TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Hilariô, GM, TS Ngày 13 tháng 1

Thứ ba - 04/01/2022 20:21 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1384
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
VHTK Thánh Hilariô, GM, TS Ngày 13 tháng 1

 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH HILARIO, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ
Ngày 13 tháng 1
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16
 
 
Tin Mừng
 
Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35)
 
 
13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
 
 
14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
 
 

13  "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.
 
14 You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden.
 
15 Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house.
 
16 Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father.
 

I. HÌNH TÔ MÀU
 hilario13 1
 
* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….
 
* Bạn hãy viết câu Tin mừng Mátthêu 5,14a
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Đức Giêsu nói anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)
a. Men.
b. Muối.
c. Ánh sáng.
d. Sự an ủi.
 
 
a2. Nếu muối trở thành vô dụng, thì làm gì? (Mt 5,13)
a. Làm đường đi.
b. Để xây tường.
c. Làm phân bón cho cây.
d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp.
 
 
a3. Đức Giêsu nói anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
a. Trần gian.
b. Con người.
c. Mọi người.
d. Những người tin Chúa.
 
 
a4. Người ta thắp đèn rồi đặt ở đâu để đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
a. Trên đế.
b. Sau bức vách.
c. Dưới đáy thùng.
d. Trong phòng kín.
 
 
a5. Khi nhìn thấy những việc tốt đẹp của anh em làm, người ta tôn vinh ai? (Mt 5,16)
a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
b. Thiên Chúa của anh em.
c. Anh em là người công chính.
d. Đấng giải thoát anh em.
 
 
B. Thánh Hilario
 
 
b1. Thánh Hilariô sinh khoảng năm 300 tại đâu?
a. Rôma.
b. Poitiers.
c. Catharge.
d. Phrygia.
 
 
b2. Vì kiêu ngạo đã không chấp nhận quyền bính Giáo Hội, chối bỏ Chúa Giêsu là Thiên Chúa nên thánh Hilariô đã hăng say chống lại. Đó là lạc giáo nào?
a. Lạc giáo Ariô.
b. Lạc giáo Ngộ đạo thuyết.
c. Lạc giáo Manikê.
d. Lạc giáo Nestoriô.
 
 
b3. Hoàng đế nào đã bảo trợ lạc giáo Ariô và phát lưu đầy thánh Hilariô?
a. Hoàng đế Trajanô
b. Hoàng đế Constance.
c. Hoàng đế Claudiô.
d. Hoàng đế Tibêriô.
 
 
b4. Ngày trở về địa phận của thánh Hilario đã làm cho mọi người hân hoan, vui mừng và Chúa đã làm một phép lạ minh chứng quyền năng của Ngài qua bàn tay của ngài : đó là phép lạ gì?
a. Làm một em bé đã chết chưa kịp rửa tội, được sống lại.
b. Chữa cho người què đi được.
c. Chữa cho một người mù được thấy.
d. Làm cho một người phụ nữ khỏi bệnh.
 
 
b5. Vào ngày 10/01/1852, các giám mục đã thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng nào ban cho thánh Hilariô tước vị tiến sĩ Hội Thánh ?
a. Đức Giáo Hoàng Piô IX.
b. Đức Giáo Hoàng Piô X.
c. Đức Giáo Hoàng Lê ô XIII.
d. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
 
 
 
III. Ô CHỮ
HYLARIO GM
Những gợi ý
 

01. Đức Giêsu nói: “Anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
 

02. Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt ai? (Mt 5,16)
 

03. Đức Giêsu nói anh em là gì cho trần gian? (Mt 5,14)
 

04. "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì làm cho nó cho mặn lại? (Mt 5,13)
 

05. Anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)
 

06. Ai đã nói: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,1-16)
 

07. Đèn được thắp đặt trên đế là đèn để làm gì cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14a

++++++++++++++++
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH HILARIO, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ
Ngày 13 tháng 1
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh Hilario
 
* Tin mừng thánh Mátthêu 5,14a :
 
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. b. Muối (Mt 5,13)
a2. d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp (Mt 5,13)
a3. a. Trần gian (Mt 5,14)
a4. a. Trên đế (Mt 5,15)
a5. a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16)
 
B. Thánh Hilario
 
b1. b. Poitiers.
b2. a. Lạc giáo Ariô.
b3. b. Hoàng đế Constance.
b4. a. Làm một em bé đã chết chưa kịp rửa tội, được sống lại.
b5. a. Đức Giáo Hoàng Piô IX.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Trần gian (Mt 5,14)
02. Thiên hạ (Mt 5,16)
03. Ánh sáng (Mt 5,14)
04. Muối (Mt 5,13)
05. Muối (Mt 5,13)
06. Đức Giêsu (Mt 5,1-16)
07. Soi chiếu (Mt 5,15)
 
Hàng dọc : Giám Mục
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
+++++++++++++

Ngày 13 tháng Giêng
Thánh HILARIÔ, giám mục tiến sĩ Hội Thánh
(315–369)
 
 
Hilariô cất tiếng khóc chào đời năm 315 tại Aquitaine nước Pháp, trong một gia đình thế giá. Ngay từ nhỏ cậu đã hấp thụ một nền giáo dục đầy đủ. Nhờ đó cậu đã vượt trội hơn bạn hữu về đức tính ngay thẳng và trong sạch. Trong thời niên thiếu, Hilariô đã say mê văn chương và triết lý. Nhờ những giây phút đắm chìm trong suy tưởng, ngài đã tìm thấy Ðấng Tối Cao duy nhất đáng tôn thờ, đúng như lời Giavê đã phán trong Cựu Ước: “Ta là Ðấng tự hữu”. Bằng một niềm xác tín sâu xa, ngài đã trở lại Công Giáo và lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Với tính cách nhân đức và tài hùng biện, ngài đã là chứng nhân sống động của Chúa Giêsu.
 
Năm 350, ngài được chọn làm giám mục Poitiers. Nhiệt thành chu toàn chức vụ Chúa đã trao phó, ngài đã trở thành ánh đuốc hướng dẫn dân Chúa những ngày tháng đen tối do bè rối Ariô gây nên. Lúc bấy giờ Ariô vì kiêu ngạo đã không chấp nhận quyền bính Giáo Hội, chối bỏ Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Lý thuyết sai lạc của Ariô được một số giám mục nghe theo và được hoàng đế Constance trợ giúp. Trước nguy cơ đó, ngài đã triệu tập công đồng các giám mục để ra vạ tuyệt thông cho Ursace và Valens. Nhưng chính bọn lạc giáo đã dùng mưu để nhà vua đày ngài sang Phrygie.
 
Trong suốt thời gian lao tù, ngài vẫn luôn hướng về địa phận qua thư từ giáo huấn tín hữu. Ngài đã viết bộ tổng luận 12 cuốn, trình bày về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chống lại bè rối Ariô.
 
Bốn năm trôi qua, hoàng đế Constance triệu tập công đồng tại Séleucide và ngài cũng được mời tham dự. Tại đây ngài đã hăng say bênh vực lập trường của Giáo Hội và đã thuyết phục được toàn thể các giám mục. Bọn lạc giáo sợ bị thất bại chua cay nên đã bàn với hoàng đế cho ngài được hồi hương.
 
Ngày trở về Poitiers của ngài đã đem cho nước Pháp niềm vui mừng trọng đại và ngày ấy còn được ghi dấu bằng một phép lạ: ngài đã làm cho một em bé chết chưa kịp rửa tội được sống lại.
 
Với tuổi già sức yếu ngài vẫn luôn làm tròn sứ mạng giảng giáo và tiếp tục viết nhiều sách có giá trị. Sau cùng Chúa đã gọi ngài về trời ngày 13-1-369.
Thể theo lời yêu cầu của các giám mục họp tại Bordeaux, Ðức Thánh Cha Piô IX đã long trọng truy phong ngài tước vị Tiến Sĩ Hội Thánh ngày 10-1-1852.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây