt 19,18)
03. Đức Giêsu (Mt 19,16)
04. Buồn rầu (Mt 19,21-22)
05. Của cải  (Mt 19,22)
06. Người nghèo (Mt 19,21)
07. Điều răn (Mt 19,17)
08. Kho tàng (Mt 19,21)
 
 
Hàng dọc : Theo Chúa
 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 


Thánh ANTÔN
Viện Phụ (Thế kỷ IV)
 
 
Thánh Antôn chào đời năm 250 tại Corma, gần Hieraclens, miền thượng Ai cập. Cha mẹ Ngài nổi danh giàu có lẫn đạo đức, đã lo lắng dạy dỗ Ngài sống đạo ngay từ nhỏ.
 
 
Khi được 18 tuổi thì cha mẹ Ngài qua đời. Sáu tháng sau ngày mất cha mất mẹ, tại một giáo đường, thánh nhân đã nghe đọc lời sách thánh : "Nếu con muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải và đem phân phát cho kẻ nghèo khó rồi theo Ta" (Mt 19,21). Tưởng như Thiên Chúa nói riêng với mình đã về bán hết của cải và đem phân phát cho người nghèo khó.
 
 
Sau khi lo lắng gửi gấm em gái của mình cho một nữ tu viện, Ngài lui vào sa mạc để làm việc và cầu nguyện, Ngài theo đuổi một cuộc sống rất khắc khổ, chỉ ăn bánh với muối và uống nước ngày một lần sau khi mặt trời lặn. Để giữ được sự cô tịch trọn vẹn, Ngài còn ẩn thân vào một ngôi mộ bỏ trống. Thỉnh thoảng một người bạn mang bánh đến cho Ngài bánh đến cho Ngài nhưng ma quỉ đã tìm cách quấy phá để trục Ngài ra khỏi "căn phòng" và cuộc sống khắc khổ, chúng thường hay la hét và hiện hình kỳ quái. Phản ứng lại, thánh nhân thường cầu nguyện nhiều hơn và tăng gấp những việc hãm mình. Giận dữ vì các mưu mô bị thất bại, ma quỉ còn công khai hành hạ Ngài nữa.
 
 
Một ngày kia người bạn mang bánh đến, bỗng thấy thánh nhân nửa sống nửa chết, mình đầy thương tích. Nhưng khi vừa bừng tỉnh, thánh nhân liền chỗi dậy và la lớn: - Tôi còn sẵn sàng chiến đấu. Lạy Chúa, không, không gì có thể tách lìa con khỏi lòng yêu mến Chúa được.
 
 
Giữa những đau đớn vì các cuộc tấn công của ma quỉ, Ngài khinh bỉ trả lời : - Ồn ào vô ích. Dấu thánh giá và lòng tin tưởng vào Chúa là những thành trì kiên cố.
 
 
Thánh nhân luôn tin tưởng nơi Chúa. Ngày kia, được an ủi trong tâm hồn và cảm thấy là ma quỉ đã lùi bước, Ngài cầu nguyện : - Oi, lạy Chúa, Chúa ở đâu ? Sao Chúa không ở đây lau sạch nước mắt và thoa dịu những dày vò của con ?
 
 
Tiếng Chúa trả lờ i: - Cha ở gần con, cha giúp con chiến đấu. Bởi vì con đã chống trả lại ma quỉ, cha sẽ bảo vệ quãng đời còn lại của con. Cha sẽ làm cho tên con rạng rỡ trên trời.
 
 
Tràn đầy nghị lực, thánh nhân chỗi dậy tạ ơn Chúa. Muốn xa mọi người hơn nữa, Ngài vượt sông Nil đến trú ngụ trong một pháo đài hoang phế đầy những rắn rết. Nhưng sự thánh thiện của Ngài như một sức nam châm, vẫn thu hút nhiều người đến xin làm môn đệ. Thế là một phong trào ẩn tu nổi lên mạnh mẽ. Sa mạc mọc lên những mái tranh, từ đó không ngừng vang lên những lời kinh ca khen Chúa. Thánh nhân trở nên vị thủ lãnh của nếp sống ẩn tu.
 
 
Dầu vậy, thánh An tôn đã hai lần từ giã sa mạc. Vào năm 311 khi có cuộc bách hại của Alaximiô, Ngài nói: - Nào ta cùng đi chiến đấu với anh em ta.
 
 
Ngài lên đường đi Alexandria. Người ta thấy thánh nhân khích lệ các tù nhân nơi các trại giam, theo họ tới trước quan tòa và khuyên nhủ họ can đảm chết vì đạo, Ngài còn xuống hầm trú để an ủi các linh mục. Ngài thoát chết là một điều lạ lùng.
 
 
Cuộc bách hại chấm đứt được một năm, thánh nhân lại tìm về sa mạc. Số các môn sinh ngày càng tăng thêm đông. Sợ bị cám dỗ thành kiêu căng, và thấy gương các thánh tử đạo, thánh Antôn khao khát sống khắc khổ để đền tội. Ngài tiến sâu hơn nữa vào sa mạc. Sau ba ngày đi theo đoàn người buôn bán, Ngài dừng lại gần biển Đỏ, dưới chân núi Kolzim và dựng một căn lều vừa đủ để nằm để ở. Dân Bê-đu-anh (Bédouins) cho Ngài bánh ăn. Về sau các môn sinh tìm tới và mang cho Ngài một cái xuổng với một ít hạt giống, đây là nguồn gốc của tu viện thánh Antôn hay là Deir-el-Arat, một tu viện theo nghi lễ Cốp (Copte) ngày nay vẫn còn.
 
Lần thứ hai, thánh nhân trở lại Alexandria theo lời mời của đức giám mục Athanasiô, để chống lại lạc giáo. Dân chúng cả thành chen lấn nhau đi đón Ngài. Các lương dân cũng bảo nhau : - Chúng ta đi gặp người của Thiên Chúa.
 
 
Nhiều người cảm động vì những bài diễn thuyết và những phép lạ Ngài làm, đã xin lãnh bí tích rửa tội, người ta tưởng sẽ gặp một lão già tám mươi hoang dại, nhưng đã ngạc nhiên khi thấy Ngài rất lịch thiệp, xử dụng ngôn ngữ văn hóa và diễn tả tư tưởng rất uyên thâm. Các triết gia ngoại giáo ngạc nhiên hỏi Ngài:
 
 
- Ngài làm gì được trong sa mạc không có sách vở chi hết ? Thánh nhân trả lời:
 
- Thiên nhiên đối với tôi là một cuốn sách mở rộng.
 
 
Và người ta ngỡ ngàng về những điều thánh nhân đã khám phá được trong cuốn sách vĩ đại này của Đấng Tạo hóa.
 
 
Điều đáng kể dường như không phải những nhiệm nhặt Ngài theo đuổi, mà là tâm hồn trong trắng Ngài kết hiệp mật thiết với Chúa, Ngài nói: - Hư danh là kẻ thù nguy hiểm nhứt của chúng ta.
 
 
Danh tiếng của thánh Antôn lan rộng đến nỗi vua Constantinô và con cái ông đã viết thư tham khảo ý kiến Ngài, Môn sinh của Ngài hãnh diện lắm. Nhưng Ngài bảo họ :
 
 
- Đừng ngạc nhiên lắm khi thấy nhà vua là một con người viết thư cho một con người. Đáng ngạc nhiên là chính Thiên Chúa đã muốn viết luật cho loài người, và đã nói với chúng ta qua đức Giêsu Kitô .
 
 
Và trả lời cho lớp người vương giả ấy, Ngài dùng những lời cao thượng để khuyên họ biết khinh chê danh vọng mà nhớ tới cuộc chung thẩm.
 
 
Khi Ngài đã quá 90 tuổi, Thiên Chúa qua một thị kiến đưa ngài đến thăm thánh Phaolô ẩn tu trong sa mạc. Ngài còn được cho biết là sẽ sống tới tuổi 105.
 
 
Biết sắp tới giờ từ giã trần gian, Ngài đi thăm anh em Ngài lần chót. Ngài nói với họ về sự chết với niềm vui của người hồi hương. Họ đã khóc ròng, nhưng Ngài khuyên nhủ họ: - Hãy sống như phải chết mỗi ngày. Hãy cố gắng noi gương các thánh.
 
Thánh nhân trở lại núi với hai môn sinh. Trong căn phòng nghèo nàn của mình, Ngài đã phó linh hồn trong tay Chúa lúc 105 tuổi. Chúng ta biết được ân sủng giai thoại quý báu của đời thánh An tôn là nhờ thánh Athanasiô kể lại.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây